Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

ZLOČINECKÁ SMERÁCKA MAFIA A JUSTIČNÁ ŽUMPA AKO JEDNA RODINA      

                     Keď zločinecká smerácka mafia cez premiéra Fica vymenovala za ministra spravodlivosti JUDr. Tomáša Boreca a za štátnu tajomníčku JUDr. Moniku Jankovskú, bolo to presne v mene jej rétoriky, ako najzločineckejšej organizácie, obrazne povedané, v tisícročnej histórii Slovenska. Urobiť z ministra spravodlivosti človeka napojeného na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, ako aj urobiť štátnou tajomníčkou človeka, ktorá ako sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, spolu so svojim švagrom JUDr. Róbertom Jankovským, toho času podpredsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici, pomáhali mafiánskemu bossovi Petrovi Čongrádymu hrubou a drsnou silou ekonomicky likvidovať a podvodne okrádať o majetok trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Neskôr sa ho chystali ako nepohodlného svedka zlikvidovať, ale zavraždením samotného Petra Čongrádyho už k tomu neprišlo. Takéto niečo by sa nemohlo stať v žiadnom štáte Európskej únie. A nielen tam. Dokonca ani v hitlerovskom fašizme a nacizme, či vo vojnovom Slovenskom štáte za prezidentovania Jozefa Tisu.

          Takže sa ani nemožno čudovať, že zločinecká smerácka mafia a slovenská justícia sú nielen tou najsmradľavejšou žumpou nielen v samotnom zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Ale ani toto nie je všetko. Jedná sa o organizované zločinecké skupiny sadistov, psychopatov a masových vrahov nielen cez ekonomiku, ale aj v zločinnom spolčení sudcov a exekútorov. Gauneri zo zločineckej smeráckej mafie spolu s konkurznou mafiou Zoroslava Kollára a konkurznou sudcovskou mafiou patria medzi špičkových ekonomických zločincov, hlavne cez biele kone, keď neskôr, niektoré, ako nepohodlní svedkovia sa likvidujú, alebo miznú. Teda sú aj vrahovia. Paradoxne Robert Fico s obľubou pripomína zločiny hitlerovského fašizmu a nacizmu, či vojnového Slovenského štátu, pričom zabúda, že v hitlerovskom fašizme a nacizme, ako aj vo vojnovom Slovenskom štáte by nikdy nemohli pôsobiť zločinecké skupiny sudcov a exekútorov, ktoré okrádajú slovenských občanov, robia z nich bezdomovcov, či ich doháňajú k samovraždám. HITLEROVSKÝ FAŠIZMUS A NACIZMUS, AKO AJ VOJNOVÝ SLOVENSKÝ ŠTÁT BY NIKDY NEDOVOLILI, ABY TAKÉTO NIEČO SA PÁCHALO NA NEMECKOM A SLOVENSKOM NÁRODE. Lenže na Slovensku takéto ekonomické zločiny či zločiny proti ľudskosti vedome podporujú sadisti, psychopati a vrahovia zo smeráckej mafie, tvoriaci koalíciu.

          Potom je úplne bežné, že sudca s minulosťou kriminálnika nerešpektuje uznesenie nadriadeného súdu, nerešpektuje vaše najzákladnejšie procesné právo – právo na odvolanie proti prvostupňovému uznesenia, ktoré nadriadený súd zmätie zo stola ako zmätočné a nevykonateľné uznesenie, no aj napriek tomu v zločinnom spolčení so súdnou exekútorkou uvalia na vás exekúciu, aj keď § 37 ods. 2, Občianskeho zákonníka jasne hovorí, citujem, „Právny úkon, ktorého predmetom JE PLNENIE NEMOŽNÉ JE NEPLATNÝ.“ Samozrejme tento sudca si to môže dovoliť. Veď je švagrom štátnej tajomníčky s kriminálnou minulosťou, ktorá je manželkou jeho brata... Paradoxne, hoci nikomu nič nedlhujem, je daný návrh na zriadenie exekučného záložného práva na moje nehnuteľnosti a ich predajom v exekúcii. Ako dôvod poslúžilo to, že som si dovolil odvolať sa a nerešpektoval som zmätočné a nevykonateľné uznesenie, kde mi dal za pravdu aj nadriadený súd.

          Ako mi bolo naznačené, bude sa robiť všetko pre to, aby som bol pripravený o život a pripravený o nehnuteľnosti. Jedná sa o tieto osoby: JUDr. Róbert Jankovský, podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Ladislav Vašut, sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Helena Loduhová, predsedníčka Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Mária Hlavňová, súdna exekútorka Košice, pod ochranou a požehnaním ministra spravodlivosti JUDr. Tomáša Boreca a štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti JUDr. Moniky Jankovskej. Viacerí advokáti, z ktorých dvaja pôsobili ako sudcovia, ako aj traja exekútori sa vyjadrili, že s takým hrubým a flagrantným porušením mojich práv sa ešte nestretli, že takéto niečo muselo byť požehnané najvyššími funkcionármi MS SR.

          Najnovšie mi to predviedla predsedníčka Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Helena Loduhová, k čomu predkladám nasledovné dokumenty:

  1. – Sťažnosť KS Trenčín na Loduhovú.
  2. – Odpoveď Loduhovej na sťažnosť na sudcu Vašuta
  3. – Snaha nakladať s mojim majetkom, hoci som nič nikomu nedlhoval
  4. – Úmysel Hlavňovej a jej advokáta, aby som 5 dní pred súdom nedostal ich vyjadrenie
  5. – Zatajenie, že mi bol odblokovaný účet, aby ma úmyselne uviedli do omylu

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka