Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

SUDCA VAŠUT PATRÍ DO ZLOČINECKEJ SKUPINY, KTORÁ MA MÁ PRIPRAVIŤ O ŽIVOT      

         Keď som napísal pred 18-timi mesiacmi článok o kriminálnikovi Osrmanovi na základe poznatkov a dôkazov môjho svedka, Osrman dal trestné oznámenie, no keď mu vyšetrovateľ oznámil, že Pavlík má svedka, ktorý chce s ním konfrontáciu aby ho usvedčil, že všetko to, čo bolo napísané, sa zakladá na pravde, Osrman odmietol, lebo si bol vedomý, že by bol usvedčený z trestnej činnosti, čím vlastne potvrdil svoju vinu. Preto sa obrátil na krivičov zákonov na Okresnom súde v Považskej Bystrici o ochranu osobnosti, kde sa kalkulovalo, že tam privediem svedka, aby ho potom gauneri z považsko-bystrickej mafie mohli zlikvidovať.

          Asi po troch mesiacoch od začiatku súdneho sporu mi bolo naznačené, že za dotyčný článok zaplatím vlastným životom – a zločineckí sudcovia Jankovský a Vašut dostali požehnanie z najvyšších miest štátu, v tom období napr. od mafiánskeho gaunera Boreca, z ktorého zločinecká smerácka mafia urobila ministra spravodlivosti, a jeho štátnej tajomníčky Jankovskej so zločineckou a kriminálnou minulosťou, toho času poslankyňa za zločineckú smerácku mafiu.

          Nechať ma zavraždiť by bolo pre nich nerentabilné, tak sa ma pokúšajú pripraviť o život cez drastické porušovanie zákonov tak cynickým spôsobom, čo už po preštudovaní otvorene hovoria aj ľudia, ktorí boli bývalí sudcovia a prokurátori, toho času vykonávajú advokátsku činnosť. Ako ďalší príklad flagrantného zneužívania zákona a arogantného postupu predkladám uznesenie vydané osobne  sudcom Vašutom bez možnosti podania sťažnosti, hoci sa o  poplatkoch pri odvolaniach rozhoduje vyšší súdny úradník, kde za odvolanie voči jeho paškvilu mi určil súdny poplatok 1 566 eur do čoho započítal 3% zo sumy 50 000 eur o ktorej nezákonne rozhodol na konaní podľa nového CSP bez mojej prítomnosti, pričom som bol riadne ospravedlnený. 
Keď som to zverejnil na facebooku, skontaktoval sa so mnou človek, ktorý je tiež odporcom v občiansko-právnom spore, ktorý sa taktiež odvolal a prišlo mu uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku v sume 66 eur. vydané vyšším súdnym úradníkom  proti ktorému mal možnosť podať sťažnosť do 15 dní od doručenia. Keď som porovnal tieto dve uznesenia, to moje uverejňujem, našiel som tam množstvo rozporov.

          Zdôvodnenie:  Súdny poplatok za odvolanie v sume 66 eur voči rozsudku č. k. ...... (podľa položky 7b písm. a) v spojení s poznámkou č. 3 k položke 1 Sadzobníka súdnych poplatkov a ust. § 6 ods. 2 z. č 71/1992 Zb.) v uznesení sudcu Vašuta chýba!

            Ako je možné, že vo veci uznesenia iného Okresného súdu možno  proti uzneseniu o súdnom poplatku za podanie odvolania podať sťažnosť do 15 dní odo dňa doručenia, ale na Okresnom súde v Považskej Bystrici PROTI TOMUTO UZNESENIU ODVOLANIE NIE JE PRÍPUSTNÉ!!!

          Je všeobecne známe, že z dôvodu odbremenenia sudcov kvôli prieťahom, administratívne a iné úkony prešli do kompetencii vyšších súdnych úradníkov.  V mojej veci však o súdnom poplatku rozhodol priamo sudca Vašut, navyše nezákonne. Preto sa   pýtam, je Ministerstvo spravodlivosti SR svojprávny štátny orgán s kompetenciami, alebo je len nekompetentným podporovateľom skorumpovanej zločineckej zberby na súdoch, ak sa takéto niečo  môže diať?

Vladimír Pavlík   

 

 

  

                     

 

 Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                 
                                                                                                    Orlové 30. 9. 2016

 

Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 BRATISLAVA 1

 

VEC: Oznámenie o podozrení trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344, ods. 1 a krivého obvinenia podľa § 345, ods. 1 na sudcu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Ladislava Vašuta,  z týchto dôvodov:

          Vo svojom rozsudku (zasielam str. č. 1) ma dotyčný sudca vedome a úmyselne krivo obvinil, citujem: „Ja Vladimír Pavlík registrátor a prevádzkovateľ internetovej stránky registrovanej pod doménou http://necenzurovane.nethttp://necenzurovane.ueuo.com“  Hoci vedel, že sa to nezakladá na pravde, (predkladám nezvratný dôkaz)  napriek tomu to urobil.

          O menovanom Osrmanovi som napísal článok, podrobnosti v prílohe – Oznámenie o nových skutočnostiach trestnej činnosti – žiadosť o poskytnutie štatútu chráneného svedka – poslaného GP SR na dvoch stranách.  

Vladimír Pavlík     PRINT RSS

             
Hlavná stránka