Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Smradľavé sudcovské chlievy ministerky Žitňanskej      

        
Jednou z najväčších chýb v novembri 1989 bolo, že pred každým okresným a krajským súdom, vrátane najvyššieho súdu, neboli postavené kandelábre, na ktorých by v rámci uzákoneného trestu smrti boli utratení najväčší justiční gauneri, z tejto, jednej, najzločineckejších profesií. Keď sa pozrieme do nedávnej histórie, tak o nezávislom súdnictve možno hovoriť len za éry Slovenského štátu, počas prezidentovania Jozefa Tisu. Po Februári 1948, ako aj tesne pred ním, sa justícia postupne cez komunistov a ich ideológie stávala zločineckou štruktúrou a svoj vrchol dosiahla v 50. rokoch minulého storočia. Bývalí väzni ktorí prežili nemecké koncentráky, pričom mnohí z nich ako umele vyrobení triedni nepriatelia po Februári prežili komunistické koncentráky, verejne povedali, že tie fašistické boli omnoho prijateľnejšie.  

Omyly ponovembrovej nežnosti voči sudcovským zločineckým zberbám

          My, ktorí sme toto obdobie prežili, si dobre pamätáme na krédo nomenklatúry VPN, „nie sme ako oni.“ A dnes, 26 rokov po novembri 1989 nám oni názorne predviedli, ako sa dá za tieto odpustky a toleranciu odplatiť. Jeden z prvých krokov, ktoré táto zločinecká skorumpovaná sudcovská zberba urobila, že za pomoci ponovembrových poslancov tu vznikla konkurzná sudcovská mafia, vrchol zločinnosti v slovenskej justícii. Z nej sa neskôr vygenerovala konkurzná mafia okolo arcizločinca Zoroslava Kollára. Tieto dve špičkové arcizločinecké a arcizlodejské zoskupenia majú na svedomí nielen miliardové rozkrádačky, teda miliardy, ktoré patrili slovenskému národu, ktoré tu teraz chýbajú, ale aj množstvo predčasne ukončených ľudských životov. Možno sa plným právom pýtať – Vy, špinavé protislovenské zberby z vysokej politiky, Vy, špinavé protislovenské zberby ktoré ste riadili políciu, prokuratúru a súdy, ako ste to napĺňali svoj ústavný sľub? Za čo ste brali nadštandardné platy a odmeny? A čo tie nevinné obete, či už vo forme povraždených bielych koní, zmiznutých bielych koní, utrpenia ľudí ktorých tieto konkurzné mafie za pomoci predstaviteľov štátu okradli či pripravili o život či zničili celé rodiny? Vy, ostatní sudcovia, ktorí ste nielen zbabelo mlčali, keď svojim mlčaním a zbabelosťou ste tieto zberby vo vlastných radoch vlastne podporovali a súhlasili s ich zločinným spolčením a zločineckou činnosťou, AKÝM PRÁVOM SA PRÁVE VY, SPOLOČNE S NIMI, PASUJETE ZA ZÁKON? VY, KTORÍ SA SPRÁVATE AKO SPOLUPÁCHATELIA TÝCHTO ZLOČINCOV, KRIVÍTE ZÁKONY, MÁTE NA SVEDOMÍ MNOŽSTVO PREDČASNE UKONČENÝCH NEVINNÝCH ŽIVOTOV A ZNIČENÝCH RODÍN?

Ako ordinuje sudcovská zberba z Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbert Jankovský a JUDr. Ladislav Vašut

          Poznám a robil som niekoľko káuz ohľadom zločinnej a skorumpovanej slovenskej justície, boli to otrasné prípady či kauzy, ale ani v jednej som napríklad nezaregistroval, aby sudca nerešpektoval najzákladnejšie právo – právo na odvolanie, nečakajúc, ako rozhodne nadriadený súd, ako je to v prípade podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róberta Jankovskéko, sudcu so zločineckou a kriminálnou minulosťou. Takže poďme od začiatku, ako Jankovský a Vašut začali používať voči mne tie najbrutálnejšie metódy a experimenty, bez akejkoľvek opory v zákone.

          Všetko to začalo napísaním článku o kriminálnikovi Osrmanovi, kde mnou napísané veci mi diktoval človek, ktorý nielen jeho trestnú činnosť dobre pozná, ale vie ju aj preukázať. Článok bol uverejnený 26. 3. 2015 na webe kde prispievam. Ten podal trestné oznámenie za ohováranie, bol som predvolaný na Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici, kde mi bolo povedané, že to odstupujú na priestupkovú komisiu mesta Považská Bystrica. Ja som s tým nesúhlasil a navrhol som, aby to bolo odovzdané kriminálnej polícii Okresného riaditeľstva PZ v Považskej Bystrici, čo sa nakoniec aj realizovalo. Neskôr som dostal predvolanie, kde sa ma vyšetrovateľ opýtal, aké mám dôkazy. Uviedol som, ako som tie dôkazy získal – a zároveň som ho požiadal, aby prišlo ku konfrontácii kriminálnika Osrmana s mojim svedkom, ktorý by ho usvedčil. Toto ale Osrman odmietol, vedomý si toho, že by bol usvedčený, preto aj polícia a neskôr aj prokuratúra jeho trestné oznámenie za ohováranie odmietla.

          Následne sa Osrman obrátil s civilnou žalobou na ochranu osobnosti na Okresný súd v Považskej Bystrici, kde to najskôr dostal podpredseda súdu JUDr. Róbert Jankovský a po ňom sudca JUDr. Ladislav Vašut. Miesto toho, aby sa dotyční sudcovia vysporiadali s tým, prečo kriminálnik Osrman odmietol konfrontáciu s mojim svedkom pred vyšetrovateľom polície, obaja, cez marenie spravodlivosti ho začali očisťovať. Jankovský má preukázateľnú zločineckú a kriminálnu minulosť, keď ako sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici vedome, z titulu svojej funkcie, pomáhal mafiánskemu bossovi Petrovi Čongrádymu k násilnej a hrubou silou vedenej ekonomickej likvidácii trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, spoločne so svojou švagrinou JUDr. Monikou Jankovskou, bývalou štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti, toho času poslankyňa za Smer, keď bola sudkyňou na Okresnom súde v Trenčíne.

          Najskôr Jankovský vydal úmyselne zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie, kde ma vedome a úmyselne krivo obvinil z niečoho, čo sa nezakladalo na pravde, že som majiteľ a prevádzkovateľ webovej stránky na ktorej dotyčný článok vyšiel a on to dobre vedel, ako aj to, že ním vydané predbežné opatrenie som nemohol realizovať. Mohol si to dovoliť, keďže ho podporovala a jeho protizákonnú činnosť zakrývala jeho švagriná Jankovská, v tom čase ako štátna tajomníčka na Ministerstve spravodlivosti SR, ako aj, v tom období, mafiánsky gauner Borec, na funkcii ministra, dosadený gaunermi zo zločineckej smeráckej mafie. Následne, keďže som nemohol realizovať jeho zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie, nečakajúc ani na to, ako dopadne moje odvolanie na Krajskom súde v Trenčíne, ktoré dopadlo v môj prospech, a jeho predbežné opatrenie BOLO ZAMIETNUTÉ, tak dotyčný sudca aj napriek tomu uvalil na mňa exekúciu, že som nesplnil jeho zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie. Pýtam sa Vás, Vy zločineckí a skorumpovaní gauneri, ktorí riadite Ministerstvo spravodlivosti SR – AKÝM PRÁVOM SI TO TÁTO ZLOČINECKÁ SUDCOVSKÁ KREATÚRA MOHLA DOVOLIŤ? To takýto gauneri so zločineckou a kriminálnou minulosťou jeho typu, ktorý bol súčasťou Čongrádyho gangu, tu bude dokazovať, čo všetko si môže dovoliť pri realizácii v mene jeho chorého zločineckého mozgu? Pripomínam Vám, vy špinaví gauneri ktorí riadite tento štát a justíciu, AKÝM PRÁVOM TOTO SUDCOVSKÉ MONŠTRUM PORUŠILO MOJE NAJZÁKLADNEJŠIE PROCESNÉ A ÚSTAVNÉ PRÁVO? Ako mi bolo v tom období dvomi osobami naznačené, že cez Okresný súd v Považskej Bystrici bola realizovaná likvidácia mojej osoby systémom, že ma uženú k predčasnej smrti, alebo ma doženú do štádia, aby som si siahol na život. Tie experimenty, ktoré na mne odskúšal podpredseda súdu Jankovský to jednoznačne dokazovali a mali to istené z najvyšších miest štátu.                        

          V ďalšej časti zločinného spiknutia kriminálnika Osrmana a Jankovského voči mojej osobe, dostal túto kauzu jeden z najortodoxnejších prednovembrových neoboľševických zločincov v považsko-bystrickej justícii, Ladislav Vašut. Ako som sa nedávno z prostredia súdu dozvedel, prebiehala manipulácia cez elektronickú podateľňu, až pokiaľ to nevyšlo na neho samotného, aby práve on túto kauzu po Jankovskom prebral. Sudca Ladislav Vašut, splodený ortodoxným komunistickým netvorom, ktorý v časoch najtvrdšej normalizácie patril do okresnej nomenklatúry v Považskej Bystrici. Podľa kréda, netvor plodí netvora, synáčik pokračoval v ocinkových šľapajách.

          Napriek tomu, že táto kauza pokračovala 1,5 roka podľa dovtedy platných zákonov, ktoré zo strany Vašuta neboli dodržiavané. V duchu zločineckých a kriminálnych metód  zneužil nový Civilný sporový poriadok, platný od 1. 7. 2016 voči mojej osobe a to aj napriek tomu, že 1,5 roka sa postupovalo podľa starých predpisov, a podľa nich mal postupovať aj naďalej. Lenže ako prednovembrový ortodoxný komunistický zločinec, ktorý nie je zvyknutý dodržiavať zákon, nerešpektujúc ani moje riadne doložené ospravedlnenie, vyniesol rozsudok bez mojej neprítomnosti, cynicky sa odvolávajúc na nový Civilný sporový poriadok. Dokonca v rozsudku zašiel tak ďaleko, že ma vedome a úmyselne krivo obvinil, že som registrátor a prevádzkovateľ internetovej stránky, kde dotyčný článok o kriminálnikovi Osrmanovi bol uverejnený. Hoci dobre vedel, že ja som len prispievateľ.

          Dnes už je viac ako isté, že nový Civilný sporový poriadok má opätovne slúžiť skorumpovaným gaunerom, ktorí ho budú zneužívať pre svoj vlastný prospech, spoločne so spriaznenými a skorumpovanými sudcami. Je predsa nemysliteľné, pokiaľ kriminálnik Osrman ODMIETNE konfrontáciu s mojim svedkom pred vyšetrovateľom polície, vedomý si toho, ŽE BY BOL USVEDČENÝ, čo o niečom svedčí, no skorumpovanej sudcovskej zberbe na Okresnom súde v Považskej Bystrici v zložení Jankovský a Vašut to neprekáža, aby ho tam mohli očistiť, keďže jeho advokát Karásek a sudca Vašut sa veľmi dobre poznajú a majú nadštandardné priateľské vzťahy.  

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka