Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Dotaz a zhnusenie z pomerov v slovenskej justícii      

                                                 Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                Orlové 8. 7. 2015

 Vážení:
Kancelária Súdnej rady SR
Župné námestie 13
814 22 Bratislava

 VEC: Dotaz a zhnusenie z pomerov v slovenskej justícii

          Vážení predstavitelia Súdnej rady,

          nesnažte sa mi nahovoriť, že aspoň niektorí z Vás či niektorí zo slovenských sudcov nemajú vedomosti o tom, že terajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti JUDr. Monika Jankovská a jej švagor, podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici Róbert Jankovský, z titulu svojich sudcovských funkcií mali nadštandardný vzťah so zavraždeným mafiánskym bossom Petrom Čongrádym, pričom si nikdy nesplnili povinnosť, ktorá im vyplývala zo zákona. Nečinne sa napr. prizerali ako jeho gang násilne okradol pána Janíčka z Trenčína o veľký majetok, a len zavraždenie Čongrádyho zachránilo pána Janíčka od popravy, ktorú tento zločinecký mafiánsky gang plánoval. Paradoxne títo dvaja ortodoxní kriviči práva a zákonnosti naďalej zasmraďujú slovenskú justíciu. Pýtam sa, dokedy? Pokiaľ by mali výhrady, nie je problém im to povedať a preukázať z očí do očí, ako aj ďalšie ich nezákonnosti, prípadne, ak by si trúfali na verejnú tlačovku za prítomnosti médií. Lebo napr. to, čo voči mne predviedol sudca Jankovský, takú stupiditu a marenie spravodlivosti si nedovolila ani nacistická justícia voči Jurajovi Dimitrovovi, ktorému dokonca umožnili, aby preukázal svoju nevinu, že v roku 1933 nezapálil Ríšsky snem. Nepochybujem o tom, že keby v tom období nacistickej justícii predsedal sudca Jankovský, tak Dimitrov by nemal šancu preukázať svoju nevinu. List považujte za otvorený.

S pozdravom

 

                                                                                                          Vladimír Pavlík
     Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka