Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Slovensko nepotrebuje vatry zvrchovanosti, Slovensko potrebuje očistné vatry, kde by boli zaživa spálení konkrétni zločineckí a psychopaticko-sadistickí gauneri z vysokej politiky, sudcovia a exekútori      

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
Po príchode každého nového transportu do koncentračného tábora, boli okamžite oddelení starí a nevládni, ťažko zdravotne postihnutí, ktorí by už nedokázali tvoriť hodnoty pre nemecký nacizmus – a nasledovala cesta do plynovej komory. Ako ale vidieť, gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG majú mimoriadne silnú pozíciu aj po Novembri 1989, hlavne medzi tým smradľavým odpadom, ktorý som pomenoval v nadpise tohto článku. A najviac ich obetí pochádza hlavne z radov tých starších, teda skorej narodených.

Skúsme sa zamyslieť nad tým, prečo do novembra 1989 tu prakticky psychopaticko - sadistické zločinecké exekútorske prašiviny boli cudzím pojmom? Ako je to možné, že za posledných 28 rokov sa toľko ich okotilo, aby sa postupne stali špičkovým zločineckým produktom, či už ekonomický, alebo zločinmi proti ľudskosti, keď spoločne so sudcovskou  zberbou, ako aj cez zákony, ktoré im pripravili zločineckí a psychopaticko-sadistickí gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov, mohli a môžu tieto zločiny beztrestne páchať? Ako spolu súvisia, čo majú spoločné v tom období vznikajúce nebankovky a sudcovsko-exekútorske zločinecké zberby? Vedia vôbec naši občania, že prvopočiatkom vzniku nebankoviek boli Legislatívne rady vlády?

Nebankovky, nový spôsob ponovembrovej arizácie na úkor radových občanov

Až November 1989 ukázal, akí zločineckí vyvrheli sú slovenskí politici, ako aj to, akí zbabelci sú súčasťou ponovembrového tzv. slovenského národa, ktorému zločinecké, protislovenské a vlastizradné mečiarovsko-slotovské zberby vsugerovali, že sú svojbytným národom, hlavne ich zásluhou. Aby potom cez ekonomickú a politickú moc mohli v plnej nahote dokázať, že čoho všetkého sú tieto tlupy neoľudáckych vyvrheľov s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, ktoré má v sebe drvivá väčšina ponovembrových politikov, schopní. Treba to jednoznačne povedať, že založenie nebankoviek, kde ich hlavní predstavitelia boli v skutočnosti bielymi koňmi, pričom tí, ktorí cez túto arizáciu mali na tom zarobiť, hlavne z tých peňazí, ktoré na základe klamlivých údajov, spojenej s masívnou mediálnou reklamou, nasľubovaním veľkých úrokov, kde konečným efektom malo byť, pripraviť tých obyčajných a najzraniteľnejších ľudí o celoživotné úspory. Zločinecké hyeny z vysokej politiky, vysokí štátni predstavitelia z polície, prokuratúry a súdov, ako aj ďalší vysokí štátni úradníci od začiatku veľmi dobre vedeli, že po štyroch - piatich rokoch, keď už bude verchuška nabalená, tak nebankovky pôjdu do krachu a poškodenými ostanú tí obyčajní ľudia. Počítalo sa aj s tým, že bude množstvo samovrážd, hlavne zo strany tých poškodených, ktorí ostali úplne na mizine.

No ani to týmto zločineckým hyenám a ľudskému odpadu nestačilo. Začala sa hromadne kotiť nová exekútorská zberba, keďže sa začalo nové okrádanie cez nové nebankové úžernícke zločinecké skupiny, ktoré lákali ľudí na pôžičky a úvery, samozrejme na základe rôznych falošných dodatkov, ktoré boli tak koncipované, aby im radový občan buď nerozumel, alebo boli napísané malými písmenami vo forme rôznych dodatkov. Ľudia ktorí do tohto skočili, si až vtedy uvedomili svoju bezvýchodiskovú situáciu, keď začali prichádzať o svoje nehnuteľnosti a z večera do rána ako bezdomovci sa ocitli na ulici. V mnohých prípadoch cez zohraté zločinecké skupiny sudca – exekútor, ktoré slúžili práve takýmto podvodníkom, ktorí cez takéto spoločenstvá poskytovali pôžičky či úvery za mimoriadne nevýhodných podmienok. Preto sa nemožno čudovať, že drvivá väčšina exekútorov patrí do kategórie zločineckých hyen a ľudského odpadu, popri sudcoch si tu urobili vlastný štát v štáte, majú na svedomí tisíce nevinných obetí, ktoré uhnali k predčasnej smrti.

Kam až dokážu tieto smradľavé hyeny zájsť, názorne zdokumentujem na špinavom ľudskom odpade menom JUDr. Andrea Prudká, exekútorská hyena z Exekútorského úradu v Považskej Bystrici, ktorá v snahe pripraviť ma o život, nerešpektovala úradný oznam Sociálnej poisťovne v Bratislave, prikladám k článku, kde sa mi má zrážať 73,36 eur, teda jedna tretina zo sumy 220,08 eur, pričom mám dostávať po odpočítaní zrážok 356,94 eur, hoci je to doposiaľ na Ústavnom súde, ktorý nerozhodol, no napriek tomu exekútorská hyena koná. Pričom mi úmyselne zablokovala tie dve tretiny zo sumy 220,08 eur, aby ma dohnala k predčasnej smrti.

Zatiaľ pripravím trestné oznámenie a v Poštovej banke v Žiline budem musieť zrušiť zmluvu s Poštovou bankou, lebo terajší stav hrubo zneužila voči mojej osobe táto  exekútorská hyena. Po zrušení zmluvy bude mi poštárka nosiť určený dôchodok a platby budem uhrádzať šekom.

Ako by mali vyzerať verejné popravy zločineckých exekútorských hyen, pokiaľ by tu bol uzákonený trest smrti a verejné popravy

Nemusím tu rozpisovať skutočný stav, do ktorého cca milión ľudí dostali zločinecké exekútorské kreatúry za pomoci zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí im k tomu vytvorili, pre nich, nepostihnuteľné zákony, kryjúce ich zločineckú činnosť. Zaživa pribiť na drevenú stenu. Železnými tyčami, na ktorých by boli navarené železné hroty, im rozdrviť ruky a nohy, a nechať ich čo najdlhšie skapínať. A neustále, počas ich skapínania im pripomínať všetko to zlo, čo napáchali na nevinných ľuďoch.

Vladimír Pavlík    PRINT RSS

             
Hlavná stránka