Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ďalšia z obetí exekútorskej mafie na Slovensku, ktorá je bezohľadnejšie a horšia ako Koronavírus.      


Dnes som objavil Vašu webovskú stránku, ktorá ma upútala. Taktiež patrím k obetiam bezohľadnej exekučnej mafie, v mojom prípade je to Pallerov  a Gálov obľúbenec, predstaviteľ tvrdého jadra, mimoriadne skorumpovaný JUDr. Svätoslav Mruškovič, ktorý sa radí k jednému z najbezohľadnejších exekútorov Slovenska, predstaviteľ prešovského justičného klanu, lebo jeho manželka JUDr. Ľuboslava Mruškovičová je sudkyňou na Krajskom súde v Prešove. Exekútor protizákonne  exekvuje od 02.11.2018 dôchodcovi celý starobný dôchodok aj napriek tomu, že mu musí ponechať existenčné minimum. A že sa správa ako   pokračovateľ  zastreleného mafiána Róberta Holuba ho  netrápi. Preto s ním treba naložiť presne tak ako náleží, teda podľa antimafiánskych zákonov  ako v Taliansku s Antónim Vadalom.
Vďaka za vybavenie.

Príspevok tvorí pokračovanie emailu a bol zaslaný ministerke spravodlivosti JUDr. Márii Kolíkovej
S pozdravom
Ing. Marián Varhoľ 


Vážená pani ministerka spravodlivosti JUDr. Mária Kolíková

Volám sa ing. Marián Varhoľ, trvale bytom na ulici Michalskej 464/26, 082 22 Šarišské Michaľany, okr. Sabinov, starobný dôchodca vo veku 67 rokov s diagnózou hypertenzie 3. stupňa.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc pri riešení nespravodlivých exekúcii:
5Ek/1435/2018   o 15 000 Eur, vedie VSÚ JUDr. Tomáš Kocka
58Ek/1463/2018  taktiež o 15 000 Eur, vedie VSÚ Mgr. Martina Vazanová

Exekúcie sú vedené na základe notárskej zápisnice, ktorá nikdy nebude vykonateľným exekučným titulom, exekúcie vedie zaujatý a vylúčený súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, lebo v exekúcii č.63Ek/91/2017 vykonal exekúciu v prospech svojho bývalého suseda JUDr. Konštantína Vaľa, daňového podvodníka , ktorý dlží na nezaplatených daniach odhadom 1,5 až 2 milióny Eur. JUDr. Konštantín Vaľo je závadová osoba, v prešovskom prostredí nazývaný aj Al CAPONE, lebo korumpoval prešovských sudcov a za úplatky vybavol rozsudky u spriaznených sudcov, napr. u JUDr. Kataríny Vorobeľovej, jeho obľúbenej sudkyne.

Exekútor Mruškovič, namiesto toho, by bol vylúčený z exekúcie, zrejme  za úplatky je, bol a bude bezdôvodne preferovaný na Exekučnom súde v Banskej Bystrici, počnúc u predsedu OS JUDr. Pavla Rohárika, ďalej u VSÚ JUDr. Tomáša Kocka, Mgr. Martiny Vazanovej a Tomáša Goreja, obrazne povedané, keby exekútor predložil na exekučný súd aj hajzlový papíer aj tak mu to skorumpovaní súdni úradníci všetko schvália ako vykonateľný exekučný titul.

Aj keď sú exekúcie 5Ek/1435/2018, 58Ek/1463/2018 protiprávne, lebo ich vedie skorumpovaný exekútor, ktorý je zároveň príslušníkom rodinného justičného klanu, jeho manželka je krajská sudkyňa JUDr. Ľuboslava Mruškovičová, čo je v rozpore s Exekučnym poriadkom, lebo exekútor nekoná samostatne, dostáva informácie o všetkých zaujímavých dedičských konaniach, ktoré následne exekútor cez skorumpovaných súdnych úradníkov a predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici dokáže hravo vybaviť poverenia na vedenie exekúcii aj keď je to v rozpore s ústavou a exekučným poriadkom, každopádne sú súdni úradníci výkonnou zložkou exekučných procesov exekútora Mruškoviča.

Na záver by som rád na MEGA PRÍKLADE demonštroval súbeh diletantstva, korupcie účelovej nečinnosti súdneho úradníka a bránenie výkonu spravodlivosti. Jedná sa o exekúciu č. 58Ek/1463/2018 poverenie na exekúciu vydané Mgr. Martinou Vazanovou dňa 23.10.2018, teda v deň keď podaný návrh na exekúciu, teda 23.10.2018. VSÚ prejavil svoje diletantstvo a skorumpovanosť, lebo postupoval podľa neplatného zákona a napriek tomu nechal v protiprávnej exekúcii pokračovať, pri podaní odvolania alebo desiatok opravných prostriedkov a odvolania na Krajský súd, súdny úradník sa nimi nezoberal a odvolanie neposlal na Krajský súd. Čítate správne VSÚ od 02.11.2018 do dnešného dňa na exekučnom spise č.58Ek/1463/2018 nepohol ani prstom, neurobil ani čiarku na prípade, aby súdny exekútor mohol spokojne exekvovať a terorizovať starobného dôchodcu ako sa mu zapáči a pripraviť ho o všetky finančné prostriedky. To ale takého súdneho úradníka a predsedu súdu, ktorý toto strpí, je potrebné vykopať so všetkým z okresného súdu nie na hodinovú výpoveď ale okamžite. Trojica JUDr. Pavol Rohárik, JUDr. Svätoslav Mruškovič a Mgr. Martina Vazanová, to sú ďalší adepti, ktorí zrejme skončia po zásahu kukláčov na OS a Exekučnom súde v Banskej Bystrici.

Zároveň ostro protestujem proti tomu, aby Ministerstvo spravodlivosti garantovalo skorumpovanému Mariánovi Kočnerovi, exekútorovi Mruškovičovi a ďalším mafiánom a podvodníkom poskytovanie maximálnej súdnej ochrany na náklady slovenských daňových poplatníkov a starobní dôchodcovia si museli platiť za právne služby v Centre právnej pomoci. Veď exekúcie sú mega biznis a bývalá ministerka spravodlivosti bezprecedentnou politickou korupciou navrhla a presadila koncept jediného exekučného súdu, aký vo svete nemá obdoby. Pritom z dôvodu nepripravenosti a neodskúšanému projektu, diletantstvu personálu možno za 2-3 roky celý projekt skrachuje, možno aj skôr a bude sa musieť prejsť na pôvodný model. Špecializácia sudcov v slovenských podmienkach je cesta do pekla a ešte do väčšej justičnej žumpy Môžem Vám garantovať, že EK bude mať toto na stole, ako aj politickú korupciu zo strany Mostu-Híd, teda objednávku od exekučnej mafie, na zriadenie Exekučného súdu v Banskej Bystrici, aby exekútori mali skorumpovaných súdnych úradníkov a sudcov na jednom mieste, teda koncentrovaná korupcia.

Toto sa musí zmeniť, lebo ináč požiadam Európsku komisiu, aby kvôli bezprecedentnej korupcii v súdnictve začali konanie a zaviedli mimoriadne sankcie voči Slovensku, hlavne aby bezodkladne pozastavili všetky projekty na podporu a rozvoj justície zo zdrojov EÚ, až do doby kým nebude vypracovaný krízový manažment a pozatváraní skorumpovaní sudcovia ako Jankovská, Sklenka a ich politické podporovatelia teda Béla Bugár, Žitňanská a Gál. Doposiaľ všetky prostriedky z EÚ smerované do justície iba zvyšujú korupciu ako v prípade Exekučného súdu v Banskej Bystrici. EK musí voči Slovensku zakročiť tak ako proti Poľsku, kvôli netransparentnému výberu ústavných sudcov.

Na záver si dovoľujem pani ministerku spravodlivosti požiadať, aby bolo mojej žiadosti vyhovené.

S pozdravom
Ing. Marián Varhoľ
Michalská 464/26
082 22 Šarišské Michaľany
Email: frantisek.varhol@gmail.com


GENOCÍDA 65+

Ukážka genocídy a terorizovania starobného dôchodcu zo strany HARD CORE exekútora:

Email pre: svatoslav.mruskovic@ske.sk , ske@ske.sk

Vážený pán súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič.
Pri Vašej poslednej lúpežnej aktivite na mojom bankovom účte vo VÚB banke, kedy ste mi okrem celého starobného dôchodku v čiastke 767,70 Eur, exekvovali aj ďalšiu čiastku 73,98 Eur s doplňujúcou informáciou: S dohradenie.
Podotýkam, že nemám tušenie, o aký platobný titul sa môže jednať, ale podľa Vašich brilantných jazykových schopností sa zrejme jedná o poplatok za doškoľovací kurz jazyka slovenského pre základné školy na úrovni 5.ročníka.
Nakoľko SKE Vás exekútorov nabáda, aby ste sa vzdelávali, zaplatím Vám osobnú prémiu 50 Eur, ak sa preukážete platným certifikátom o absolvovaní kurzu slovenčiny a podrobení sa záverečnej komisionálnej skúške na úrovni 5.ročníka ZŠ. Vopred však vylučujem online kurzy a certifikáty z SKE, fejky neuznávam.
Prajem ešte pekný deň.

S pozdravom Ing. Marián Varhoľ
Michalská 464/26
082 22 Šarišské Michaľany


Musím konštatovať zázračnú moc  webových stránok  www.necenzurovane.net a hlavne predmetnej ponuky na jazykový kurz slovenčiny, lebo dnes sa mi z ničoho nič uvedený exekútor ozval.
Podľa neobvyklej reakcie uvedeného exekútora sa niečo vážne muselo stať a mám vážne obavy, či sa dožije na svojom exkluzívnom poste konca karantény COVID-19, vinníkom ale nebude spomínaný koronavírus.
Prajem  aby Vám odhodlanie vydržalo čo najdlhšie.
S pozdravom
Ing. Marián Varhoľ

Vážený pán Ing. Marián Varhoľ,
 
Dňa 29.03.2020 mi bol doručený Váš mail, ktorý je prvým podaním z Vašej strany priamo mne, ako konajúcemu súdnemu exekútorovi v exekučných veciach vedených voči Vám ako povinnému.
Pokiaľ sa týka formulácie „s dohradenie“ tak to je formulácia banky a nie moja.
Vzhľadom k Vašim tvrdeniam o postihnutí Vášho účtu dedukujem, že doteraz ste nepostupovali vo vzťahu k banke, v ktorej máte zriadený účet v zmysle § 104 ods. 2 Exekučného poriadku.
Myslím si, že to by bol najvhodnejší postup, pokiaľ Okresný súd v Banskej Bystrici právoplatne nerozhodne o všetkých  Vašich podaniach vo veci vednej pod sp. zn. 121EX 397/18 oprávnenej Grabriely Heredošovej, Vašej sestry.  
Predmetných 73,98 EUR, ktoré spomínate v maily predstavuje sumu, ktorá chýbala k úplnému ukončeniu exekučného konania vedeného pod sp. zn. 121EX 402/18 oprávnenej Eleny Papcunovej, Vašej sestry. V uvedenej veci som v súlade s ustanovením § 61o Exekučného poriadku vydal upovedomenie o ukončení exekúcie a konečné vyúčtovanie exekučného konania, ktoré som zaslal Vám aj Okresnému súdu v Banskej Bystrici.
 
Upozorňujem Vás, že Okresný súd v Banskej Bystrici ma poveril vykonaním ďalšej exekúcie voči Vám. Upovedomenie o začatí exekúcie som Vám poslal na adresu Vášho trvalého aj prechodného bydliska, pričom zásielky ste si v odbernej lehote neprevzali. Dňa 06.04.2020 som Vám opätovne poslal upovedomenie o začatí exekúcie na adresu trvalého bydliska a túto máte uloženú na pošte.
 
V prípade, že máte záujem o efektívne riešenie Vašich exekúcií, o povolenie splátok, resp. o povolenie odkladu exekúcie (samozrejme ak budú splnené zákonné podmienky), ma kontaktujte mailom alebo telefonicky.      
 
   
JUDr. Svätoslav Mruškovič
súdny exekútor   


Návrh na zastavenie exekučného konania č. 58Ek-1463-2018, IČS_ 6118350852 zo dňa 26.06.2019
VUB sťažnosť
PSS - exekúcia účtu
Sťažnosť na súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča - 04-2020


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka