Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

AŽ TAKTO HLBOKO STE KLESLI, ZLOČINCI A MASOVÍ VRAHOVIA, KTORÍ RIADITE TENTO ŠTÁT, FICO A SMERÁCKA ZLOČINECKÁ MAFIÁNSKA ZBERBA?      

     

          Nadväzujúc na posledný článok – Ako ordinuje zločinecká mafiánska sudcovská zberba na OS Považská Bystrica, predkladám ďalšie dôkazy svojvôle sudcovskej prašiviny na dotyčnom súde, s vedomím a ochrannou rukou štátu, riadeného zločincami a masovými vrahmi, k predčasnému ukončeniu môjho života. Ako prvá príloha je ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, kde mi gauner-sudca Vašut nariaďuje, že ako registrátor a prevádzkovateľ internetovej stránky sa mám ospravedlniť kriminálnikovi Osrmanovi, a to aj napriek tomu že vie, že nie som ani registrátor a prevádzkovateľ dotyčnej stránky, pričom má o tom konkrétny dôkaz, ktorý tu taktiež zverejňujem. Ako ďalší dôkaz voči kriminálnikovi Osrmanovi zverejňujem jeho návrh z 7. mája. 2015!!!, že súhlasí s predajom nehnuteľností v mojom vlastníctve, označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti. Tento doklad – návrh kriminálnika Osrmana som mal dostať doporučene do vlastných rúk, no Okresný súd v Považskej Bystrici to úmyselne, skoro 9 mesiacov, zadržiaval. Paradoxné na tom je, že návrh na vydanie predbežného opatrenia aby som dotyčný článok odstránil bol daný na OS v PB 8. 4. 2015, čo KS v Trenčíne zamietol a 29. 5. 2015 dal Osrman na OS v PB žalobu o ochranu osobnosti – ALE UŽ 7. 5. 2015, TEDA UŽ V TROJTÝŽDŇOM PREDSTIHU(!!!), KEĎ NIE JE ANI VYTÝČENÝ PRVÝ TERMÍN POJEDNÁVANIA, DÁVA NÁVRH NA VYKONANIE EXEKÚCIE, KDE DOKONCA TENTO KRIMINÁLNIK SI OSOBUJE PRÁVO TVRDIŤ, ŽE SOM NEDODRŽAL NIEČO, ČO BOLO KRAJSKÝM SÚDOM ZRUSENÉ, TEDA V PROSPECH VLADIMÍRA PAVLÍKA!!! Jasne sa ukázalo, o čo tu skutočne v zločinnom spolčení Osrmana s OS PB išlo.

          A tieto všetky pokusy, experimenty, neprávosti a porušovanie tých najzákladnejších práv na mojej osobe mali sudcovské kreatúry Jankovský a Vašut požehnané z najvyšších miest, keď o predchádzajúcej zločineckej a kriminálnej činnosti Jankovského v prospech mafiánskeho bossa Čongrádyho bol informovaný samotný premiér Fico, súhrn neoboľševického zločinca, ktorý ako premiér umožňoval svojim súkmeňovcom a gaunerom zo zločineckej smeráckej mafie tak drasticky osem rokov vykrádať zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne zomrelo 3-5 tisíc nevinných ľudí. Aj z tohto dôvodu premiéra Fica možno považovať nielen za masového vraha, ale aj najväčšieho masového vraha v histórii Slovenska s tisíckami nevinných obetí, kde za svoju nečinnosť zabrániť vykrádaniu zdravotníctva ho možno z titulu funkcie premiéra považovať za hlavného vinníka. PRIČOM DOBRE VEDEL, AKÉ NÁSLEDKY TOTO VYKRÁDANIE MÁ!!! Miesto toho, aby tento masový vrah sa zodpovedal pred Medzinárodným tribunálom pre zločiny proti ľudskosti, je slovenským premiérom a napomáha v krivení zákonnosti zločineckej sudcovskej zberbe na Okresnom súde v Považskej Bystrici. A to o niečom svedčí.

Vladimír Pavlík    


Rozsudok 6C/197/2015 zo dňa 11.8. 2016

Návrh na exekúciu

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka