Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Psychopaticko-sadistickí gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov v zločinnom spolčení s exekútorskými vyvrheľmi, realizujú zločiny proti ľudskosti, ale v inej podobe, ktoré vo vojnovom období páchali nacisti, gardisti, arizátori, neoľudáci a masoví vrahovia z POHG  


Samozrejme na nevinných, hlavne na Židoch, ale aj nežidoch.Pred nejakým časom by ma nikdy ani vo sne nebolo napadlo, že gény zločineckých vyvrheľov z vojnového obdobia na Slovensku, mám na mysli gardistov, arizátorov, neoľudákov, masových vrahov z POHG, že ich pohrobkovia budú vlastne po Novembri 1989 nielen riadiť tento štát, ale budú pokračovať aj v zločinoch proti ľudskosti, ale už len voči vlastnému národu. Veď si len zoberme napríklad obdobie rokov 1943-1945 na Slovensku, keď sa už Slováci vyvŕšili na Židoch a vyviezli ich na splynovanie, pričom napríklad tá hŕstka Židov ktorá tu ostala, aby ich čo najviac ponížili, tak napríklad na tržnici mohli nakupovať len jednu hodinu. Lenže, ako neskôr doložím, zločineckí a psychopaticko-sadistický vyvrheli, členovia ponovembrových vlád, parlamentov,  sudcovská zberba,smradľavý a psychopaticko-sadistický exekútorský ľudský odpad, v spoločnom ponižovaní, šikanovaní, týraní, hanobení ľudskej dôstojnosti vlastného národa, mnohonásobne predbehli to šikanovanie a ponižovanie Židov, ktorým dovolili len hodinu nakupovať na tržnici.

Zoberme si obdobie január až marec 1945, keď prakticky celý svet už vedel, že nacizmus bude porazený, lenže Slovensko muselo byť výnimkou v rámci celej Európy, keď Slováci páchali na Slovákoch tie najzvrhlejšie zločiny proti ľudskosti – a národ mlčal. Jednalo sa o tak odporné zločiny, na ktorých sa nezúčastňovali ani nemeckí nacisti, ktorí boli v tom období na Slovensku. Rany do tyla nevinným mužom, ženám, dokonca aj deťom, s následným pádom do horiacej vápenky, ani to komandám masových vrahov z POHG nestačilo. Upaľovanie nevinných obetí zaživa v stodolách, domovoch, takto obludne končila porážka nacizmu v celosvetovom meradle na Slovensku, keď už prakticky vykántrili všetkých Židov na Slovensku, tak svoje zverstvá obrátili voči vlastnému národu.

Pohrobkovia s génmi týchto vyvrheľov nielen po Novembri 1989 riadia Slovensko, pokračujú v zločinoch proti ľudskosti, ale už inými metódami, samozrejme na vlastnom národe

Na špici tejto zločineckej pyramídy možno zaradiť ponovembrové vlády, parlamenty, justíciu a exekútorov. Pokiaľ niekto namietne, že som vynechal oligarchov, finančné skupiny, biele goliere, či špičkové mafie, tak treba povedať, že prvopočiatky ich vzniku zlegalizovala Mečiarova vláda a vtedajší parlament, čo sa samozrejme rozrástlo a upevnilo, hlavne po ekonomickej moci, za vlády Dzurindu, Fica, Pellegriniho – a dnes tieto skupiny či kartely riadia z  úzadia tento štát, pričom politici sú v pozícii ich prostitútova služobníkov.

Ale vráťme sa nielen k téme, ale aj ku konkrétnym dôkazom, aby sme si rozobrali to, čo je v samotnom nadpise. Krvilačné šelmy, smradľavý ľudský odpad, psychopatické a sadistické kreatúry, špecialisti na realizovanie zločinov proti ľudskosti, ale už inými metódami, členovia ponovembrových vlád, parlamentov, justície a exekútorskej prašiviny, aby pokračovali v zločinoch proti ľudskosti z vojnového obdobia, dokonca ešte zvrhlejšie cez niektoré  metódy, ako vo vojnovom období. Keďže koncentračné tábory a plynové komory už neexistujú na realizovanie zločinov proti ľudskosti, smradľavý psychopaticko-sadistický ľudský odpad z ponovembrových vlád a parlamentov, začal od roku 1993 realizovať zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, čo si dokonca vo vojnovom období nedovolil realizovať ani nemecký nacizmus na vlastnom národe, takéto niečo neexistovalo ani za prezidentovania Jozefa Tisa.

Keď si rozoberieme definíciu zločinu proti ľudskosti, tak základ spočíva v tom, keď človek alebo systém predčasne pripravia nevinného človeka o život. Spôsoby, cez ktoré sa to dá robiť, možno rátať na 20, 30.... Lenže medzi zločiny proti ľudskosti patrí aj popieranie základných ľudských a ústavných práv zo strany zločineckých sudcovských vyvrheľov, napríklad nerešpektovanie práva na odvolanie, nečakanie na rozhodnutie nadriadeného súdu, na toto odvolanie. No a potom je tu ďalší psychopaticko-sadistický, smradľavý ľudský odpad, exekútorskí hajzli a exekútorské hyeny, ktorým vláda a parlament pripravili také zákony, cez ktoré môžu nielen okrádať, ponižovať a týrať hlavne dôchodcov, u ktorých je realizovaná exekúcia, ale v zločinnom spolčení ich doháňať k takej situácii, aby bol predčasne ukončený ich život.

Tak ako nemecký nacizmus po príchode ľudí do koncentračného tábora, natlačených v dobytčákoch, ako prví boli zbavení života starí a nevládni, ťažko zdravotne postihnutí, nevhodní na otrockú prácu a lacnú pracovnú silu pre ekonomiku nemeckého nacizmu. Ponovembroví exekútorskí hajzli a ponovembrové exekútorské hyeny to ešte cez zločinecké zákony psychopaticko-sadistického, zločineckého a smradľavého ľudského odpadu z ponovembrových vlád a parlamentov, k tomuto účelu pripravené, ešte toto utrpenie vylepšili a predĺžili. Budem dokumentovať.

Väčšina takto postihnutých dôchodcov, kde niektoré exekúcie boli podvodne vyrobené, dostáva dôchodok cez Poštovú banku, ktorý im donesie poštová doručovateľka. Zároveň im aj sťahuje platby za plyn, elektrinu, telefón, internet, televíziu.... No a pri začatí exekúcie je im oznámené exekútorskými hajzľami a exekútorskými hyenami, cez zákony zločineckých gaunerov a hajzľov z vlády a parlamentu, za týmto účelom schválenými a zrealizovanými, že už Vám poštová doručovateľka nebude nosiť dôchodok. Pýtam sa, AKÝM PRÁVOM TAKÉTO TRESTANIE A EXPERIMENTY REALIZOVANÉ NA TAKTO POSTIHNUTÝCH? A to je len začiatok. Prídete napr. do pobočky Poštovej banky na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici, a tam Vám povedia, že sumu 210 eur, na ktorú máte nárok, SI MUSÍTE ÍSŤ VYBRAŤ DO POŠTOVEJ BANKY V ŽILINE. Pýtam sa, akým právom vy smradľaví exekútorskí hajzli, smradľavé exekútorské hyeny, smradľaví hajzli a hyeny z vlády a parlamentu, ktorí takýto zákon pripravili? Čo keby ste takéto niečo realizovali na smradľavom ľudskom odpade, ktorý vás priviedol na svet a smradľavom ľudskom odpade, ktorí vás splodil? Čo tak to realizovať na zmrdozvratkoch, ktorých ako smradľavý ľudský odpad ste priviedli na svet, splodený smradľavým ľudským odpadom?

          A pokračujeme ďalej. Hajzli a hyeny, ktorí a ktoré to takto cez zákony pripravili, tak je Vám oznámené, že si už musíte sami hradiť tie platby, ktoré Vám predtým strhávala Poštová banka. Do toho všetkého Vám Sociálna poisťovňa oznámi, ohľadom vykonávania zrážok z dôchodku nasledovné. Že Váš dôchodok je 430,30 eur mesačne, ako aj to, že Vám z tejto sumy nesmú zraziť 210,20 eur, to znamená 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu a zo zvyšku Vášho dôchodku zaokrúhleného nadol na sumu deliteľnú troma – 220,08 eur je jedna tretina, ktorú možno postihnúť – 73,36 eur. Suma Vášho dôchodku po odpočítaní zrážok je 356,94 eur mesačne.

          Pýtam sa, akým právom mi zlodejskáexekútorská hyena protiprávne zablokovala 2x po 146,72 eur? Na Poštovej banke v Žiline mi odporučili, aby som u nich zrušil účet a prešiel k Sociálnej poisťovni, kde mi bolo vyhovené, kde mi poštárka každý mesiac donesie 356,94 eur, z ktorého si uhradím všetky poplatky. Pričom Sociálna poisťovňa mi neblokuje každý mesiac 2x146,72 eur, neokráda ma, neobohacuje sa na môj účet, ako zlodejská exekútorská hyena JUDr. Andrea Prudká, Exekútorský úrad Považská Bystrica, ktorá mi doteraz nevrátila túto sumu, o ktorú sa protiprávne obohatila.Takže mi mesačne ostane 6 eur na deň, lieky, ktoré som pravidelne užíval skoro desať rokov denne, užívam teraz každý druhý deň, pričom je to priepastný rozdiel, keď zo životného minima 210 eur mi po zaplatení všetkých položiek ostalo JEDNO euro na deň, kde mi neuveriteľne pomohla pomoc od cudzích ľudí. Pričom ale, paradoxne, aj z tých 6 eur na deň nie som sebestačný, ale aj to je viac, ako jedno euro na deň.

Zločineckí vyvrheli z vlád, parlamentov, justície, exekútorov, s génmi gardistických, arizátorských, neoľudáckych zločincov, s génmi masových vrahov z POHG úspešne pokračujú v tom čo nedokončil nemecký nacizmus

V období druhej svetovej vojny bývali bežné nielen heslá typu – SMRŤ NEMECKÉMU FAŠIZMU A NACIZMU, častokrát to boli aj posledné slová vlastencov a bojovníkov proti tomuto zločineckému systému, pár sekúnd pred ich popravami. Ja si ich svetlú pamiatku dovoľujem verejne prezentovať voči tomuto zločineckému ponovembrovému systému týmito slovami –SMRŤ ZLOČINECKÝM PSYCHOPATICKO-SADISTICKÝM VYVRHEĽOM Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD, PARLAMENTOV, JUSTÍCIE, EXEKÚTORSKEJ PRAŠIVINY, S GÉNMI NACISTICKÝCH, GARDISTICKÝCH, NEOĽUDÁCKYCH, ARIZÁTORSKÝCH GÉNOV, AKO AJ GÉNOV MASOVÝCH VRAHOV Z POHG, KTORÍ OD ROKU 1990 DO ROKU 2019, NAPÁCHALI O NIEKOĽKO DESIATOK TISÍC VIAC ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, AKO OD ROKU 1939 DO ROKU 1989.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS
             
Hlavná stránka