Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Súdna exekútorka Andrea Prudká z Považskej Bystrice ma chce v zločincom spolčení dohnať k spáchaniu samovraždy      Zločinné spolčenie kriviča zákonnosti, sudcu Jankovského z Okresného súdu v Považskej Bystrice, súdno-exekútorskej hyeny Márie Bílej, rodenej Hlavňovej z Košíc, voči mojej osobe, doplnila táto súdna exekútorka Andrea Prudká, kde na základe konkrétnych faktov zdokumentujem klamstvá a hyenizmus, ktoré sú súčasťou drvivej väčšiny ľudského odpadu – sudca a exekútor, ktoré realizuje aj dotyčná exekútorka.

Robert Jankovský, ako podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici, švagor bývalej štátnej tajomníčky na Ministerstve spravodlivosti SR Moniky Jankovskej, toho času vo vyšetrovacej väzbe, pred vyše štyrmi rokmi vedome a cieľavedome, s jasným cieľom a úmyslom ma poškodiť, za článok ktorý som napísal, vydá úmyselne NEVYKONATEĽNÉ predbežné opatrenie, ktoré nemôžem vykonať – realizovať, kde ma dokonca krivo obvinil z niečoho, čo sa nezakladá na pravde, vediac, že takéto predbežné opatrenie má adresovať vydavateľovi a nie autorovi článku. Hoci som napísal odvolanie na nadriadený súd, Krajský súd v Trenčíne, ktorý mi dal za pravdu, sudcovský netvor Jankovský drzo, cynicky a vulgárne, porušil aj toto moje najzákladnejšie právo – právo na odvolanie, nečakal na rozhodnutie nadriadeného súdu av zločinnom spolčení so súdnou exekútorkou Máriou Bílou, rodenou Hlavňovou, dávajú na mňa exekúciu za nejaké nepeňažné plnenie.

Keďže ponovembrová Slovenská republika je štátom zločineckým, zlodejským, mafiánsko-gaunerským, psychopaticko-sadistickým, kde dokonca viacerí členovia ponovembrových vlád a parlamentov patria do najzločineckejšieho zoskupenia masových vrahov, v súvislosti s každoročným vykrádaním zdravotníctva, približne 27 rokov po sebe, tak sa nečudujme, že popri vysokej politike sudcovská a exekútorská profesia patrí medzi najzločineckejšie a najskorumpovanejšie profesie. Majú na svedomí nielen množstvo zničených ľudských životov, ale aj predčasnú smrť nevinných ľudských obetí, ktoré sa dostali do spárov tohto sudcovského a exekútorského zločineckého ľudského odpadu.

Podľa Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici, paradoxne, sudca Jankovský nič neporušil, mal len iný právny názor, ako jeho nadriadený Krajský súd v Trenčíne, lebo, tak to aspoň vyzerá, môže byť právny názor okresného súdu nadradený nad právny názor krajského súdu, aspoň podľa bludov dotyčnej prokuratúry, v mene zločineckej a mafiánsko-gaunerskej Slovenskej republiky, o ktorej, mimo iného ROZHODUJÚ AJ VYKRÁDAČI ZDRAVOTNÍCTVA, KTORÝCH MOŽNO NAZVAŤ AJ MASOVÝMI VRAHMI, VZHĽADOM K POČTU NEVINNÝCH OBETÍ, KTORÉ KAŽDOROČNE DOŽENÚ K PREDČASNEJ SMRTI PRÁVE CEZ TOTO VYKRÁDANIE.

Andrea Prudká, produkt zločineckého štátu a masových vrahov, ktorí ho riadia

Aby zločineckí vyvrheli a masoví vrahovia, ktorí taktiež riadia tento štát, svoje zločinecké právomoci, spojené so zločinmi proti ľudskosti, preniesli a dali podporu aj zločineckému a psychopaticko-sadistickému odpadu so sudcovskej a exekútorskej čeľade, zdokumentujem aj na tejto súdnej exekútorke, ktorá je súčasťou tohto zločineckého spolčenia, ktoré ma má s podporou štátu dohnať k predčasnému ukončeniu života, cez samovraždu.

Takže poďme pekne po poriadku. Zverejňujem tu oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonávaní zrážok z dôchodku v sume 73,36 eur, nie za to, žeby som niekomu niečo dlhoval, ale za akési nepeňažné plnenie, o ktorom som v úvode článku napísal, ale aj aký zvyšok dôchodku by som mal dostávať. Napriek tomuto rozhodnutiu, mi súdno-exekútorske monštrum Andrea Prudká zablokovala ďalších 146,72 eur, pričom mi bola uznaná len zákonná suma 210,20 eur. Ale Sociálna poisťovňa mi potvrdila, že po odpočítaní zrážok mám dostávať mesačne 356,94 eur. V Poštovej banke v Žiline mi doporučili, aby som zrušil účet v tejto banke a požiadal  Sociálnu poisťovňu, aby mi poštárka nosila dôchodok, kde už nebudem mať žiadne blokovanie, mimo exekúcie v sume 73,36 eur.

Po dvoch mesiacoch mi Sociálna poisťovňa odpísala že vyhovela mojej žiadosti, pričom hneď po tomto oznámení som požiadal dotyčnú exekútorku, najskôr elektronickou poštou, aby mi vrátila 2x146,72 eur, o ktoré sa bezdôvodne obohatila, a zároveň som napísal na ňu sťažnosť Slovenskej komore exekútorov. Od nich mi prišla odpoveď, ktorú uverejňujem, kde exekútorka poprela, že jej nebola odo mňa doručená žiadna elektronická pošta, ako aj ďalšie klamstvá, čo som vyvrátil predložením elektronického výpisu o doručení výzvy na jej úradnú adresu andrea.prudka@ske.sk, čo ona vedome a úmyselne zaprela, ako aj ďalšie klamstvá poslané v opätovnej sťažnosti Slovenskej exekútorskej komore, čo tu prikladám ako dôkazový materiál. V ďalšej časti podrobne vysvetlím ako zločinecký štát cez zločineckých exekútorov spoločne prenasledujú a týrajú konkrétnych ľudí, šikanujú a porušujú najzákladnejšie ľudské práva, ktorí sa dostali do ich spárov, ohľadom exekúcií.

Vladimír Pavlík

Oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonaní zrážok z dôchodku zo dňa 20.1.2020
Výzva na vydanie bedôvodného obohatenia zo dňa 4. 3. 2020
Potvrdenie o doručení výzvy elektronickou poštou
Stanovisko SKE k sťažnosti na postup exekútorky


                         Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
Orlové – 26. 4. 2020

Vážený pán
Mgr. Peter Haršányi – tajomník SKE
Šustekova 49, 851 04 Bratislava 5

VEC: Opätovná sťažnosť k zaujatiu stanoviska k sťažnosti č. 14-14163/2020

          Vážený pán Haršányi,
nemôžem súhlasiť so zaujatím Vášho stanoviska, a pridávam nasledovné dôvody preukázateľného klamstva, zo strany súdnej exekútorky JUDr. Andrey Prudkej, Exekútorský úrad Považská Bystrica, čo preukazujem listom, ktorý som jej adresoval, ako aj elektronickým výpisom, ktorý ju usvedčuje z klamstva. Nezakladá sa na pravde, že som exekútorke neoznámil, že mi je dôchodok doručovaný na účet, pretože toto jej bolo známe z rozhodnutia Sociálnej poisťovne o doručovaní dôchodku na účet Poštovej banke, pretože ja som jej to nemal čo oznamovať a majetok žiadny nemám.
Vo veci som podal trestné oznámenie na GP SR, ktoré som dal exekútorke elektronicky na vedomie. Rovnako je nepravdivé jej vyjadrenie, že jej nebola doručená výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia, konkrétne 2x146 eur, ktoré mi neoprávnene stiahla z dôchodku. Potvrdzujem to elektronickým výpisom o doručení výzvy na jej oficiálnu a úradnú adresu andrea.prudka@ske.sk, ktorá je jej pridelená Slovenskou komorou exekútorov. Na základe uvedených dôvodov žiadam o opätovné prešetrenie mojej sťažnosti zo dňa 4. 3. 2020.
          Preto som exekútorke v PÍSOMNEJ podobe a doporučene, na základe jej klamstva, že nič nedostala elektronickou poštou, poslal výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 2x146,72 eur.

                                                                                      Vladimír Pavlík   PRINT RSS
             
Hlavná stránka