Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako ordinujú sudcovskí kriváci na Okresnom súde v Považskej Bystrici      

             

          O tomto boľševicko-eštebáckom skorumpovanom súde už za bývalého režimu kolovali neuveriteľné historky a kolujú až doteraz. Mal som v tom období možnosť sa o tom presvedčiť na vlastnej koži, keď touto zločineckou prokurátorskou a sudcovskou zberbou som bol v časoch normalizácie ako protištátny a protisocialistický živel vyhodený zo zamestnania, keďže som verejne poukazoval na podvody a sabotáž vo výrobe, zakrývané dokonca aj samotnými príslušníkmi ŠtB.

Predstavte si, že napíšete článok, kde sú prezentované veci, ktoré sú jednoznačne preukázateľné konkrétnym svedkom, keďže od neho aj pochádzali. Dotknutá osoba podá trestné oznámenie, no keď sa na polícii dozvie, že ju chce v konfrontácii z očí do očí usvedčiť konkrétny svedok, toto odmietne, takže polícii a prokuratúre neostáva nič iné, len jeho trestné oznámenie odmietnuť. Takže sa obráti na Okresný súd v Považskej Bystrici so žalobou na ochranu osobnosti.

V tomto skorumpovanom a zločineckom štátnom orgáne nájde spriaznených sudcov, ktorých nezaujíma, že odmietnutím konfrontácie sa priamo usvedčil, keďže obaja patria medzi špičkových krivičov zákonnosti. Ako prvý zaúradoval podpredseda okresného súdu  so zločineckou a kriminálnou minulosťou Róbert Jankovský, ktorý ako sudca na dotyčnom súde pomáhal mafiánskemu bossovi Petrovi Čongrádymu ekonomicky likvidovať tou najhrubšou silou trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka spolu so svojou švagrinou Monikou Jankovskou, keď bola sudkyňou v Trenčíne. Tento gang ho chcel neskôr ako nepohodlného svedka zavraždiť, ale sám Čongrády, vďaka Bohu, bol zavraždený, takže Ondrej Janíček ostal žiť. Hoci o tomto bol informovaný samotný premiér Fico, ten napriek tomu vymenoval Jankovskú za štátnu tajomníčku mafiánskeho ministra Boreca, napojeného na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, keď obaja menovaní zakrývali trestnú činnosť samotného Jankovského v krivení zákonnosti.

Ten si vedomý svojho postavenia vedome vydal uznesenie so zmätočným a nevykonateľným predbežným opatrením, ktoré mu zmietol zo stola nadriadený Krajský súd v Trenčíne na základe môjho odvolania. Lenže tento sudcovský vyvrheľ, krivič zákonnosti a netvor, dokáže porušiť aj to najzákladnejšie právo odvolať sa, nečakal ani na rozhodnutie nadriadeného súdu a bola na mňa uvalená exekúcia, paradoxne za to, že som NEREŠPEKTOVAL jeho nevykonateľné a zmätočné predbežné opatrenie.

Po ňom prebral štafetu sudca Ladislav Vašut, synáčik ocinka, ktorý patril do okresnej nomenklatúry v časoch najtvrdšej normalizácie, takže tí, ktorí toto obdobie zažili, si môžu domyslieť, o akého netvora sa mohlo asi jednať. V období normalizácie on a jeho sestra vyštudovali právo, on je sudca, ona prokurátorka. Podrobnosti písať nejdem, lebo už boli uverejnené. Preto som požiadal Generálnu prokuratúru aby mohla byť zrealizovaná konfrontácia Osrmana s mojim svedkom a zároveň verejne obviniť sudcov Jankovského a Vašuta z marenia spravodlivosti a žalovať ich.

Vladimír Pavlík


Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                     
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2,
812 85 Bratislava                                                                              Orlové 19. 7. 2016

 

VEC: OZNÁMENIE O NOVÝCH SKUTOČNOSTIACH TRESTNEJ ČINNOSTI
 – ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ŠTATÚTU CHRÁNENÉHO SVEDKA

Hore menovaný podávam Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky oznámenie o nových skutočnostiach  týkajúcich sa vyšetrovania trestnej činnosti, pokusu o podvodný predaj falošných obrazov v Rakúsku a inej trestnej činnosti v hodnote 16 mil. eur, ktorá bola v roku 2007 rakúskou prokuratúrou zastavená na základe tvrdenia podozrivého dekana z Bytče Pavla Trnku, ktorý bol zatknutý špeciálnym komandom rakúskej polície vo Schwechate pri Viedni a po prepustení uviedol, že nevedel , že sa jedná o falzifikáty a obrazy viezol na expertízu. Podrobnosti o tejto trestnej činnosti boli uvedené vo viacerých médiách v Slovenskej republike:
http://www.topky.sk/cl/10/161026/Kostolnik-bytcianskeho-farara-napadol-reportera-Noveho-Casu
Kostolník bytčianskeho farára napadol reportéra Nového Času
http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=29141&showRate=true
Farár kšeftár bol eštebák
BYTČA/ČADCA – Po afére s triptychom Klaňanie troch kráľov otriasa cirkvou ďalší škandál. Farára, ktorý z kazateľnice hlása 10 Božích prikázaní, zatkli pre miliónový podvod! Bytčianskeho dekana Pavla Trnku rakúska polícia už obvinila z pokusu predaja falzifikátov impresionistov v hodnote 540 miliónov! Podľa našich informácií tento muž je evidovaný ako agent ŠtB a jeho podnikateľské aktivity neunikli ani farníkom v Bytči!
http://www.pluska.sk/old/2007/10/20/slovensko/zastavili-stihanie-farara-trnku.html
Zastavili stíhanie farára Trnku

V roku  2015 som sa od istého občana z Považskej Bystrice získal závažné informácie potvrdzujúce, že tvrdenie dekana Pavla Trnku, že nevedel o tom, že sa jedná o falzifikáty je nepravdivé, navyše som sa dozvedel, že na tejto trestnej činnosti  ako spolupáchateľ podieľal aj Ľubomír Osrman, nar. 15.1. 1968, bytom, Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica. 
Tento svedok je ochotný v prípade, že mu bude poskytnutý štatút chráneného svedka vypovedať a zúčastniť sa na konfrontácii s Ľubomírom Osrmanom.
Keďže sa jedná o nové skutočnosti doposiaľ neznáme Rakúskej prokuratúre ako aj prokuratúre v Slovenskej republike, v zmysle oznamovacej povinnosti vyplývajúcej zo Zákona o prokuratúre, ich dávam na vedomie priamo Generálnej prokuratúre SR s tým, aby bola vec postúpená  Úradu špeciálnej prokuratúry nakoľko sa jedná o vysokú sumu a existuje dôvodné podozrenie zo zasahovania do nezávislosti  orgánov činných v trestnom konaní, čo sa potvrdilo pri intervencii predstaviteľov cirkvi a údajne aj advokáta JUDr. Jána Čarnogurského, ktorí  intervenovali za prepustenie bytčianskeho dekan Trnku z väzby v Rakúsku.
 V prípade záruky poskytnutia štatútu chráneného svedka  tejto osobe, oznámim Generálnej prokuratúre jeho meno a adresu bydliska. Z tohto dôvodu dávam na vedomie Generálnej prokuratúre, že existuje dôvodná hrozba ohrozenia tohto svedka, čo mi odkázala osoba prichádzajúca do styku s Pavlom Trnkom,  ktorý sa mal vyjadriť v tom zmysle, že je potrebné zistiť meno tohto svedka ktorý mi tieto informácie dal, že to musí byť človek z ich okruhu, keďže sa jedná o hodnoverné informácie.
tomu, aby meno tohto svedka zistili,  im má poslúžiť účelová žaloba na ochranu osobnosti, ktorú na mňa podal práve spolupáchateľ Pavla Trnku, Ľubomír Osrman. Žalobu prejednáva JUDr. Ladislav Vašut a napriek začatiu konania na Ústavnom súde SR vo veci sťažnosti  pre porušenie základného práva na súdnu ochranu  pokračuje v konaní a odmietol jeho odročenie.
Uvedenú sťažnosť pripájam v prílohe vrátane sťažnosti podanej ministerke spravodlivosti SR.

          Podaniu žaloby predchádzalo podanie trestného  oznámenia Osrmana za ohováranie, ktorú riešilo Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici. Po predvolaní mi bolo povedané že sa to odstúpi na priestupkovú komisiu Mestského úradu v Považskej Bystrici. Ja som ale žiadal, aby vec bola postúpená kriminálnej polícii OR PZ v Považskej Bystrici, a navrhol konfrontáciu môjho svedka s Ľubomírom Osrmanom,  ktorý by ho usvedčil z toho, čo mi nadiktoval do článku. Osrman zo strachu túto konfrontáciu odmietol a následne sa obrátil na Okresný súd v Považskej Bystrici so žalobou o ochranu osobnosti s náhradou 50 000 eur.  Ešte pred podaním žaloby Okresný súd v Považskej Bystrici rozhodol  o predbežnom opatrení a následnej exekúcii, čím chceli dosiahnuť, aby bol z internetovej stránky www.necenzurovane.net, ktorej som prispievateľom, odstránený článok v ktorom som v príspevku s názvom „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“ uverejnenom na stránke  http://necenzurovane.net/stacho/osrman.html, vo verejnom záujme informoval o skutočnostiach týkajúcich sa tejto trestnej činnosti. Krajský súd v Trenčíne predbežné opatrenie zrušil, čo ale sudca Jankovský nerešpektoval, dokonca nečakal ani na výsledok môjho odvolania a začal ma sakcionovať, že som nesplnil jeho nevykonateľné a zmätočné predbežné opatrenie.

Na vedomie:
Staatsanwaltschaft Wien
1080 Wien
Landesgerichtsstr. 11
Österreich

Prílohy:

  1. Sťažnosť podaná Ústavnému súdu SR dňa 22. 6. 2016
  2. Sťažnosť podaná Ministerke spravodlivosti SR dňa 18. 7. 2016

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka