Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

VEĽAVÁŽENÉ SUDCOVSKÉ CTIHODNOSTI ZO SENÁTU NACISTICKEJ JUSTÍCIE, KTORÍ STE SÚDILI BULHARSKÉHO KOMUNISTU DIMITROVA – KONTRA ZLOČINECKÁ A SKORUMPOVANÁ SLOVENSKÁ JUSTÍCIA      

        Úvodom tohto môjho úprimného vyznania chcem Vám vzdať hold nielen za Vašu odvahu, občiansku a profesijnú česť, ale aj nestrannosť a objektivitu naplniť literu zákona, aj keď v tom období si najvyšší predstavitelia Nemecka želali, aby Vaše rozhodnutie v dotyčnej kauze bolo také, aké si oni samotní predstavovali a otvorene Vám to dávali najavo. Chcem poukázať na proces s Dimitrovom, ktorý sa začal dňa 21. 9. 1933 v Lipsku, kde bol krivo obvinený z požiaru Ríšskeho snemu, zosnovaný samotnými fašistami. Samotný proces trval do 23. 12. 1933.

          Fašisti krátko po tom, čo uchopili moc, zosnovali 27. 2. 1933 požiar Ríšskeho snemu, ktorý im poslúžil ako zámienka na rozpútanie krutého teroru a prenasledovania robotníckeho hnutia. Okamžite rozšírili verziu, že požiar je dielom medzinárodného komunistického hnutia, a rozpútali veľké ťaženie. Pripravili provokačný protikomunistický proces. Na lavici obžalovaných sa ocitli Georgi Dimitrov a ďalší bulharskí komunisti, žijúci v tom čase v emigrácii. Zároveň s nimi bol obžalovaný aj duševne chorý Marinus van der Lubbe, pôvodom Holanďan, ktorého nacisti označovali za komunistu a bývalý poslanec KS Nemecka Torgler, ktorý po príchode hitlerovcov k moci kapituloval a neskôr nimi kolaboroval.

          Ale nacistom sa nepodarilo urobiť z procesu začiatok medzinárodného ťaženia, proti komunistickému hnutiu. Dimitrov odmietol súdne určeného obhajcu a hájil sa sám. A treba povedať, že perfektne. Napriek zúrivosti Göringa a Goebbelsa, ktorí boli svedkovia v tomto procese, napriek tlakom Hitlera a Himlera, Dimitrova a jeho spoluobvinených oslobodili pre nedostatok dôkazov, že zapálili budovu Ríšskeho snemu.

          Ani Hitler, ani Goebbels, ani Göring, ani Himler SI NEDOVOLILI TO, ABY BOL TENTO ROZSUDOK ZVRÁTENÝ – A TREBA POVEDAŤ, ŽE NA TO MALI VŠETKY PROSTRIEDKY. (Tak prosím, aký je to rozdiel – a ako by to asi dopadlo, keby niečo podobné sa odohralo v ponovembrovom zločineckom, mafiánsko – gaunerskom a skorumpovanom Slovensku, kde drvivá väčšina justície je považovaná za skorumpovanú, nad ktorou drží ochrannú ruku  skorumpovaný štátny orgán Ministerstvo spravodlivosti SR, v štáte, ktorý riadia zločineckí politici, v drvivej väčšine s génmi fašistických a gardistických vrahov z vojnového obdobia na Slovensku – pozn. autora V.P.)

Predseda súdu Dr. Wilhelm Burger síce pri vynášaní rozsudku zdôraznil, že podľa neho požiar budovy Ríšskeho snemu bol komunistickou akciou, proti štvorici prominentných komunistov však nenašiel dostatok dôkazov. Hitler bol týmto rozsudkom taký rozzúrený, že o podobných záležitostiach v budúcnosti rozhodoval len novovytvorený ľudový súd – Volksgerichtshof, ktorému počas celej existencie predsedal smutne známy Roland Freisler.  

Čo by nemohlo existovať v nacistickej justícii je bežné v zločineckej a skorumpovanej slovenskej justícii

          Slovenská republika v zastúpení vlády, parlamentu, polície, prokuratúry, súdov, konkrétnych exekútorov je najmasovejším zločincom, zlodejom a vrahom. Pokiaľ toto zločinecké zoskupenie sa rozhodne vás obrať o majetok, dohnať k predčasnej smrti, či dohnať k samovražde, na 95 % sa im to podarí. V nacistickej justícii by nemohol fungovať sudca, ktorý pomáhal mafiánskemu bossovi likvidovať ekonomicky slušného podnikateľa. V nacistickej justícii by bolo nemysliteľné, aby sa tam vygenerovala konkurzná sudcovská mafia, ako na Slovensku. V nacistickom systéme, vrátane justície, by bolo nemysliteľné, aby tu fungovali zločinecké skupiny sudca – exekútor, ktorí podvodne urobia z ľudí bezdomovcov, pripravujú ľudí o majetky, predčasný život, či doháňanie k samovražde, tak ako na Slovensku. V nacistickej justícii by bolo nemysliteľné, aby sudca nerešpektoval vaše najzákladnejšie právo, právo na odvolanie. Len v zločineckej a skorumpovanej slovenskej justícii je bežnou vecou, že sudca zločinec, s kriminálnou minulosťou, zneužívajúc svoje postavenie a známosti vo vyšších kruhoch justície, napriek tomu, že vedome vydá zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie, ktoré keď nevykonáte, v zločinnom spolčení s exekútorskou hyenou vás ďalej likvidujú. Nečakajú ani na rozhodnutie nadriadeného súdu, ktoré jeho predbežné opatrenie zmätie zo stola. V systéme nacistickej justície by takýto sudcovia okamžite vyleteli hore komínom.

          Preto si myslím, že skorumpovanú a zločineckú slovenskú justíciu môže očistiť len systém nacistickej justície, vrátane takých osôb, aké boli v nacistickom senáte, ktorý súdil bulharského komunistu Dimitrova.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka