Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Prezident Kiska chce odharabinizovať slovenskú justíciu      

 

          Štefan Harabin opätovne zapĺňa nielen stránky novín, internetu, facebooku, rozhlasu, televízií, pričom bokom nechcú ostať ani politickí pokrytci. Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR má jednoducho iný názor na Inšpekciu ministerstva vnútra ako všetci jeho oponenti, ohľadom oslobodzujúcich rozsudkov jeho senátu už odsúdených policajtov, ktorých dotyčná inšpekcia usvedčila z trestnej činnosti, s čím sa stotožnili nielen prokuratúra, ale aj súd. Dajme teraz nabok Harabinovo verejné tvrdenie o Mečiarovi, že bol jeden z najlepších politikov v Európe, čo podľa môjho názoru spadá skôr do kompetencie psychiatrov. Dlhú dobu som jeho osobu nazýval fujhnusom v slovenskej justícii, ako aj v niektorých trestných oznámeniach, ktoré som na neho podával. No už v predstihu avizujem, že sa nikdy nestotožním s tým, že odstavenie Harabina bude znamenať očistu slovenskej justície. Je to presne taký istý blud ako naša písaná ústava, ktorá ale s realitou nemá nič spoločného.

          Nebol by to ale náš pán prezident, visiaci na šnúrkach gatí americkej administratívy cez ďalšieho ich poníženého služobníka Bútoru, aby sa nesamozapasoval za vodcu očisty slovenskej justície, neváhajúc verejne podporiť popredného predstaviteľa zločineckej smeráckej mafie Kaliňáka a ministra Boreca, dlhodobo napojeného na konkurznú mafiu. Keďže náš pán prezident je vyškolený kapitalisticko-fašistickou americkou administratívou, samozrejme aj so všetkou rafinovanosťou ktorá s tým súvisí. Tak sa ani nečudujem, že svoju občiansku zbabelosť častokrát nahrádza tvrdením, že mu to neumožňuje zákon či nemá na to právomoc zo zákona. Lenže náš pán prezident akosi zabudol, že pokiaľ by sa zaangažoval aj do niečoho, na čo nemá právomoci zo zákona, tak tu ešte existuje občianska angažovanosť, občianska česť, čo súvisí aj s občianskymi právomocami. Lenže tu je náš pá prezident v pozícii zbabelca. Veď stačí napríklad aj také jeho prirovnanie k občianke Ing. Danke Bobekovej KTORÁ NEMÁ ŽIADNU IMUNITU, no napriek tomu, ako jediná osoba, keď získala dôkazy, v rámci celej Európskej únie dokázala zverejniť prepojenia zločincov z vysokej politiky so zločincami z vrcholnej pyramídy mafie, keď toto všetko sa robí pod krytím zločineckých mafií z polície, prokuratúry a súdov, ktorých si zločinci z vysokej politiky za týmto účelom dali do riadiacich funkcií. Je jedinou osobou na Slovensku, VOČI KTOREJ SA SPOJILI ZLOČINCI ZO ŠTÁTNEJ MOCI SO ZLOČINECKOU MAFIOU NA VRCHOLE PYRAMÍDY. 

Je skutočne Harabin tým najväčším zlom v slovenskej justícii?

          Sledujúc silácke reči prezidenta Kisku ohľadom Harabina, tak začínam mať dojem, že ho považuje za zdochýnajúceho koňa a pred občanmi chce byť ako svätožiara, ktorá tohto bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR poslala do minulosti. Považujem to za veľký omyl. Už len tie opatrné výroky tých tzv. nových vetrov v slovenskej justícii na Kiskovo diletantstvo svedčia o jednom. A to, že Harabin nie je žiadna politická mŕtvola. Je sabavedomý – a má byť prečo. Je mnoho tých, ktorých drží za gule, počnúc politikmi a končiac samotnými sudcami. On totiž predstavuje jeden z vrcholov ríše zla, a to zlo má naďalej pevné základy. Slovenská justícia bola a je zločineckou organizáciou a niektorých jej predstaviteľov vzhľadom na ich rozsudky možno označiť ako sudcov – vrahov. Jediné čo vedia, je staranie sa o svoje platy a ďalšie výhody. Pohroma ktorú po sebe zanechávajú im absolútne neprekáža. Samozrejme, že nie je možné všetkých sudcov hodiť do jedného vreca. Môj odhad je, že cca 30 % z nich nepatrí medzi úplatných a skorumpovaných gaunerov, ale...

          Drvivá väčšina občanov pozná pojem „konkurzná sudcovská mafia“ z ktorej sa neskôr vygenerovala konkurzná mafia riadená Zoroslavom Kollárom. Doteraz som nepočul ani jedného jediného sudcu otvorene hovoriť o tomto probléme vo vlastných radoch. Pritom realita je mimoriadne hrozivá: za posledných 23 rokov tento zločinecký sudcovský dobytok z konkurznej mafie a zločinecký dobytok z konkurznej mafie Zoroslava Kollára okradli tento národ o desiatky a desiatky miliárd korún, majúc ešte na svedomí množstvo bielych koní. Možno si položiť otázku, čo vlastne v prvopočiatkoch ich vzniku robila vláda a parlament, hlavne ministri vnútra, generálni prokurátori a ministri spravodlivosti?

          Čl. 101 (1) hovorí – Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojim rozhodovaním ZABEZPEČUJE RIADNY CHOD ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a NIE JE VIAZANÝ PRÍKAZMI. A teraz si porovnajme tento text ústavy s reálnym správaním prezidenta Kisku. Vzhľadom k tomu, o čom tu píšem, tak sa správa ako zbabelá občianska nula. Jeho bláboly typu, „na to nemám právomoci, to mi zákon neumožňuje“, to patrí do výbavy štvrtotriednych politikov. Naopak ale, pokiaľ kritizuje a poučuje Putina a Rusko ako ponížený lokaj americkej administratívy, tak sa správa ako rozkokošený terénny kohút Kokrhel, ako keby bol hlavou celej Európskej únie.

          Záverom len toľko, pokiaľ hlava štátu tvrdí, že očista justície začne odchodom Harabina z nej, tak to je len zbožné želanie zbabelej občianskej nuly a jemu podobných v zločineckej, mafiánsko-gaunerskej a skorumpovanej justícii, ako aj vo vláde a parlamente.

Vladimír Pavlík
pavlik.vladimir@zoznam.sk
pavlik@necenzurovane.sk


Andrej Kiska:

TGM-PM a.s., Správa kreditných kariet – aj Ing. František Kaňa -Tatranská správcovská, s.r.o. Kežmarok aj Marcela Debreová – GAUD GROUP, s.r.o. – aj Ing. František Kaňa – v spoločnosti Správa kreditných kariet – a.s. Kežmarok s Ing. Bystrík Kiska, Ing. Andrej Kiska - Marcela Debreová, Dušan Janec - v GENT DANUBIA, s.r.o – DN 2008 eur 5 925 225! Ján Kriška, Dušan Janec v Procar spol. s.r.o. Trenčín DN 2007 eur 2 755 055! Karol Jatzik v AGRO ROVINA, spol. s.r.o. Ing. Miroslav Tvrdík – BELAR GROUP a.s. – Ing. Ľudovít Pósa – POLNOLEAS - Ing. Inna Pilková – POĽNOBANKA – JUDr. Oskar Világi - Ing. Ľudovít Pósa – AGROTRADE, účastinná spoločnosť – Ing. Milan Grác – BOSKOP Poľnonánku Trenčín - Pavol Chmelia - LEVCARITOS VAGUS – Vojtech Tĺčik - GAZDA Gabčíkovo – konkurzná mafia, Ing. Juraj Debre – TATRAPOMA-Ski Turecká - JUDr. Tomáš Borec! A justičná mafia....!

Spoločnosť COFI s.r.o., zapísaná v roku 2000 v Pezinku, ktorú založila Marcela Koperová, ale nezaložila, lebo presne mi popísala ako to bolo už všetko pripravené, a len prišla popodpisovať dokumenty, vdova po Jaromírovi Koperovi, ktorý “zomrel” v roku 1999, po akože kúpe Donaru a.s.. V roku 2002 ju vystriedal biely kôň z POLTÁRA MARIÁN ARPÁNY, a v roku 2002 Jozef Dúcz až do roku 2005. Zmena sídiel z Pezinka do Bratislavy a tam Sreznevského, Brečtanova, Jakubovo námestie, sídlo pobočky konkurznej mafie. V roku 2005 spoločnosť prevzala Ing. Anna Pulenová a zmena sídla na Sputnikovu 19! Sputnikova 19 je adresa trvalého bydliska bieleho koňa šlachteného – Martina Labanca, a za napísané firmy na tejto adrese poberal mesačne podľa poznámok Petra Sýkoru odmenu.
Od roku 2005 je štatutárny orgánom a spoločníkom Ing. Anna Pulenová-štvrť SNP Galanta, ďalšie smetisko nepotrebných firiem.
Ing. Anna Pulenová – AVIGAL, spol. s.r.o. – založená 2000 Ing. Drahomírou Piačkovou, Bc. Vladimírom Piačkom – od roku 2006 Ing. Anna Pulenová - ! O nej inokedy…
Ing. Drahomíra Piačková – SANTANA, spol. s.r.o. – Ing. Peter Moravčík, Ing. Peter Kováč - Stapring, a.s. Nitra – VO eur 1 459 646! aj Ing. Peter Kováč - CELEBRION, a.s. – Nitra, - Ing. Peter Kováč – TGM – PM a.s. – aj Ing. Jaroslav Kiska, Ing. Bystrík Kiska, Ing. Andrej Kiska – Slovenská požičovňa , a.s. – Ing. Ján Zamiška, Ing. Andrej Kiska, Ing. Jaroslav Kiska – až po VÚB Asset Management –Alexander Resch - MUDr. Viktor Kouřil - VÚB Generali dôchodcovská a správcovská – Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera-VÚB atď. Ing. Mikuláš Sedlák v Proxy a.s. – Ing. Viliam Maroš – Prvá slovenská investičná skupina – Ing. Jozef Tkáč – J&T Real estate, Poštová banka, Slovenský odpadový priemysel džíenťáci a Martin Fedor, Ing. Ján Zamiška – Tatranský investičný fond Poprad - JUDr. Jozef Olejár – Vikártovská agrárna spoločnosť – Ing. Mikuláš Bobák, CSc. –MOSTÁREŇ Brezno Industria a.s. v likvidácii – Alexander Medveď – MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. v likvidácii –JUDr. Peter Zelenay – HTC Holding Zoroslava Kollára – Hotel West, kde zomieral Jaromír Kopera a podnikala aj Marcela Koperová, dr. Ing. Michal Hirjak, Považské strojárne, KINEX Bytča-HTC Holding aj Bohuš Kaliarik – MERKURIA AGRO – Ing. Dušan Hecht a konkurzná mafia naprieč Slovenskom. Reťaziaca sa s politikmi, oligarchami aj prezidentom.


         


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka