Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na prezidenta Slovenskej komory exekútorov       

                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                
                                                                                                            Orlové 5. 9. 2015

 

Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

 

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. (1), písm. a) na prezidenta Slovenskej komory exekútorov JUDr. Ing. Miroslava Pallera

      
          Napriek tomu že v sťažnosti adresovanej Slovenskej komore exekútorov na súdnu exekútorku JUDr. Máriu Hlavňovú som dostatočne preukázal, že v zločinnom spolčení so sudcom Jankovským sa dopustila vedomého trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, hrubo porušila exekučný poriadok a správa sa voči mne ako podvodníčka a zlodejka, napriek tomu prezident SKE to z mojej strany vyhodnotil ako neopodstatnené.

          Pričom moje tvrdenia potvrdzuje aj rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 5. 8. 2015, ktorý návrh na vydanie predbežného opatrenia skorumpovaným sudcom Jankovským, podpredsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorého protizákonnú činnosť kryje jeho švagriná Monika Jankovská, štátna tajomníčka na Ministerstve spravodlivosti SR, kde je ministrom človek, ktorý bol prepojený na zločineckú konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, nehovoriac o jeho výčinoch keď bol v Dozornej rade Tatra banky – Tomáš Borec – KS Trenčín zamietol uznesením sp. zn. 7C 138/15. Napriek tomu mi exekútorka JUDr. Mária Hlavňová nevydala ani po výzve bezdôvodné obohatenie vo výške 505,84 eur, čím zjavne znevažuje autoritu Krajského súdu v Trenčíne, ktoré jej bolo doporučene a na doručenku zaslané. Aj to dokazuje, že táto zločinecká skupina má krytie z najvyšších miest Ministerstva spravodlivosti SR.

          Je viac ako isté, že prezident SKE Miroslav Paller všetky tieto dôkazy vedome odignoroval a zaradil sa medzi takých nehodných ľudí ako sú sudca Jankovský a súdna exekútorka Hlavňová, keďže sa so všetkými ich protiprávnymi a protizákonnými rozhodnutiami stotožnil. Prikladám 6 príloh.

Vladimír Pavlík

 

 

 

                                                                                             

 
Sťažnosť na postup Slovenskej komory exekútorov   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka