Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Sťažnosť na sudcu JUDr. Róberta Jankovského, podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici      

                                     Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                             Orlové 21. 8. 2015

 

Vážení
Krajský súd v Trenčíne
Námestie sv. Anny 28
911 01 TRENČÍN

VEC: Sťažnosť na sudcu JUDr. Róberta Jankovského, podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici

          Uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 5. augusta 2015 – 5Co/642/2015 tento rozhodol, citujem, „Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa mení tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamieta. Dotyčné uznesenie som prebral od poštovej doručovateľky 18. augusta 2015. Tým pádom aj zločinné spolčenie sudcu Jankovského so súdnou exekútorkou Hlavňovou na protiprávne exekvovanie mojej osoby definitívne stratilo platnosť. Dotyčný sudca dokonca v tomto uznesení z 4. 8. 2015 napísal aj nesprávnu sumu 77,96 eur, hoci som uhradil 177,96, keď som bol exekútorkou uvedený do omylu.

          Napriek tomu, aby sudca Jankovský počkal na rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, o deň skôr, 4. augusta 2015 vydal uznesenie – (zasielam ako prílohu) v môj neprospech, ktoré som od poštovej doručovateľky prebral 19. 8. 2015. Paradoxné pritom je, že dotyčné uznesenie Krajského súdu v Trenčíne došlo na Okresný súd v Považskej Bystrici 10. 8. 2015, takže sudca Jankovský musel poznať jeho obsah.

          Už od začiatku zločinného spolčenia sudcu Jankovského a súdnej exekútorky Hlavňovej mi bolo jasné, čo mi bolo potvrdené aj niektorými exekútormi či advokátmi, kde jeden bol bývalý sudca a druhý bývalý prokurátor, že na takéto flagrantné porušovanie zákonov, ústavy a základných ľudských práv voči mojej osobe musia mať krytie a požehnanie priamo z najvyšších miest Ministerstva spravodlivosti SR – ministra Boreca, ktorý bol zločineckou smeráckou mafiou nominovaný, hoci im bolo známe, že patril ku konkurznej mafii, pričom keď bol v Dozornej rade Tatra banky, mal nadštandardné vzťahy so zločineckou konkurznou mafiou založenou Zoroslavom Kollárom a štátnu tajomníčku Jankovskú, švagrinou dotyčného sudcu, ktorá ako sudkyňa kryla trestnú činnosť mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho a neplnila si povinnosť, ktorá jej vyplývala zo zákona spolu so svojim švagrom.

          Dokonca to zašlo tak ďaleko, že 24. 7. 2015 mi poštárka oznámila, že nemá pre mňa dôchodok – a ako mi bolo potvrdené vedením pošty v Považskej Bystrici, bolo to na základe rozhodnutia súdnej exekútorky Hlavňovej na základe protiprávneho predbežného opatrenia sudcom Jankovským a Poštová banka nie je povinná toto skúmať, ba dokonca mi bolo stiahnuté ďalších 327,88 eur, bez toho, že hoci nikomu nič nedlhujem, ba dokonca som nedostal ani žiadne úradné rozhodnutie. Taktiež som sa dozvedel, že týmito protiprávnymi a vymyslenými rozhodnutiami sa kalkulovalo s tým, že mi bude privodená zo stresu mozgová príhoda, ktorú som mal pred štyrmi rokmi, či iný druh ujmy na zdraví či živote.

          Otázka je, ako je možné, že sudca Jankovský si takéto niečo môže dovoliť? Už len na základe toho čo predvádza na mojej osobe, pričom nemusím rátať ani to, čo o ňom viem, nemôže tento sudca byť nestranný, nezávislý a objektívny. Jeho výčiny a arogancia, keď dáva najavo, že nemieni ani čakať na uznesenia Krajského súdu, ktorý mu je nadradený, jasne svedčia o tom, k akej žumpe patrí. Existuje dosť dôvodov – a to som ešte príliš slušný, že sa jedná o sudcu sadistu a psychopata, ktorého duševný stav by mali skúmať nezávislí psychiatri.

          Len taká malá perlička z množstva vecí ktoré o ňom či jeho švagrinej mám – chce mi niekto tvrdiť, že nedrží nad jeho výčinmi ochrannú ruku minister Borec, ktorý bol na golfovom turnaji v Rakúsku 11. augusta 2012 s jeho bratom Tiborom a jeho dvoma synmi? – zasielam prílohu, menovaní sú pod číslom 4.

Vladimír Pavlík

Borec, Jankovsky -Golf v Rakúsku   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka