Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Odvolanie voči pamfletu NADsudcu Vašuta z OS Považská Bystrica      

          O konkrétnych sudcovských zberbách z považsko-bystrického súdu sa už vyše 55 rokov hovoria legendy. No nie v pozitívach, ale v tých najhorších negatívach. Treba si uvedomiť, že do roku 1989 bola boľševicko-eštebácka mafia v Považskej Bystrici a niektorých oblastiach k nej patriacich, omnoho silnejšia, nebezpečnejšia a zákernejšia, ako v samotnej Bratislave, ktorej ešte mohla konkurovať boľševicko-eštebácka mafia v Prievidzi. Možno sa pýtať, ako je to možné?

          Počas vojnového Slovenského štátu bola Považská Bystrica typické fašisticko-gardistické mesto. Po skončení vojny táto zberba začala v meste obsadzovať najdôležitejšie politické posty. Väčšina gardistov tvrdila, že do Hlinkovej gardy vstúpili na príkaz vtedajšej komunistickej strany. Vzájomne sa podporovali a likvidovali či zastrašovali potencionálnych svedkov, ktorí poznali ich minulosť. Paradoxne aj v časoch normalizácie tieto boli v previerkových komisiách pri tzv. očiste komunistickej strany po roku 1968. Nikdy nezabudnem na slová môjho dobrého priateľa, ktorý mal v roku 1969 15 rokov, obaja rodičia boli od mladých rokov, teda hneď po vojne, členmi strany, verili tým ideálom, prakticky každý voľný čas, vrátane nedieľ, sa zúčastňovali dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na obnove vojnou zničenej krajiny. Prišiel z dotyčných previerok a hovorí svojej manželke: „predstav si, tak gardisti ma išli preverovať, tak som okamžite vrátil stranícku legitimáciu, vlastne, šmaril som im ju na stôl.“ Nakoniec z neho gardistická zberba urobila pravicového revizionistu, a s takouto nálepkou aj zomrel.

          Aj v časoch normalizácie rozhodovali o polícii, prokuratúre, súde a ŠtB v Považskej Bystrici. Na vlastnej koži som zažil, ako v časoch normalizácie cez boľševickú zberbu na okresnom súde ma vyhadzovali zo zamestnania ako protisocialistického a protištátneho živla. Mali aj svojich tzv. kukuričných partizánov, ktorých si vždy každoročne vycapili vedľa seba na oslavách 1. mája na slávnostnej tribúne. Po novembri 1989 sa z nich razom stali najslovenskejší Slováci okolo Mečiara a Slotu. Dnešným ich miláčikom je Fico.

          Ako som už naznačil v predchádzajúcom článku, ocinko dnešného NADsudcu Vašuta patril po normalizácii v roku 1969 do okresnej nomenklatúry, čo jednoznačne dokazovalo, o akého zlého človeka sa asi muselo jednať. Práve v tomto období jeho synátor vyštudoval a stal sa nielen sudcom, ale aj ortodoxným komunistom, kráčajúcim v ocinkových šľapajách. No a jeho dcérenka sa stala prokurátorkou, aby to rodina mala obsadené.

          Komentovania môjho odvolania voči pamfletu NADsudcu Vašuta sa zdržím, základné veci sú tam obsiahnuté, keďže tento NADsudca sa nielen povýšil nad Ústavný súd SR a Generálnu prokuratúru SR a dôsledne plní svoju funkciu kriviča zákonnosti a marenia spravodlivosti v zločinnom spiknutí s kriminálnikom Osrmanom voči mojej osobe a začnem na neho pripravovať trestné oznámenie, kde si nebudem dávať servítky pred ústa. Taktiež som zaslal príslušné dokumenty Ústavnému súdu SR a Generálnej prokuratúre SR a bude ma zaujímať, či mu dali povolenie, že je nad nimi a nemusí ich rešpektovať, ako aj moje práva s tým súvisiace.

           V tejto kauze vymenil či vystriedal NADsudcu Jankovského, podpredsedu dotyčného súdu, ktorého zločinecká a kriminálna minulosť, keď ako sudca aktívne spolu so svojou švagrinou, bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou, prezývanou mamba, toho času poslankyňa za zločineckú smerácku mafiu, obaja spoločne pomáhali mafiánskemu bossovi Čongrádymu pri ekonomickej likvidácii a okradnutí trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, ktorý mal byť neskôr týmto gangom ako nepohodlný svedok zavraždený, no predtým stačili zavraždiť Čongrádyho, čo menovanému podnikateľovi zachránilo život. Miesto toho, aby tieto dva justičné fujhnusy sedeli v príslušnom väzenskom ústave, neoboľševický netvor Fico a zločinecká smerácka mafia držia nad nimi ochrannú ruku, aby mohli naďalej zasmraďovať už tak dosť zasmradenú a skorumpovanú justíciu.

          NADsudca Jankovský vedomý si toho, aká zločinecká zberba na najvyšších štátnych miestach drží nad ním ochrannú ruku, vedome vydal zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie, ktoré mu KS Trenčín zamietol, no to tejto sudcovskému krivičovi zákonov nebránilo, aby flagrantne porušil jedno z mojich najzákladnejších procesných a ústavných práv – právo na odvolanie, nečakajúc, ako rozhodne KS Trenčín a v zločinnom spolčení s súdnou exekútorskou hyenou Máriou Hlavňovou z Košíc uvalili na mňa exekúciu, čím dal jasne KS Trenčín najavo, že ich má v paži. NADsudcu Jankovského taktiež verejne obviňujem z marenia spravodlivosti a zločinného spolčenia s kriminálnikom Osrmanom. Obaja sudcovia totiž vedeli, že odmietol pred políciou konfrontáciu s mojim svedkom, bál sa usvedčenia, preto sa obrátil na skorumpovanú sudcovskú zberbu na OS Považská Bystrica o ochranu osobnosti, kde aj uspel. Odvolanie je prílohou tohto článku.

Vladimír Pavlík   

         


Rozsudok 6C/197/2015 zo dňa 11.8. 2016

Návrh na exekúciu


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka