Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Sťažnosť na predsedníčku Okresného súdu v Považskej Bystrici      

              

             Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                                                                                          Orlové 21. 9. 2015

 

 

Vážení
Krajský súd v Trenčíne
Námestie sv. Anny 28
911 01  TRENČÍN

 VEC: Sťažnosť na predsedníčku Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Helenu Loduhovú

           V druhej polovici augusta 2015 som podal sťažnosť na podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róberta Jankovského. (posielam kópiu). Krajský súd to poslal na vybavenie predsedníčke Okresného súdu v Považskej Bystrici. (posielam kópiu). V pondelok 21. 9. 2015 som dostal vyjadrenie predsedníčky dotyčného súdu. (zasielam kópiu)

          Keďže nie som ešte slepý a nezabudol som ani čítať, dôrazne sa ohradzujem proti jej bla, bla, bla odpovedi. Mňa naďalej zaujíma, prečo sudca Jankovský, údajne nestranný a nezaujatý podpísal uznesenie, kde mi 2x nariaďuje niečo čo nemôžem vykonať či dodržať. Vydal dotyčné uznesenie bez toho, aby ma vyzval, aby som sa v stanovenej lehote vyjadril k návrhu, čo mi zaručuje ako jednu zo zásad spravodlivého súdneho konania aj Ústava Slovenskej republiky a medzinárodný dohovor, ktorým je viazaná Slovenská republika.

          O jeho tzv. nestrannosti a nezaujatosti svedčí aj to, že v uznesení ktoré podpísal, už vopred prejudikoval budúce rozhodnutie o žalobe na ochranu osobnosti, čím dal najavo, ako dopadne výsledok sporu, hoci samotná žaloba ešte podaná nebola. Skutočnosť, že rozhodol arbitrárne a vydal zmätočné a nevykonateľné rozhodnutie bez vykonania základného dokazovania a písomného vyjadrenia odporcu k návrhu, tiež o niečom svedčí. Toto všetko ho jednoznačne usvedčuje, že klamal Krajský súd v Trenčíne keď tvrdil, že sa necíti voči mne predpojatý. Na základe toho v zločinnom spolčení s exekútorkou Hlavňovou som bol podvodnou exekúciou okradnutý o sumu 505,84 eur.

          Ako je to možné, že nečakal na rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, kde som sa podľa zákona obrátil, ktorý mi to priamo umožňuje? Čo si vlastne o sebe myslí? Či tieto praktiky sa naučil od mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho, ktorý od troch rokov vyrastal v jeho rodine? Alebo sa spoliehal na ministra – mafiána Boreca a svoju švagrinú na funkcii štátnej tajomníčky Jankovskú, aby dokázal svoju nadradenosť, že nemusí čakať ani na rozhodnutie nadriadeného súdu? Prečo toto Loduhovej neprekáža, lebo podľa toho bla, bla, bla, čo mi napísala, jej to absolútne neprekáža. Toto má byť predsedníčka okresného súdu?

           Mňa zaujíma, ako sa predsedníčka okresného súdu Loduhová chce vysporiadať s vedome protizákonnými metódami sudcu Jankovského voči mojej osobe a aké protiopatrenia chce urobiť. Mimochodom, Loduhová bola súčasťou vplyvnej zločineckej skupiny, ktorá 15 rokov prenasledovala a ničila život novinárky Jany Teleki a jej rodiny kvôli jednej básničke. Toho času Medzinárodný súd pre zločiny proti ľudskosti v Haagu prijal žalobu na Slovenskú republiku, kde figuruje aj meno Loduhovej. Keďže sudca Jankovský v zločinnom spolčení s exekútorkou Hlavňovou mi chceli spôsobiť ujmu na živote, celú túto kauzu odovzdám pani Teleki, ktorá to doplní pre dotyčný medzinárodný súd pre zločiny proti ľudskosti.  

Lebo všetko nasvedčuje tomu, že v takýchto zločineckých metódach je priamo zainteresované Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Minister Borec a štátna tajomníčka Jankovská majú k tomu všetky predpoklady. Lebo len takýto „odborníci“ ich typu sú zárukou toho, že dotyčné ministerstvo dokáže tvrdiť aj toto: „Občan je povinný sa podriadiť sa trestnému konaniu bez ohľadu na to, ČI JE ZÁKONNÉ a či spáchal trestný skutok a NEMÁ NEUPLATŇOVAŤ PRÁVA DANÉ MU ZÁKONOM, ÚSTAVOU SR, KTORÉ MÁ ZAKOTVENÉ V EURÓPSKOM DOHOVORE O ĽUDSKÝCH PRÁVACH.“    

Vladimír Pavlík                                               

                                                                                                   


 Aby ste vedeli, občania Považskej Bystrice, kde doteraz vládne najzločineckejšia slovenská štátna mafia

         Proti svetovej nadvláde finančníkov asi budeme zbytočne bojovať, ak nevieme robiť poriadok vo vlastnej krajine s ponovembrovou kapitálotvornou vrstvou tatka Mečiara. Týchto zopár zvrhlíkov vlastní všetko, čo nám uchovali celé generácie. Budeme sa tu hrdiť, koľko vencov sme položili obetiam vojen bez začervenania sa, že sme dovolili rozkradnúť všetko, za čo bojovali. Zahlienený informačným marazmom sa snažíme prehliadať, že o zlodejčinách s menami zlodejov nehovorí nikto. Informácie nesprávne sú horšie ako hnačka po zlom jedle. Chápadlá chobotnice, politické eseročky, biele kone, korupčníci v štátnych inštitúciách nám o svojich chlebodarcoch nehovoria. Kto je skupina HTC Holding som v skratke naznačila. Aj to, akú úlohu v celom ponovembrovom procese mala a má konkurzná mafia. A tak len na stručnom kúsku cesty tejto pliagy spomeniem Vojus a.s. v konkurze.
Vojus a.s. v konkurze Považská Bystrica, vznik 1993. V roku 1995 sa stal Vojus a.s. právnym nástupcom PS VUTECH spol. s.r.o. Považská Bystrica. Od roku 2005 akcionárom VOJUS Holding a.s., ktorý bol zrušený v roku 2014, teda sa upratuje. Spoločníkom bola spoločnosť VOJUS MALTA Holding Limited a štatutárom JUDr. Pavol Sabol, potom JUDr. Boris Zelený a blízke Technické služby Senica. Chobotnica ako remeň. – od 4.2.2009 štatutárom Ján Brandner Košice – tiež z chobotnice. ZI 171 832 000 Sk pred vstupom do konkurzu! 

Štatutári z USA aj ČR. V roku 2008 povolená reštrukturalizácia, v roku 2009 vyhlásený konkurz. Konkurzným správcom JUDr. Róbert Fatura, Považská Bystrica! Podnik v konkurze predal konkurzný správca spoločnosti DI Consulting Púchov - Ing. Dušan Mikula / Matador Púchov atď.../ Ingrid Mikulová. Pred tým tam bol Ing. Jozef Vozár a v BAZ Inalfe s KONKURZNOU MAFIOU! K tomu je potrebné naštudovať súdne spory vo veci prihlásených a uznaných, či neuznaných pohľadávok. Blízke osoby a spoločnosti rovnako. No a to nikto robiť nebude, lebo to nikoho nezaujíma. Dnes totiž zadarmo ani kura nehrabe.

Ing. Danka Bobeková
Vladimír Pavlík                                                                                       Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka