Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Uznesenie NAKA a moja sťažnosť      

             

          Dňa 14. 7. 2015 som poslal GP SR doporučene list, kde som im pripomenul, že podľa ústavného práva patrí do kontrolných orgánov a preto je jej povinnosťou zákonnými prostriedkami chrániť nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb. K tomu som pripojil závažné dokumenty na ministra Boreca, o jeho prepojení na konkurznú mafiu, ako aj poznatky o štátnej tajomníčke Jankovskej – oboch do funkcií dala zločinecká smerácka mafia cez premiéra Fica. Miesto toho, aby oni samotní sa začali tým dôkladne zaoberať, šupli to polícii a zobrali to ako trestné oznámenie z mojej strany, hoci som žiadne trestné oznámenie nedal.

Vladimír Pavlík


Uznesenie NAKA


                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                                                                                              Orlové 1. 10. 2015

 

Vážení
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium policajného zboru
národná kriminálna agentúra
národná protikorupčná jednotka
expozitúra Západ
Jilemnického ulica č. 1
pracovisko: 911 42 Trenčín

 

VEC: Sťažnosť k uzneseniu ČVS:PPZ-592NKA-PK-ZA-2015

 

          V zákonnej lehote dávam sťažnosť a to aj napriek tomu, že som sa stotožnil s uznesením pána vyšetrovateľa. Za jej najhlavnejší dôvod považujem, aby GP SR už nebola a nesprávala sa ako ponížená slúžka a prostitútka v rukách zločineckej smeráckej mafie, ktorá riadi tento štát a rozhoduje o obsadení vedenia tohto štátneho orgánu. Vyprosujem si a dôrazne sa ohradzujem, aby tento štátny orgán robil zo mňa somára – a že somára urobil aj z pána vyšetrovateľa. Že môj list prekvalifikovali ako trestné oznámenie považujem za zbavenie sa zodpovednosti, paradoxne práve z toho, čo GP SR ukladá ústavné právo, ako aj za hlboký predklon pred zločineckou smeráckou mafiou.

          Keďže GP SR podľa ústavného práva patrí do kontrolných orgánov, je jej povinnosťou zákonnými prostriedkami chrániť nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb. Realita ale ukazuje, že od vzniku tzv. zvrchovanej a svojbytnej Slovenskej republiky GP SR si túto povinnosť neplní a zakrýva tých, ktorí z titulu koaličných partnerov páchajú ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti na slovenských občanoch. Keďže viem to čo viem, poznám to čo poznám, pýtam sa: sú vlastne na riadiacich funkciách GP SR pracovníci majúci profesijnú a občiansku česť? Zatiaľ o takom neviem.

          Dokážem pochopiť aj to, čo by sa s takýmto prokurátorom stalo, pokiaľ by chcel vybočiť z radu, keďže zločinecká smerácka mafia spoločne so zločineckou konkurznou mafiou Zoroslava Kollára rozhodujú o tomto štáte. Dokážem pochopiť aj to, že pokiaľ by sa takýto jedinec na GP SR našiel a bol týmito dvomi zločineckými mafiami pracovne zlikvidovaný, mlčali by nielen mediálne prostitútky, ale aj tzv. slovenský národ, ktorý cca v 80-tich percentách tvoria ponížené hoviadka a zbabelé plebejské ovce.

          Generálnej prokuratúre SR som poslal nezvratné dôkazy o prepojení ministra Boreca na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, ako aj o nadštandardných vzťahoch jeho štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej k nebohému mafiánskemu zločincovi Petrovi Čongrádymu, podrobnosti aj na www.necenzurovane.net vo viacerých častiach – Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Jankovská a mafia ako jedna rodina, ktorých zločinecká smerácka mafia cez premiéra Fica dala do dvoch najvyšších funkcií na Ministerstve spravodlivosti SR, keď spoločne z tohto ministerstva urobili zločineckú organizáciu. To isté sa vzťahuje aj na väčšinu členov Komory exekútorov, ktorej je dotyčné ministerstvo nadriadené.

          Pokiaľ by Generálna prokuratúra SR bola nezávislá od zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov a masových vrahov z vysokej politiky a mafiánskych špičiek na vrchole pyramídy, riadila by sa podľa ústavného práva, tak by požadovala, aby sa Borec, Jankovská a Fico vyjadrili k tomu, čo som napísal a poslal im, nevyrobili z toho trestné oznámenie a z oznamovateľa a pána vyšetrovateľa išli urobiť somárov. Je predsa nemysliteľné, keď dnešný minister Borec bol v Dozornej rade Tatrabanky, tak to fungovalo aj takto: napísal riaditeľ pobočky Tatrabanky Petrovi Sýkorovi, patriacemu k najbližším spolupracovníkom zakladateľa konkurznej mafie Zoroslava Kollára – mám na ruke nehnuteľnosť takú a takú, 10 mega na zmluvu, 5 mega mimo zmluvy... teda nezdanených. To že minister Borec, štátna tajomníčka Jankovská a jej švagor sudca Jankovský predstavujú bezpečnostné riziko pre Slovensko sa budem pýtať aj NBÚ, aj keď podlieha zločineckej smeráckej mafii.

 

                                                                                                Vladimír Pavlík   
   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka