Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Skorumpované vedenie mafiánskej justície – Vy si dovoľujete odsudzovať Harabina?      

             

          Odharabinizovanie slovenskej justície ešte horšou mafiánskou zberbou, kde sa zapojila aj zbabelá občianska prezidentská nula za pomoci mediálnych prostitútok, má niekoľko zádrheľov typu, „vrah nám o morálke káže.“ Lavínu spustili niektoré oslobodzujúce rozsudky Harabinovho senátu, kde páchateľov dostala pred súd Inšpekcia ministerstva vnútra, kde Harabinov senát konštatoval, mimo iného, že nie je nezávislá od ministra vnútra, s čím sa dá súhlasiť. Stačí na to jedna jediná otázka: môže byť niečo nezávislé, čo patrí pod popredného predstaviteľa zločineckej smeráckej mafie a hlavy policajnej mafie, ministra Kaliňáka? Pre normálneho človeka nie, o nezávislosti môžu hovoriť akurát dementní retardi, stravujúci sa na bludoch Smeru.

          Už som niekoľkokrát naznačil a opätovne sa pýtam: čo je to za vedenie štátu, ktoré je v hlbokom predklone, pochcané a posrané pred zločineckou konkurznou sudcovskou mafiou, pred zločineckou konkurznou mafiou Zoroslava Kollára či pred zločineckou smeráckou mafiou? Neprekážajú im biele kone, cez ktoré sa každoročne vykradnú stovky a stovky miliónov eur? Alebo sa likvidujú a miznú? Koľké tisíce a tisíce ľudí ukončilo kvôli ním predčasne život, odkedy tieto zločinecké organizácie vznikli, alebo museli predčasne zomrieť kvôli vykradnutému zdravotníctvu, keď potom chýbali peniaze napr. na nové moderné prístroje či zariadenia? KOĽKO NEVINNÝCH ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV MÁ NA SVEDOMÍ ZLOČINNÉ SPOLČENIE SUDCOV A EXEKÚTOROV? PREČO DOTERAZ MLČÍTE VY ŠPINAVÍ SADISTI, PSYCHOPATI A VRAHOVIA S KRVAVÝMI RUKAMI, Z VEDENIA ZLOČINECKEJ ORGANIZÁCIE – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR?

Kto je väčšie zlo, sudca Jankovský hrajúci sa na vraha a zlodeja, ktorý hanobí zákon či Harabin?

          Uplynul už skoro rok od odstavenia Harabina, a čuduj sa svet, skorumpovaná sudcovská verbež je naďalej rovnako nepopulárna, lebo aj tých cca 30 % slušných sudcov, podľa môjho názoru, nemá šancu to zlepšiť. Dokonca to potvrdila aj nová predsedníčka Najvyššieho súdu SR pani Švecová. Dokonca žiadala aj viac peňazí pre Najvyšší súd, ale toho času minister financií Kažimír, ktorý je spolu s Miklošom z kategórie dvoch najsprostejších ministrov financií v histórii EÚ, jej nevyhovel. Ale dám niekoľko dobrých rád pani predsedníčke, a pokiaľ nebude zbabelá, poprípade bude mať nové špeciálne pampersky, tak by sa mala verejne pýtať, samozrejme aj s Jeho Prezidentským Blahorodím Kiskom, pokiaľ by ale nebol pochcaný a posraný aj toto: dokedy nás bude okrádať zločinecká konkurzná sudcovská mafia, spoločne so zločineckou konkurznou mafiou Zoroslava Kollára a zločineckou smeráckou mafiou? Dokedy tieto ekonomické zločiny budú zametať pod koberec zločinecká policajná mafia, zločinecká prokurátorská mafia a zločinecká sudcovská mafia? 

          Ja Vám odpoviem, pani Švecová. Lebo gauneri zo zločineckej smeráckej mafie rozhodujú nielen o justícii, ale aj o jej riadiacich pracovníkoch, teda aj o Vás, a Vy im musíte slúžiť. Aby napríklad z ministerstva spravodlivosti urobili zločineckú, skorumpovanú a mafiánsko-gaunerskú organizáciu, dali do jej čela dve mafiánske figúri, ministra Boreca a štátnu tajomníčku Jankovskú. Vrele doporučujem, aby na Ministerstve spravodlivosti SR visel transparent s týmto textom – My sme zločinci, jedna rodina, politický hnoj, to je naša otčina. My sme zločinci ako z ruže kvet, so smeráckou mafiou pôjdeme aj do pekiel.

          Je vrcholom cynizmu, pokiaľ na čele očisty slovenskej justície majú byť dve mafiánske figúri Borec a Jankovská. Ja si teraz dovolím porovnať sudcu Harabina, so sudcom Jankovským, podpredsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici, švagrom štátnej tajomníčky Jankovskej – a potom nech čitatelia posúdia, kto viac škodí slovenskej justícii.

          Dovolím si tvrdiť, že Harabin by sa nikdy neznížil k takým protizákonným praktikám ako sudca Jankovský, nikdy by sa nespojil s exekútorskou hyenou Hlavňovou z Košíc, ako to urobil sudca Jankovský v zločinnom spolčení pri založení zločineckej skupiny na moju fyzickú a psychickú likvidáciu, za pomoci týchto dvoch mafiánskych figúr, ktoré stoja na čele zločineckej organizácie – Ministerstvo spravodlivosti SR – Boreca a Jankovskej. Tento sudca vydal uznesenie s predbežným opatrením, kde mi nariaďuje niečo, čo nemôžem vykonať. Napriek tomu, že ma poučil, že proti tomuto uzneseniu môžem podať odvolanie, čo som aj urobil, tento špinavý sudca ani NEČAKAL, ako dopadne moje odvolanie, spojil sa s exekútorskou hyenou Hlavňovou z Košíc a bola na mňa uvalená exekúcia.

          Napriek tomu, že Krajský súd v Trenčíne rozhodol vo svojom uznesení zdôvodnenom na 36-tich stranách, citujem: Odvolací súd uznesenie prvého stupňa m e n í  tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia ZAMIETA, tak Jankovský a Hlavňová to nielen nerešpektovali, ale bez môjho vedomia, aby mi niečo OZNÁMILI, mi stiahli z dôchodku ďalších 327,88eur a následne v júli mi poštárka oznámila, že NEMÁ pre mňa dôchodok. Takéto bezprecedentné správanie si mohli dovoliť len preto, že museli mať krytie a podporu dvoch zločineckých mafiánskych figúr, ministra Boreca a štátnej tajomníčky Jankovskej. Paradoxne, doteraz mi nebola vrátená suma, o ktorú ma títo dvaja zlodeji okradli. POCHYBUJEM, ŽE TAKÉTO NIEČO BY SI HARABIN DOVOLIL. NEPLATNOSŤ EXEKÚCIE - §37 ods.2 – Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné – JE NEPLATNÝ!!!

          Obaja mi dávajú jasne najavo, že uznesenie Krajského súdu v Trenčíne majú v paži, keďže majú krytie dvoch zločineckých mafiánskych figúr na Ministerstve spravodlivosti SR. Dokonca aj vyjadrenie prezidenta Slovenskej komory exekútorov hovorí, že všetko je v najlepšom poriadku, že súdna exekútorka Hlavňová neporušila zákon.

Do hry vstupuje sudca Vašut, ktorý vyštudoval právo počas najtvrdšej normalizácie, ktorého otec patril do okresnej komunistickej nomenklatúry

          A tento sudca mi napísal v uznesení aj toto: Súd poukazuje na to, že exekučné konanie je konaním samostatným... ak je odporca toho názoru, že je proti nemu vedená nezákonne exekúcia, môže využiť všetky procesné prostriedky obrany podľa exekučného poriadku.... , pričom je paradoxné, že tento ortodoxný prednovembrový boľševik veľmi dobre vedel, že exekúcia bola protizákonná, jej plnenie NEBOLO MOŽNÉ na základe predbežného opatrenia sudcu Jankovského, ktoré Krajský súd v Trenčíne zrušil.

          Takže Vy skorumpované mafiánske kreatúry, ktoré chcete očistiť slovenskú justíciu od Harabina akýmsi odharabinizovaním, očistite slovenskú justíciu najskôr od Vás samotných, Vy jedna skorumpovaná a zločinecká mafiánsko gaunerská verbež. A na záver opätovne plním sľub a vzdávam verejný hold členom nacistickej justície, ktorí súdili v roku 1933 krivo obvineného bulharského komunistu Dimitrova zo zapálenia Ríšskeho snemu a umožnili mu dokázať svoju nevinu.

          VEĽAVÁŽENÉ SUDCOVSKÉ CTIHODNOSTI Z NACISTICKEJ JUSTÍCIE, KTORÍ STE SÚDILI V ROKU 1933 DIMITROVA A NAPRIEK TLAKOM NACISTICKÝCH ŠPIČIEK, KTORÉ OVLÁDALI NEMECKO, ABY BOL DIMITROV UZNANÝ VINNÝM, NAPRIEK TOMU, ŽE STE RISKOVALI SVOJU KARIÉRU A ŽIVOTY, UMOŽNILI STE MU, ABY DOKÁZAL SVOJU NEVINU. Dovoľujem si poznamenať, že keby vtedy o justícii rozhodovala zločinecká smerácka mafia a na čele vtedajšej nacistickej justície by stáli Borec a Jankovská a v dotyčnom senáte by sedel sudca Jankovský, tak Dimitrov by bol uznaný za vinného. Preto do konca môjho života veľavážené sudcovské ctihodnosti z nacistickej justície, ktorí ste v tom období súdili Dimitrova, budete mať moju doživotnú úctu a obdiv.      

Vladimír Pavlík

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka