Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ministerstvo spravodlivosti usvedčilo zlodejskú exekútorskú hyenu JUDr. Andreu Prudkú,
 Exekútorský úrad Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Tel./fax: 042/4262 114, mobil: 0905/ 428 141, e-mail: andrea.prudka@ske.sk


Odpoveď tohto štátneho orgánu, ktorú som doporučene dostal, bude súčasťou tohto článku. Hoci od porážky nemeckého nacizmu uplynulo už 75 rokov, keď vo vojnovom období na Slovensku sa gardistickí, neoľudácki, arizátorski zločinci, ako aj zločinci s génmi doktora Mengeleho a masoví vrahovia z POHG, keď už nechali vykántriť cca 60 000 Židov žijúcich na Slovensku v koncentračných táboroch a plynových komorách, tak potom ešte ako bonus, TRI mesiace od porážky nemeckého nacizmu, začali páchať zločiny proti ľudskosti na vlastnomnárode, aby nevyšli z tempa.Ranou do tyla a následným pádom do horiacej vápenky, pripravili o život vyše tisíc nevinných mužov, žien, detí, vrátane nemluvniat. Ani toto im nestačilo. Vypálili niekoľko osád, usadlostí, ZAŽIVA UPAĽOVALI NEVINNÝCH ĽUDÍ. Tých Židov, ktorých nevykántrili, hanobili a ponižovali ich ľudskú dôstojnosť aj tak, že napríklad na tržnici pri nakupovaní zeleniny, mohli byť len hodinu.

Po Novembri 1989, túto ich úlohu, aj keď cez iné metódy, prebrali ľudské spodiny, z ponovembrových vlád a parlamentov, v zločinnom spolčení s ďalším ľudským odpadom a ľudskou spodinou,  exekútorskými gaunermi a exekútorskými  fľandrami, s génmi týchto zločineckých vyvrheľov a masových vrahov, z vojnového obdobia.

Dnes to už môžem povedať na plnú hubu, že November 1989 umožnil nástup riadiť tento štát práve tejto ľudskej spodine a ľudskému odpadu, s génmi sadistov, psychopatov a masových vrahov z vojnového obdobia na Slovensku. Tieto krvilačné šelmy nedokážu utlmiť tieto zdedené gény, pričom cez vykrádanie zdravotníctva, kde každoročne doženú k predčasnej smrti niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska, nepotrebujú ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ani rany do tyla, ani horiace vápenky, ani upaľovanie zaživa. Nemohli zabudnúť ani na týranie, ponižovanie a hanobenie ľudskej dôstojnosti, v mnohých prípadoch, ktoré boli ešte horšie, ako vo vojnovom období, keď po príchode každého nového transportu do koncentračného tábora, prví išli do plynu starí a nevládni, ktorí nemohli už byť ekonomickým prínosom pre nemecký nacizmus.

Ako vyzerá v realite takéto týranie, hanobenie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti voči dôchodcom, ktorí sa napríklad aj podvodne dostanú do spárov exekútorských gaunerov a exekútorských fľandier, v zločinnom spolčení s ponovembrovými vládami a parlamentmi, hovorí aj nasledovné svedectvo. Predstavte si, že ste klient Poštovej banky, alebo inej banky, poštová doručovateľka Vám každý mesiac prinesie dôchodok, kde sú už odrátané platby za elektrinu, plyn, telefón, internet, televíziu či ostatné položky, ktoré sú Vám automaticky stiahnuté samotnou bankou a poslané na dotyčné účty. A potom dostanete vyrozumenie, že kvôli exekúcii Vám už poštová doručovateľka nebude nosiť nielen dôchodok, ale ani banka Vám nebude realizovať ostatné platby, spojené s úhradou za plyn, elektrinu a ostatné položky, že máte nárok len na 200 eur, ktoré Vám patria podľa zákona. Takže idete do pobočky Poštovej banky na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici, a tam Vám oznámia, ŽE TÝCH 200 EURSI MUSÍTE ÍSŤ VYBRAŤ DO POŠTOVEJ BANKY V ŽILINE?!?!?! To čo má znamenať, skurvená spodina a ľudský odpad, exekútorskí gauneri a exekútorské fľandry, pokiaľ sa nemýlim, nemecký nacizmus, ktorý takéto experimenty robil so starými ľuďmi, od jeho porážky už uplynulo 75 rokov!!! Takéto experimenty realizujte na smradľavom ľudskom odpade, ktorý vás splodil a porodil. Ako je to možné, že takéto hanobenie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti, KDE EXEKÚTORSKÍ GAUNERI A EXEKÚTORSKÉ FĽANDRY DOHÁŇAJÚ SENIOROV DO BEZVÝCHODISKOVÝCH SITUÁCIÍ, BA DOKONCA K PREDČASNEJ SMRTI. To Vám neprekáža, fašistickí, nacistickí, gardistickí, neoľudácki vyvrheli, sadisti, psychopati a vrahovia, s génmi doktora Mengeleho a masových vrahov z POHG, z vojnového obdobia na Slovensku z ponovembrových vlád, parlamentov, MV SR, GP SR, MS SR? Nič vám nehovorí § 420, ods. (1) – Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, kde sa hovorí – „Kto v súvislosti s výkonom právomocí orgánu verejnej moci inému týraním, mučením, alebo INÝM NEĽUDSKÝM alebo  KRUTÝM ZAOBCHÁDZANÍM spôsobuje telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa.....

Odcitujem z listu, ktorý mi doporučene poslalo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorý bude súčasťou tohto článku, a tam je aj takáto veta – Výšku zrážky Vášho dôchodku teda NEURČUJE EXEKÚTOR, ale vypočíta ju Sociálna poisťovňa v zmysle uvedeného nariadenia vlády. Akým právom mi potom špinavá exekútorská fľandra zablokovala 2x144 eur, o ktoré ma vedome okradla? Akým právom smradľavá exekútorská ľudská spodina a smradľavý exekútorskí ľudský odpad,  zakazuje Poštovej banke, aby mi nerealizovala ďalšie platby za plyn, elektrinu, televíziu či ďalšie položky?

Vladimír Pavlík

Oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonaní zrážok z dôchodku zo dňa 20.1.2020
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka