Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako sa realizuje zločinné spolčenie zneužívateľov a krivičov slovenskej justície JUDr. Jankovského a JUDr. Vašuta na Okresnom súde v Považskej Bystrici, ktorí sa povýšili nad Krajský súd v Trenčíne, s nimi spolčenej exekútorky Hlavňovej, toho času Bílej z Košíc a navrhovateľa Osrmana      

            Začalo to vraždou novinára Kuciaka a jeho snúbenky Kušnírovej, na povrch vyšli zločiny Kočnera, popri tom sa ukázalo, že sudcovská profesia na Slovensku je špičkovou zločineckou a skorumpovanou profesiou, aféra s bývalou štátnou tajomníčkou Jankovskou, švagrinou sudcu Jankovského, prepojenie časti polície, prokurátorov a sudcov na strane organizovaného zločinu a mafie, ako aj samotného Kočnera, ba dokonca boli a sú ich súčasťou.

Miesto toho, aby najzločineckejšie prednovembrové sudcovské zberby boli izolované od spoločnosti, aby sa im dostalo zaslúženej odplaty za to, koľko žiaľu a utrpenia spôsobili desaťtisícom nevinných ľudí, koľkých dohnali k predčasnému ukončeniu života, tak tieto  zberby v tomto pokračujú aj po Novembri 1989. Boli to práve oni, ktorí tu založili konkurznú sudcovskú mafiu, najzločineckejšiu organizáciu v ponovembrovej histórii Slovenska, z ktorej sú pochcaní a posraní všetci slovenskí premiéri, predsedovia parlamentu, ministri vnútra a spravodlivosti, generálni prokurátori, riaditelia SIS, spoločne so zločineckými exekútorskými zberbami. DOPOSIAĽ SA NENAŠIEL ANI JEDEN JEDINÝ SUDCA, KTORÝ BY BOL VYJADRIL POCIT HANBY A HNUSU, ALEBO TO ODSÚDIL. Takže sa pýtam, TO TAKÝTO ZLOČINECKÍ A SKORUMPOVANÍ GAUNERI MAJÚ BYŤ ZÁRUKOU ZÁKONNOSTI, SPRAVODLIVOSTI, NESTRANNOSTI A OBJEKTIVITY? ALE NETREBA ZABUDNÚŤ ANI NA ZLOČINECKÝCH GAUNEROV Z VLÁD A PARLAMENTOV, KTORÍ CEZ VYTVORENÉ A SCHVÁLENÉ ZÁKONY V PROSPECH ZLOČINECKÝCH SUDCOV A EXEKÚTOROV IM UMOŽŇUJÚ PÁCHAŤ TIETO NEZÁKONNOSTI, PRIČOM NIEKTORÉ MOŽNO OZNAČIŤ AJ AKO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI.

Robert Jankovský, podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici, dôvodne podozrivý, že ako sudca  napomáhal neskôr zavraždenému mafiánskemu bosoviČongrádymu hrubou silou likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Sudca Ladislav Vašut, ktorý vyštudoval v čase najtvrdšej normalizácie, ktorého ocinko patril v tom období medzi okresnú nomenklatúru, takže si môžeme domyslieť, akým mliekom bol synátor nadájaný. Tento sudca ma vedome a úmyselne v rozsudku v mene Slovenskej republiky krivo obvinil, citujem: - „Ospravedlnenie Ľubomírovi Osrmanovi“ s nasledovným obsahom: - „Ja Vladimír Pavlík registrátor a prevádzkovateľ internetovej stránky registrovanej pod doménou http://necenzurovane.nethttp://necenzurovane.ueuo.com sa ospravedlňujem za zverejnenie príspevku.....“
Napriek tomu, že tento sudca veľmi dobre vedel, že nie som ani registrátor ani prevádzkovateľ internetovej stránky, čo som nielen preukázal, s čím sa stotožnil aj KS Trenčín, čo si zistila a overila aj NAKA, gény zdedené po svojom otcovi – okresnej normalizačnej štruktúry, mi dával jasne najavo, že on si to môže dovoliť.

Ako sa toto zločinné spolčenie začalo

Budem sa držať len tých najzákladnejších faktov, ktoré nebudem podrobne rozpisovať, keďže sú podrobne rozpísané v niektorých článkov na www.necenzurovane.net. Koncom marca 2015 som napísal článok o  dôvodnom podozrení z trestnej činnosti Ľubomíra  Osrmana, ktorý mi diktoval človek, ktorý veľmi dobre poznal prostredie a okolnosti tejto trestnej činnosti. Ľubomír Osrman podal za to na mňa trestné oznámenie za ohováranie, ktoré Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici odmietlo a vyhodnotilo  ako priestupok, ktorý má byť odstúpený príslušnému Okresnému úradu v Považskej Bystrici. Po mojom naliehaní, vzhľadom k tomu, že môj svedok chcel Osrmana usvedčiť pred vyšetrovateľom polície, som žiadal, aby jeho odmietnuté trestné oznámenie bolo odstúpené na Okresné oddelenie PZ v Považskej Bystrici, príslušnému kriminálnemu oddeleniu, kde by bol vo vzájomnej konfrontácii pred vyšetrovateľom mojim svedkom Osrman usvedčený z dotyčnej trestnej činnosti.

Po predvolaní na OR PZ v Považskej Bystrici sa ma vyšetrovateľ opýtal, aké mám dôkazy. Ja som mu odpovedal, že dôkazy predloží môj svedok vo vzájomnej konfrontácii s Osrmanom, čo ale tento odmietol. Nemusím tu rozpisovať, z akého dôvodu túto konfrontáciu odmietol. Následne sa tento 0lubomír Osrmana obrátil na spriaznený Okresný súd v Považskej Bystrici so žalobou na ochranu osobnosti. Kauzu začal riešiť podpredseda súdu RobertJankovský,  v minulosti  dôvodne podozrivý  z prepojenia na osobu z prostredia mafie, ktorej  ako sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici aktívne pomáhal  pri ekonomickej likvidácii trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, o čom som písal v niekoľkých častiach dokumentu pod nadpisom – Štátna tajomníčka Jankovská a mafia ako jedna rodina. Jankovský a Jankovská sú v blízkom rodinnom vzťahu, keďže má za manžela jeho brata.

Následne tento sudca vydal úmyselne také predbežné opatrenie, ktoré som ale nemohol realizovať, TEDA, ODSTRÁNIŤ DOTYČNÝ ČLÁNOK, lebo som nebol ani majiteľom, ani prevádzkovateľom dotyčnej domény, ALE LEN PRISPIEVATEĽOM, kde článok podmojim menom bol uverejnený, pričom bolo povinnosťou navrhovateľa ako aj samotného sudcu  zistiť skutočnú pravdu a nie ma úmyselne krivo obviniť. Pretože v takomto prípade musí byťkontaktovaný majiteľ a prevádzkovateľ dotyčného webu, čo sa však nestalo.

Na základe môjho odvolania KS Trenčín toto predbežné opatrenie zamietol. Napriek tomu že sudca Jankovský vedel, že odvolanie je mojim zákonným a najzákladnejším právom, ktoré treba rešpektovať,  spoločne s navrhovateľom Osrmanom, ani nečakali aké bude jeho rozhodnutie, v predstihu bol daný návrh na vykonanie exekúcie voči mojej osobe pre nesplnenie povinností uložených Okresným súdom v Považskej Bystrici. Teda, nevykonateľným predbežným opatrením, pričom, znovu opakujem, bolo porušené vedome a úmyselne moje NAJZÁKLADNEJŠIE zákonné, občianske a ľudské právo. Napriek tomu, exekútorka v tom čase menom Hlavňová z Košíc, konajúca bezohľadne a bezcitne ako hyena, v rámci zločinného spolčenia voči mojej osobe, to akceptovala. Takže sa ani nečudujem, že v rámci tohto zločinného spolčenia voči mojej osobe, navrhovateľ Osrman dáva návrh, aby MOHOL DISPONOVAŤ MOJIM MAJETKOM, AJ KEĎ EŠTE, DOKONCA, NEBOL VYTÝČENÝ ANI DÁTUM PRVÉHO POJEDNÁVANIA.  
    

Možno si položiť otázku, akí zločineckí gauneri riadia nielen tento štát, ale aj tých gaunerov, ktorí riadia slovenské súdy a exekútorov? Ako je to možné, že exekúcia voči mojej osobe, ktorá vôbec nemala byť, sa realizovala? Aké indivíduá sedeli a sedia v ponovembrových vládach a parlamentoch, keď realizujú také zákony, ktoré umožňujú gaunerom zo sudcovskej a exekútorskej zberby zneužívať svoje postavenia voči občanom?

Zločinné spolčenie voči mojej osobe, ktoré sa realizovalo v prvej polovici roka 2015 len dokazuje, že bolo súčasťou zločineckých pomerov v najvyšších kruhoch slovenskej justície a vysokej politiky, pričom je dostatok dôvodov na konštatovanie, že pri svojich nezákonnostiach sa sudca Jankovský spoliehal na krytie svojej švagrinej, Moniky Jankovskej, na funkcii štátnej tajomníčky na Ministerstve spravodlivosti SR.

Na základe uvedeného preto  absolútne nedôverujem slovenskej justícii zastúpenej Okresným súdom v Považskej Bystrici čo je aj dôvodom môjho rozhodnutia, že sa nebudem na tejto súdnej fraške zúčastňovať. Nech prebieha bez mojej prítomnosti, čo sa vzťahuje už na najbližší termín 18. 11. 2019.

Toto zdôvodnenie a súčasne aj ospravedlnenie mojej neúčasti na pojednávaní bude osobne odovzdané cez podateľňu Okresnému súdu v Považskej Bystrici a bude zaslané na uverejnenie na www.necenzurovane.net
Vladimír Pavlík

Oznámenie o „Založení, zosnovaní a podporovaní zločineckej skupiny“      

Vladimír Pavlík, Orlove 75, 017 01 Považská Bystrica

Vážený pán
Generálny prokurátor SR
JUDr. Jaromír Čižnár
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1                                                                                    
Považská Bystrica 11. 11. 2019

Vec: Oznámenie o „Založení, zosnovaní a podporovaní zločineckej skupiny“

V súlade s trestným zákonom 300/2005 Z.z. a §296, kde sa uvádza:
 „Kto založí, alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný, alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť až desať rokov“.
Podávam trestné oznámenie na týchto členov zločineckej skupiny, ktorí by samostatne neboli schopní dokonať nižšie menovaný trestný čin. Popísaný     trestný čin mohol byť dokonaný, len s činnosťou a podporou každého  jednotlivého zločinca na svojom úseku.

Páchatelia:    Ľubomír Osrman, bytom: Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica, v spolčení s doposiaľ neidentifikovanými osobami, prostredníctvom s nimi spriazneným  sudcom Okresného súdu Považská Bystrica, JUDr. Róbertom Jankovským, švagrom  bývalej štátnej tajomníčky MS SR Moniky Jankovskej (obaja v minulosti podľa viacerých medializovaných informácii prepojení so zavraždeným mafiánom Čongrádym), zariadili ešte pred podaním žaloby na ochranu osobnosti  vydanie nezákonného predbežného opatrenia zo dňa 20. 4. 2015,  ktorým ma klamlivo a účelovo označili ako vlastníka a prevádzkovateľa internetovej stránky z ktorej som mal odstrániť článok týkajúci sa Ľubomíra Osrmana. V tomto článku som ako bývalý novinár  vo verejnom záujme na základe informácii svedka, ktorého som navrhol vypočuť, informoval o trestnej činnosti vyšetrovanej políciou v roku 2007 o ktorej informovali aj médiá a dôvodnom podozrení, že sa na nej podieľal aj menovaný Ľubomír Osrman. Jednalo sa o kauzu bytčianskeho dekana Pavla Trnku, ktorého zaistili vo Schwechate pri Viedni a obvinili  z podvodu predaja falzifikátov obrazov známych maliarov.  Rakúska polícia ho podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.

Doplňujem, že sa na súd obrátili až po tom čo neuspeli  na polícii s podaním trestného oznámenia za ohováranie, ktoré malo byť odstúpené ako priestupok na Okresný úrad.  Sám som vtedy obvodnému oddeleniu polície navrhol, aby vec bola postúpená kriminálnej polícii OR PZ v Považskej Bystrici, kde by bol Ľubomír Osrman  konfrontovaný so svedkom, ktorého som navrhol vypočuť. Ľubomír Osrman konfrontáciou odmietol  a keďže jeho trestné oznámenie bolo odmietnuté rozhodol sa ma  umlčať a zabrániť šíreniu tohto článku podaním  návrhu na vydanie predbežného opatrenia a následne podaním  žaloby o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur, čo  by pre mňa ako dôchodcu bolo likvidačné.

Keďže som  nikdy nebol majiteľom ani prevádzkovateľom žiadnej internetovej stránky, z tohto dôvodu bolo uznesenie o predbežnom opatrení nevykonateľné a možno ho považovať za neplatné rovnako ako právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné. Krajský súd Trenčín po podaní odvolania  toto predbežné opatrenie zrušil.

O návrhu tejto  nezákonnej žaloby na ochranu osobnosti rozhodol sudca Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Ladislav Vašut, ktorý dňa 11. 8. 2016 vydal rozsudok pre zmeškanie, v čase podania sťažnosti Ústavnému súdu SR, čo neakceptoval ako dôvod na prerušenie konania a ospravedlnenie mojej neúčastí na konaní. Spolupáchateľstvo a podporovanie zločineckej skupiny tento sudca potvrdil nezákonným a nevykonateľným rozsudkom, v ktorom som bol označený ako vlastník a prevádzkovateľ internetovej stránky z ktorej mám odstrániť inkriminovaný článok a   zaplatiť Ľubomírovi Osranovi do troch dní sumu 50 000 eur.  Rozsudok bol zrušený Krajským súdom Trenčín a vec nie je k právoplatne ukončená. V rozpore s elektronickou podateľňou sudca JUDr. Ladislav Vašut rozhodoval aj o mojom návrhu na vydanie bezdôvodného obohatenia proti súdnej exekútorke Bilej, ktorú zamietol
Dôkaz:  

  1. Uznesenie Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp.zn.7C/138/2015-11 zo dňa 20. 4. 2015 o predbežnom opatrení
  2. Rozsudok Okresného súdu v Považskej Bystrici sp.zn. 67C/167/2015 zo dňa 11. 8. 2016

Druhý spolupáchateľ:    JUDr. Mária Bíla, rod. Hlavňová, súdna exekútorka Košice, Hlavná 115,  040 01 Košice, v čase kedy Krajský súd ešte nerozhodol o  odvolaní proti uzneseniu o predbežnom opatrení, čím bolo porušené moje základne právo -právo na odvolanie a opravný prostriedok,  v spolčení s Ľubomírom  Osrmanom a sudcom JUDr. Róbertom začala exekučné konanie, ktoré  menovaní   iniciovali.  

Už dňa 7. 5. 2015 Ľubomír Osrman prostredníctvom svojho právneho zástupcu Mgr. Vladimíra Karáska podal návrh na vykonanie exekúcie pre nesplnenie povinností uložených uznesením o predbežnom opatrení. V tomto návrhu sa ešte pred podaním návrhu na ochranu osobnosti a meritórnom rozhodnutí vo veci  súdom domáhal, aby bolo zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti vo vlastníctve sťažovateľa – rodinného domu a pozemku so záhradou a ako oprávnený súhlasil s odpredajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti.  Mám za to, to, že Ľubomír Osrman v spolčení so súdnou exekútorkou  a sudcom Jankovským, takto konali s úmyslom mi privodiť zdravotnú ujmu resp.  smrť, keďže  bolo  známe, že som  mal v minulosti mozgovú príhodu.
Dôkaz:
5. Návrh na vykonanie exekúcie pre nesplnenie povinností uložených uznesením OS PB z
20. 4. 2015, 7C/138/2015 -11zo dňa 7. 5. 2015.

Na základe rozhodnutia sudcu JUDr. Jankovského začala súdna exekútorka JUDr. Mária Bíla zjavne predčasnú a  nezákonnú  exekúciu rozhodnutím sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015. Vyzvala ma k zaplateniu predbežných troch exekúcie vo výške 177,96 eur. Napriek tomu, že som túto sumu uhradil dňa 22. 6. 2015, z oznámenia Poštovej banky a poštárky, ktorá mi nosila dôchodok som sa dozvedel, že mi bol zablokovaný účet v banke a vyplácanie dôchodku príkazom na pohľadávku exekúcie vo výške 327, 88 eur, hoci som predbežné trovy exekúcie  včas uhradil.
Dôkaz:

  1. Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 11. 6. 2016 sp. zn. EX 406/2015

   JUDr. Mária Bíla, rod. Hlavňová,  súdna exekútorka, Exekútorský úrad Košice,  Hlavná 115
040 01 Košice,  podporila zločineckú skupinu  a stala sa vedome jej spolupáchateľom tým, že  prevzala vymáhanie exekúcie  v čase podania opravného prostriedku proti predbežnému opatreniu a  svojím svojvoľným rozhodnutím  priznala oprávnenosť nárokov Ľubomíra Osrmana, pričom som jej v námietke voči exekúcii jasne uviedol dôvody neoprávnenosti požiadaviek účelového návrhu na exekúciu.  Napriek tomu si  narátala  predbežné trovu trovy exekúcie vo  výške 327,88 eur a hoci som na základe výzvy včas uhradil sumu 177. 96 eur, zablokovala mi účet v Poštovej banke kde mi vyplácali dôchodok. Z celého jasne plynie, že celý tento proces je systémovo nastavený na ožobračovanie slovenského národa, exekútorskou mafiou, kde sa ku neprávom priznaným  pohľadávkam nabaľuje odmena exekútora.

Po dobrovoľnom uhradení sumy 177. 96 eur  vydala príkaz na odblokovanie môjho účtu o čom má zámerne neinformovala a čo som sa dozvedel až na súdnom pojednávaní vo veci mojej žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorú som podal po zrušení predbežného opatrenia a exekúcie.  
Pred podaním žaloby som exekútorku vyzval  na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorú ignorovala čím som bol uvedený v omyl, pretože som nevedel, že suma  predbežných nákladov na exekúciu 327, 88  eur nebola z účtu stiahnutá a chybne som ju prirátal k sume 177,96 eur, ktorú som zaplatil. Exekútorka ma na to vedome neupozornila a mnou podaná žaloba bola zamietnutá, čím mi bola spôsobená ďalšia finančná ujma vo výške trov konania vyše 1 200 eur. s hrozbou ďalšej exekúcie.
Dôkaz:
Výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia zo dňa 14. 8. 2015

Ďalší spolupáchatelia -podporovatelia zločineckej skupiny:    Sudkyne  Krajského súdu Trenčín JUDr. Iveta Anderlová, JUDr. Oľga Lichnerová, JUDr. Alica Beňová a sudkyňa Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Anna Irikovská,  postupom vo veci zamietnutia návrhu o zaplatenie  odmeny súdnej exekútorke, ktorá začala nezákonnú exekúciu,  zakonzervovali protiprávny stav vyvolaný nezákonným rozhodnutím o predbežnom opatrení a návrhu na exekúciu sudcu JUDr. Róberta Jankovského  a ani v najmenšom sa nepokúsili zamyslieť a samostatne vyhodnotiť námietky voči exekúcii a bezdôvodného obohatenia sa súdnou exekútorkou.  Postup sudkýň, ktoré sa odvolávajú na ustanovenia zákona je v zjavnom rozpore s dobrými mravmi.
Za konanie v súlade s dobrými mravmi na ktorom by malo byť založené každé rozhodnutie súdu nemožno považovať rozsudok, ktorým je  náprava  nespravodlivosti a spôsobenej finančnej ujmy nahradená ešte väčšou nespravodlivosťou a neprimerane vysokou finančnou ujmu, ktorá je niekoľko násobne vyššia ako ujma, ktorej sa žalobca domáhal. V tomto prípade vrátenie bezdôvodného obohatenia sa exekútorkou vo výške 177 eur  za čo súd navrhovateľa s minimálnym dôchodkom, chrániac páchateľa –súdneho exekútora, odsúdil k úhrade trov konania vo výške   vyše 1200 eur a spusteniu ďalšieho kolotoča exekúcii. Sudcovia a sudkyne, ktorí rozhodujú v rozpore s dobrými mravmi by mali nosiť na talároch odznak s nápisom „Aj ja som Jankovská“!
Bez tohto zakonzervovania protiprávneho stavu by sa toto zločinné spolčenie  nemohlo zrealizovať, preto je namieste, na tento spoločný postup použiť na začiatku menovaný § 296 trestného zákona 300/2005 Z.z. „ O založení, zosnovaní a podporovaní zločineckej skupiny“

Je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby tento učebnicový príklad  zneužívania justície a exekučného zákona na  likvidáciu  oznamovateľov trestnej činnosti  ich ožobračovaním  takto posúdili a každému z aktérov podľa miery zavinenia vymerali príslušný trest v medziach zákona.

Vladimír Pavlík.   
           


Poznámka editora:

Potvrdzuje sa, že výsledným produktom   politických zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov sú zločinecké zákony, ktoré umožnili rozkradnutie štátneho majetku, milióny exekúcii a dohnanie k smrti zo zúfalstva mnohých nevinných ľudí.  Rozsudok Krajského súdu v Trenčine vo veci odvolania Vladimíra Pavlíka, ktorým sa domáhal spravodlivosti vo veci neoprávnenej exekúcie v rozpore  s dobrými mravmi potvrdzuje, že  aj keby Vás odsúdili k trestu smrti  a neskôr sa dokázalo, že ste nevinný, všetky právne kroky, ktoré sa uskutočnili do času dokázania Vašej neviny boli v súlade so zákonom. Konkrétne v prípade Vladimíra Pavlíka, tento je povinný uhradiť všetky náklady neoprávnenej exekúcie a navyše uhradiť jej aj trovy právneho zastúpenia za to, že sa neúspešne domáhal spravodlivosti v podobe náhrady  finančnej ujmy, ktorá mu vznikla spolčením exekútorskej a justičnej mafie.  Namiesto odstránenie jednej krivdy a nespravodlivosti bola spôsobená ďalšia krivda, pretože ak  po vydaní uznesenia Okresného súdu v Považskej Bystrici  neuhradí do 3 dní trovy konania a právneho zastúpenia exekútorke  bude mu hroziť ďalšia exekúcia.

Toto sa môže stať len v zločineckom štáte, akým sa po novembri 1989 stala Slovenská republika. Počty obetí tohto zločineckého systému, vrátane obetí sociálnych samovrážd,  desaťtisícov ľudí, ktorí museli zomrieť kvôli vykrádaniu zdravotníctva a obetí exekútorskej a justičnej mafie, už prevýšili počty  obetí holokaustu a komunistického režimu na Slovensku.
Nedovoľme, aby sa ďalšou obeťou týchto zločincov po Barbore Milics a stoviek ďalších stal aj Vladimír Pavlík!

  Sudcovská mafia chce vraj vycistovat svoje hniezdo, ale nechce zasadne zmeny
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka