Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

SUDCA VAŠUT- BÝVALÝ ČLEN ZLOČINECKEJ KOMUNISTICKEJ STRANY SA SPRIAHOL S MAFIÁNOM OSRMANOM Z POVAŽSKEJ BYSTRICE A POVÝŠIL SA NAD ÚSTAVNÝ SÚD A GENERÁLNU PROKURATÚRU      

         

Vážený pán Pavlík, som Srb, ktorý má k Slovensku blízko, preto  sledujeme spolu s mojimi  priateľmi čo s Vami zločinci na Slovensku prevádzajú. Keby to bolo u nás  tento sudca by skončil. U nás by nemohlo byť 3 milióny exekúcii, pretože  exekútorov nachádzali s podrezanými hrdlami. My ale máme najviac zbraní v Európe a odvahu.  Slováci sú zbabelý národ preto si Vás  vážime  že ste nikdy nepatril medzi zbabelú mlčiacu väčšinu. Nedajte sa zastrašiť a  keď sa na Slovensku nenájde nikto kto by Vás podporil, vrátane Banskobystrického konfidenta chráneného políciou Kotlebu,  my Vás podporíme a keby sa im podarilo Vás pripraviť o majetok alebo život, urobíme zbierku a na Slovensko prídu naši  urobiť poriadok s touto kriminálnou bandou.  Rudolf Vasky by pri  jeho krvavej revolúcii a ubití zločincov roxorovými tyčami nemal zabudnúť ani na týchto justičných zločincov a ich rodiny, na čo ho upozorníme až raz príde „Krvavá revolúcia“ a budú sa robiť zoznamy zločincov a vlastizradcov.
 

http://www.krvavarevolucia.sk/

Rozdiel medzi hyenami a komunistami je len v tom, že hyeny sa živia zdochlinami a komunisti živou ľudskou potravou.

Sudca Ladislav Vašut  z Považskej Bystrice  do novembra 1989 prisluhoval zločineckej komunistickej strane, pretože to mal v génoch už po svojom otcovi, ktorý v čase najtvrdšej normalizácie  patril do okresnej nomenklatúry v Považskej Bystrici a bol predsedom Okresného národného výboru. Títo zločinci dávali svoje deti do škôl, aby z nich boli komunistickí sudcovia a prokurátori a takto sa Ladislav Vašut stal sudcom a jeho sestra  prokurátorkou v Považskej Bystrici.

 Sudca Vašut po roku 1989 vymenil zločineckú Komunistickú stranu za  ponovembrovú mafiu  z Považskej Bystrice v mene ktorej dňa  11. augusta 2016, porušiac ústavu Slovenskej republiky a medzinárodný dohovor,  bez  vykonania dokazovania a v neprítomnosti  odporcu, ktorý sa riadne ospravedlnil, vyniesol bezprecedentný zločinecký  nevykonateľný rozsudok v spore o tzv. ochranu osobnosti  proti občianskemu aktivistovi Vladimírovi Pavlíkovi, ktorý má  na internetovej stránke, ktorú nevlastní, uverejniť ospravedlnenie mafiánovi Ľubomírovi Osrmanovi, zaplatiť do troch dní 50 000 eur a jeho advokátovi 100% trov za právne zastupovanie.
Popravy a uránové bane pre kritikov  režimu z 50-tých rokov dnes potomkovia komunistických  zločincov nahradili justičnými popravami a exekúciami, čím ľudí najprv pripravia o celoživotný majetok a potom ich doženú k samovražde, alebo  uvrhnú do biedy. Preto sa sudca Vašut zaradil do kategórie  zločincov a odpadu slovenského národa, pretože jeho „kontumačný“ rozsudok je justičnou popravou chorého dôchodcu s úbohým dôchodkom.

Toto komunistické sudcovské hovädo  rozhodlo  v rýchlosti len preto, lebo je spriahnuté s Považskobystrickou mafiou, ktorej trestnú  činnosť prevážania obrazov do Rakúska kryje umlčaním Vladimíra Pavlíka, ktorý o tejto trestnej činnosti písal na necenzurovaných stránkach a podal  trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR s návrhom na poskytnutie ochrany svedkovi, ktorého vypočutiu by chcela táto mafia zabrániť. Navyše sudca Vašut rozhodol v čase kedy bola Ústavnému  súdu riadne podaná sťažnosť na predpojatosť a porušenie práva na spravodlivé konania o ktorej v čase vynesenia rozsudku Ústavný súd ešte nerozhodol. Sudca Vašut opäť potvrdil, že súd v Považskej Bystrici  ostáva naďalej zločineckou inštitúciou, čoho dôkazom je žaloba proti Slovenskej republike, ktorú v Brne podala 16 rokov  perzekvovaná novinárka Jana Teleky, ktorú títo zločinci  chceli existenčne a psychicky zničiť len za to, že si dovolila napísať satirickú báseň o bývalom primátorovi v Považskej Bystrici.

Vážený pán Pavlík, nech Vás Boh ochraňuje pred touto zberbou samotného aktikrista a satana.  Spoločne preklíname sudcu Vašuta a celú jeho rodinu a budeme si neustále dňom i nocou priať, aby ich v živote postihlo  to najväčšie nešťastie, nevyliečiteľné choroby a trápenie a aby  žili v tomto utrpení a mukách čo najdlhšie, až akým ich čierne duše neskončia v  najhlbšom pekle.

Radovan Popovič

Poznámka:
Preklad z listu Radovana Popoviča zo srbčiny a doplnenie o dokumenty adminom webovej stránky.
Sťažnosť podaná Ústavnému súdu SR

OZNÁMENIE O NOVÝCH SKUTOČNOSTIACH TRESTNEJ ČINNOSTI
 – ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ŠTATÚTU CHRÁNENÉHO SVEDKA


Rozsudok 6C/197/2015 zo dňa 11.8. 2016Oznámenie Okresnému súdu v Považskej Bystrici

Necenzurovane stránky, nikdy neboli vlastníctvom pána Vladimíra Pavlíka,  v rámci plurality a práva každého občana na necenzurované informácie, uverejňujeme príspevky každého autora, ktorý  ich dokáže podložiť argumentmi.  Nie je naším poslaním uverejňovať ospravedlnenia mafiánom a zločincom  resp. osobám podozrivým z trestnej činnosti za akú možno považovať Ľubomíra Osrmana.  Na uverejňovanie ospravedlnení  týmto osobám slúžia oficiálne média na Slovensku!
Z tohto dôvodu je rozsudok JUDr. L. Vašuta  nevykonateľný a svedčí o diletantstve sudcu, ktorý takýto rozsudok vyniesol. Pokiaľ to na Okresnom súde v Považskej Bystrici nechápu, nech si preštudujú legislatívu pre spory o ochranu osobností. Žaluje sa vydavateľ,  resp. prevádzkovateľ internetových stránok, ktorý je zodpovedný za uverejnený obsah a nikdy nie autori príspevkov.

Admin
Necenzurovane@yandex.com


Verejne žiadam trest smrti pre politikov SR, aj politikov ČSSR a ich komplicov -!!

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka