Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Exekútorská zlodejka JUDr. Andrea Prudká, súdny exekútor, Exekútorský úrad Považská Bystrica, ma vedome okradla o sumu 2x146,72 eur  


V prvom rade chcem povedať, že som nikomu nič nedlhoval, do tejto exekúcie ma dostal sudcovský gauner JUDr. Robert Jankovský, patriaci do zločineckého gangu bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR a predtým sudkyne v Trenčíne, JUDr. Moniky Jankovskej, úmyselným vydaním predbežného opatrenia, ktoré som nemohol realizovať, pričom porušil aj moje najzákladnejšie právo – právo na odvolanie, ktoré uznesením Krajského súdu v Trenčíne bolo v môj prospech. Sudca Jankovský napriek tomu nečakal na rozhodnutie nadriadeného Krajského súdu v Trenčíne, a v zločinnom spolčení so súdnou exekútorkou JUDr. Bílou, rodenou Hlavňovou z Košíc, bola na mňa uvalená exekúcia za akési nepeňažné plnenie. Pýtam sa, akí zločineckí gauneri a hajzli riadia tento štát, kde sa nerešpektuje jedno z najzákladnejších ústavných a ľudských práv – právo na odvolanie?

Exekúciu začala realizovať súdna exekútorka JUDr. Andrea Prudká z Exekútorského úradu v Považskej Bystrici. Zároveň som dostal vyrozumenie zo Sociálnej poisťovne v Bratislave, že dotyčná zrážka bude 73,36 eur mesačne, pričom zostatková suma po odčítaní tejto zrážky určená Sociálnou poisťovňou v Bratislave bude 356,94 eur, teda mesačná suma môjho dôchodku. Lenže zlodejská exekútorka Andrea Prudká mi protiprávne zablokovala za dva mesiace, teda, každý mesiac, 146,72 eur, čím ma vedome a úmyselne doháňala do neriešiteľnej situácie. Poštová banka v Žiline mi navrhla, aby som u nich zrušil účet a požiadal Sociálnu poisťovňu, aby mi bol dôchodok doručovaný poštovou doručovateľkou, kde mi bolo po dvoch mesiacoch vyhovené, takže už ma dotyčná exekútorka nemôže okrádať a blokovať mi aj to, na čo nemá nárok. Takže moja posledná veta – ZLODEJSKÁ SÚDNA EXEKÚTORKA JUDr. ANDREA PRUDKÁ, KEDY MI BUDE VRÁTENÁ DOTYČNÁ SUMA, O KTORÚ SOM BOL OKRADNUTÝ A O KTORÚ SA SÚDNA EXEKÚTORKA OBOHATILA? Súčasťou článku je oznámenie Sociálnej poisťovne.

Vladimír Pavlík


Oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonaní zrážok z dôchodku zo dňa 20.1.2020

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka