Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Moja odpoveď plk. PaedDr. Pavlovi Slivkovi – riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred, Banská Bystrica  

 

          Súčasťou tohto článku je vyrozumenie, ktoré mi doporučene poslal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred, Banská Bystrica, plk. PaedDr. Pavel Slivka, ako aj moja reakcia na toto vyrozumenie, kde pánovi plukovníkovi navrhujem - odporúčam, aby si srandu robil z ministra vnútra SR, a nie zo mňa. Vyrozumenie a moja odpoveď sú súčasťou tohto článku.

Vladimír Pavlík  
odpoveď PPZ-NKA-OS-803-001/2020-PZ

VladimirPavlik
pavlik.vlado@yandex.com
todayat 10:16
1 recipient
spracovateľ@minv.sk
Messagelanguage: slovak. Translateinto english?
Translate
Vážený pán plk. PaedDr. Pavel Slivka - riaditeľ

Srandu si choďte robiť z Vášho ministra vnútra, týka sa dotyčnej vety, ktorá je súčasťou Vašej odpovede:

"Vo Vašich podaniach uvádzate, že existuje "svedok, ktorý by mohol uviesť podstatné skutočnosti v danej veci" avšak jeho totožnosť či už vo Vašich podaniach alebo vyšetrovateľovi pri Vašom výsluchu ste odmietli uviesť a teda túto osobu nebolo možné vypočuť v rámci konania."

Takže, kvôli ochrane môjho svedka som navrhoval - žiadal jeho konfrontáciu s Osrmanom pred vyšetrovateľom polície, kde po určení termínu by som osobne s dotyčným svedkom prišiel. Keďže Slovensko je štátom zločineckým a mafiánsko-gaunerským, súčasťou ktorého je aj Ministerstvo vnútra SR a časť polície, bola tu dôvodná obava, že svedok, vzhľadom k tomu, čo by pri konfrontácii s Osrmanom povedal a usvedčil ho, by bol ešte pred konfrontáciou zastrašovaný, vydieraný, terorizovaný, s prípadnou ujmou na živote, ČO JE BEŽNOU VECOU V ZLOČINECKOM A MAFIÁNSKO-GAUNERSKOM SLOVENSKU, preto, kvôli jeho bezpečnosti, som v predstihu neuvádzal jeho meno, jeho totožnosť by bola odtajnená priamo pri konfrontácii s Osrmanom, o čo ale polícia nemala záujem, keďže v dotyčnej kauze je zapletený aj Ján Čarnogurský či vysoký cirkevný hodnostár. Samozrejme, že budem podnikať ďalšie kroky, ktoré nebudú príjemné pre Ministerstvo vnútra SR, ani pre tento zločinecký a mafiánsko-gaunerský štát.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS

             
Hlavná stránka