Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako funguje zločinné spolčenie kriminálnika Osrmana z Považskej Bystrice, sudcovskej zberby na Okresnom súde v Považskej Bystrici a súdno-exekútorskej hyeny Márie Bílej z Košíc, za slobodna Hlavňovej      

            Budem sa držať len konkrétnych faktov, keď sudcovské zberby, (nevzťahuje sa na všetkých sudcov) ktorí majú byť príkladom zákonnosti, nestrannosti a objektivity, sú v skutočnosti zločineckými krivičmi zákonnosti a práva. Myslím si, že nenapíšem žiadny blud, pokiaľ konštatujem, že sudcovská profesia patrí medzi najzločineckejšie a najskorumpovanejšie profesie, čo potvrdzuje aj verejná mienka, kde všetky tieto negatíva, ako aj každú oprávnenú kritiku odbijú, citujem, „je to zasahovanie do našej nezávislosti.“

Miesto toho, aby najzločineckejšie prednovembrové sudcovské zberby boli izolované od spoločnosti, aby sa im dostalo zaslúženej odplaty za to, koľko žiaľu a utrpenia spôsobili desaťtisícom nevinných ľudí, koľkých dohnali k predčasnému ukončeniu života, tak tieto prašivé zberby v tomto pokračujú aj po Novembri 1989. Boli to práve oni, ktorí tu založili konkurznú sudcovskú mafiu, najzločineckejšiu organizáciu v ponovebrovej histórii Slovenska, spoločne so zločineckými exekútorskými zberbami. DOPOSIAĽ SA NENAŠIEL ANI JEDEN JEDINÝ SUDCA, KTORÝ BY BOL VYJADRIL POCIT HANBY A HNUSU, ALEBO TO ODSÚDIL. Takže sa pýtam, TO TAKÝTO ZLOČINECKÍ A SKORUMPOVANÍ VYVRHELI MAJÚ BYŤ ZÁRUKOU ZÁKONNOSTI, SPRAVODLIVOSTI, NESTRANNOSTI A OBJEKTIVITY? ALE NETREBA ZABUDNÚŤ ANI NA GAUNEROV, ZLOČINECKÝCH HAJZĽOV A VYVRHEĽOV Z VLÁD A PARLAMENTOV, KTORÍ CEZ VYTVORENÉ A SCHVÁLENÉ ZÁKONY V PROSPECH ZLOČINECKÝCH SUDCOV A EXEKÚTOROV IM UMOŽŇUJÚ PÁCHAŤ TIETO NEZÁKONNOSTI, PRIČOM NIEKTORÉ MOŽNO OZNAČIŤ AJ AKO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI.

O konkrétnej prašivej sudcovskej zberbe na Okresnom súde v Považskej Bystrici už 55 rokov kolujú neuveriteľné historky. V každom období je tu niekoľko takých gaunerov. Dnes budem písať o dvoch z nich, ktorí súvisia s mojou kauzou. Robert Jankovský, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, keď ako sudca na tomto súde pomáhal mafiánskemu bosovi Čongrádymu hrubou silou likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Ladislav Vašut, ktorý vyštudoval v čase najtvrdšej normalizácie, ktorého ocinko patril v tom období medzi okresnú nomenklatúru, takže si môžeme domyslieť, akým mliekom bol synátor nadájaný. Tento sudcovský netvor ma vedome a úmyselne v rozsudku v mene Slovenskej republiky krivo obvinil, citujem: - „Ospravedlnenie Ľubomírovi Osrmanovi“ s nasledovným obsahom: - „JA Vladimír Pavlík registrátor a prevádzkovateľ internetovej stránky registrovanej pod doménou http://necenzurovane.nethttp://necenzurovane.ueuo.com sa ospravedlňujem za zverejnenie príspevku.....“
Napriek tomu, že toto sudcovské neoboľševické monštrum veľmi dobre vedelo, že nie som ani registrátor ani prevádzkovateľ internetovej stránky, čo som nielen preukázal, s čím sa stotožnil aj KS Trenčín, gény zdedené po svojom otcovi – normalizátorovi, mi dával jasne najavo, že on si to môže dovoliť.

Ako sa toto zločinné spolčenie začalo

Budem sa držať len tých najzákladnejších faktov, ktoré nebudem podrobne rozpisovať, keďže sú podrobne rozpísané v niektorých článkov na www.necenzurovane.net. Koncom marca 2015 som napísal článok o kriminálnikovi Osrmanovi, ktorý mi diktoval človek, ktorý veľmi dobre poznal prostredie ohľadom závažnej trestnej činnosti menovaného. Osrman dal trestné oznámenie za ohováranie, ktoré Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici odmietlo a vyhodnotilo to ako priestupok, ktorý má byť odstúpený príslušnému úradu v Považskej Bystrici. Po mojom naliehaní, vzhľadom k tomu, že môj svedok chcel Osrmana usvedčiť pred vyšetrovateľom polície, som žiadal, aby jeho odmietnuté trestné oznámenie bolo odstúpené na Okresné oddelenie PZ v Považskej Bystrici, príslušnému kriminálnemu oddeleniu, kde by bol vo vzájomnej konfrontácii pred vyšetrovateľom mojim svedkom Osrman usvedčený z dotyčnej trestnej činnosti.

Po predvolaní na OR PZ v Považskej Bystrici sa ma vyšetrovateľ opýtal, aké mám dôkazy. Ja som mu odpovedal, že dôkazy predloží môj svedok vo vzájomnej konfrontácii s Osrmanom, čo ale tento odmietol. Nemusím tu rozpisovať, z akého dôvodu túto konfrontáciu odmietol. Následne sa tento kriminálnik obrátil na spriaznený Okresný súd v Považskej Bystrici so žalobou na ochranu osobnosti. Kauzu začal riešiť podpredseda súdu Robert Jankovský, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, keď ako sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici aktívne pomáhal mafiánskemu bosovi Čongrádymu pri ekonomickej likvidácii trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, o čom som písal v niekoľkých častiach dokumentu pod nadpisom – Štátna tajomníčka Jankovská a mafia ako jedna rodina. Jankovský a Jankovská sú v blízkom rodinnom vzťahu, keďže má za manžela jeho brata.

Následne tento sudca vydal predbežné opatrenie, ktoré som ale nemohol realizovať, TEDA, ODSTRÁNIŤ DOTYČNÝ ČLÁNOK, lebo som nebol ani majiteľom, ani prevádzkovateľom dotyčnej domény, ALE LEN PRISPIEVATEĽOM, kde článok pod mojim menom bol uverejnený. Na základe môjho odvolania KS Trenčín toto predbežné opatrenie zamietol. Napriek tomu toto sudcovské hovädo, vediac, že odvolanie je mojim zákonným a najzákladnejším právom, ktoré treba rešpektovať,  spoločne s kriminálnikom Osrmanom, ani nečakali aké bude jeho rozhodnutie, v predstihu bol daný návrh na vykonanie exekúcie voči mojej osobe pre nesplnenie povinností uložených Okresným súdom v Považskej Bystrici. Teda, nevykonateľným predbežným opatrením, pričom, znovu opakujem, bolo porušené vedome a úmyselne moje zákonné a ľudské právo. Napriek tomu, súdno-exekútorská hyena, v tom čase pod menom Mária Hlavňová z Košíc, v rámci zločinného spolčenia voči mojej osobe,to akceptovala, pričom nielen jej, ale aj sudcovi Jankovskému a kriminálnikovi Osrmanovi muselo byť jasné, že § 37, ods. 2 – Neplatnosť exekúcie, hovorí, citujem, „PRÁVNY ÚKON, KTORÉHO PREDMETOM JE PLNENIE NEMOŽNÉ – JE NEPLATNÝ. “Zborník IV – Neplatnosť právneho úkonu vyjadrená § 37 Občianskeho zákonníka JE ABSOLÚTNOU NEPLATNOSŤOU OD SAMÉHO ZAČIATKU.

Možno si položiť otázku, aké zločinecké hovädá a kravy riadia nielen tento štát, ale aj tie zločinecké hovädá a kravy, ktoré riadia slovenské súdy a exekútorov? Ako je to možné, že exekúcia voči mojej osobe, ktorá vôbec nemala byť, sa realizovala? Aké hovädá a kravy sedeli a sedia v ponovembrových vládach a parlamentoch, keď realizujú také zákony, ktoré umožňujú gaunerom a hajzľom zo sudcovskej a exekútorskej zberby zneužívať svoje postavenia voči občanom?

Vladimír Pavlík

Poznámka editora:

Potvrdzuje sa, že výsledným produktom   politických zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov sú zločinecké zákony, ktoré umožnili rozkradnutie štátneho majetku, milióny exekúcii a dohnanie k smrti zo zúfalstva mnohých nevinných ľudí.  Rozsudok Krajského súdu v Trenčine vo veci odvolania Vladimíra Pavlíka, ktorým sa domáhal spravodlivosti vo veci neoprávnenej exekúcie v rozpore  s dobrými mravmi potvrdzuje, že  aj keby Vás odsúdili k trestu smrti  a neskôr sa dokázalo, že ste nevinný, všetky právne kroky, ktoré sa uskutočnili do času dokázania Vašej neviny boli v súlade so zákonom. Konkrétne v prípade Vladimíra Pavlíka, tento je povinný uhradiť všetky náklady neoprávnenej exekúcie a navyše uhradiť jej aj trovy právneho zastúpenia za to, že sa neúspešne domáhal spravodlivosti v podobe náhrady  finančnej ujmy, ktorá mu vznikla spolčením exekútorskej a justičnej mafie.  Namiesto odstránenie jednej krivdy a nespravodlivosti bola spôsobená ďalšia krivda, pretože ak  po vydaní uznesenia Okresného súdu v Považskej Bystrici  neuhradí do 3 dní trovy konania a právneho zastúpenia exekútorke  bude mu hroziť ďalšia exekúcia.

Toto sa môže stať len v zločineckom štáte, akým sa po novembri 1989 stala Slovenská republika. Počty obetí tohto zločineckého systému, vrátane obetí sociálnych samovrážd,  desaťtisícov ľudí, ktorí museli zomrieť kvôli vykrádaniu zdravotníctva a obetí exekútorskej a justičnej mafie, už prevýšili počty  obetí holokaustu a komunistického režimu na Slovensku.
Nedovoľme, aby sa ďalšou obeťou týchto zločincov po Barbore Milics a stoviek ďalších stal aj Vladimír Pavlík!

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka