"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Jankovská a mafia ako jedna rodina – 1. časť 

          Pred nejakým časom bol v TV Markíza uverejnený rozhovor na pokračovanie s človekom, ktorého polícia a mafia donútili krivo vypovedať proti osobe pána Janíčka a na základe tejto falošnej výpovede menovaný dlhšie obdobie strávil vo väzbe. Jeden z hlavných dôvodov bol, pripraviť pána Janíčka o majetok, kde spolupracovali štátne orgány s mafiou. V niekoľkých častiach budeme sledovať otrasný príbeh jedinca, ktorý sa vzoprel štátnej moci a mafii – krutú realitu zločineckého a mafiánsko-gaunerského Slovenska, kde práve tí, ktorí majú chrániť občanov, sa spolupodieľajú na likvidácii konkrétnych jedincov.  

 

Vladimír Pavlík

Eduard Janíček, Janka Kráľa 1035/26, 020 01 Púchov
Ondrej Janíček, Matúšova 60/6, 911 01 Trenčín

                                                                                             
Ministerstvo spravodlivosti SR
Štátna tajomníčka
JUDr. Monika Jankovská 
Župné námestie 13
813 11  Bratislava

           
V Trenčíne, 13. 11. 2014

            Otvorený list a výzva na odstúpenie z funkcie štátnej tajomníčky  Ministerstva spravodlivosti SR z dôvodu korupčného konania a kolaborácie s mafiou a v minulosti s bossom Petrom Čongrádym a spol. a v súčasnosti s predĺženou rukou bývalého bossa podsvetia s mafiánom Petrom Vaskom z Trenčína.

            Vážená pani Jankovská,

            na základe prežitého a z dôsledkov, ktoré Janíčkovi a Strelčíkovi vznikli z Vášho nezákonného konania a na základe dôkazov, výpovedí svedkov, listinných dôkazov a v neposlednej rade z Vašich rozhodnutí si dovolím tvrdiť a som presvedčený, že ste sa podieľali  na rozsiahlej trestnej činnosti proti ich osobám.

            Aj keď ste nehodná, aby som Vám napísal tento list, lebo zneužívate svoju moc a postavenie  pre dosiahnutie svojho špinavého likvidačného cieľu voči Janíčkovej a Strelčíkovej osobe, ich rodín  a pošľapávate tie najzákladnejšie elementárne hodnoty svojím nečestným konaním tak v minulosti, ale aj v prítomnosti. Aj napriek týmto faktom som sa predsa rozhodol Vám a Vašim kolegom napísať a otvoriť oči a poukázať na konkrétnu škodnú v revíry justície, ktorou ste Vy,  pani štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR,  JUDr. Monika Jankovská - mafiánska sudkyňa.

            Podstatným a posledným úderom, ktorý ste nám zasadila je, že bez akejkoľvek hanby ste sa najnovšie na fotografi zviditeľnila z dcérou mafiánskeho bossa z odnože „Sýkorovcov“, predĺženou rukou Vášho nevlastného švagra bossa podsvetia Petra Čongrádyho, zločinca Petra Vasku, ktorý Janíčka a Strelčíka za pomoci mafie a justičnej mafie pripravil o jednu nehnuteľnosť v centre Trenčína pod hrozbou smrti a uniesol ich a chce ich pripraviť o ďalšie dve nehnuteľnosti vyfabrikovanou neexistujúcou pohľadávkou, a to s podporou z Vašej strany a prostredníctvom OS Trenčín už viac ako desaťročie, avšak sa mu nedarí a záverečný verdikt sa očakáva v najbližších dňoch.
To, že sa priatelí Váš švagor, taktiež sudca a podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Róbert Jankovský s týmto zločincom som vedel, lebo taktiež vyrastal v detskom mestečku Zlatovciach a je to zhodou okolností ten sudca, ktorý Janíčka  a Strelčíka na základe sfalšovaného úradného záznamu vzal do kolúznej väzby, ako nezákonný sudca, predstaviteľ nezákonného súdu v Považskej Bystrici, lebo ÚDAJNÝ trestný čin sa mal stať v Trenčíne a teda mal vo veci rozhodovať OS Trenčín v roku 2000 o čom máte vedomosť, nakoľko ste sa na celom konšpiračnom prípade podieľala aj svojím konaním. Ako je už aj širokej verejnosti známe, čo nedávno uverejnila TV Markíza, Janíček a Strelčík  boli  krivo obvinení na objednávku samotným bossom podsvetia Petrom Čongrádym, Vaším nevlastným švagrom a nevlastným bratom JUDr. Róberta Jankovského. O Vašej kolaborácií s mafiou „Sýkorovcov“ sme už napísali množstvo podaní, ale najnovšia informácia a dokonalé svedectvo sa mi dostalo do rúk až teraz a to v priloženej fotodokumentácií, kde ste sa zvečnili ako celá rodina. Domnieval som sa, že Vy sa budete dištancovať aspoň v súčasností  od takýchto brutálnych zločincov, keď zastávate tak vysoký post práve na Ministerstve spravodlivosti SR, kde máte ísť príkladom pre všetkých podriadených a občanov.

            Ako je známe tak práve Váš priateľ  a chránenec Peter Vasko, predlžená ruka bossa P. Čongrádyho s ktorým udržujete mimoriadne nadštandardné vzťahy a ktorý sa podieľal na Vašej korupcií je obžalovaný za pokračujúci obzvlášť závažný zločin vydierania podľa §189 ods. 1, ods.2 písm. a, ods. 4 písm. b, Trestného zákona, ktorého sa dopustil na Janíčkovej a Strelčíkovej  osobe v súvislosti s Vašou prejednávanou vecou 5T/ 444/2001, ktorá mala a má pokračujúci charakter našej likvidácie, keďže sa jedná o korupciu mimoriadneho rozsahu.

Dávam do pozornosti všetkým sudcom uvedený rozsudok, ktorý považujem za exemplárny prototyp korupčného rozsudku, ktorý keď si prečíta aj človek s minimálnym právnym vedomím, zistí že je to paškvil vyrobený na objednávku, nehovoriac o tom že skorumpovaná sudkyňa JUDr. Jankovská Monika oslobodila svojho príbuzného druhého švagra Ľuboša Čongrádyho z 25 dávok pervitínu, ktoré mu našli policajti priamo na policajnej stanici pri osobnej prehliadke. Hanba, ktorá nemá obdoby. Zabudol som na perličku, že pri predbežnom prejedaní obžaloby JUDr. Jankovská 30. 11. 2001 tohto mafiána prepustila z väzby.....a moja nevesta, keďže chcela mať manžela doma musela podpísať zmenku, dlžobný úpis a vopred pripravenú kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti časti Fatimy na 550 000 Sk, právnemu zástupcovi Petra Čongrádyho  JUDr. Štefanovi Aghovi, ako dlh za prepustenie na slobodu, ktorý Peter Čongrády musel vyplatiť sudkyni za prepustenie na slobodu ako zálohu.

            Domnieval som sa, že Vaša špinavá minulosť JUDr. Jankovská Vás a Vašich komplicov dobehne a to schváleným zákonom o bezpečnostných previerkach sudcov a vedel som, že je to Vaša konečná, lebo previerkami za Vašu kolaboráciu z mafiou neprejdete. Preto v túžobnom očakávaní som čakal, že zákon vstúpi do platnosti od 01. 09. 2014 a na základe neho budete aj Vy nútená prejsť touto previerkou aj so svojimi komplicmi (JUDr. Róbert Jankovský, JUDr. Jozef Janík, JUDr. Adolf Pompa ... ), kde sa zistí prepojenie Vašej mašinérie prostredníctvom mafiánskej chobotnice a spomínanej justičnej mafie a budete sa zodpovedať za všetky dôsledky Vášho organizovaného zločinu.

Bohužiaľ, zákon ako dobre viete nenadobudol účinnosť, po napadnutí tohto zákona na Ústavnom súde SR, kde jeho účinnosť pozastavil práve ÚS SR.

To však nič nemení na situácii, že sa musíte zodpovedať za všetky zločiny, ktoré ste spáchali na Janíčkovi a Strelčíkovi, ktorému ste uhnali psychickú poruchu toho najväčšieho stupňa. Áno vďaka Vám trpí nevyliečiteľnou bipolárnou afektívnou poruchou, ktorá vznikla na základe prežitých tráum a utrpení  na našich rodinách, našich spoločnostiach a v konečnom dôsledku aj za korupciu a za zneužitie právomocí verejného činiteľa ai.

Samozrejme som si plne vedomý, že premlčiaca doba desiatich rokov sa vzťahuje aj na Vás ako zločinca, ale musí Vám už niekto strhnúť tu masku a ukázať konkrétnymi dôkazmi na Vašu zločineckú minulosť, ale aj prítomnosť v ktorej neúnavne pokračujete.

            Podstatné, prečo Vám píšem moje podanie je, že Vás vyzývam, aby ste okamžite podala demisiu a odstúpila z vysokej štátnej  funkcie štátnej tajomníčky MS SR, nakoľko ste nehodná zastávať tento post z hľadiska profesionálneho, morálneho, zločineckého a ste hanba a odpad spoločnosti, za ktorý sa musia hanbiť Vaši čestní kolegovia, lebo verím, že tak, ako v polícií aj v justícií sú čestní sudcovia, bohužiaľ my sme ešte na takých nenatrafili. Ak by ste mali byť vzorom všetkým Vašim kolegom, tak potom naše súdnictvo bude naďalej prekvitať na nelichotivom poslednom mieste v rámci Európskej únie v skorumpovanosti justície.

            Na základe výziev tak Predsedu vlády SR, Prezidenta SR, ako aj iných predstaviteľov politických strán Vás vyzývam na odstúpenie z Vašej funkcie, kde podľa tvrdenia premiéra SR musí platiť nulová tolerancia a je povinnosťou každého slušného človeka, aby nabral odvahu a  ohlásil korupčné správanie.

Ja pod ťarchou dôkazov som tak učinil a Vy pani Jankovská a spol. ste mali  dostatok času, aby ste zo svojej funkcie sama od seba odišla so cťou, keďže ju nemáte budete musieť odísť ako ten najväčší „smrad“.

            Listom zo dňa 04.03.2014 som sa obrátil na Ministra spravodlivosti SR a požiadal ho o Vaše odstúpenie, avšak bezúspešne a podanie odstúpil na GP. SR, medzi tým ste aj Vy podala aj so svojím švagrom JUDr. Jankovským trestné oznámenie na Janíčka Ondreja. Riadite sa asi heslom: „kto vyhrá voľby môže všetko“.... Vaša arogancia moci nemá obdoby, ale je pominuteľná.

            Na základe všetkých dôkazov, ktoré Vám uvediem Vás ja Eduard Janíček, vyzývam na odstúpenie z funkcie na základe silnej skorumpovanosti a kolaborácií s mafiou za bossovania Vášho nevlastného švagra a bossa podsvetia Petra Čongrádyho a za kolaboráciu v súčasnosti pod vedením predlženej ruky bossa P. Čongrádyho, mafiána Petra Vasku z Trenčína.

            DÔVODY A DÔKAZY:

  1. Váš príbuzenský pomer k bossovi podsvetia, silnej mafiánskej skupiny „Sýkorovcov“ Petrovi Čongrádymu, jeho bratovi Ľubošovi Čongrádymu, ich predĺženej ruky Petrovi Vaskovi, Vášmu chránencovi na OS Trenčín a mám vážne podozrenie, že tak ako ste zmanipulovala bývalého kolegu sudcu JUDr. Milana Straku, ktorý sa verejne priznal k Vášmu priateľskému vzťahu a rozhodol vo Váš prospech pri obnove konania, bude v tomto duchu rozhodované trestné konanie vedené na OS Trenčín proti samotnému bossovi Petrovi Vaskovi.  Možno bude predsedať čestný sudca, ale Vaša manipulácia má v súčasnosti enormné rozsahy a kolegialita, vzájomná previazanosť z minulosti tomu nasvedčuje, že dokážete zmanipulovať na dosiahnutie Vášho cieľu vždy nových a nových ľudí.  Apropo dokonca Váš dospelý syn Jakub je v partnerskom vzťahu s bossovou dcérou Kristínou Vaskovou, práve ten syn,  ktorý tak vehementne prehlasuje mladým ľuďom ako jeho matka odvalila Rafaelovho otca do basy....ako sa môže môj vnuk  cítiť. Pritom Vaši synovia týždeň čo týždeň v Stepse v Trenčíne míňajú a prepíjajú stovky eur a zabávajú sa na tragédii, ktorú ste zapríčinila Vy sama, teda je na rade toľko proklamovaná spravodlivosť, za ktorú sa musíte zodpovedať.
  2. Gang Jankovských spolu s Čongrádiovcmi na príkaz vtedajšieho bossa Petra Čongrádyho dal Janíčka a Strelčíka nezákonne, bezdôvodne uväzniť na základe krivej výpovede, brutálne dobiť a uvaliť väzbu na základe sfalšovaných úradných záznamov. Ako prvý v tomto prípade vystupoval Váš švagor JUDr. Róbert Jankovský sudca OS v Považskej Bystrici, ktorý ako nezákonný sudca rozhodoval o väzbe aj ako nezákonný súd v PB, nakoľko tzv. trestná vec sa mala stať (síce sa nestala) v Trenčíne. Ten JUDr. Jankovský Róbert, ktorý je nevlastný brat Petra a Ľuboša Čongrádiovcov.
  3. Zaujímavosťou je fakt, že trestnú vec  5T/444/2001 ste dostali  za zvláštnych okolností práve Vy pani JUDr. Monika Jankovská, nevlastná švagriná bossov podsvetia Čongrádiovcov, ktorá sa pre príbuzenský pomer k rodine Čongrádiovcov mala vylúčiť s úkonov trestného konania z dôvodu objektivity. Dúfam, pani Jankovská, že nepopriete prítomnosť Čongrádiovcov na svadbe Jankovských....
  4. Uznesením  zo dňa 30.11.2001 ste  rozhodla, že Ľ. Čongrádyho, Ondreja Janíčka, Jozefa Strelčíka prepustíte na slobodu, pretože po predbežnom prejedaní obžaloby ste zistila, že výpovede Tibora Jurisu sú „rozporné a nejednoznačné“.

Za toto rozhodnutie si vyinkasoval švagor Peter Čongrády od mojej nevesty  Moniky Janíčkovej 550.000,- Sk ako zálohu o ktorej som už písal.
Vám ako sudkyni bolo jedno, že Váš nevlastný švagor Ľuboš Čongrády je obžalovaný z niekoľkých závažných skutkov, ale aj z prechovávania 25 dávok pervitínu, ktoré mu našla polícia pri osobnej prehliadke na policajnej stanici v Trenčíne.
Tu chcem dať do pozornosti dôkaz o spolupráci s Čongrádiovcami a vašou vzájomnou väzbou, nakoľko ste si dovolila v rámci arogancie moci tohto zločinca aj rozsudkom oslobodiť z týchto 25 dávok  pervitínu. (Všetkým sudcom dávam do pozornosti rozsudok 5T/444/2001 a nehovoriac o nátlakoch na moju osobu).

  1. Vašou organizovanou spoluprácou s mafiou ste zmarila podstatný a jediný dôkaz Janíčkovej a Strelčíkovej  viny – či neviny a to, že ste úmyselne nedala predviesť korunného svedka kvázi poškodeného Tibora Jurisu. Doručenky na cca osem pojednávaní nemal vykázaných, teda ste mu v roku 2002 nedoručila a úmyselne ste ho nedala predviesť na pojednávanie, aj keď ste mala vedomosť, kde a na akom mieste sa Jurisa nachádza, nakoľko Vám to telefonicky oznámil. Dokonca podľa rozsudku aj Vášho vyjadrenia sa T. Jurisa s Vami telefonicky nakontaktoval a podľa jeho výpovede sa Vám zdôveril, že Váš nevlastný švagor P. Čongrády sa mu vyhrozil, že ak sa dostaví na súd na pojednávanie, tak bude fyzicky zlikvidovaný. Zakázal sa mu dostaviť na súd pod hrozbou smrti o čom ste mala vedomosť.

Od Vás žiadal na základe týchto drastických skutočností, aby ste mu zabezpečili ochranu, nakoľko chcel ísť vypovedať o tom, ako Janíčka  a Strelčíka krivo obvinil, čo priamo korešponduje z výpoveďou z prípravného konania zo dňa 17. 05. 2001 a následných konfrontácii medzi Janíčkom – Jurisom a Strelčíkom – Jurisom.
Žiaľ to však Jurisa nemohol vedieť, v akej väzbe ste s mafiou a priamo s bossom P. Čongrádym, ale cítil čo mu fakt hrozí a pred smrťou si aspoň zachránil život, nakoľko mu sám P. Čongrády vopred povedal, že Rudolfa Zúbeka „zabijáka“ sudkyňa prepustí. Jurisa s vedomím, že vedel že Zúbek je vrah a čo dokáže okamžite opustil Slovensku republiku, lebo nedôveroval nikomu ani polícií, ktorá ho zmanipulovala ani sudkyni, ktorá mu nepomohla.
Vzhľadom na to, že sa už 8. Marca dozvedel, že Zúbek a Čongrády bude prepustený na slobodu, po tom ako ste mu nezabezpečili ochranu a pred vyhrážkami od bossa Petra Čongrádyho ušiel pred hrozbou smrti do zahraničia a spálil všetky mosty.

Vám táto skutočnosť vyhovovala a bez súhlasu Strelčíka a Janíčka ste čítali na hlavnom pojednávaní len výpovede T. Jurisu síce podľa vášho tvrdenia „rozporné, nejednoznačné“, citujem z uznesenia zo dna 30. 11. 2001. Počas hlavného pojednávania, keď Vám to vyhovovalo a to aj napriek tomu, že sa korunný svedok Jurisa ani raz nedostavil na pojednávanie, tak ste po mesiaci uviedla, že Jurisa Janíčka a Strelčíka  usvedčil z trestného činu vydierania, napriek všetkým dôkazom o ich nevine – „non sens“. Ale je pravdou, keby ste ich uznala ako Vám zákon ukladá za povinnosť nevinnými, tak by nemala mafiánska skupina dôvod ich ďalej vydierať a vypaľovať a nezmocnila by sa mafia ich  nehnuteľností, kde výťažok vydierania mal ísť podľa tvrdenia  práve Vám prostredníctvom Petra Čongrádyho. Dôvod Vášho pomýleného rozsudku bolo ďalšie naše zbedačovanie prostredníctvom Vašich rodinných príbuzných a gangstrov

Ak by to tak nebolo potom by ste toľko proklamovaných mafiánov nemohla ani pustiť z tak rozsiahlych trestných činov z akých boli obvinení, potom ste zmarila aj prácu polície, lebo ste mala dostatok dôkazov, aby ste beštie Zúbeka a Čongrádyho odsúdila na niekoľko rokov.
Vy ste Janíčka  a Strelčíka práve svojím nezákonným rozhodnutím priamo naservírovala beštiálnej rodinnej mafií. Následne ich  mohla mafia vydierať, uniesť, vyhrážať sa, že ich fyzicky zlikvidujú. Podstatné je, že za rozsudok a prepustenie z väzby Vám mali opäť zaplatiť, čiže Janíček a Strelčík spolu 3.000.000,- Sk a pritom sa v spise nenájde jediný dokaz o ich nejakej vine, lebo už v prípravnom konaní bola dôkazmi zdokumentovaná ich nevina - listinnými dôkazmi, výpoveďami svedkov, dokonca konfrontáciou samotným Jurisom, ktorý prehlásil, že Janíček  mu nič neurobil, následnou výpoveďou zo dňa 17.05.2001, kde pred vyšetrovateľom vyhlásil, že bol donútený krivo vypovedať pod nátlakom. Keby ste Janíčka a Strelčíka podľa zákona uznala nevinnými, tak sa mafia nedostane k ich majetku a nehnuteľnostiam. Boli ste nenažratí a chceli ste ešte viac. A čo bolo najhoršie? Besnenie mafie a skrývanie pred mafiou a strach z nich nás všetkých doháňal do šialenstva, psychickej traumy. Nikomu to neprajem ani Vám.
           
            Ak si dobre pamätáte pred všetkými svedkami pri čítaní rozsudku 13.03.2002  Vám Janíček v pojednávanej miestnosti vykričal, že ste skorumpovaná sudkyňa, lebo  mal vedomosti o vašej kolaborácii s mafiou a Vaše diletantské rozhodnutie bolo len potvrdenie toho, čo zakričal, pretože po prepustení z väzby po tomto rozhodnutí ich  čakali ďalšie perzekúcie, ale teraz zo strany podsvetia. Zakričal to pred všetkými svedkami a vy ste ho upozornila, pribehli advokáti a utíšili ho ...

            Nechcem sa Vám tu rozpisovať aké obdobie ich  po prepustení z väzby čakalo, je však podstatné, že keď  museli finančne uspokojiť mafiu, aby ich  nechali na pokoji, tak sme pri predaji ich nehnuteľnosti narazil na Vášho priateľa  a spolužiaka Vášho švagra JUDr. Róberta Jankovského, ktorého sme poprosili, nech ide za Vami s prosbou, nech nám dá mafia pokoj a či Vám NESTAČÍ tých 3.000.000,- Sk a že ste Janíčka a Strel číka  obrali o nehnuteľnosť. Jeho druhá návšteva a odpoveď od Vás bola šokujúca, že Vy s tým nemáte nič spoločného a ak niečo máme, tak nech si to riešime cez Čongrádyho a sám ma vystríhal, aby som nič neriešil lebo mafia popraví môjho syna a jeho spoločníka. 

            Ostatné Vaše skutky, komplexy, zaujatosť nejdem ani opisovať, azda stačí len táto:
            Ondrej Janíček mal zahladený trest na OS Trenčín JUDr. Beatou Schmitovou, avšak Vy ste rozhodovali o zahladení trestu Jozefa Strelčíka a v rozpore so zákonom ste sa domnievali, že on je ten, čo sa sťažuje a dovolil si podať odvolanie proti rozsudku 5T 444/2001, preto ste jemu trest nezahladila úmyselne a v domnení, že on bol ten čo si dovolil poukazovať na vaše praktiky, ale ste sa moc mýlila. Nie on to bol, ale Janíček je ten, ktorý celej verejnosti ukázal zverstvá, ktoré ste spáchala. I to, že Váš dehonestujúci rozsudok 5T/444/2001 nikto nemal nikdy vidieť, ako Vám  „dal svoje slovo Peter Čongrády“, že sa proti nemu nikto neodvolá, ale postavili sme sa na odpor a podali sme odvolanie proti Vášmu zmätočnému vyfabrikovanému rozsudku, vyrobenému na mieru. Viete i to ako Janíčka a Strelčíka  mala mafia fyzicky zlikvidovať za 5.000.000,- Sk, čiže práve v tom čase, Vaša veľká rodina.

            Obnovou konania, ktorú Janíček podal v roku 2012 sa zistili a potvrdili ďalšie nové skutočnosti, aká  je vaša moc, prepojenie rodinkárstvo, falošná kolegialita zachrániť Vás od špinavej minulosti. Žiaľ dobehla Vás, nestihli ste všetko upratať a zázrakom to Janíček a Strelčík  všetko preži1i a desivé svedectvo o gangu Jankovských a Čongrádiovcov sa dostane na povrch.

Ako je celému OS Trenčína a KS Trenčín známe celý organizovaný gang Janíčka a Strelčíka chcel pripraviť o všetky nehnuteľnosti a majetok a to za použitia všetkých donucovacích prostriedkov od vydierania, zastrašovania, fyzickým útokov, hrozby fyzickej likvidácie. Janíčka a Strelčíka mala mafia popraviť za 5.000.000,- Sk, len vďaka poprave švagra Jankovských bossa Petra Čongrádyho  zostali na žive, inak by možno dnes súd  riešil ich vraždy.

            Avšak v Trenčíne stále pôsobí predlžená ruka Petra Čongrádyho, dobrý známy Jankovských, ktorý takisto vyrastal v detskom mestečku v Zlatovciach. Je ním sám Peter Vasko s ktorým udržuje opäť JUDr. Monika Jankovská nadštandardné vzťahy a nie náhodou je to ten mafián, ktorý ich uniesol, vyhrážal sa im fyzickou likvidáciou a zmocnením sa nehnuteľností práve pre úplatok za prepustenie na slobodu z roku 2002 a preto, dávam do pozornosti obžalobu, ktorú podala KP Trenčín a o ktorej rozhoduje OS Trenčín, na ktorom sú ešte stále silné tlaky JUDr. Jankovskej a jej vplyvy na sudcov OS Trenčín.
Čo je však neuveriteľné sama JUDr. Monika Jankovská sa zvečňuje na fotografii z dcérou mafiánskeho bossa Petra Vaska pri rodinnej oslave narodenín svojho syna.
JUDr. Monika Jankovská, naďalej kolaboruje z mafiou a pokračuje v špinavých praktikách a jej gang sa Janíčka Ondreja snaží po odvysielanej reportáži v TV Markíza  zastrašiť. Ako výstraha mal slúžiť prepad od neznámych vagabundov, ktorí ho čakali keď sa  vracal domov. Zatiaľ s upozornením, že sa on a jeho rodina má prestať vŕtať v minulosti a máme si dať pokoj, lebo sa jemu, alebo niekomu z rodiny môže niečo stať.

            To kde sme a v akom čase zase žijeme? Už sa opäť máme báť chodiť sami po ceste? Preto ma toto konanie naštartovalo, aby som takých ako ste Vy p. JUDr. Jankovská ukázal a veril, že sa kompetentný zobudia a začnú pod ťarchou dôkazov konať.

V tomto podaní zároveň vyjadrujem veľké obavy o moju bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny, vprípade, ak by sa mi niečo stalo a ak by nám niekto siahol na život. Jedná sa o silné a vplyvné osoby, ktoré sa stavajú nad zákon, lebo arogancia moci im dovoľuje, že oni samy sú zákon a tak sa k veciam stavajú. Ak by v celom Janíčkovom, Stelčíkovom  prípade nevystupovali tak vplyvné osoby, nemohlo by sa stať toľko nezákonností a porušení zákonov, nehovoriac o zlyhaní celého kontrolného systému samotnej prokuratúry, ale aj polícií. Do pozorností dávam 3 videokazety, ktoré operatívou zabezpečovala samotná polícia, kde bola odhalená samotná organizovaná justičná mafia a celá chobotnica spojená s organizovaným zločinom. Pýtam sa, prečo z vlastnej iniciatívy a zo zákona polícia ihneď nekonala, keď zistila korupciu, mená sudcov v celej spleti zločinov páchaných na našich osobách. V roku 2006 sa Janíček a Strelčík obrátili na políciu o pomoc a sama prokuratúra v Trenčíne, ako aj polícia totálne zlyhala a až v roku 2012 čestný vyšetrovateľ, ktorý si plnil svoju povinnosť vyšetril celý prípad až do úspešného konca s podaním obžaloby.

           Nakoľko celý tento proces na môjho syna Janíčka a jeho spoločníka Strelčíka bol zosnovaný, obrať ho o ťažko nadobudnutý majetok. Preto bol vyhlásený ako najväčší mafián, čo sa nezakladalo a nezakladá na pravde. Týmto utrpela celá naša rodina a známy na svojej povesti a taktiež ťažkú ujmu na zdraví našich rodín. Preto chcem, aby sme dosiahli pravdu, a tak očistili naše meno a našich rodín. Dodávam, že 14 rokov sa nad celou vecou trápim a riadne nespávam a čoho následkom bola aj smrť mojej ženy, matky Ondreja Janíčka.

            JUDr. Jankovská ste hanba spoločnosti, a preto Vás vyzývam aj prostredníctvom širokej súdnej spoločnosti, aby ste rezignovala pod ťarchou dôkazov, nerobila hanbu justícií a čestným sudcom  a dobrovoľne odstúpila zo svojej pozície a uvoľnila miesto inému čestnému kolegovi, ktorý si zaslúži zastávať tak významný a dôležitý post.

 

            S úctou a riadim sa mottom: „Brániť sa oplatí!“

                                                                                                      
                                                                                                         Eduard Janíček

                                              
Na vedomie: MS SR – Minister JUDr. Tomáš Borec
Najvyšší súd – Sudcovská rada                                                                                                       


Chronologický pavúk, mafiánsej chobotnice a justičnej mafie


Chronologický pavúk,
mafiánskej chobotnice a Justičnej mafie


Peter Čongrády

                                                                                                                                                            Mafiánsky boss                                                                                                  Sýkorovcov,                                                                                                       objednávateľ


Tibor Jurisa

                                               Zneužitý, vydieraný mafiou Čongrádyovcov
                                         Údajný Korunný svedok, kvázi poškodený, ktorý podľa            jeho tvrdenia bol donútený krivo obviniť Janíčka a Strelčíka


Beniatka
policajt ktorý prijal osobné oznámenie od T. Jurisu na Rudolfa Zúbeka,

         Ktorý prijal osobné oznámenie o vydieraní od T. Jurisa zo strany Rudolfa Zúbeka. Policajt Beniatka sa vyjadril, že T. Jurisa nikdy nepovedal mená O. Janíček                                                 a J. Strelčík s predmetným trestným stíhaním.                        


pplk. Stanislav Báčik
riaditeľ úradu vyšetrovania

                                               Totálne zmanipulovaný policajt a riaditeľ  úradu vyšetrovania ktorý vypracoval na objednávku  krivé obvinenie   na O. Janíčka a J. Strelčíka    v rozpore so zákonom, pretože riaditeľ     úradu vyšetrovania nemá vypracovávať                                                                                                                 obvinenie
Čaká sa na sudcu, ktorý bude mať službu na Okresnom súde Považská Bystrica, je ním nevlastný brat bossa Čongrádyho, švagor sudkyne JUDr. Moniky Jankovskej


JUDr. Róbert Jankovský
nevlastný brat Petra Čongrádyho, švagor JUDr. Moniky Jankovskej

 

 Vzal Krivo obvinených O. Janíčka a J. Strelčíka na základe sfalšovaného úradného záznamu do väzby, aj keď si bol vedomý, že skutok sa mal stať v Trenčíne a teda mal rozhodovať Okresný súd Trenčín o vzatí do väzby.

vyšetrovateľ Gaduš,

               Prehlásil tak mojej manželke, rodičom ako aj osobne mne O. Janíčkovi, že je si vedomý, že s trestnou činnosťou nemáme nič spoločné, ale je                                                                    vyšší záujem, aby sme zostali vo väzbe.


Mgr. Sylvia Fabová
Okresný prokurátor Trenčín
Dozorujúci prokurátor

 


Neplnila si úlohu dozorujúcej prokurátorky, jej nečinnosť sme kritizovali vo svojich všetkých podaniach. Označil som ju za zločinca. Sama sa vylúčila z úkonov dozorujúcej prokurátorky z dôvodu nepriateľského pomeru k rodine Janíčkovcom, avšak táto prokurátorka aj napriek svojmu vylúčeniu v čase keď bola zaujatá podala obžalobu na príkaz, i keď v tej dobe už všetky dôkazy o nevine O. Janíčka a J. Strelčíka boli zabezpečené v spise, dokonca výpoveď svedka T. Jurisu, ktorý 17.05.2001 priamo pred vyšetrovateľom prehlásil, že krivo a pod nátlakom vypovedal. Z tohto dôvodu som 2- krát po 10 dní držal hladovku vo väzbe a upozornil som všetky kompetentné osoby. Tak na OS TN, na OS Považská Bystrica, prokuratúre, GP SR listovými podaniami, ktoré sa nachádzajú v spise 5T/444/2001

JUDr. Monika Jankovská
Sudkyňa Okresného súdu TN,
švagriná JUDr. Róberta Jankovského ktorý je nevlastným bratom Petra Čongádyho

 

 Nevlastná švagriná bossa Petra Čongrádyho, hlavná aktérka úmyselného Justičného omylu, ktorá za zvláštnych okolností dostala pridelený spis, avšak zaujímavé, že ešte pred podaním obžaloby túto skutočnosť oznámil sám Peter Čongrády môjmu otcovi, mojej manželke, Ladislavovi Vavrovi a advokátom a túto informáciu  sme dostali ja O. Janíček a J. Strelčík  do väzby.
Ostatné svinstvá vo vzťahu Jankovských sa nenachádzajú v spisoch. Záhadné prepustenie z väzby 30.11.2001 a jej odôvodnenie a osoby ktoré prepustili z väzby, úplatky atď.
Hlavné pojednávanie na Okresnom súde Trenčín a vyhlásenie rozsudku vyrobeného na mieru na základe dohody Jankovských s Čongrádyovcami na Okresnom súde Trenčín do marca 2002

Prokuratúra

                                    Podala na Hlavnom pojednávaní po vyhlásení rozsudku  tak proti prepusteniu s väzby ako aj proti samotnému                                                                                         rozsudku sťažnosť.                                            


Prokuratúra

                               Zobrala späť sťažnosť 2 dni po tom ako bol vyhlásený  rozsudok tak proti väzbe ako aj rozsudku na základe                                                                               dohody Jankovskej, Pompu a jeho objednávateľom Petrom Čongrádym za vysokú úplatu, teda korupciu


 Šéf Prokuratúry
JUDr. Adolf Pompa

Prepustenie z väzby, na základe vzatia sťažnosti späť.
Kde podstatnú úlohu zohrali Jankovská a Pompa
                   


Prepustenie na slobodu
prepustenie zločincov Rudolfa Zúbeka a Ľuboša Čongrádyho (mafiánov a vydieračov)
a veľkoryso prepustili nič netušiacich O. Janíčka a J. Strelčíka

Peter Čongrády
Mafiánsky Boss

Viď. rozsudok
../14/Tresty a výmer                                                   


Peter Vasko
Predĺžená ruka mafiánskeho Bossa Petra Čongrádyho

                                                                               Zohral dôležitú úlohu pri ďalšom      vydieraní O. Janíčka a J. Strelčíka   z dôvodu korupcie Jankovskej                                                                        Pompu a splácania tohto dlhu     voči nim  
Pokračovateľ vydierania, pravá ruka
      P. Čongrádyho pre Trenčiansky kraj

                               Vydieraný                                           


Ondrej Janíček

Jozef Strelčík

                                                              
- Únos Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka do Bratislavy ihneď po prepustení z väzby. Vyšetrovanie pod ČVS: PPZ-  367/NKA-PZ-ZA-2012                 
- oznámenie o fyzickej likvidácii ak neodovzdáme 3.000.000,-Sk, ktoré za nás vyplatil Peter Čongrády a slúžili na účel prepustenia z väzby,  ihneď mala mafia dôvod zmocniť sa nehnuteľnosti, aby si skompenzovala úplatky Jankovským, Pompovi . . .
- zákaz podať odvolanie proti rozsudku 5T/444/2001, pretože P. Čongrády dal svoje slovo tak Jankovským ako aj na prokuratúre a jeho slovo znamenalo zákon.

V máji 2002 sme napriek zákazu podali odvolanie proti rozsudku 5T/444/2001, ako sa to boss dozvedel nastalo besnenie Petra Čongrádyho, vyhrážky na základe čoho sme sa ja O. Janíček ako aj J. Strelčík museli skrývať, zachránilo nás iba to, že odvolanie poslali moji rodičia Eduard a Anna Janíčkovci. U Čongrádyho sa za našu slobodu a život prihovoril riaditeľ rádia Dúha Ivan Kováčik, ktorý sa priatelil s Petrom Čongrádym. Práve ten nám oznámil ako prvý, že si musíme dávať pozor, lebo sa dozvedel o našej možnej fyzickej likvidácii.
Marec 2002 – pád hradného múru, Matúšova ulica , vtedy sa Ivan Kováčik dozvedel, že do notárskej zápisnice o prevode obchodných podielov sme uviedli dlhy za prepustenie z väzby, Aghovi ai. . . . . . museli sme sa naďalej skrývať.
V tom čase sa Peter Čongrády upokojil a neskôr nám on sám navrhol, že vybaví u svojho priateľa sudcu JUDr. Jozefa Janíka oslobodzujúci verdikt. Ivan Kováčik nám sám potvrdil nadštandardné vzťahy Janík – Čongrády avšak za úplatu 1.000.000,-Sk.
Neskôr sám JUDr. Jozef Janík nás navštívil v reštaurácii  Fatima a prišiel si po peniaze.
Riešené trestným oznámením a zadováženými dôkazmi políciou, samotná kauza korupcie vedená na OS Nitra za zvláštnych okolností.
Neodovzdali sme peniaze JUDr. Jozefovi Janíkovi, nakoľko sme nemali a nechceli sme podpisovať dlžobné úpisy u JUDr. Ágha, nakoľko sme si boli vedomí ďalšieho vydierania a kompenzácii.     Apríl 2002 pojednávanie na Krajskom súde Trenčín – 10 minútové pojednávanie, nezabezpečili sme peniaze, tým pádom JUDr. Janík nezabezpečil T. Jurisu na pojednávaní a potvrdil rozsudok na OS TN u JUDr. Jankovskej 5T/444/2001


Peter Vasko
Pravá ruka mafiánskeho Bossa Petra Čongrádyho

                Si uplatňuje novú fiktívnu pohľadávka  vo výške 54,000,000,-SK, sofistikovaným spôsobom na základe ochrany a pomoci od sudkyne
JUDr. Jankovskej                                


OS TN, KS TN


                               Na základe žiadosti od Petra Vaska vydáva súd predbežné      opatrenie, na OS TN nám zablokoval nakladať s nehnuteľnosťou ktoré trvá   dodnes, teda viac ako 10 rokov


Ivan Kováčik

                Júl 2004, nám oznamuje, že mafia nás chce fyzicky zlikvidovať, máme sa skrývať


Peter Čongrády

             Mafiánsky boss zavraždený a tým sa nám dostala pocta: ,,žiť“, objednávateľ našej fyzickej likvidácie bol zavraždený   


Ľuboš Čongrády
sprostredkovateľ vydierania


Peter Vasko
Pravá ruka mafiánskeho Bossa Petra Čongrádyho

               
Mafián a pokračovateľ trestnej činnosti páchanej na našich osobách,    pomocou svojej chránenkyne a priateľky JUDr. Moniky Jankovskej
               


JUDr. Monika Jankovská

                                                              
Chránenkyňa na OS Trenčín kde prechádzali všetky podania od Petra Vaska proti nám.

Po 10 rokoch ukončenie súdneho konania v spore s Petrom Vaskom. Pod ťarchou dôkazov Peter Vasko prehral spor o 54,000,000,-SK, avšak záhadou vymeral OS TN Janíčkovi a Strelčíkovi cca 800,000,-Sk dlh                                                                                           ktorý má Janíček a Strelčík uhradiť Vaskovi


KS TN
Odvolanie proti rozsudku OS TN

                                                              
                                                                              O. Janíček a J. Strelčík     podávajú odvolanie voči                                                                                                                                                               rozsudku OS TN.


UBOK
opäť vyšetruje brutálne vydieranie O. Janíčka a
 J. Strelčíka

Zistí sa nový dôkaz z roku 2002 v procese s korunným svedkom T. Jurisom
Ktoré bolo záhadne a úmyselne zastavené v roku 2006, a to na základe nadštandardných vzťahov mafie s vyšetrovateľom Lintnerom, OP TN, KP TN
O. Janíček a J. Strelčík stratili úplnú


Obnova konania
február 2013

dôveru v OČTK a zistili moc mafie
 November 2013


Šokujúca výpoveď nezvestného korunného svedka, ktorý sa objavil Tibora Jurisu, ktorý si útekom zachránil život a ktorému nepomohla JUDr. Monika Jankovská, keď žiadal od nej ochranu, zmarila podstatný dôkaz v Hlavnom procese v roku 2002, keď sa chcel T. Jurisa dostaviť vypovedať na Hlavnom pojednávaní


JUDr. Milan Straka
2013 sudca OS Trenčín
Obnova konania


Síce podal aj on sám zaujatosť pre priateľský pomer k JUDr. Monike Jankovskej, aj napriek tomu na základe príkazu KS TN vo veci konal,   zaujatosť podal aj Ondrej Janíček – zamietnutá KS TN


JUDr. Milan Straka
2013 sudca OS Trenčín
Obnova konania

                Aj po novom dôkaze a jedinom, ktorý mňa O. Janíčka a J. Strelčíka mal usvedčiť z vydierania, T. Jurisa prehlásil že ma krivo obvinil. JUDr. Straka zamietol a nepripustil Obnovu konania, nakoľko by sa všetky zločiny spáchané na osobách O. Janíčka a J. Strelčíka verejnosť dozvedela a taktiež by sa verejnosť dozvedela o praktikách mafie a Justičnej mafie.


KS TN
odvolací súd Obnovy konania
ZAMIETNUTÉ

 

 Ústavný súd SR
Sťažnosť

TV Markíza
Hlavné správy
október 2014


                                                                              T. Jurisa prehlásil, že pod   nátlakom polície krivo obvinil O. Janíčka a J. Strelčík


Nové dôkazy o 
OBNOVE KONANIA
   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

Hlavná stránka