Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako funguje sudcovsko-exekútorská mafia      

                              Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                  Orlové 2. 8. 2015

Vážený pán
JUDr. Ing. Miroslav Paller
prezident Slovenskej komory exekútorov
Šustekova 49
851 04 Bratislava 5

VEC: Odpoveď na pamflet, podľa Vás, zaujatie stanoviska k sťažnosti č. 508-10780/2015

 

          Vážený pán JUDr. Ing. Miroslav Paller,

          dostal som Vašu odpoveď ako od najvyššieho predstaviteľa pod honosným názvom – Slovenská komora exekútorov. Pokiaľ vychádzate z rozhodnutia súdnej exekútorky  Hlavňovej z Košíc, ktorá konala na príkaz sudcu Jankovského, podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici, kde vytvorili zločinné spolčenie voči mojej osobe na základe neprávoplatného uznesenia, ktoré dňa 5. 8. 2015 ZAMIETOL Krajský súd v Trenčíne, pod značkou 5Co/642/2015, ktoré som doporučeným listom na doručenku poslal súdnej exekútorke Hlavňovej, jednoznačne vyplýva, že jednala protizákonne, pričom nemala žiadne právo na exekúciu.

          Z viacerých strán mi bolo naznačené, že sudca Jankovský, kde v jeho rodine od troch rokov vyrastal mafiánsky zločinec Peter Čongrády, a exekútorka Hlavňová, musia mať povolenie od najvyšších štátnych orgánov ministerstva spravodlivosti na tak cynické porušenie mojich zákonných, ústavných a ľudských práv. Keďže švagrinou sudcu Jankovského je štátna tajomníčka konkurzného mafiána na poste ministra spravodlivosti Boreca, táto naopak, ako sudkyňa, spolu so svojim švagrom, sudcom Jankovským, kryli trestnú činnosť mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho, neplnili a nesplnili si povinnosť, ktorá im vyplývala zo zákona.  

          Týmto predčasným rozhodnutím, kedy ste úplne odignoroval že vo veci ešte nerozhodol Krajský súd, ste sa zaradil medzi takých nehodných ľudí ako je sudca Jankovský a exekútorka Hlavňová, s rozhodnutiami s ktorými ste sa stotožnil. Z tohto dôvodu využijem všetky svoje zákonné prostriedky, počnúc stažnosťou na Ministerstvo spravodlivosti SR, sťažnosť podanú Ústavnému súdu, resp. Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ako aj trestným oznámením na Generálnu prokuratúru SR.

Vladimír Pavlík

 

 

Slovenská komora exekútorov- Zaujatie stanoviska k sťažnosti   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka