Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Uznesenie a sťažnosť ohľadom trestného oznámenia na "sudcu" Jankovského      

                           
                    

   Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                                                                                             Orlové 8. 9. 2015

 

Vážení
OR PZ v Považskej Bystrici
Odbor kriminálnej polície
017 23 Považská Bystrica

 

VEC: Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:ORP-462/1-VYS-PB-2015

 

          Najskôr fakty a potom vysvetlenia. „Sudca“ Jankovský podpísal uznesenie ktoré mi bolo zaslané, kde mi 2x nariaďuje niečo, čo nemôžem vykonať či dodržať. (zasielam kópiu prvej strany uznesenia). Jankovský bez vykonania dokazovania, vychádzajúc jednostranne len z obsahu návrhu, v rozpore z O.S.P. vydal dotyčné uznesenie bez toho, aby ma vyzval, aby som sa v stanovenej lehote vyjadril k predmetnému návrhu. Týmto postupom porušil moje procesné právo vyjadriť sa k návrhu. Toto právo zaručuje ako jednu zo zásad spravodlivého súdneho konania aj Ústava Slovenskej republiky a medzinárodný dohovor, ktorým je viazaná Slovenská republika.

          Z postupu „samosudcu“ je evidentné, že sa jedná o uznesenie vypracované na objednávku a zneužívania justície. Z uznesenia je zrejmé, že „samosudca“ Jankovský už vopred prejudikoval budúce rozhodnutie o žalobe na ochranu osobnosti, čím dal najavo ako dopadne výsledok sporu, hoci samotná žaloba ešte podaná nebola. Skutočnosť, že „samosudca“ rozhodol arbitrárne a vydal zmätočné a nevykonateľné rozhodnutie bez vykonania základného dokazovania a písomného vyjadrenia odporcu k návrhu, je závažným dôvodom, aby mu bola vec odňatá. Ďalej ma krivo obvinil, že som vlastníkom, registrátorom alebo prevádzkovateľom dotyčných internetových stránok, hoci som preukázal, že sa to nezakladá na pravde, čo nebol pre neho problém zistiť. (zasielam konkrétny dôkaz).

          To všetko ho jednoznačne usvedčuje, že klamal Krajský súd v Trenčíne keď tvrdil, že sa necíti voči mne zaujatý. (prikladám str. 3, z uznesenia Krajského súdu v Trenčíne, kde je jeho vyjadrenie). Ďalej prikladám uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, ktorý ZAMIETOL jeho návrh na nariadenie predbežného opatrenia.

          Bez toho, aby „samosudca“ Jankovský počkal na uznesenie Krajského súdu v Trečnčíne, vytvoril so súdnou exekútorkou Hlavňovou z Košíc zločineckú skupinu a v zločinnom spolčení voči mojej osobe bola na mňa uvalená exekúcia. Dokonca 24. 7. 2015 mi poštárka oznámila, že nemá pre mňa dôchodok, pričom mi bolo oznámené, že zločinná exekútorka Hlavňová mi stiahla z dôchodku – účtu v Poštovej banke 327,88 eur. Bez toho, aby som dostal vyrozumenie, prečo sa tak stalo.

          Ako sa ďalej ukazuje, zločinecká skupina Jankovský a Hlavňová nerešpektujú ani uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, a napĺňa sa to, na čo som bol upozornený nielen niektorými advokátmi, ale aj exekútormi, z ktorých jeden bol bývalý sudca, že na také flagrantné porušovanie zákona zo strany zločineckej skupiny Jankovský a Hlavňová, musia mať požehnanie a súhlas najvyšších predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti SR.

          Keďže zločinecká smerácka mafia cez svojho bieleho koňa Fica vymenovala za ministra spravodlivosti mafiána Boreca, napojeného na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, ktorá spoločne so zločineckou smeráckou mafiou pácha mimoriadne závažnú a zavrhnutia hodnú ekonomickú trestnú činnosť, využívajúc k tomu biele kone, niektoré sú neskôr zavraždené, alebo zmiznuté. Za štátnu tajomníčku dotyčného ministerstva bola zločineckou smeráckou mafiou cez svojho bieleho koňa Fica vymenovaná Monika Jankovská, švagriná „sudcu“ a podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici Jankovského.

          Keďže v rodine Jankovských bol od troch rokov vychovávaný mafiánsky zločinec Peter Čongrády, takže sa nemôžeme čudovať, prečo Jankovská, keď bola ešte sudkyňou v Trenčíne, si spolu so „sudcom“ Jankovským, nesplnili svoju povinnosť ktorá im vyplývala zo zákona ohľadom Petra Čongrádyho a jeho gangu, čím sa vlastne stali spoluvinníkmi – spolupáchateľmi.

          „Sudca“ Jankovský, vedome a cieľavedome zneužíval a zneužíva svoju funkciu vzhľadom k mojej osobe. Že obaja, so svojou švagrinou, sú doteraz pracovníkmi justície, je úbohá vizitka zločineckej, zlodejskej, skorumpovanej a mafiánsko – gaunerskej Slovenskej republiky.   

                                                                                                     Vladimír Pavlík

                                                                                             

 
Uznesenie ČVS:ORP-462/1-VYS-PB-2015   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka