Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Zločiny proti ľudskosti      

zo strany nacistov, masových vrahov z POHG, doktora Mengeleho z vojnového obdobia, tu po Novembri 1989 realizujú, aj keď v inej podobe, zločinecký ľudský odpad z vlád, parlamentu, sudcovskej a exekútorskej prašiviny

Začnem trochu netradičným úvodom. Historička Marína Zavacká, dcéra známej historičky Kataríny Zavackej, pred niekoľkými rokmi v článku denníka Pravda, písala o diskriminácii slovenských Židov vo vojnovom období na Slovensku, kde napríklad na tržnici so zeleninou mohli nakupovať len v určenom čase, ktorý bol zväčša vymedzený na jednu hodinu. Dajme teraz bokom všetky tie zločiny proti ľudskosti napáchané na Židoch vo vojnovom období, a nielen Židoch, ale skúsme si rozobrať práve túto diskrimináciu, o ktorej píše Marína Zavacká. Nebola to diskriminácia zo strany nacistov, ale zo strany ich ponížených a plebejských služobníkov, národnosti slovenskej. A porovnať to s podobnými diskrimináciami nežidovského obyvateľstva po Novembri 1989, zo strany zločineckého, psychopaticko-sadistického, ľudského odpadu národnosti slovenskej, masových vrahov cez vykrádanie zdravotníctva, z ponovembrových vlád, parlamentov, v zločinnom spolčení so sudcovským a exekútorským ľudským odpadom. Treba si položiť otázku, čo im vtedy vlastne tí Židia urobili, ale tú istú otázku treba položiť aj tomu ponovembrovému ľudskému odpadu, ktorý riadil a riadi túto republiku cez gény nacistických zločincov, masových vrahov z POHG, pohrobkov doktora Mengeleho a časti ortodoxnej neoľudáckej zberby.

Holokaust nebol len súčasťou zločinov proti ľudskosti, mal aj iné podoby

Historička Hana Klamková mala v denníku SME v utorok 26. 1. 2010 uverejnený článok pod nadpisom – Holokaust nebol len o fyzickej likvidácii Židov. Začal sa omnoho skôr. Tu ale musím pripomenúť, pokiaľ odcitujem, čo tým dotyčná historička myslela, a nebola v tomto osamotená ani zo strany svojich kolegov. Takže si to odcitujme – Napriek všetkým hrôzam, ktoré predovšetkým Auschwitz-Birkenau predstavuje, by holokaust NEMAL byť naň zúžený. Inými slovami, holokaust NIE sú „len“ dejiny koncentračných a vyhladzovacích táborov, pretože holokaust NEBOL len o fyzickej likvidácii Židov. Jedna z najväčších tragédií minulého storočia bola tiež o hľadaní obetného baránka, a túžba po cudzom majetku a postavení, o bezbrehej poslušnosti autorít a mlčaní tých, ktorí si navrávali, že sa ICH TO NETÝKA. Holokaust nie je „len“ Auschwitz tiež preto, že TAM SA NEZAČAL. ZAČAL SA UŽ VTEDY, KEĎ BOLI ŽIDIA DEFINOVANÍ AKO MENEJCENNÁ RASA A KEĎ BOLI POSTUPNE VYLÚČENÍ ZO VŠETKÝCH SFÉR HOSPODÁRSKEHO ČI SOCIÁLNEHO ŽIVOTA.

Aký holokaust nám pripravili po Novembri 1989 členovia ponovembrových vlád, parlamentov, sudcov a exekútorov s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG, arizátorov a doktora Mengeleho?
Až ponovembrové obdobie po roku 1989 ukázalo, že drvivá väčšina tých, ktorí sa dostali do vysokej politiky, mala v sebe po starých rodičoch či prastarých rodičoch tieto gény, uvádzané v tomto podnadpise. Veď si len pripomeňme rok 1945, keď skoro každému muselo byť jasné, že porážka nemeckého nacizmu je neodvratná, masoví vrahovia z POHG, aby im dokázali, že krvilačnosť a zločiny proti ľudskosti sú súčasťou ich života. Dokonca voči vlastnému národu, nevinným mužom, ženám, deťom, vrátane batoliat, ranou do tyla a s následným pádom do horiacej vápenky si ukájali svoje úchylky a vražedný cynizmus. Ale ani to im nestačilo, tak to „obohatili“ o vypaľovanie osád a upaľovaním nevinných ľudí zaživa.

A VLASTNÝ NÁROD VTEDY MLČAL.

Zastávam názor, že bolo by treba historicky a vedecky  spracovať, prečo od roku 1948 až do roku 1989, tento ľudský odpad s génmi arizátorov, nacistických zločincov, masových vrahov z POHG a doktora Mengeleho nemal či nedostal šancu realizovať na takej obludnej výške svoje ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti, ako od roku 1990? Obstojí tvrdenie, že v Novembri 1989 bola porazená totalita a nastolil sa demokratický a pluralitný politický systém? Je tomu skutočne tak, aj keď v rozmedzí rokov 1948-1960 sa tu napáchali odporné zločiny proti ľudskosti, cestou mimoriadne drsných a odporných spôsobov, na nevinných ľuďoch, končiacich predčasnou smrťou, bolo zničených desaťtisíce rodinných životov..... Aj keď si osvojíme názor, že dovtedy tu vládla totalita, diktatúra v podaní jednej strany, prečo vtedy boli bez šance dnešní masoví vrahovia cez vykrádanie zdravotníctva, dokonca takéto niečo neexistovalo ani za prezidenta Tisa. Prečo v období rokov 1948-1989 nemohol smradľavý ľudský odpad s génmi arizátorov, nacistických zločincov, masových vrahov z POHG či doktora Mengeleho realizovať to, čo zrealizoval od roku 1990 či už v neuveriteľnom množstve zločinov proti ľudskosti, novým druhom arizácie cez tzv. nebankovky, totálnym hanobením ľudskej dôstojnosti, považovanie starých ľudí za odpad, ktorý je tu na príťaž....

Keď teraz, s odstupom času, hodnotím vznik tzv. nebankoviek, nový druh ponovembrovej arizácie, kde už neboli okradnutí Židia, ale samotní slovenskí občania, v mene akejsi ekonomickej slobody gaunermi a smradľavým odpadom s arizátorskými génmi, národnosti slovenskej. Ľudia nemajú ani poňatia, akými zákernými a podlými metódami toto všetko bolo DOPREDU pripravované, prvotne rozpracované Legislatívnou radou vlády, kde sa s predstihom vedelo, keď sa to nechá padnúť, koľko ľudí spácha samovraždu, koľkí budú ožobračení o svoje celoživotné úspory. Neobstojí tvrdenie, že poškodení nemali naletieť na vysoké úroky, pričom všetko to bolo propagované politikmi, médiami či niektorými osobnosťami. Aj takto vyzeral holokaust bez koncentračných táborov a plynových komôr. Ale to bol len úvod, lebo zločineckí vyvrheli a smradľaví ľudský odpad z vysokej politiky potreboval tento druh holokaustu rozšíriť.

Keďže sa dopredu rátalo, že cez rôzne podvody mnoho ľudí sa naláka na rôzne pôžičky, nie ale od oficiálnych bánk, ktoré nebudú môcť stačiť splácať, boli cez zákony a nebývalé právomoci zločineckými vyvrheľmi z vysokej politiky posilnené exekútorské zločinecké gangy, aby tento psychopaticko-sadistický ľudský odpad, mohol na občanoch realizovať to, pokiaľ vychádzam z toho, čo som napísal v úvode tohto článku – že holokaust nebol len o fyzickej likvidácii. Ponižovanie, kopanie do ich ľudskej dôstojnosti, doháňanie do neľudských podmienok, to sú metódy týchto exekútorských fľandier a exekútorských hajzľov. Takže poďme pekne po poriadku.

Je tu vyše milióna exekúcii, mnohé z nich sú na základe rôznych podvodov, alebo uvedenia do úmyselného omylu takto postihnutých ľudí. Zoberme si takú kategóriu dôchodcov. Drvivá väčšina z nich má svoje dôchodky na účtoch bánk, kde sa im automaticky strhávajú poplatky za nájom, plyn, elektrinu, TV, telefón, internet či ďalšie položky. Zvyšok im osobne donesie poštová doručovateľka. Teda, týmito dôchodkami DISPONUJE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – a pokiaľ je niekomu strhávaná konkrétna exekučná splátka, tak Sociálna poisťovňa to dotyčnému oznámi, ale mu aj upresní, akú sumu zníženú o exekučnú zrážku bude dostávať.

Iný názor ale majú zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli z ponovembrových vlád a parlamentov a gangy exekútorov s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG, doktora Mengeleho a ortodoxnej časti neoľudákov. Keďže je 75 rokov po vojne, po porážke nemeckého nacizmu, títo zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli a masoví vrahovia cez vykrádanie zdravotníctva, už nemôžu používať – realizovať dotyčné vojnové metódy, prešli po roku 1993 na novú likvidáciu, šikanovanie, ponižovanie, doháňanie k predčasnému ukončeniu života vlastného národa, osvojili si metódy nemeckého nacizmu, ktorý túto skupinu ľudí považoval za odpad či príťaž, a likvidoval ju v plynových komorách.

Oni si zvolili iný spôsob, ktorý tu opíšem. Pokiaľ sa Vám začne strhávať konkrétna čiastka v prospech exekúcie, zločinecké a psychopaticko-sadistické exekútorské prašiviny Vám automaticky zariadia, že Vám poštárka prestane nosiť dôchodok. Keď máte napríklad účet v Poštovej banke, tak pre tých 210 eur, ktoré Vám zo zákona patria, musíte ísť vybrať do pobočky v Žiline, lebo vo Vašom okresnom meste, vzdialenom 30 km od Žiliny, takéto služby Poštová banka, ktorá má pobočku na dotyčnej pošte, toto nerealizuje. Zároveň zločineckí exekútorskí vyvrheli Vám zariadia, že dotyčné banky už nemôžu posielať platby za nájom, plyn, elektrinu, TV, telefón,...., zrazu je to hodené na Vaše plecia. No ani to nie je všetko.

Keďže Sociálna poisťovňa Vám strhne dotyčnú čiastku zaťaženú exekúciou, vyberiete si tých 210 eur, pričom Vám tam ostanú eurá navyše, tak pokiaľ nemáte dôchodok v žiadnej banke, ale len v dotyčnej poisťovni, poštárka Vám donesie NIELEN TÝCH 210 Eur, ALE AJ TÚ OSTATNÚ ČIASTKU. No zločineckí a psychopaticko-sadistickí exekútorski vyvrheli VÁM ZABLOKUJÚ AJ TÚTO ČIASTKU, pričom veľmi dobre vedia, do akej neriešiteľnej situácie dotyčné osoby dostávajú. Keď nechcete, aby Vás odpojili od elektriny, plynu, vody a ostatných položiek, nemáte nielen na lieky, na stravu Vám to vzchádza 1,5 euro denne. Keď mi na Poštovej banke v Žiline poradili aby som tam zrušil účet a prihlásil sa do Sociálnej poisťovne, tak po doručení na dotyčnú poisťovňu mi bolo po dvoch mesiacoch oznámené, že mojej žiadosti vyhoveli a poštová doručovateľka mi na tretí mesiac doniesla nielen tých 210 eur, ale aj tú ostatnú čiastku, ktorá mi bola zločineckou a psychopaticko-sadistickou exekútorkou zablokovaná. Taktiež som bol písomne upozornený, aby som po prvom dôchodku cez Sociálnu poisťovňu zrušil účet v Poštovej banke, čo budem realizovať v jej pobočke, v Žiline.

Že zločineckí psychopaticko-sadistickí vyvrheli a masoví vrahovia cez vykrádanie zdravotníctva z ponovembrových vlád a parlamentov pokračujú v tom, čo tu začal nemecký nacizmus vo vojnovom období, si na ďalšie šikanovanie, ponižovanie ľudskej dôstojnosti, ničenie životov, ako svojho partnera pribrali smradľavý ľudský odpad z exekútorských gangov, kde im cez zákony umožnili, aby tieto svinstvá mohli realizovať.

ANI TRESTY SMRTI, ANI VEREJNÉ POPRAVY, ANI LEGALIZÁCIA MUČENIA, TO VŠETKO BY BOLA SLABÁ NÁPLASŤ ZA VŠETKY ICH ZLOČINY EKONOMICKÉ A PROTI ĽUDSKOSTI. ZASTÁVAM NÁZOR, ŽE BY MALI BYŤ POUŽITÍ MIESTO POTKANOV A BIELYCH MYŠÍ NA VEDECKÉ A LEKÁRSKE VÝSKUMY – A TO PRI PLNOM VEDOMÍ.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS
             
Hlavná stránka