Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

VYŠETROVATEĽ NAKA A ŠPECIÁLNA PROKURÁTORKA AKO JEDNA RODINA S KRIMINÁLNIKOM OSRMANOM Z POVAŽSKEJ BYSTRICE      

    Že kriminálnik Osrman je nielen chráneným druhom sudcovskej zberby z Okresného súdu v Považskej Bystrici, ale aj samotnou NAKA a špeciálnou prokuratúrou, budem dokumentovať najnovším rozhodnutím – uznesením, týchto dvoch štátnych orgánov. Ako som už na tejto stránke uverejnil, napísal som článok o kriminálnikovi Ľubomírovi Osrmanovi, teda jeho trestnej činnosti, ktorý mi diktoval svedok, ktorý má na to nezvratné dôkazy. Ten následne podal trestné oznámenie za ohováranie, ale keď mu vyšetrovateľ oznámil, že Pavlíkov svedok trvá na konfrontácii s ním pred vyšetrovateľom, kde by ho usvedčil, kriminálnik Osrman toto odmietol, takže polícia aj prokuratúra museli jeho trestné oznámenie odmietnuť. Paradoxne, že vtedy môjho svedka vôbec NESPOCHYBŇOVAL, keďže vedel, že by bol usvedčený.

          Tak sa následne obrátil cez advokáta Karáska so žalobou na ochranu osobnosti na Okresný súd v Považskej Bystrici. Najskôr žalobu riešil podpredseda tohto súdu Jankovský, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, keď ako sudca tohto súdu, spolu so svojou švagrinou, toho času štátnou tajomníčkou poslankyňou za Smer Monikou Jankovskou, keď bola sudkyňou v Trenčíne, z titulu svojich funkcií pomáhali mafiánskemu bosovi Čongrádymu hrubou silou ekonomicky likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, ktorého neskôr tento gang ako nepohodlného svedka sa snažil zlikvidovať. Vďaka Bohu, ale nejaká dobrá duša zavraždila samotného Čongrádyho, čím Ondrejovi Janíčkovi zachránil život. Po ňom prebral túto kauzu sudca Vašut, patriaci k prednovembrovej sudcovskej zberbe a luze. Aby mi dokázal svoju bohorovnosť, veď vyštudoval počas normalizácie ako synáčik ocinka, ktorý v tomto zločineckom normalizačnom období bol okresnou nomenklatúrou, pokračoval v krivení zákonnosti svojho komplica Jankovského.  Hoci obaja sa mali vysporiadať s tým, prečo pred vyšetrovateľom polície odmietol Osrman konfrontáciu s mojim svedkom, čo jednoznačne hovorilo v jeho neprospech, najhrubšími porušeniami zákonov začali likvidovať moju osobu. Ďalšie podrobnosti budú popísané, a nebudem si dávať servítku pred ústa, dvom skorumpovaným štátnym orgánom – Ministerstvu spravodlivosti SR a Súdnej rade, ktoré nesú priamu zodpovednosť, že takéto zberby naďalej pôsobia na našich súdoch, z ktorých robia špičkové zločinecké a skorumpované štátne orgány.

Ako sa NAKA a špeciálna prokuratúra postavili k návrhu konfrontácie môjho svedka s kriminálnikom Osrmanom

          Keďže môj svedok má nielen nezvratné dôkazy na usvedčenie Osrmana, ako aj jeho komplica, bývalého farára Trnku, agenta ŠtB, o ktorých som písal v článku pod nadpisom – Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha, uverejneného dňa 26. 3. 2015. Preto som kvôli objektivite požiadal Generálnu prokuratúru SR, aby bola umožnená konfrontácia môjho svedka s kriminálnikom Osrmanom, o ktorú nemal záujem pred vyšetrovateľom polície z OR PZ v Považskej Bystrici – a zároveň ho žalovať za krivé obvinenie a sudcov Jankovského a Vašuta za úmyselné marenie spravodlivosti, pričom som dôrazne upozorňoval, že nie ja, ale môj svedok doplní ďalšie dôkazy, ktoré doteraz neboli predložené.

          Keďže vedenie polície a prokuratúry je pod dohľadom gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, je len samozrejmé, že o túto konfrontáciu nebol záujem. Z uznesenia vyšetrovateľa NAKA som sa dozvedel, že som nepredložil žiadne nové dôkazy, hoci som vyšetrovateľa osobne upozorňoval, že nové dôkazy PREDLOŽÍ môj svedok pri konfrontácii s Osrmanom. Sťažnosť voči tomuto uzneseniu je súčasťou tohto článku, ako jeho príloha, ktorou sa zaoberala špeciálna prokuratúra. No a cynizmus uznesenia dotyčnej špeciálnej prokurátorky mi pripomína, ako by sa jednalo o kukuričnú či rýchlo vykvasenú „špeciálnu“ prokurátorku v službách zločinu. To, čo napísala na strane 2 a 3 dotyčného uznesenia, ktoré bude ako príloha súčasťou tohto článku, jej odkázať nasledovné – SRANDU SI ROBTE Z GENERÁLNEHO PROKURÁTORA ČIŽNÁRA, DOSADENÉHO DO FUNKCIE GAUNERMI ZO ZLOČINECKEJ SMERÁCKEJ MAFIE. To isté sa vzťahuje aj na vyšetrovateľa NAKA, kde ministrom vnútra je jedna z hláv zločineckej smeráckej mafie Robert Kaliňák.
 
A teraz z dotyčného uznesenia špeciálnej prokurátorky – Jeho trestné oznámenie je založené na predpokladoch, NEURČITOM SVEDKOVI A NÁZOROCH, (hoci pozná meno svedka, jeho adresu a telefónne číslo) ktoré však trestnú činnosť ním naznačovanú nepreukázali a nemajú oporu v príslušných ustanoveniach Trestného zákona, navyše oznamovateľ nepredložil žiadne nové skutkové okolnosti, ktoré by založili nutnosť začatia trestného stíhania. ( Hanba a hnus, pričom dobre vedela, keďže vie AJ čítať, že nové dôkazy bude dávať môj svedok, a nie ja.)

          Na záver len toľko – nezáujem o konfrontáciu s mojim svedkom zo strany vyšetrovateľa polície a špeciálnej prokuratúry len dokazuje, aké zberby riadia tieto dva štátne orgány, ktoré sú súčasťou zločineckého, mafiánsko-gaunerského a skorumpovaného Slovenska, najzločineckejšieho a najskorumpovanejšieho článku v rámci Európskej únie.

Vladimír Pavlík

Uznesenie ČVS:PPZ-702/NKA-PK-ST-2016

Sťažnosť proti uzneseniu


                           Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                       Orlové 9. 11. 2016
 
Vážení
PPZ – NAKA
expozitúra Stred
Partizánska cesta 106
Banská Bystrica
974 64

VEC: Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:PPZ-702/NKA-PK-ST-2016

          V zákonnej lehote dávam sťažnosť voči dotyčnému uzneseniu. Keď som text uznesenia preposlal dotyčnej osobe ktorá má nezvratné dôkazy na usvedčenie Osrmana, ako aj doplnenie veci o Pavlovi Trnkovi, povedal mi nasledovné. „Polícii nešlo o moju konfrontáciu s Osrmanom, ale o zistenie mojej totožnosti, aby konkrétne osoby spoznali moje meno.“

          Keďže Slovensko je štátom zločineckým, skorumpovaným a mafiánsko-gaunerským, toho času ovládaným gaunermi zo zločineckej smeráckej mafie, kde jedna z jej hláv, minister Robert Kaliňák, je ministrom vnútra. V takomto štáte, s takýmto ministrom, je polícia len poníženou prostitútkou a slúžkou v službách týchto zločincov, cez riadiacich pracovníkov na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni, ktorých si koalícia do týchto funkcií za týmto účelom aj dosadzuje.

          Je zaujímavé, pokiaľ Osrman uvedie do zápisnice, citujem: - „K veci, z ktorej ho pán Pavlík obvinil v predmetnom trestnom oznámení podanom na Generálnu prokuratúru SR uviedol iba toľko, že sú to všetko iba jeho klamstvá a výmysly, ako aj existencia jeho takzvaného dôveryhodného svedka.“ Škoda len, že sa ho vyšetrovateľ neopýtal, prečo potom pred vyšetrovateľom polície v Považskej Bystrici odmietol konfrontáciu s týmto svedkom. Aj z toho je vidieť, na akej strane a pre koho polícia v tomto prípade pracuje.

          Na strane číslo 2 sa v uznesení píše: „Za účelom doplnenia trestného oznámenia bol vypočutý oznamovateľ Vladimír Pavlík......“, a z toho čo uviedol, jednoznačne vyplýva, že ďalšie okolnosti ohľadom Trnku a Osrmana poskytne práve ten svedok, ktorý mi dal tie informácie a bol ochotný podstúpiť konfrontáciu. Práve v tom to všetko spočívalo, čo bolo políciou odsunuté na vedľajšiu koľaj.

          Že polícia nemá ani najmenší záujem na konfrontácii s mojim svedkom, dokazuje aj text na strane číslo 4: - „Na základe trestného oznámenia Vladimíra Pavlíka a jeho následného doplnenia je zrejmé, že zo strany oznamovateľa išlo o oznámenie, ktoré nezakladalo nové skutočnosti týkajúce sa predmetnej veci a neboli bližšie vyšpecifikované ani jeho doplnením, kde oznamovateľ neuviedol žiadne relevantné skutočnosti.“    

          Napriek tomu, že vyšetrovateľ dobre vedel, že konkrétne doplnenia nových skutočností môže dať len mnou navrhovaný svedok, toto absolútne nezohľadnil. Či sa jednalo z jeho strany o úmysel, alebo príkaz nadriadených, tu nejdem rozoberať, chcem sa držať len faktov. Dotyčné uznesenie považujem za predčasne vydané – a opätovne dôrazne požadujem vypočutie mnou navrhovaného svedka. Že polícia to neurobila, považujem za marenie spravodlivosti z jej strany a nejdem tu špekulovať, či to išlo len zo strany vyšetrovateľa, alebo príkazu z vyššej inštancie.

          Taktiež túto sťažnosť dopĺňam o konkrétne vyjadrenie môjho svedka, ktorý žiadal konfrontáciu s kriminálnikom Osrmanom, ktorú ale polícia neumožnila, ktorý taktiež reaguje na výpoveď tohto kriminálnika v zločinnom spolčení so sudcami Jankovským, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, keď ako sudca pomáhal mafiánskemu bossovi Čongrádymu pri násilnej ekonomickej likvidácii trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka – a sudcovským krivičom zákonnosti Vašutom.

          Citujem: Celé toto konanie bolo prispôsobené tak, aby bola predčasne zistená moja identifikácia, aby sa Osrman a Trnka mohli na túto konfrontáciu pripraviť, zosúladiť si výpovede a fakty a za pomoci obhajcu sa snažili moje svedectvo a dôkazy spochybniť. Osrman dlhodobo drží Trnku v omyle pod zámienkou, že Pavlík neustále poukazuje na túto kauzu a preto by mal s ním spolupracovať.

          Osrman klame, pokiaľ tvrdí, že Pavlík napísal o ňom klamstvá v kauze Trnku a obrazov. Všetko čo bolo v spomenutom článku napísané, je pravdou. Ďalej Osrman klame ak tvrdí, že neexistuje svedok, ktorý Pavlíkovi diktoval detaily v dotyčnom článku. Uisťujem Vás, že existujem a som pripravený na konfrontáciu s Osrmanom. Len na okraj k Osrmanovej výpovedi v dotyčnom uznesení, kde popisuje svoje vzťahy s Trnkom, do kostola od určitej doby nechodil, keďže zistil, aké orgie a podvody niektorí farári organizujú či sa na nich zúčastňujú. VŽDY MI HOVORIEVAL, ŽE FARÁRI SÚ HADI A PRASCE, VRÁTANE TRNKU. Veľmi rád sa chvastal fotkami mladých dievčat, ktoré obšťastňoval nielen on, ale aj Trnka. Osrman nie je žiadny zberateľ umenia, je to len priekupník so všetkým čo má hodnotu a vyzerá staro. OD PRVOPOČIATKU BOL ZÚČASTNENÝ NA CELOM PODVODE V RAKÚSKU. Osrman klame, že sa z tlače dozvedel o tom, že Trnka je vzatý do väzby, nakoľko som mu to povedal ja. Nazvať kauzu Trnka a obrazy nedorozumením, je z dielne našich politických špičiek, pretože dámu, ktorú v Rakúsku s Trnkom zavreli, mala veľmi blízko k Smeru. Opätovne zdôrazňujem, že chcem konfrontáciu s Osrmanom a usvedčiť ho. Vladimíra Pavlíka som poprosil, aby moju identitu tajil najmä pred konaním na Okresnom súde v Považskej Bystrici, ktorý je prepojený s Osrmanom, cez istého sudcu a sudkyňu.

           Keďže táto sťažnosť bude poslaná na príslušnú prokuratúru, uvádzam nasledovné, lebo polícia a prokuratúra nesú priamu zodpovednosť za to, že Slovensko je štátom zločineckým, mafiánsko-gaunerským a skorumpovaným, preto prokuratúre pripomínam, že podľa ústavného práva patrí DO KONTROLNÝCH ORGÁNOV A JEJ POVINNOSŤOU JE ZÁKONNÝMI PROSTRIEDKAMI CHRÁNIŤ NIELEN ŠTÁT, ALE AJ PRÁVA A ZÁUJMY fyzických a právnických osôb.

          Na základe uvedených vecí je dostatočne odôvodnený záver, že vyšetrovateľ rozhodol predčasne, bez vykonania mnou navrhovaných dôkazov a pre zákonné vyšetrenie  nevyhnuteľného dokazovania – konfrontácie navrhovaného svedka s Ľubomírom Osrmanom. Z tohto dôvodu žiadam, aby uznesenie vyšetrovateľa bolo prokuratúrou zrušené – a následne aby prokuratúra podnikla všetky potrebné kroky v zmysle zákona o prokuratúre.

Vladimír Pavlík                        

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka