Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Žiadosť policajnému prezidentovi o zákonný postup - vypočutie navrhovaného svedka vo veci nových doposiaľ OČTK neznámych okolností oficiálne uzatvoreného prípadu podvodu s falzifikátmi obrazov  Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                          Orlové 7. 9. 2020
Vážený pán
JUDr. Ing, Peter Kovařík, Policajný prezident SR
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
Pribinova 2,
812 72 Bratislava

VEC: Žiadosť o zákonný postup - vypočutie navrhovaného svedka  vo veci  nových doposiaľ  OČTK neznámych okolností   oficiálne uzatvoreného prípadu podvodu s falzifikátmi obrazov

           Vážený pán Policajný prezident,
Ako informovali  média jednou z Vašich priorít má byť obnova dôvery verejnosti k  slovenskej polícii.
V zmysle ústavy a zákona  je daná povinnosť prešetriť každé podozrenie o trestnej činnosti a to aj v prípade ak vyjdú najavo nové skutočnosti  o trestnej činnosti, ktorá bola  orgánmi činnými v trestnom konaní odmietnutá  ako trestný čin, resp. odmietnutá pre nedostatok dôkazov.

Nestalo sa tak však  ani po opakovaných podaniach  a mojich návrhoch prokuratúre a polícii vo veci prípadu bytčianskeho dekana Pavla Trnku, ktorého zaistili vo Schwechate pri Viedni a obvinili  z podvodu predaja falzifikátov obrazov známych maliarov za čo mu hrozil trest väzenia do desiatich rokov a ktorého rakúska polícia  podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.

Menovaný dekan ponúkol veriacim, ktorí vlastnili vzácne obrazy a nemali ani tušenia aká je ich hodnota,  rekonštrukciu dotyčných obrazov, aby sa takto dostal k originálom. Iným spôsobom ako sa dostať k originálom bolo, že na doporučenie dekana navštívil majiteľov v pozícii odborníka Ľubomír Osrman, ktorý ocení obraz ako  klenot a navrhne pre aby bol zapožičaný na presné ohodnotenie znalcom na jeho náklady.  V skutočnosti sa obraz po „zapožičaní“ ocitol v rukách  falzifikátora z Piešťan, ktorý vytvoril dokonalú a laikom nerozoznateľnú kópiu. K majiteľovi sa potom vrátil falzifikát s tým, že nejde o hodnotný obraz.

          Podľa výpovede  dôveryhodného svedka a organizátora „vyslobodzovania“ farára z rakúskeho väzenia mal Ľubomír Osrman cestovať spolu s farárom do Rakúska s dvanástimi obrazmi za účelom predaja. Dekan Trnka však svojmu spoločníkovi nedôveroval a vycestoval vybral s obrazmi do Rakúska o deň skôr.  Po príchode do Schwechatu bol však pri  policajnej razii zaistený. Tento svedok môže potvrdiť, že Ľubomír Osrman po zaistení dekana  sťahoval a skrýval kópie obrazov a zakrýval stopy, taktiež svedok môže uviesť, ktoré osoby  sa za finančnú províziou podieľali na intervenovaní za prepustenie dekana s CPZ a následne  na ututlaní prípadu.

Za to že som o tomto prípade napísal článok uverejnený na internete som zastrašovaný   Ľubomírom Osrmanom, ktorý v spojení s justičnou mafiou z Považskej Bystrice na čele so švagrom Moniky Jankovskej sudcom Jankovským  dosiahol, že je proti mne vedená exekúcia za tzv. nepeňažné plnenie v súvislosti so žalobou na ochranu osobnosti.

Nakoľko toto zločinecké spolčenie  zariadilo, že mnou navrhovaný svedok   nebol dodnes predvolaný a vypočutý, dňa 30. 7. 2019 ako potvrdzujem  v prílohe som sa obrátil priamo na bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.  Zaslal som mu aj   podanie týkajúce  sa nových okolností a doposiaľ neznámych dôkazov vo veci  prešetrenia podozrenia mnou publikovanej trestnej činnosti, poslané doporučene Generálnej prokuratúre SR  a informoval ho, že  mnou navrhovaný svedok nebol k veci nikdy vypočutý a  navrhovaná konfrontácia svedka  s  podozrivým Ľubomírom Osrmanom, pri ktorej ho chcel usvedčiť zo závažnej trestnej činnosti bola zámerne znemožnená.

Uvedeným postupom ešte pred tým ako bol známy výsledok   prešetrenia políciou,    na podnet podozrivého, došlo k pokusu o moje umlčanie a zastrašenie podaním návrhu Okresnému súdu v Považskej Bystrici na vykonanie predbežného  opatrenia s nezákonnou exekúciou ešte pred podaním žaloby, so zámerom dosiahnuť odstránenie môjho príspevku publikovaného vo verejnom záujme na internete. 
  
Milan Lučanský  na moje podanie dodnes neodpovedal a nedostal som ani potvrdenie príjmu v obligátnej lehote 30 dní, čo  potvrdzuje, že bývalý policajný prezident  sa z titulu svojej funkcie podieľal na marení vyšetrovania a zakrývaní trestnej činnosti.

V doplnení k odvolaniu proti rozsudku OS Považská Bystrica  som v príspevku uverejnenom na stránke http://necenzurovane.net/stacho/vrahovia31.html uviedol, že    vzhľadom na súčasnú vnútropolitickú situáciu v Slovenskej republike  bude zákonné vyšetrenie podozrenia z inkriminovanej trestnej činnosti možné len po zásadných personálnych zmenách vo vedení Policajného prezídia, Generálnej prokuratúre, Úradu špeciálnej prokuratúry a Ministerstva spravodlivosti po voľbách a vzniku novej vlády.  Občianskou povinnosťou žalobcu bude preto podanie podnetu novej vláde na vyslovenie nedôvery Prezidentovi policajného zboru, Generálnemu prokurátorovi a Špeciálnemu prokurátorovi.  Menovaní  hoci boli k tomu žalovaným opakovane vyzvaní nepodnikli žiadne kroky vyplývajúce zo zákona o prokuratúre  a samotných ich povinností, ktoré by viedli k predvolaniu a vypočutiu svedka navrhovaného žalovaným čo je v právnom štáte neprípustné. 

Je potrebné zdôrazniť, že Prezident policajného zboru, ktorý  zakrýval trestnú činnosť  selektívne ním vybraných členov organizovaných zločineckých skupín, s ktorými sa  dôverne pozná a ktorý určuje kto bude vyšetrovaný a kto nie, čo je  bližšie  špecifikované v doplnení odvolania, nemôže byť zárukou dodržiavania princípov právneho štátu a preto je medializovaná výzva  lídra strany OĽaNO Igora Matoviča, aby  Policajný prezident očistil NAKU od mafie za použitia   detektora lží  plne opodstatnená.

            Jediným logickým dôvodom a vysvetlením prečo  Policajný prezident, Generálna prokuratúra a Úrad špeciálnej  prokuratúry ani po vyše troch rokoch od podania oznámenia nepodnikli žiadne kroky a nevykonali základné úkony pre vyšetrenie podozrenia z trestnej činnosti  predvolaním a  vypočutím svedka, ktorého som  navrhoval, vrátane  jeho konfrontácie s podozrivým Ľubomírom Osrmanom, je  zasahovanie do nezávislosti  orgánov činných v trestnom konaní.

            Keďže sú mi známe skutočnosti o ktorých by svedok vypovedal, môžem s určitosťou uviesť, že svedecká výpoveď tohto svedka by ohrozila vplyvné osoby z radov cirkvi a bývalého politika a člena vlády Jána Čarnogurského, ktorí sa údajne podieľali na prepustení dekana Trnku a neskoršom ukončení vyšetrovania, ktoré skončilo  „zahraním do autu“, ako je to na Slovenku ovládanom ekonomicky vplyvnými ľuďmi bežné v duchu známeho „Vyšetrovanie skončilo, zabudnite!“.

           Z tohto dôvodu som  dňa 26. 11. 2019  podal sťažnosť Úradu inšpekčnej služby MV SR,  ktorej odmietnutie jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností  potvrdilo, že  na embargo na predvolanie a vypočutie svedka je daný príkaz z najvyšších miest.

            Súdna fraška v réžii švagra Moniky Jankovskej  sudcu Róberta Jankovského a dnes už emeritného sudcu Vašuta, mala jediný cieľ - moje umlčanie za každú cenu. Za 5 rokov sa im to nepodarilo ani predbežným opatrením a návrhom na exekúciu s dražbou môjho domu ani rozsudkom pre zmeškanie a povinnosťou zaplatiť do 3 dni Ľubomírovi Osrmanovi 50 000 eur. Svojou zaslepenosťou dosiahli len to, že na seba ešte viac upozornili a urobili zle aj samotnej Monike Jankovskej o ktorej som viackrát písal v iných príspevkoch a na ktorej prepojenie s mafiánmi bratmi Čongradyovcami som upozorňoval ešte dávno pred tým ako vyšlo najavo jej prepojenie s Mariánom Kočnerom. Ľubomír Osrman v spolčení so sudcami Jankovským,  Vašutom a exekútorskou mafiou boli presvedčení, že s pomocou štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti Jankovskej si môžu dovoliť na súde všetko tak ako to robili doposiaľ keď sa likvidovali exekúciami a odsúdeniami za pochybné trestné činy podnikatelia ako Ondrej Janíček. 

Keď sa im to nepodarilo pokračujú v tejto justičnej vendete, sudcom Jankovským ovládaného Okresného súdu v Považskej Bystrici,  za pomoci sudcov ktorí rozhodli o mojej ďalšej likvidácii vykonštruovanými  a pochybnými exekúciami.  Polícia v Považskej Bystrici, v ktorej sú aj  čestní policajti ma však má zviazané ruky a z obavy z prepustenia jej príslušníci nemôžu konať  v zmysle zákona. Potvrdzuje to aj uznesenie o odmietnutí môjho trestného  oznámenia pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa ČVS: ORP-611/1- VYS-PB-2019, zo dňa 30. 12. 2019 kde nie je ani zmienka o sudcovi Róbertovi Jankovskom.
                       
Ako občiansky aktivista, signatár Charty 77 a účastník „Sviečkovej demonštrácie“, som si vždy ctil hodnoty demokracie a princípy spravodlivosti. Za to som bol vedený ŠtB ako preverovaná osoba a kvôli mojim aktivitám som bol nútený žiadať o vysťahovanie do NSR, čo bolo odmietnuté. Napriek tomu som za bol zamestnaný v Prahe na metre a keď porovnávam prístup bývalého komunistického režimu, musím konštatovať, že súčasný režim reprezentovaný justičnou a exekučnou mafiou je oveľa zločineckejší a nepopierateľne bezohľadnejší voči obyčajným ľudom, ktorých doháňa exekúciami k biede a sociálnym samovraždám. Výsledkom čoho sú milióny exekúcii a tisíce predčasných úmrtí občanov Slovenska, ktorých počet už prevýšil počet obetí holokaustu na Slovensku v čase 2. sv. vojny.    Uvedený postup polície a prokuratúry by nebol možný bez požehnania a krytia „zhora“ pretože „ryba smrtí vždy od hlavy“.

            Ako potvrdzuje sťažnosť na postup GP SR a NAKA vo veci podania týkajúceho sa nových okolností podozrenia z  trestnej činnosti odoslaná dňa 30. 7. 2019 Policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému, tento nesie priamu zodpovednosť za to, že polícia nevykonala základné úkony, ktoré vyplývajú z jej povinnosti pri oznámení nových a doposiaľ neznámych okolností trestnej činnosti.

            Z verejne dostupných a iných zdrojov  som získal informácie potvrdzujúce, že Milan Lučanský bol ako Policajný prezident krajne nedôveryhodná osoba pretože  mal a aj v súčasností má väzby a osobné kontakty na ľudí spájaných s organizovaným zločinom. Jeho súčasné „zásluhy“ na vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenky boli podľa môjho názoru vynútené z politických dôvodov pretože to bola požiadavka strany Smer-SD, ktorá by bola nevyšetrením vraždy najviac poškodená. Milan Lučanský postupuje zjavne selektívne a určuje čo a kto má byť vyšetrovaný. V prvom rade sleduje vlastné záujmy a udržanie sa vo funkcii policajného prezidenta aj po voľbách.

1.         Ako potvrdzuje list Mikuláša Černáka, ktorým  žiada premiéra Pellegriniho o ospravedlnenie uverejnený dňa  17. 2. 2020  na webovom portály Hlavné správy
https://www.hlavnespravy.sk/mikulas-cernak-listom-vazenskej-cely-leopoldove-ziada-premiera-pellegriniho-ospravedlnenie/2054712
Mikuláš Černák v tomto liste odvolávajúc sa na rozsudok  Okresného súdu v Prešove uvádza, citujem: „ Milan Reichel  nebol len náhodným pozorovateľom odrezávania hlavy. Zo spáchania tohto skutku a ďalších vrážd sa mal Milan Reichel vyviniť s pomocou svojho kamaráta Branislava Zuriana (terajší riaditeľ NAKA), ktorý s ním v tom čase chodieval cvičiť do jeho posilňovne v hoteli. Zurianovi v zahladení Reichelovej roly v zavraždení Slivenského podľa Mikuláša Černáka pomáhali aj vtedajší vyšetrovateľ a terajší prezident policajného zboru Milan Lučanský a bývalý prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky. Ak by títo ľudia v procese vyšetrovania Reichelovi nepomohli, dnes by Milan Reichel robil Černákovi spoločnosť vo väzenskej cele v Leopoldove...“

2.       Autor Alex Bondarčuk v článku s názvom „ SLOVENSKÁ REPUBLIKA JE JEDINÝM ŠTÁTOM EÚ, V KTOROM MINISTERSTVO VNÚTRA A POLICAJNÉ PREZÍDIUM RIADIA ĽUDIA PREPOJENÍ S ORGANIZOVANÝM ZLOČINOM uverejnenom na stránkehttp://www.necenzurovane.net/kovac/kovac21.html  uvádza, citujem: „ Druhá ukážka z knihy M. Černáka  potvrdzuje, že ľudia ako Ondrej Žemba alebo Ján Kán  by za zločiny na ktorých sa podieľali sotva ostali  na slobode bez krytia skorumpovaných policajtov a prokurátorov, ktorí boli na výplatnej páske mafie.  Súčasný Prvý viceprezident Policajného zboru mgr. Milan Lučanský, menovaný do hodnosti generála  je jedným z tých,  ktorí v podtatranskom regióne kde pôsobil, zabezpečovali beztrestnosť mafiánovi Žembovi o ktorom všetci,  vrátane médií podozrivo mlčia.“
3.     Je všeobecne známe a existujú fotografie, že Milan Lučanský  nielenže trávil dovolenky s osobami spájanými s organizovaným zločinom ale osobne sa dlhodobo pozná s  Milanom Kušmirekom alias Ježkom z Kežmarku, ktorého média spájajú s organizovaným zločinom a prepojením na dnes už nebohého Ondreja Žembu. Milan Lučanský sa zúčastnil na honosnom podujatí s názvom „Ježko-Cup“ spojeného s tenisovým turnajom a oslavami a má úzke kontakty na organizátora tohto turnaja. (V kuloároch sa hovorí o viacerých dodnes neobjasnených vraždách v podtatranskom regióne).  Ako informovali viaceré média, syn uvedeného podnikateľa Daniel Kušmirek,  bol koncom roka 2018 obvinený a daný do väzby ako sa uvádza na inernetovom portály Na stope. https://nastope.sk/2019/05/16/syn-podnikatela-spajaneho-s-podsvetim-je-na-slobode/
Vyšetrovateľ ho  obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných látok. Podľa zistení polície si mal zháňať drogy z rôznych kútov Slovenska a potom ich predávať v ďalších mestách.  Policajti v rámci razie prehľadali aj kežmarské mraziarne. V nich bol spolumajiteľom Danielov otec Milan Kušmirek, podnikateľ spájaný s podsvetím prezývaný Ježko. Po tom, čo tam objavili, musel prísť aj pyrotechnik. „Policajti odhalili a zaistili laboratórium na výrobu drog a veľké množstvo zbraní, streliva a výbušnín," potvrdila Baloghová.
Po piatich mesiacoch bol Však obvinený Daniel Kušmirek údajne s úzkymi väzbami na SIS, vďaka dobrým kontaktom jeho otca na vplyvné miesta,  zázračne prepustený na slobodu.
https://www.tvnoviny.sk/domace/1946424_jezko-ml-sa-na-slobodu-nedostal-policia-nevylucuje-rozsirenie-obvinenia  iný zdroj uvádza, že vo väzbe ani nebol a údajne bol v zahraničí s náramkom.

4.     Viaceré indície nasvedčujú, že zdroj nadobudnutia viacerých nehnuteľností vo vlastníctve Milana Lučankého a jeho rodinných príslušníkov, vrátane vily na Floride, nie je až taký  krištáľovo čistý ako prezentuje súčasný policajný prezident novinárom, ktorí sa o to zaujímajú.
https://www.cas.sk/clanok/659976/prava-ruka-ministra-kalinaka-si-nema-na-co-stazovat-kde-vzal-400-000-na-vilu-a-byt-na-floride/
Pravá ruka ministra Kaliňáka si nemá na čo sťažovať: Kde vzal 400 000 € na vilu a byt na Floride?

  Príloha: 

  1.  Sťažnosť na postup GP SR a NAKA vo veci podania týkajúceho sa nových okolností podozrenia z  trestnej činnosti s podaním zo dňa 8. 7. 2019

Na vedomie:

  1.  Minister vnútra SR
  2.  Predseda vlády SRVladimír Pavlík   PRINT RSS

             
Hlavná stránka