Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Tak ako niektorí popierajú holokaust, čo je trestným činom – niektorí gauneri zo slovenskej justície POPIERAJÚ a nerešpektujú právo na odvolanie, ani nečakajú na rozhodnutie nadriadeného súdu, čo sa za trestný čin nepovažuje  

Sudcovská profesia patrí medzi najzločineckejšie v ponovembrovom zločineckom a mafiánsko-gaunerskom Slovensku. Paradoxne, aj takéto prašiviny, ktoré vedome zneužívajú svoju profesiu, nerešpektujú právo na odvolanie, nečakajú na rozhodnutie nadriadeného súdu, týmto popierajú najzákladnejšie ústavné a ľudské právo,  vyžadujú, aby mali primeranú úctu a rešpekt na každom pojednávaní, o ktorom rozhodujú. Pričom história sudcovskej prašiviny od roku 1948, až do dnešnej doby, je ešte hrozivejšia, ako história nacistickej justície, kde, v istom období, odmietla dokonca tlaky Hitlera, Goebbelsa a Göringa, aby bol odsúdený a uznaný za vinného bulharský komunista Georgi Dimitrov, že zapálil budovu Reichstagu. Dotyčný senát ale preukázal svoju nezávislosť a menovaného oslobodil, pričom, paradoxne, on sa sám obhajoval.

O sudcovskom netvorovi podpredsedovi Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Robertovi Jankovskom, švagrovi bývalej štátnej tajomníčky JUDr. Moniky Jankovskej, kolujú hotové legendy. Nebudem tu rozpisovať, čo všetko som počul od konkrétnych ľudí, ktorí boli jeho obeťami, zameriam sa na svoj vlastný prípad, ktorý za posledných päť rokov nabral obludné rozmery. Pričom v jeho prvopočiatkoch stál tento sudcovský netvor.

Za napísaný článok na www.necenzurovane.net v marci 2015 bola na mňa podaná žaloba na ochranu osobnosti. Na jej základe sudca Jankovský vydal nevykonateľné predbežné opatrenie, ktoré som nemohol realizovať, čo z jeho strany považujem za vedomý úmysel ma poškodiť. Tu ma vedome krivo obvinil z vecí, o ktorých vedel, že sa nezakladajú na pravde, teda, s jasným úmyslom ma poškodiť. No to bol len začiatok porušovanie zákonnosti, vedomého porušovania z jeho strany. Keďže právo na odvolanie patrí medzi najzákladnejšie ústavné, zákonné a ľudské právo, čo som aj realizoval, pričom Krajský súd v Trenčíne mi dal za pravdu, teda, jeho predbežné opatrenie zmietol zo stola.

Lenže táto psychopaticko-sadistická sudcovská kreatúra pri svojej bohorovnosti, čo vyplývalo aj z toho, že bol švagrom vtedajšej štátnej tajomníčky JUDr. Moniky Jankovskej na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá patrila taktiež do čeľade zločineckých, skorumpovaných a úplatkárskych sudcovských gaunerov, z profesijnej stránky, ale aj medzi ľudský odpad v tejto profesii, nečakal ani na rozhodnutie nadriadeného súdu, teda Krajského súdu v Trenčíne, bola na mňa exekútorskou hyenou z Košíc JUDr. Máriou Hlavňovou uvalená  exekúcia, za nejaké nepeňažné plnenie, teda, aby som to rozmenil na drobné, že som nemohol realizovať nevykonateľné predbežné opatrenie zo strany tohto sudcovského gaunera.
Možno si položiť otázku, aký zločinecký psychopaticko-sadistický dobytok a ľudský odpad riadil vlastne tento štát, keď takéto niečo sa mohlo zrealizovať? Ako je to možné Vy špinaví gauneri, sadisti a psychopati na funkcii premiérov, predsedov parlamentu, ministrov spravodlivosti, že boli takýmto spôsobom porušené dve moje najzákladnejšie zákonné, ústavné a ľudské práva, keď nebolo rešpektované moje právo na odvolanie a sudcovský gauner ani nečakal na rozhodnutie nadriadeného súdu ohľadom tohto odvolania, ktoré bolo v jeho neprospech, ale sa povýšil či samopovýšil nad senát nadriadeného súdu, a v zločinnom spolčení s exekútorskou hyenou z Košíc na mne realizovali niečo, čo sa realizovať nemalo? 

V ďalšej samostatnej časti sa budem venovať nielen zločineckej a psychopaticko-sadistickej exekútorskej prašivine, ale aj tomu, aké sú následky zločinného spolčenia ponovembrových vlád a parlamentov so sudcovskými a exekútorskými zberbami, ktorým umožnili cez zákony, aby týrali, šikanovali a ponižovali slovenských občanov cez rôzne experimenty. Experimenty, ktoré sú niekoľkokrát drastickejšie, ako vo vojnovom období používali nacisti, gardisti, neoľudáci voči Židom na Slovensku, ktorí v tom čase neboli odvlečení do koncentrákov a tam splynovaní. Keďže po Novembri 1989 takéto niečo je nemysliteľné, úlohu pri týraní, ponižovaní a šikanovaní nacistov, gardistov a neoľudákov vo vojnovom období, prebrali, ale v realizácii na občanoch slovenskej národnosti praktikujú zločinecké a psychopaticko-sadistické exekútorské zberby.

Vladimír Pavlík.    PRINT RSS
             
Hlavná stránka