Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Aj takto sa robí exekúcia      

             

          Miesto úvodu: Tento dokument, ktorý je súčasťou tohto článku, som dostal taktiež až 5 minút pred koncom pojednávania na Okresnom súde v Považskej Bystrici dňa 28. 1. 2016, spolu s ďalšími dokumentmi, ktoré boli uverejnené v článku: Časť slovenskej justície – smradľavá žumpa nadštandardne živená z našich daní. Až do takýchto podlostí išli sudcovia Vašut a Jankovský v zločinnou spolčení s exekútorskou hyenou Hlavňovou.

          V zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom Slovensku za vládnutia  zberby zo zločineckej smeráckej mafie, medzi najskorumpovanejšie a najzlozločineckejšie  patria konkrétne organizované skupiny sudcov a exekútorov z kategórie sadistov, psychopatov a vrahov. Nečudujme sa tomu, veď minister spravodlivosti Borec s aktívnym prepojením na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára je vhodný kandidát zločineckej smeráckej mafie. Jeho štátna tajomníčka Jankovská, keď bola sudkyňou v Trenčíne, tak spolu so svojim švagrom Róbertom Jankovským, podpredsedom OS v Považskej Bystrici, keď bol na funkcii sudcu, SPOLOČNE POMÁHALI MAFIÁNSKEMU BOSSOVI PETROVI ČONGRÁDYMU HRUBOU SILOU K EKONOMICKEJ LIKVIDÁCII TRENČIANSKEHO PODNIKATEĽA ONDREJA JANÍČKA. Ideálna dvojica na to, aby z dotyčného ministerstva sa stala zločinecká, skorumpovaná a protislovenská organizácia. Neskôr sa ho zavraždením gang snažil zbaviť ako nepohodlného svedka, no Čongrádyho rozstrieľala konkurencia – a vďaka tomu pán Janíček prežil.

          Keď podpredseda OS Považská Bystrica tvrdí že je nezávislý a nestranný, tak tu predkladám autentický dokument jeho zmätočného a nevykonateľného uznesenia, ktoré zrušil nadriadený súd v Trenčíne, citujem z uznesenia, „Súd UKLADÁ navrhovateľovi povinnosť, aby v lehote do 30 dní od doručenia tohto uznesenia podal proti odporcovi na príslušnom súde návrh na ochranu osobnosti.“ Toto má byť nezávislosť a nestrannosť sudcu Jankovského ktorý tvrdí, že Osrmana vôbec nepozná? Tak toto nech ide tvrdiť k hrobu mafiánskeho bossa Čongrádyho, ktorému AKO SUDCA POMÁHAL PRI JEHO TRESTNEJ ČINNOSTI.

          Paradoxne ale, keď Osrman dal na mňa trestné oznámenie ktoré bolo políciou zamietnuté, keďže mu bolo navrhnuté, či chce konfrontáciu s osobou, ktorá mu môže jeho trestnú činnosť preukázať, tak sa zľakol a po dohode dal na mňa žalobu na ochranu osobnosti, vedomý si toho, že ani s konkrétnymi dôkazmi nemám šancu uspieť na zločineckej a skorumpovanej organizácii Okresný súd v Považskej Bystrici, ktorý v skutočnosti riadi jeho podpredseda Jankovský, majúci podporu zločineckej organizácie Ministerstvo NEspravodlivosti SR.

          A teraz dobre čítajte návrh o sile gaunerov a hajzľov z považsko-bystrickej mafie a jej spolupráce s OS Považská Bystrica, kde ani NEBOLO POČKANÉ ako rozhodne krajský súd ohľadom uznesenia sudcu Jankovského, 7. mája 2015 bol podaný návrh na vykonanie axekúcie pre nesplnenie povinností uložených zmätočným a nevykonateľným uznesením sudcu Jankovského, v zločinnou spolčení s exekútorskou hyenou Hlavňovou z Košíc.

          Bolo mi naznačené, že moje dni sú spočítané, že sa nikde nedovolám spravodlivosti, že toto neprežijem. To, že mi dotyční neklamali, jednoznačne dokazuje všetko to, čo bolo odštartované zmätočným a nevykonateľným uznesením sudcu Jankovského. Taktiež mi bolo naznačené, že nie je žiadny problém vyrobiť fiktívnu exekúciu voči mne, na čo je vraj sudca Jankovský špecialista, čo dokazujú aj dve posledné vety Osrmana v jeho návrhu, keďže si je dopredu istý, ako rozhodne skorumpovaný a zločinecký OS v Považskej Bystrici, citujem: „OPRÁVNENÝ NAVRHUJE ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSTI VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO. OPRÁVNENÝ SÚHLASÍ S PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO, OZNAČENEJ V UPOVEDOMENÍ O ZAČATÍ EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ.“

          Čiže už dopredu bolo všetko pripravené. Toto je vizitka sadistov, psychopatov a vrahov, ktorí riadia tento štát a ktorí toto podporujú. Osoby ktoré mi naznačili, že v zločinnom spolčení sudcov a exekútorky pod dohľadom mafie, že ma doženú nielen k smrti, ale aj pripravia o majetok – SA JEDNOZNAČNE PREUKÁZALO aj týmito dôkazmi. Aj preto mi toto všetko bolo odovzdané až 5 minút pred ukončením pojednávania dňa 28. 1. 2016.  

Vladimír Pavlík  

         

Uznesenie JUDr. Jankovského
Návrh na exekúciu

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka