Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Predžalobná výzva súdnej exekútorke Hlavňovej      

          Také zločinné spolčenie medzi niektorými sudcami a exekútormi aké sa tu vytvorilo za vlády Politbyra ÚV Smer – sociálna mafia v spolupráci so zločineckou smeráckou mafiou nemá obdobu nielen v celej Európskej únii, ale ani v ostatnej Európe. To čo predviedli na mne v zločinnom spolčení „sudca“ Jankovský, ktorého švagriná Monika Jankovská je štátnou tajomníčkou na Ministerstve spravodlivosti pod vedením mafiána Boreca názorne ukazuje, akých lotrov si Politbyro ÚV Smer – sociálna mafia a zločinecká smerácka mafia cez najvyššie postaveného bieleho koňa po politickej línii v rámci celej Európskej únie Roberta Fica dali do riadiacich funkcií. Len tak mimochodom, pokiaľ by som mal žalúdočné vredy, tie by mi od smiechu popraskali pri počúvaní ministra Boreca pri jeho kritike Harabina ohľadom očistenia slovenskej justície. No a keď k nemu prirátam Jeho Prezidentské Blahorodie a občianskeho zbabelca Andreja Kisku a predsedníčku Súdnej rady Švecovú, ako spoločne začínajú odharabinizovať slovenskú justíciu, tak mi pripadá, ako keby dvojnásobný vrah kázal o morálke trojnásobnému vrahovi.

Vladimír Pavlík

                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                               
                                                                                                    Orlové 18. 9. 2015

 

JUDr. Mária Hlavňová
súdna exekútorka Košice
Hlavná 115
040 01 Košice

Odoslané doporučene!

 

VEC: Predžalobná výzva  na vrátenie  neoprávnene získanej sumy  508, 84 eur

 

          Na základe rozhodnutia  Krajského súdu v Trenčíne sp. zn 7C 138/15-50 zo dňa 5. 8. 2015, ktorým odvolací súd zamietol návrh na vydanie  predbežného opatrenia OS Považská Bystrica 7c 138/2015  zo dňa 20. 4. 2015, na základe ktorého ste začala proti mne exekúciu vo veci údajného nepeňažného plnenia Vás opakovane žiadam o vrátenie neoprávnene získanej sumy vo výške 508. 84 eur – čím došlo z Vašej strany k bezdôvodnému obohateniu.

            Pokiaľ uvedená suma nebude v lehote desiatich  dní odo dňa prevzatia výzvy vyplatená na moju adresu poštovou poukážkou, podám Okresnému súdu v Považskej Bystrici návrh  na vydanie platobného rozkazu, vrátane uplatnenia úrokov z omeškania a trov konania môjho právneho zástupcu.

Vladimír Pavlík

 

 

 

 

 

 

 


   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka