Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

JUSTIČNÁ A EXEKÚTORSKÁ MAFIA CHCE UMLČAŤ OBČIANSKEHO AKTIVISTU VLADIMÍRA PAVLÍKA      

  

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/bez-cenzury-2016-06-26-zlocinecke-praktiky-sudnictva-slovenska-host-vladimir-pavlik?in=slobodnyvysielac/sets/bez-cenzury
Bez cenzúry 56 - 2016-06-26 Zločinecké praktiky súdnictva Slovenska... Hosť: Vladimír PAVLÍK

           

https://www.facebook.com/

Mafiáni nášho mesta Pov. Bystrica - to správne miesto pre vašu kariéru !

Chcete sa stať mafiánom? Tu ste na správnom mieste.http://martinhajduch.blog.sme.sk/

Martin Hajduch

martinhajduch.blog.sme.sk (rss)


     Sťažnosť proti porušeniu základných práv a slobôd a ľudských práv a základných slobôd Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd            

    O tomto bezprecedentnom  zneužívaní justície na umlčanie investigatívneho novinára Vladimíra Pavlíka, ktorého chce justičná mafia z Považskej Bystrice eliminovať za to, že vo verejnom záujme informoval verejnosť o ekonomickej trestnej činnosti,  bude formou sťažnosti informovaná  ministerka spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR a Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.  Hoci sotva možno poslancov NR SR očakávať, že by mali záujem  o poslanecký prieskum vo veci zneužívania justície a exekúcie na likvidácii občianskych aktivistov, ktorí informujú verejnosť o trestnej činnosti, čím sa justícia stáva nielenže nástrojom zneužívania zločineckými skupinami ale priamo sa podieľa na marení spravodlivosti.  Ako potvrdzuje nezákonná exekúcia bez právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu, títo ľudia si boli vedomí, že dôchodca po mozgovej príhode túto exekúcia vrátane zablokovanie účtu a vyplácania dôchodku nemusí prežiť.  Existuje dôvodné podozrenie a informácie z nemenovaného zdroja blízkeho ľuďom stojacím v pozadí, že ich cieľom je zničiť Vladimíra Pavlíka a urobiť z neho bezdomovca.  Mali sa vyjadriť v tom zmysle, že keď sa to nepodarilo Mečiarov,i s ktorým bol Vladimír Pavlík v súdnom spore a súčasnej vláde, ktorú sústavne kritizuje, s požehnaním najvyšších miest Pavlíka zlikvidujú  v Považskej Bystrici, rovnakým postupom ako dlhé roky perzekvovali novinárku Janu Teleki, ktorá o tom vydala nedávno knihu.  Prvoradým cieľom je však zistiť meno svedka, ktorý by mohol ohroziť páchateľov, aby ho mohli následne umlčať, resp. zlikvidovať.  Z tohto dôvodu bude podaná žiadosť Generálnej prokuratúre SR o poskytnutie štatútu chráneného svedka tejto osobe.

O týchto zločineckých praktikách a o podaní sťažnosti  Ústavnému súdu Slovenskej republiky Vladimír Pavlík  slovenskú verejnosť informoval v relácii Bez cenzúry  na Slobodnom vysielači 26. júna 2016.

 

 

  

        Vladimír Pavlík touto cestou vyslovuje úprimné poďakovanie za právne zastúpenie vo veci podania sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky Advokátskej kancelárii  JUDr. Budziková & JUDr. Dachová a konštatuje, že na rozdiel od týchto dvoch odvážnych žien, viacerí oslovení právnici - muži z tejto kauzy pustili do gatí .


                
Sťažnosť proti porušeniu základných práv a slobôd a ľudských práv a základných slobôd Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd            


Ústavný súd
Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65  Košice

S Ť A Ž N O S Ť

 

   podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

 

Sťažovateľ:    1. Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica


Zastúpený:Advokátska kancelária
                    JUDr. Budziková&JUDr. Dachová, s.r.o. IČO:47257113
Námestie Sv Egídia 41/95 , 05801 Poprad, Tel.: 052 / 7763719, 0911 171 468.
Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov v odd. SRO vl. č. 31284/P budzikova@outlook.sk
Zast. advokátkou JUDr. Margitou Budzikovou, reg. V SAK č.3041

 

Porušovateľ základného práva alebo slobody:
Krajský súd v Trenčíne, Nám. sv. Anny 28
911 50 Trenčín

Sťažnosť proti porušeniu základných práv a slobôd a ľudských práv a základných slobôd podľa čl. 127 ods.1 Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobodách pre porušenie:

 • základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

arbitrárnym postupom  Krajského súdu v Trenčíne  sp. zn. 4NcC/11/2016 zo dňa 4. 5. 2016, ktorý neprejednal námietku zaujatosti  sudcu  a spis vrátil Okresnému súdu v Považskej Bystrici.
Prílohy:

 1. Splnomocnenia pre advokáta
 2. Článok  s názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu –biele kone Miroslava Stacha“
 3. Uznesenie  Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp.zn. 7C/138/2015-11 zo dňa 20. 4. 2015 o predbežnom opatrení
 4. Námietka zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu zo dňa 18. 5. 2015-odvolanie proti uzneseniu č. k. 7C/138/2015-11zo dňa 18. 5. 2015
 5. Návrh na vykonanie exekúcie pre nesplnenie povinností uložených uznesením OS PB z 20. 4. 2015, 7C/138/2015 -11
 6. Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne  5 Co/642/2015-60 zo dňa 5.8.2015
 7. Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica  zo dňa 28.1. 2016, č. k. 6C/408/2015
 8. Návrh z 12.2.2016 na odňatie a prikázanie veci inému súdu z dôvodu  zaujatosti sudcov Okresného súdu Považská Bystrica a porušovanie procesných práv a  práva na spravodlivé súdne konanie.
 9. Uznesenie Krajského súde v Trenčíne zo dňa 18. 3. 2016 sp. zn. 6C/197/15,  4NcC/7/2016-61, 3715205521
 10. Námietka zaujatosti samosudcu JUDr. Ladislava Vašuta a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu zo dňa 18. 4. 2016.
 11.  Oznámenie Krajského súdu Trenčín zo dňa 4. 5. 2016 sp.zn. 4NcC/11/2016 o  vrátení spisu Okresnému súdu Považská Bystrica

 

I.
      Skutkový stav

      Ako nezávislý publicista a občiansky aktivista som  vo verejnom záujme na základe informácii svedka, ktorého  navrhnem vypočuť v konfrontácii s Ľubomírom Osrmanom priamo Generálnou prokuratúrou SR po zabezpečení jeho ochrany pred hrozbou likvidácie resp. zastrašovania, napísal článok  s názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu–biele kone Miroslava Stacha“, ktorý som poslal  elektronickou poštou na adresu  internetového portálu www. necenzurovane.net, kde bol dňa 26. 3. 2015 uverejnený.  Článok sa týkal  trestnej činnosti vyšetrovanej políciou  v roku 2007  o ktorej informovali aj média a existuje dôvodné podozrenie, že sa na nej podieľal aj menovaný Ľubomír Osrman.  Jednalo sa o kauzu bytčianskeho dekana Pavla Trnku, ktorého zaistili vo Schwechate pri Viedni a obvinili ho z podvodu predaja falzifikátov obrazov známych maliarov za čo mu hrozil trest väzenia do desiatich rokov. Rakúska polícia ho podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.  Mám informácie, že sa zasahovalo do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní a vec bola odložená. Napriek tomu, ak vyjdú najavo nové skutočnosti je povinnosťou prokuratúry a polície opäť vo veci konať a vypočuť nového svedka v tejto veci.
Po publikovaní tohto článku Ľubomír Osrman podal na mňa trestné oznámenie za ohováranie, ako som sa dozvedel po predvolaní na Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici. Poverený príslušník mi oznámil, že to bude odstúpené ako priestupok na mestský úrad. Po mojom vypočutí som navrhol, aby vec bola postúpená kriminálnej polícii OR PZ v Považskej Bystrici, kde by bol konfrontovaný Ľubomír Osrman so svedkom, ktorého som chcel navrhnúť a ktorý by potvrdil skutočnosti o ktorých som písal, lebo informácie pochádzali priamo od neho s tým, že pri konfrontácii menovaného usvedčí. Ľubomír Osrman konfrontáciou odmietol, čím podľa mňa jasne priznal svoju vinu a keďže na polícii neuspel, jeho trestné oznámenie bolo políciou a prokuratúrou ODMIETNUTÉ, keďže sa zľakol konfrontácie so svedkom, rozhodol sa ma umlčať ekonomickou likvidáciou podaním žaloby o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur, čo je pre mňa likvidačné na Okresnom súde v Považskej Bystrici, ktorý je známy svojimi perzekučnými a totalitno mafiánskymi praktikami vo veci 15 rokov perzekvovanej novinárky Jany Teleki a ktorý je známy aj prepojením podpredsedu súdu JUDr. Róberta Jankovského, keď bol ešte sudcom na dotyčnom súde na nebohého mafiánskeho bossa Čongrádyho, ktorému spolu so svojou švagrinou JUDr. Monikou Jankovskou, keď bola sudkyňou v Trenčíne, násilím a hrubou silou pomáhali ekonomicky likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Toho sa neskôr dotyčný gang chystal zlikvidovať, no zachránilo ho zavraždenie bossa Čongrádyho. O tejto kauze som publikoval na www.necenzurovane.net niekoľko častí pod nadpisom – Štátna tajomníčka Jankovská a mafia ako jedna rodina – aj s konkrétnymi dôkazmi.  
Dňa 4. 5. 2015 som obdržal uznesenie  Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp.zn. 7C/138/2015-11 zo dňa 20. 4. 2015 o predbežnom opatrení, ktorým súd na základe návrhu navrhovateľa Ľubomíra Osrmana nariadil, aby som odstránil  napriek tomu, že som nikdy nebol majiteľom ani prevádzkovateľom žiadnej internetovej stránky, zo svojej internetovej stránky registrovanej pod doménou http://necenzurovane.nethttp://necenzurovane.ueuo.com  príspevok zverejnený pod názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu –biele kone Miroslava Stacha“ zo dňa 26. 3. 2015.  Ďalej súd nariadil, aby som sa zdržal publikovania na týchto  internetových stránkach akéhokoľvek príspevku, ktorý nadväzuje na príspevok pod názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu –biele kone Miroslava Stacha. Súd uložil navrhovateľovi povinnosť v lehote 30 dní podať návrh na ochranu osobnosti od doručenia uznesenia.

Proti uzneseniu o predbežnom opatrení som podal v zákonnej lehote 18. 5. 2015 odvolanie a súčasne aj námietku zaujatosti sudcu JUDr. Roberta Jankovského a uplatnil právo na nestranný súd, pretože z  postupu samosudcu bolo evidentné, že sa jedná o uznesenie vypracované na objednávku a zneužívanie justície na osobnú pomstu  pretože existuje dôvodné podozrenie o prepojení samosudcu s osobami, ktoré stoja v pozadí podania návrhu. Upozornil som na to, že sa jedná  o podnikateľa Stacha, ktorého dcéra je vyššou súdnou úradníčkou na Okresnom súde v Považskej Bystrici a uverejnené články  sa týkajú najmä osoby tohto podnikateľa. Z týchto dôvodov som navrhoval, aby vec neprejednával Okresný súd v Považskej Bystrici ale iný Okresný súd.  Skutočnosť, že som doposiaľ neobrdžal rozhodnutie súdu vo veci môjho návrhu na odňatie a prikázanie veci inému súdu z dôvodu predpojatosti všetkých sudcov Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 18. 5. 2015, považujem za porušovanie mojich procesných práv  a práva na rovnosť účastníkov v konaní.

 K dnešnému dňu nebola námietka zaujatosti Okresného súdu Považská Bystrica prejednaná a súd sa zaoberal len odvolaním.

Dôkaz:Námietka zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súda nestranného sudcu zo dňa 18. 5. 2015

Sudca JUDr. Jankovský už vopred prejudikoval budúce rozhodnutie o žalobe na ochranu osobnosti,  čím dal najavo ako dopadne výsledok sporu hoci samotná žaloba ešte podaná nebola. V odvolaní som poukázal aj na skutočnosť, že môžem hodnoverne preukázať, že samosudca, ktorý o uznesení rozhodol a vec prejednáva  má osobný dôvod pomsty voči mojej osobe za to, že som v minulosti upozorňoval na jeho prepojenie s osobou z okruhu Mafie  - nebohým Čongrádym v iných článkoch.
Dôkaz: článok„Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Jankovská a mafia ako jedna rodina“   http://necenzurovane.net/14/jankovska.html 

 
Napriek tomu, že o odvolaní proti predbežnému opatreniu Okresného súdu v Považskej Bystrici Krajský súd v Trenčíne ešte nerozhodol, už dňa 7. 5. 2015 Ľubomír Osrman prostredníctvom svojho právneho zástupcu Mgr. Vladimíra Karáska podal návrh na vykonanie exekúcie pre nesplnenie povinností uložených uznesením OS PB z 20. 4. 2015, 7C/138/2015 -11. V tomto návrhu s úmyslom mi privodiť smrť resp. zdravotnú ujmu, keďže bolo známe, že som mal mozgovú príhodu, v rozpore s exekučným poriadkom sa Ľubomír Osrman dožadoval, aby bolo zriadené exekučné  záložné právo na nehnuteľnosti v mojom vlastníctve-rodinný dom a pozemok so záhradou a ako oprávnený súhlasil s odpredajom nehnuteľnosti v mojom vlastníctve označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Dôkaz: Návrh na vykonanie exekúcie pre nesplnenie povinností uložených uznesením OS PB z 20. 4. 2015, 7C/138/2015 -11

Na základe rozhodnutia sudcu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Jankovského začala súdna exekútorka  JUDr. Mária Hlavňová, Exekútorský úrad  Košice, nezákonnú exekúciu bez právoplatného exekučného titulu rozhodnutím sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 a vyzvala ma k zaplateniu predbežných troch exekúcie vo výške 177,96 eur. Napriek tomu, že som túto sumu hradil dňa 22. 6. 2015, z oznámenia Poštovej banky a poštárky, ktorá mi nosila dôchodok, som sa dozvedel, že mi bol zablokovaný  účet v banke a vyplácanie dôchodku príkazom na pohľadávku exekúcie vo výške 327, 88 eur, hoci túto som dobrovoľne uhradil.

Keďže som nikdy nebol vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadnej internetovej stránky jednalo sa o nevykonateľné rozhodnutie. V zmysle O.s.p. je neplatný každý právny úkon, ktorý je nevykonateľný. Okresný súd v Považskej Bystrici  nemal právo dňa 27.5.2015 vydať poverenie č. 5306 090499 na výkon rozhodnutia 7C/138/2015-11 zo dňa 20.4.2015, lebo toto uznesenie - Predbežné opatrenie bolo neprávoplatné a nevykonateľné. Krajský súd ho uznesením 5 Co/642/2015-60 zo dňa 5.8.2015 v plnom rozsahu zrušil. Toto uznesenie bolo Okresnému súdu doručené 10.8.2015, preto ten mal lustrovať vlastný postup a vydané poverenie ako nezákonné zrušiť.
Dôkaz: Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne  5 Co/642/2015-60 zo dňa 5.8.2015

Exekútorka mi úmyselne  nedoručila ani iným spôsobom neoznámila, že po tom čo Krajský súd v Trenčíne uznesením sp. zn 7C 138/15-50 zo dňa 5. 8. 2015 zrušil uznesenie Okresného súdu v Považskej Bystrici o predbežnom opatrení, bola  exekúcia  zastavená 16. 9. 2015 uznesením sp. zn. 7Er/2015-33  Hoci  Okresný súd Považská Bystrica, exekútorovi trovy nepriznal musel som ich uhradiť a môj návrh na platobný rozkaz sudca JUDr Vašut zamietol, čím mi spôsobil ďalšiu finančnú ujmu.  
Dôkaz:  Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica  zo dňa 28.1. 2016,
č. k. 6C/408/2015

                                                
Dňa 12. 2. 2016 som pred začatím pojednávania vo veci návrhu Ľubomíra Osrmana na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy 50 000 eur, prejednávanej na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod. sp. zn. 6C/197/2015 podal návrh  na odňatie a prikázanie veci inému súdu z dôvodu  zaujatosti všetkých sudcov Okresného súdu Považská Bystrica z dôvodu  porušovania procesných práv a  práva na spravodlivé súdne konanie vo veci predbežného opatrenia, nezákonnej exekúcie a zamietnutia môjho návrhu na vydanie platobného rozkazu. Na základe výzvy súdu uplatniť námietku zaujatosti sudcu JUDr. Ladislava Vašuta som túto nepodal, nakoľko som k dnešnému dňu nedostal rozhodnutie súdu na môj návrh zo dňa 18. 5. 2015 na odňatie a prikázanie veci inému súdu vo veci nezákonného a predčasne vydaného uznesenia o predbežnom opatrení sp. zn. 7C 138/2015 zo dňa 20. 4. 2015, ktoré  bezprostredne súvisí s predmetným návrhom z čoho je zrejme, že dôvody predpojatosti sudcu JUDr. Ladislava Vašuta  nemôžem zatiaľ ešte uviesť pred rozhodnutím  súdu vo veci návrhu na odňatie a prikázanie veci inému súdu.
Námietku voči sudcovi JUDr. L. Vašutovi som vtedy nepodal taktiež z dôvodu podania návrhu na prerušenie konania, ktorý bol zamietnutý uznesením KS Trenčín sp. zn. 6Co 34/2016-40 zo dňa 18.1. 2016, na základe čoho Okresný súd nariadil pojednávanie vo veci dňa 22. 2. 2016.

Dôkaz: Návrh z 12.2.2016 na odňatie a prikázanie veci inému súdu z dôvodu  zaujatosti sudcov Okresného súdu Považská Bystrica a porušovanie procesných práv a  práva na spravodlivé súdne konanie.

V rozpore s podanou námietkou v ktorej odôvodnení som nenamietal sudcu JUDr. Vašuta ale celý Okresný súd V Považskej Bystrici, Krajský súd v Trenčíne dňa 18. 3. 2016 uznesením sp. zn. 6C/197/15,  4NcC/7/2016-61, 3715205521 rozhodol, že sudca Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Ladislav Vašut nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súde pod sp.zn. 6C/197/2015.   Krajský súd Trenčín  napriek tomu, že námietka sa týkala všetkých sudcov Okresného súdu Považská Bystrica,  námietku zaujatosti skúmal  len vo vzťahu k sudcovi JUDr. Vašutovi, pričom k dôvodom týkajúcich sa prepojenia sudcu JUDr. Jankovského a jeho švagrinej,  bývalej štátnej tajomníčky MS SR s nebohým mafiánom Čongrádym a podnikateľom Stachom, ktorý stojí v pozadí za navrhovateľom Ľubomírom Osrmanom sa súd nevyjadril, čím sa s podanou námietkou dostatočne nevysporiadal a námietku zamietol len na základe vyjadrenie sudcu JUDr. Ladislava Vašuta, ktorý hoci som ho vtedy menovite nenamietal  sa vyjadril, že vo veci sa necíti byť zaujatý, navrhovateľa nepozná a  odporcu pozná len ako spoluobčana z Považskej Bystrice. Uviedol, že zo strany nikoho ani JUDr. Jankovského vo veci ovplyvňovaný nebol. 
Dôkaz: Uznesenie Krajského súde v Trenčíne zo dňa 18. 3. 2016 sp. zn. 6C/197/15,  4NcC/7/2016-61, 3715205521                                             

Po doručení uznesenia Krajského súdu v Trenčíne 6C/197/15,  4NcC/7/2016-61, 3715205521, ktorým súd zamietol moju námietku zaujatosti celého súdu v Považskej Bystrici  som zistil, že sudca Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Ladislav Vašut vo svojom vyjadrení uviedol skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde a tieto skutočnosti mi potvrdil aj môj známy z Považskej Bystrice, v zmysle ust. § 14 O.S.P. som v lehote 15 dní ako som sa dozvedel o závažnej okolnosti potvrdzujúcej predpojatosť zákonného sudcu podal dňa 18. 4. 2016  Krajskému súdu  v Trenčíne prostredníctvom Okresného súdu  v Považskej Bystrici  námietku zaujatosti samosudcu JUDr. Ladislava Vašuta vo veci návrhu na ochranu osobnosti sp. zn. 6C/197/2015.
K vyjadreniu sudcu JUDr. Vašuta uvádzam, že účelovo vo vyjadrení uviedol, že ma pozná len ako spoluobčana z Považskej Bystrice, čo nezodpovedá skutočnosti.  Neuviedol, že sa poznáme už od detstva, kedy sme bývali ako susedia v jednom činžiaku, ktorý mal šesť samostatných vchodov. Taktiež neuviedol, že sa poznáme osobne, pričom sme si familiárne tykali a pri našich náhodných rozhovoroch pri stretnutiach, v Považskej Bystrici, ma oslovoval „Vladimír“, občas sme si podali aj ruky – a vždy ma „otcovsky“ upozorňoval, že moje aktivity nemajú význam, že aj tak nič nedosiahnem, tu bolo hlavne myslené moje publikovanie. Môžem uviesť, že mi priamo vytýkal prečo píšem negatívne o sudcovi Jankovskom,  ktorého sa zastával o označoval ho za čestného človeka. Z tohto dôvodu nie je hodnoverné ani jeho vyjadrenie, že zo strany JUDr. Jankovského nebol nikdy ovplyvňovaný.  
V tomto vyjadrení taktiež účelovo neuviedol, že rozhodoval ako sudca v môj neprospech vo veci môjho návrhu č. k. 6C/408/2015 vedenom na Okresnom súde Považská Bystrica na vydanie platobného rozkazu vo veci reálne nevykonateľnej  exekúcie sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015  na základe návrhu Ľubomíra Osrmana o ktorej rozhodol  sudca Okresného súdu Považská Bystrica, JUDr. Jankovský ešte pred tým ako o podaní odvolania proti uzneseniu o predbežnom opatrení č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015 rozhodol Krajský súd Trenčín, ktorý 5. 8. 2015 uznesenie o predbežnom opatrení zrušil.
JUDr. Vašut v tomto konaní zjavne porušoval moje procesné práva a porušoval moje ústavné právo na spravodlivé súdne konanie.  Vyjadrenie odporcu mi nedoručil v zmysle O.S. P. pred začiatkom pojednávania, aby mi takto zabránil vziať zmätočný návrh späť, keďže som v ňom nesprávne uviedol výšku finančnej čiastky, ktorú som zaplatil za túto predčasnú a nezákonnú exekúciu. Vyjadrenie odporcu nebolo doručené súdu v stanovenej 5 dňovej lehote a keďže mi ho zámerne dal až na konci pojednávania,  poškodil ma prehratým súdnym sporom a spôsobil mi ďalšiu finančnú a zdravotnú ujmu. 
Vo veci postupoval zjavne predpojato a jednostranne, keď sa na pojednávaní dňa 28. 1. 2016 vyjadril, že to ja som  spôsobil zdravotnú a psychickú ujmu exekútorke, keď som jej posielal e-maily a preto zváži či rozhodne aj  súdnych trovách, ktoré budem zaplatiť. Týmto vyjadrením vopred prejudikoval rozhodnutie súdu a dal mi najavo, že sa z jeho strany jedná o pomstu za moju publikačnú činnosť. Jeho výroky o súdnych trovách za to, že som sa domáhal spravodlivého postupu  voči exekútorke  sú zaznamené na zvukovom zázname z pojednávania, ktorý je súčasťou spisu č. k. 6C/408/2015.
Dôkaz: Námietka zaujatosti samosudcu JUDr. Ladislava Vašuta a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu zo dňa 18.4. 2016
Súdny spis OS Považská Bystrica č. k. 6C/408/2015.

Súdny poplatok 66 eur za podanie námietky som zaplatil dňa 3. 5. 2016 a keďže som onedlho dostal z Okresného súdu v Považskej Bystrice predvolanie na súdne konanie dňa 13. 6. 2016, dňa 10. 6. 2016 som pri nahliadnutí do spisu zistil, že mnou podaná námietka zaujatosti nebola Krajským súdom v Trenčíne prejednaná a spis bol už dňa  4. 5. 2016, ako potvrdzuje  list sp. zn. 4NcC/11/2016, teda v čase kedy ešte neboli peniaze za poplatok na účte súdu, vrátený Okresnému súdu Považská Bystrica z dôvodu nesprávneho predloženia bez rozhodnutia o návrhu na vylúčenie sudcu.
Vyjadrenie Krajského súdu, ktoré sa odvoláva len všeobecne na ust. § 15a ods. 2 O.s.p, podľa ktorého môže účastník uplatniť námietku najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní  odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode pre ktorý je sudca vylúčený, je zjavne arbitrárne.
Rozhodnutie potvrdzuje, že Krajský súd dôvody podanej námietky neskúmal a preto zdôvodnenie, že na podanú námietku nemožno prihliadať v zmysle § 16 ods. 2 O.s.p.  nemá oporu v zákone. Krajský súd Trenčín sa s dôvodmi námietky  dostatočne nevysporiadal a konkrétne ani nezdôvodnil prečo tieto dôvody nebral v úvahu.  Nesúhlasím s názorom, že Krajský súd Trenčín sa už námietkou zaujatosti sudcu Vašuta zaoberal pri svojom rozhodnutí dňa 18. 3. 2016 a že sa má jednať o rovnaké dôvody. V podanej námietke zo dňa 12. 2. 2016 nebol totiž sudca JUDr. Vašut vôbec namietaný.      
Dôkaz: Oznámenie Krajského súdu Trenčín zo dňa 4. 5. 2016 sp. zn. 4NcC/11/2016 o  vrátení spisu Okresnému súdu Považská Bystrica.
Návrh z 12.2.2016 na odňatie a prikázanie veci inému súdu z dôvodu  zaujatosti sudcov Okresného súdu Považská Bystrica a porušovanie procesných práv a  práva na spravodlivé súdne konanie.

Hoci sa Krajský súd v Trenčíne podanou námietkou zaujatosti sudcu JUDr. Vašuta nezaoberal a spis vrátil, poukazujem na rozpor vo vyjadrení JUDr. Ladislava Vašuta k námietke celého súdu zo dňa 12. 2. 2016 a je vyjadrenie k námietke voči nemu zo dňa 18.4. 2016. Vo vyjadrení k námietke z 12. 2. 2016 uviedol, že sa necíti byť zaujatý a pozná má  len ako spoluobčana z Považskej Bystrice, pričom vo vyjadrení k námietke z 18. 4. 2016, kedy mu už bolo známe moje vyjadrenie už bol nútený priznať, že sa poznáme z detstva kedy sme boli susedia a že sa zdravíme a príležitostne prehodíme nezáväzne zopár slov.
Dôkaz: Vyjadrenie JUDr. Vašuta k námietke súdu zo dňa 12.2. 2016
            Vyjadrenie JUDr. Vašuta k námietke jeho zaujatosti zo dňa 18. 4. 2016

S poukazom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky  II. ÚS 162/2012-35 uvádzam, že samotné všeobecné a formálne vyjadrenie sudcu, že sa necíti byť vo veci zaujatý nemôže byť ešte zárukou spravodlivého procesu.

 Sudca  môže byť subjektívne absolútne nestranný, ale i napriek tomu môže byť jeho nestrannosť vystavená oprávneným pochybnostiam vzhľadom na jeho pomer k veci, k stranám konania, k ich právnym zástupcom, k svedkom a podobne. Z tohto hľadiska preto nezáleží  na tom, že zákonný sudca sa k návrhu na jeho vylúčenie vyjadril v tom zmysle, že sa vnútorne necíti byť zaujatý. Rozhodujúce nie je jeho stanovisko ale existencia objektívnych skutočností, ktoré vzbudzujú pochybnosť o jeho nestrannosti v očiach  strán a verejnosti. (mutatis mutandis III. ÚS 24/05).
Z pohľadu objektívneho nemožno nevziať do úvahy, že sudca síce môže byť
subjektívne nestranný, ale i napriek tomu môže byť jeho nestrannosť vystavená
oprávneným pochybnostiam vzhľadom na jeho status, rôzne funkcie alebo vzhľadom na
jeho pomer k veci, účastníkom konania, ich právnym zástupcom, svedkom a pod. Inými
slovami, nemožno neprihliadnuť na tzv. teóriu zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je
subjektívne nestranný, ale sa musí ako taký javiť aj objektívne v očiach účastníkov
konania.
(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 285/2015 z 3. septembra 2015)  

„Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti  a z hľadiska čl. 6. ods. 1 dohovoru ju možno posudzovať z rôznych hľadísk. Možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša zistiť,  čo sudca myslel pro foro interno, a objektívny prístup pri ktorom, sa skúma,  či sudca  poskytuje dostatočné záruky, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere“. (Sramek proti Rakúsku) 

Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, čo však je zriedkavý prípad. Nestrannosť z hľadiska správania sudcu je vlastne nedostatok subjektívnej nezaujatosti, o čom svedčí správanie sudcu.

Objektívna nestrannosť sa neposudzujem podľa subjektívneho stanoviska sudcu, ale podľa   objektívnych symptómov. Sudca môže subjektívne rozhodovať absolútne nestranne, ale napriek tomu jeho nestrannosť môže byť vystavená oprávneným pochybnostiam so zreteľom na jeho štatút či funkcie, ktoré vo veci vykonal. Práve tu sa uplatňuje teória(théorie des apparences), podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán (mutas mutandis Delcourt proti Belgicku).

Za významnú skutočnosť treba považovať okolnosť, že zákonný sudca vo svojom vyjadrení k podanej námietke zaujatosti nezaujal žiadne stanovisko k mojím tvrdeniam o prepojení sudcu Okresného súdu Považská Bystrica s mafiánskym gangom Čongrádyho a osobami spojenými s navrhovateľom Osrmanom. Vyjadril sa len vo všeobecnosti, že na jeho vylúčenie nie sú dané dôvody.

Ústavné konformné konanie o námietke zaujatosti vyžaduje, aby pri rozhodovaní nadriadeného súdu (§ 16 O.S.P.) popri splnení zákonom predpísaných podmienok bolo z vecného hľadiska skúmané, či namietané dôvody pre vylúčenie zákonného sudcu možno považovať zo skutkového hľadiska za preukázané, pričom je primárne na účastníkovi konania, ktorý námietku zaujatosti podal, ponúknuť aj dôkazy o pravdivosti týchto dôvodov. V rámci takéhoto skúmania má nezanedbateľný význam aj vyjadrenie zákonného sudcu k pravdivosti uvádzaných dôvodov.

Sudca Vašut, s ktorým som sa stretol pred OS Považská Bystrica v období, keď dotyčnú kauzu s Osrmanom mal sudca JUDr. Jankovský mi vyčítal, že články ktoré publikujem o JUDr. Jankovskom a jeho švagrinej JUDr. Monike Jankovskej, v tom čase štátnej tajomníčky ministra Boreca, prepojeného na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, familiárne nazýval Monikou, tvrdiac, že sa nezakladá na pravde to, z čoho ich obviňujem v kauze poškodeného trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Pokiaľ vo vyjadrení pre Krajský súd Trenčín tvrdí, že ma pozná len ako spoluobčana, nezakladá sa to na pravde.

„ Formulácia ustanovenia § 15 a ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku zahŕňa veľmi širokú škálu skutočností, ktoré možno považovať za postup sudcu v konaní o prejedávanej veci. A contrario počet možných typov skutkových okolností, ktoré neprichádzajú do úvahy ako postup  sudcu v konaní o prejednávanej veci, je týmto značne zúžený. Ide o zrejmú snahu zákonodarcu   obmedziť potrebu rozhodovania o námietkach zaujatosti v záujme urýchlenia súdneho konania, resp. obmedzenia priestoru pre zbytočné prieťahy v súdnom konaní. Je to teda zákonom ustanovený zásah  do základného práva na súdnu ochranu, resp. do práva na spravodlivé súdne konanie v súvislosti s právom na nestranný súd, ako súčasťou základného práva. V zásade  možno povedať, že takýto zásah treba považovať za legitímny vzhľadom na sledovaný cieľ. Zároveň však zásah musí byť aj proporcionálne vyvážený tak, aby jeho nevyhnutnosť nebolo možné spochybniť.

Subjektívne chápanie nestrannosti je vlastne posudzovaním správania sudcu, pričom sa subjektívna nestrannosť prezumuje, až kým nie je dokázaný opak. Vzhľadom na to, že ide o správanie sudcu, nemožno z okruhu relevantných skutočností prípustných na odôvodnenie námietky vylúčiť paušálne všetky postupy sudcu v konaní o prejednávanej veci. Takáto skutková okolnosť spočíva v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, ktorú treba považovať (v prípade žeby bola preukázaná) za nezákonnú alebo svojvoľnú z dôvodu nejednoznačnosti či protirečivosti z hľadiska zákona, je spôsobilým skutkovým dôvodom na námietku zaujatosti podľa § 15a ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku,“ (II. ÚS 153/08)   

Ústavný súd už vo viacerých svojich rozhodnutiach (napr. III. ÚS 24/05,
III. ÚS 47/05) zdôvodnil, že čl. 46 ods. 1 ústavy zaručuje predovšetkým prístup k súdu a rovnaké právne postavenie účastníkov v konaní pred ním; len v takom prípade sa vytvárajú podmienky na ochranu základných práv a slobôd v konaní pred súdom. Súd musí mať ústavou výslovne určenú kvalitu, najmä musí byť nezávislý a nestranný, tiež musí byť zriadený zákonom a mať plnú jurisdikciu rozhodovať vo veciach.
 
Právu účastníka súdneho konania na nestranný súd (čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru) zodpovedá ústavná povinnosť súdov prerokovať a rozhodnúť každú vec tak, aby voči účastníkom postupovali nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžali a objektívne posúdili všetky skutočnosti závažné pre rozhodnutie vo veci. Nestranný súd poskytuje všetkým účastníkom konania rovnaké príležitosti na uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok, pokiaľ má právomoc o nich rozhodnúť (mutatis mutandis  II. ÚS 71/97, III. ÚS 24/05).

Je evidentné, že v danom prípade je táto žaloba účelová a jej zámerom je zabrániť, aby sa verejnosť dozvedela o nových okolnostiach  dôvodného podozrenia z trestnej činnosti na ktorej sa podieľal aj žalobca. Z tohto dôvodu je podanie takejto žaloby v rozpore s dobrými mravmi a je teda nezákonná. Preto by v právnom štáte nemala byť súdom prejednávaná.  V návrhu sa vedome predkladajú súdu  nepravdivé skutočnosti, že som vlastníkom internetovej stránky, pričom je bez akýchkoľvek pochybností dokázateľné, že vlastníkom domény ani webhostingu som nikdy nebol, pretože som dôchodca a technicky analfabet. Ako jeden z prispievateľov tejto stránky preto nemôžem odstrániť predmetný článok, z tohto dôvodu bolo uznesenie Okresného súdu v Považskej Bystrici nevykonateľné a rovnako nevykonateľný by bol aj rozsudok vo veci takto podanej žaloby .

Podľa môjho  názoru Krajský súd v Trenčíne pri rozhodovaní o námietke zaujatosti  bol povinný vychádzať na základe objektívne zisteného stavu a zabezpečiť si všetky podklady potrebné k rozhodovaniu, a to navyše za situácie, keď jedným z dvoch podstatných dôvodov námietky zaujatosti  je  aj porušenie práva na spravodlivé súdne konanie a porušenie rovnosti strán. Krajský súd v Trenčíne sa však vôbec nedotkol hodnotenia objektívneho a subjektívneho  hľadiska nestrannosti namietaného súdu ani namietaného sudcu  a ani nevyložil, z akých dôvodov nemá skutočnosť, že o sudcovi Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Jankovskom bol publikovaný článok Vladimíra Pavlíka na internete, žiaden vplyv na vznik a existenciu pochybností o nezaujatosti namietaného sudcu okresného súdy JUDr. Ladislava Vašuta.  Závery Krajského súdu vzhľadom na to, že sa v odôvodnení neuvádzajú podstatné dôvody podanej námietky považujem preto ako nedostatočné a ústavne neudržateľné.

Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho  prejednávania a rozhodnutia pre zaujatosť. Z uvedeného dôvodu možno sudcu vylúčiť buď na návrh účastníka súdneho konania, alebo na základe návrhu samotného sudcu. (I. ÚS 73/97).
 
Nestrannosť je potrebné skúmať z dvoch hľadísk, a to zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, v danom prípade je potrebné zistiť osobné presvedčenie sudcu prejednávajúceho prípad, a z objektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. či sú poskytnuté dostatočné záruky na vylúčenie akejkoľvek pochybnosti o sudcovej nestrannosti. V prípade subjektívneho hľadiska sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku (Piersack v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva - ďalej len „ESĽP“
z 1. októbra 1982). Nie je však možné uspokojiť sa len so subjektívnym hľadiskom nestrannosti.
 
Zároveň musí byť vylúčená akákoľvek vonkajšia oprávnená pochybnosť o nestrannosti sudcu prejednávajúceho vec (III. ÚS 16/00). Objektívna nestrannosť sa posudzuje podľa vonkajších objektívnych skutočností a spočíva v posúdení, či nezávisle od osobného správania sudcu určité overiteľné skutočnosti neumožňujú pochybovať o jeho nestrannosti. Pri posudzovaní objektívnej nestrannosti platí tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán. Spravodlivosť nielenže má byť vykonávaná, ale sa musí aj javiť, že má byť vykonávaná. (Delcourt v. Belgicko, rozsudok ESĽP zo 17. januára 1970). Mal by byť vylúčený každý sudca, u ktorého sa možno oprávnene obávať, že mu chýba nestrannosť. Ide o dôveru, ktorú musia mať súdy pri stranách v demokratickej spoločnosti

(Padovani v. Taliansko  rozsudok ESĽP z 26. februára 1993).
 
Rozhodujúcim prvkom v otázke rozhodovania o zaujatosti zákonného sudcu je to, či dôvod obavy je objektívny. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha  a stupeň vzťahu sú také, že prezrádzajú nedostatok nestrannosti súdu (Pullar v. Spojené kráľovstvo).
 

 

II.
Porušené základné právo alebo sloboda

Krajský súd v Trenčíne svojim postupom porušil:
-    základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,

 • základné právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozhodnutí Krajského súdu v Trenčíne  sp. zn. 4NcC/11/2016 zo dňa 4. 5. 2016.


III.
Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky

Podľa čl. 127 ods. 1 poslednej vety Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) je oprávnený a povinný chrániť základné práva a slobody, ak o ich ochrane nerozhoduje iný súd.

Sťažovateľ podaním sťažnosti Krajskému súdu v Trenčíne, Najvyššiemu súdu SR, Ministerstvu Spravodlivosti SR ,  ako aj dvoch námietok   vyčerpal všetky dostupné právne prostriedky,  ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd poskytuje a na ktorých použitie je  sťažovateľ oprávnený. Z uvedeného dôvodu preto predkladá sťažnosť Ústavnému súdu SR.

IV.
Lehota na podanie sťažnosti

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde je sťažnosť podaná v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu v tomto prípade konečným rozhodnutím  Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 4NcC/11/2016 zo dňa 4. 5. 2016, ktoré bolo sťažovateľovi doručené poštou dňa 15. 6. 2016.
V.
Návrh na rozhodnutie vo veci samej

Sťažovateľ navrhuje  aby Ústavný súd SR vec po preskúmaní sťažnosti rozhodol a vydal nález:
1. Základné právo Vladimíra Pavlíka,  bytom, Orlové 75. 017 01 Považská Bystrica na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd arbitrárnym rozhodnutím  Krajského súdu  v Trenčíne sp. zn. 4NcC/11/2016 zo dňa 4. 5. 2016 bolo porušené.

2. Arbitrárne rozhodnutie  Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 4NcC/11/2016 zo dňa 4. 5. 2016, ktorým nebola pripustená námietka  zaujatosti sudcu zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.

3. Vladimírovi Pavlíkovi sa priznáva finančné zadosťučinenie vo výške 2000 EUR (slovom dvetisíc eur), ktoré je odporca Krajský súd Trenčín povinný zaplatiť sťažovateľovi Vladimírovi Pavlíkovi v lehote dvoch mesiacov od vydania nálezu Ústavného súdu SR. 

4. Krajský súd v Trenčíne   j e  p o v i n n ý  uhradiť Vladimírovi Pavlíkovi trovy konania v sume 303,16 EUR Sk (slovom tristotri eur 16/100 EUR) na účet ich právneho zástupcu   
číslo  SK23 0900 0000 0050 6888 9013 do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Návrh na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia (§ 50 ods. 3 zákona o ústavnom súde) zdôvodňujem tým, že je primerané psychickej a zdravotnej ujme, ktorú mi ako dôchodcovi po mozgovej príhode spôsobuje súdne konanie a sústavne domáhanie sa práva na spravodlivé súdne konanie. Rozhodnutím Krajského súdu Trenčín, ktorý nepripustil prejednanie mojej námietky zaujatosti sudcu pre mňa znamená traumu z účasti na konaniach sudcu, ktorý vedome porušoval moje procesné práva v tejto a aj s  vecou súvisiacich konaniach a tým aj právo na spravodlivé súdne konanie.

 

21.06.2016  

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka