Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Zasraná smradľavá exekútorská prašivina, smradľavý ľudský odpad – zločinné spolčenie despotov s nacistickým nádychom  A nielen tento smradľavý ľudský odpad, v zločinnom spolčení s ponovembrovými vládami a parlamentmi, súdnou mocou, úplne verejne nabehol na metódy, aké sa používali na Slovensku vo vojnovom období nacisti, ale hlavne smradľavý slovenský ľudský odpad gardistický, neoľudácky, arizátorsky, s génmi doktora Mengeleho a masových vrahov z POHG. Teraz ale s tým rozdielom, že ich metódy sú sofistikovanejšie, na rozdiel od ich predchodcov, ktorí najprv vykántrili väčšinu Židov žijúcich na Slovensku v koncentračných táboroch a plynových komorách. Keď už toto dokonali, hoci bolo tri mesiace do porážky nemeckého nacizmu, tento zločinecký ľudský odpad, v tom období, najzločineckejší odpad v celej Európe, začal likvidovať vlastných a nevinných občanov. Najskôr to bolo vyše tisíc nevinných obetí, vrátane detí, ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky, potom k vypaľovaniu osád a upaľovaním zaživa, vrátane detí a batoliat.
Dnes možno povedať, že gény tohto smradľavého zločineckého ľudského odpadu, riadia od Novembra 1989 zločineckú, zlodejskú, skorumpovanú, psychopaticko-sadistickú a nesvojprávnu Slovenskú republiku a pokračujú v tom, čo začali a realizovali ich predchodcovia vo vojnovom období, ale inými metódami. Mám dosť dôvodov napísať, že jediným zadosťučinením by bolo, keby tento smradľavý ľudský odpad bol použitý na vedecké účely miesto myší a potkanov, nielen v rámci slovenského, ale aj celosvetového hľadiska, za čo by sme ešte dostali aj bohato zaplatené. 


Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
Orlové 23. 8. 2020

Vážení
Vedenie Ministerstva spravodlivosti SR – Župné nám. 13, 813 11 Bratislava
VEC: dotaz

Vážené vedenie Ministerstva spravodlivosti SR,
nielen sudcovská a exekútorská profesia patria medzi najzločineckejšie profesie, spoločne s profesiami členov ponovembrových vlád a parlamentov, ktoré od roku 1990 urobili zo Slovenska štát zločinecký, zlodejský, skorumpovaný, mafiánsko-gaunerský, kde drvivá väčšina týchto predstaviteľov má v sebe gény fašistické, nacistické, gardistické, arizátorské, neoľudácke, ako aj gény doktora Mengeleho a masových vrahov z POHG. Nebudem tu teraz rozoberať zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných ľudí, ale sa tu budem zaoberať zločineckými, psychopaticko-sadistickými metódami, ponižovaním ľudskej dôstojnosti zo strany ponovembrových vlád, parlamentov a exekútorov voči dôchodcom, na ktorých je uvalená exekúcia, pričom v mnohých prípadoch – podvodná.

Pýtam sa, akým právom sudcovský gauner Tibor Jankovský, sudca OS Považská Bystrica, jeho dlhoročný podpredseda a švagor Moniky Jankovskej, vydá vedome a úmyselne nevykonateľné predbežné opatrenie, poprie Vaše najzákladnejšie právo, právo na odvolanie, nečaká na rozhodnutie nadriadeného Krajského súdu v Trenčíne, ktoré jeho predbežné opatrenie ZAMIETLO – a je na Vás uvalená exekúcia za nejaké „nepeňažné plnenie.“ Vyjadrenie OP Považská Bystrica je, že to je v poriadku, lebo sudca Jankovský MÁ LEN INÝ NÁZOR, AKO KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE. Pýtam sa, podľa akého zákona je názor podriadeného sudcu považovaný za zákonný pred názorom krajského súdu? Pokiaľ toto má oporu v zákone, tak sa pýtam, ktorí zločinci takýto zákon pripravili a schválili, alebo, ktoré tupohlavé hovädá a kravy?

A teraz k samotným exekútorom, alebo k zločinnému spolčeniu ponovembrových vlád, parlamentov, s exekútormi, ktoré im cez zákony umožňuje fašistické, nacistické, gardistické, neoľudácke metódy, ponižovanie, šikanovanie a hanobenie ľudskej dôstojnosti dôchodcov, na ktorých je uvalená exekúcia. Akým právom dôchodca, ktorý je klientom banky, dôchodok mu doručuje poštová doručovateľka, banka mu taktiež strháva všetky poplatky, plyn, elektrina, TV, internet,..., tak zrazu mu príde oznámenie, že zločinecké a psychopaticko-sadistické exekútorské kreatúry mu oznámia, že kvôli exekúcii už mu poštová doručovateľka nebude nosiť dôchodok a poplatky si zrazu musí platiť sám. Predstavte si, že ste klient Poštovej banky, idete si zákonom určenú sumu vybrať do pobočky na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici – a tam Vám povedia, že to MUSÍTE ÍSŤ DO POBOČKY POŠTOVEJ BANKY V ŽILINE. Viete Vy vôbec, čo to pre dôchodcu, častokrát s vážnym zdravotným postihnutím znamená? To čo si o sebe myslíte, vy špinaví pohrobkovia nacistických, gardistických, neoľudáckych metód, s génmi doktora Mengeleho a masových vrahov z POHG, majúci ich gény, veď už je 75 rokov od porážky nemeckého nacizmu. Chápem, chápem, veľmi vám chýbajú koncentračné tábory, plynové komory, rany do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky, vypaľovanie osád, upaľovanie ľudí zaživa, takže na týranie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti starých ľudí, treba modernejšie a sofistikovanejšie metódy.

A pokračujem ďalej. Aj keď Vám zrážajú určitú sumu, pričom zvyšok by Vám mal ostať, zlodejská a psychopaticko-sadistická exekútorská zberba, kde máte nárok na povinnú čiastku, okolo 200 eur, Vám zablokujú aj ten ďalší zvyšok, pričom mne to robilo 2x144 euro za dva mesiace protiprávne zablokované, teda, o toto ma táto exekútorka okradla. Akým právom? To aké zločinecké a psychopatick-sadistické kreatúry robili a schvaľovali takéto zákony?

Ešte šťastie, že v Poštovej banke v Žiline sú pracovníci s ľudským citom, na rozdiel od zločineckej a psychopaticko-sadistickej zberby z vlád, parlamentov a exekútorov, a bolo mi poradené, aby som sa ako klient odhlásil z Poštovej banky a prešiel k Sociálnej poisťovni, kde mi bolo vyhovené, a nestačil som sa diviť tým rozdielom. Ako dôkazový materiál tu posielam oznámenie Sociálnej poisťovne z 26. marca 2020, že vyhoveli mojej žiadosti, ako aj predtým oznámenie z 20. januára 2020 o vykonaní zrážok z dôchodku – a aký dôchodok mám dostávať, že sa jedná o sumu ktorú mi bude nosiť poštová doručovateľka – 356,94 EUR mesačne. Pýtam sa, akým právom ma exekútorská hyena okradla o 2x144 EUR za prvé dva mesiace, pokiaľ som sa nestal klientom Sociálnej poisťovne? Ako ďalší dôkaz predkladám oznámenie Sociálnej poisťovne z 30. júna 2020 o výplate dôchodku v hotovosti, doručeného poštovou doručovateľkou v sume 358,48 EUR mesačne.To znamená, keby som sa nestal klientom Sociálnej poisťovne, zlodejská exekútorská hyena by mi protiprávne zablokovala, teda ma okradla mesačne o 144 EUR počas trvania exekúcie a každý mesiac by som pre tých 200 EUR chodiť z Považskej Bystrice do Žiliny, zaplatiť šoféra, pričom vzhľadom k môjmu vážnemu zdravotnému stavu by som nezvládol cestovanie vlakom, ako aj pešiu chôdzu v Žiline, keď kvôli problémom s dýchaním a kamennými nohami musím každých 50-70 metrov zastaviť a oddychovať.
Pýtam sa, dokedy vláda a parlament v zločinnom spolčení s exekútormi chcú voči dôchodcom realizovať zločinecké nacistické a gardistické metódy, doháňať ich k neriešiteľným situáciám, končiacich pomalou smrťou? To vám tak chýba to vojnové obdobie, kde vaši predchodcovia, po ktorých ste zdedili gény, vykántrili skoro všetkých Židov žijúcich na Slovensku v plynových komorách, potom, 3 mesiace pred koncom vojny ranou do tyla strieľali masoví vrahovia z POHG národnosti slovenskej nevinných občanov, vrátane detí, s následným pádom do horiacej vápenky, alebo vypaľovaním osád a upaľovaním nevinných ľudí za živa, vrátane nemluvniat. Ako vidieť, zločiny proti ľudskosti voči starým a nevládnym z vojnového obdobia na Slovensku cez plynové komory, ste po Novembri 1989 nahradili pomalou smrťou voči dôchodcom po dlhodobom ponižovaní ich ľudskej dôstojnosti, vládou, parlamentom a exekútormi. Taktiež dôrazne požadujem vysvetlenie, prečo Sociálna poisťovňa strháva len určenú zrážku, pri ktorej dôchodca má šancu prežiť, na rozdiel od zlodejských exekútorských gaunerov?

Vladimír Pavlík

    PRINT RSS
             
Hlavná stránka