Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

21. Je prirodzené, že túžime po životnom úspechu,
otázka je, či nám to prispeje ku konečnému prospechu. 

17. 1. 2021

Veľa sa teraz rozpráva a píše o relatívnosti pohlaví, o podceňovaní žien a preceňovaní mužov a o zásadnom rešpekte k individuálnosti a rozdielnosti. Je to stále ten istý trend, ktorý naznačuje už kniha Genezis, že my by sme to nakoniec vedeli zariadiť lepšie, ako ten zastaralý Boh, ktorý toho zďaleka nemohol vedieť toľko ako my.
Fakt je jeden, že muži od žien rozdielni sú a prináša nám to nielen veľkú a nezmerateľnú radosť, ale aj veľké, nielen dočasné trápnosti, ale aj celoživotné trápenia. Keď som si v mladosti skúšal nájsť vzťah, v ktorom by sme si rozumeli, vždy som narážal na problém ženskej duše, ktorá túži po úspešnom a dokonalom mužovi, po princovi na bielom koni. Po takom, ktorý bude tip - top za každých okolností a hneď. My chlapi vieme trochu lepšie, že úspešnosť a výnimočnosť je zásadne v niečom inom, ako "len" plodiť deti a dokonale sa starať o ne a zvlášť a osobitne o ich matku. Ale nemôžeme sa tým ženám čudovať a vyčítať im, že ich chápanie úspešnosti je z nášho pohľadu trochu iné a vymedzenejšie.
Hovorí sa, že všetky vojny, hádky a biedy sa konajú kvôli ženám, bolo to vraj tak pred trójskou Helenou a bude to tak aj po nej. Je na tom veľa pravdy. Pod šedými eminenciami, neviditeľnými a nepoznateľnými hýbateľmi a iniciátormi sa podvedome chápu muži, ale zároveň celoživotné skúsenosti nám predkladajú definíciu "cherchez la femme", teda takmer za všetkým hľadaj ženu. Môj otec hovorieval, že my chlapi sme ako také veľké a lenivé kapry a aby sme dobre fungovali a vydali zo seba čo najviac, potrebujeme, aby nás preháňali tie bystré a neúnavné šťuky.
Píšem tieto možno aj humorné nápady nielen kvôli súčasnému ani nie zrovnoprávňovaniu, ale hlúpemu glajchšaltovaniu pohlaví, ale aj zoči - voči terajším tendenciám v Cirkvi, kde sa prestáva ctiť ich individualita a všeobecná rozdielnosť. I keď výnimky potvrdzujú pravidlo a aj tieto výnimky si treba ctiť. Ale nemôžeme kvôli výnimkám meniť zákony, zvyklosti a pravidlá, ktoré určili tisícročia pred nami a ktoré od nás nezávisia. Boh je večný a my môžeme s ním diskutovať, ale nemôžeme predpokladať, že niečo zariadime lepšie ako On. Nezabúdajme teda na potrebu pokory, lebo stvoríme obludy, ktoré nás vyženú z paláca do búdy!


Vlado Gregor ,  gregigregor58@gmail.com

22. Neposlúchajme len krásne a hlúpe reči,
     lebo skončíme rozdelení v ohni a meči. 

Pôst 2021

Milí moji čitatelia, zažil som nedávno súboj s krutým vírusom a sledujem, ako sa zápas s ním využíva a zneužíva na likvidáciu akejkoľvek slobody. Dlho naznačujem vo svojich úvahách, že možno je aj o chlp lepšia vláda realistov a kriminálnikov, ako idealistov a bláznov. Naozaj nechcem tým nič povedať, iba naznačiť a je samozrejme pravda, že tieto kategórie sa často a nevyhnutne prelínajú.
Hlbšie som si uvedomil aj ten fakt, že problém je obhajovať omyl a ešte väčší problém je obhajovať lož. Cirkev stále a s neuveriteľnou zotrvačnosťou obhajuje augustínovské omyly, ktoré vyplývajú z vtedajšieho obmedzeného poznania. Už aj to je zlé, ale rádovo horšie je to, že obhajuje lož 2. vatikánskeho koncilu, ktorý zobral katolicizmu nielen jeho výnimočnosť, ale aj zmysel. S týmito dvoma hrôzami bojujem už od desiatich rokov a už ma to začína unavovať. Za stratu viery a za jamu, v ktorej sme sa ocitli, si naozaj môžeme predovšetkým my sami.
Rozoberiem tieto zásadné problémy podrobnejšie. Ako sa odvažujem kritizovať sv. Augustína a dlhodobo sa povyšovať nad tohto veľducha? Uvedomme si, čo on vlastne tvrdí. V podstate to, že tu bol na začiatku nejaký jediný a dokonalý Adam a vďaka jeho neposlušnosti prišla do ľudského sveta a vlastne aj do sveta živočíšneho a vesmírneho smrť a utrpenie. Skrátka, Adam je tomu na vine a netreba sa už Boha na nič pýtať, dosť ho provokovali a otravovali Kazateľ a Jób.
Pozrite sa, 37 rokov robím na SAV a s množstvom ľudí som veľmi vážne rozoberal existenciu evolúcie. My môžeme veriť, že v tomto úžasnom procese má Boh svoje prsty a žasnúť nad tým a skúmať to, ale o samotnom fakte nemôžeme mať žiadnu pochybnosť. Lebo nevyvíjal sa len vesmír, život a ľudstvo, ale jasne si uvedomujeme, že aj my sami. A čo ešte vyplýva z Aurélia Augustína? Že záleží predovšetkým a jedine na akejsi Božej náladovosti a ľubovôli, krajšie povedané na milosti a predurčenosti ako akýchsi kategóriách teodicey, teda ospravedlňovania Boha za každú cenu. Nielen Kazateľ a Jób, ale už Abrahám sa musia v hrobe obracať. Nakoniec, tejto podivuhodnej tézy sa chytili Luther a Kalvín. Ešte že po dlhom čase katolícka Cirkev zareagovala dogmou o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, teda o fakte narodenia sa bez takzvaného dedičného hriechu.
To, že zlo v človeku sa nedá poprieť a že už šimpanzy vedú medzi sebou likvidačné vojny a beštiálne mučia svojich opozičníkov nám nedáva možnosť o našej zdedenej živočíšnosti a hriešnosti pochybovať.
K tomu druhému a isteže zásadnejšiemu problému problému, teda k popretiu a likvidácii katolicizmu ako jedinečného učenia, sa možno podrobnejšie ešte vyjadrím. Ťažko sa tieto neuveriteľnosti a pritom samozrejmosti reflektujú a treba k tomu veľkú silu a dobrú formu. Jedno je jasné a zdokumentované, že na koncile sa nielen poza chrbát veriacich, ale aj jeho účastníkov, uzatvárali dohody s B´nai Brith a podobnými organizáciami a pokračuje to doteraz. Možno to už aj konečne vrcholí. Aspoň dúfajme. Veci sú zaznamenané a aj keď zametané pod koberec, nakoniec vyjdú najavo a a aktéri sa budú hanbiť ako psi. Alebo aspoň ich nasledovníci.
Modlime sa teda a prosme a zodpovednosť za vlastné slová neustále so sebou nosme.
Vlado Gregor , gregigregor58@gmail.com

23. Hlásajme naše predstavy, našu krásu a spásu,
ale nechcime konkurovať Božiemu jasu!   
 
14. 3. 2021

Svätého Aurélia Augustína neustále trápil problém existencie absolútneho dobra a absolútneho zla. Je to problém nielen jeho, ale všetkých ľudí a všetkých náboženstiev a filozofií.
Ide v podstate o to, že v životnej praxi nie je možná realizácia takýchto pojmov, alebo len výnimočne. Sú to teda nereálne predpoklady, podobne ako ten, že telesnosť je zlá a duchovnosť dobrá. Málokto sa to odváži povedať, ale Augustín bol sexualitou možno ešte viac posadnutý ako Sigmund Freud, samozrejme v opačnom garde.
Predpokladá sa, že mnohobunkové organizmy sa uplatnili preto, že boli väčšie a mohli požierať tie jednobunkové. Takisto sa zdá, že smrť prišla na svet v súvislosti s pohlavným rozmnožovaním, v tomto mal Augustín správne tušenie. Pretože ak sa organizmy množia delením, tak vlastne nezomierajú, hynú z iných príčin. Ono je to s dobrým a zlým tak, že pri vzniku vedomého života je uvedomelá bytosť, či už človek, alebo jeho predchodcovia, odsúdená rozhodovať sa medzi dobrom a zlom a medzi menším a väčším zlom, medzi dobrom celku, či už rodiny, kmeňa, štátu, alebo ľudstva a dobrom jednotlivcov a skupín. Tieto problémy nevyrieši žiadny manicheizmus, ani gnosticizmus a ani žiadne iné teórie, ani Augustínove, ani katechizmové. Vždy sa musíme rozhodovať my sami, podľa okolností, možností a našich nedokonalých vedomostí a schopností. Väčšiu svätosť, ako je pokora pred týmto poznaním, si nedokážem predstaviť. Myslím si, že toto poznanie je aj podstatou príbehu o Adamovi a Eve.
Vzbudzuje pohoršenie veta v modlitbe Otče náš "neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého". Máme pokušenie ju meniť a vykladať v prospech absolútne dobrého Boha. Ale uvedomme si, že bez existencie pokušení by sme ich ani nemohli poznať a nemali by sme sa ako a kde naučiť, ako sa im vyhnúť.
Priamym otázkam o existencii náhodného a nezavineného zla sa elegantne vyhol aj Ježiš. Po otázke o smrti ľudí po páde veže v Siloe sa vyjadril, že tí ľudia neboli horší od iných, ale takéto udalosti sú pre nás výstrahou správať sa tak, aby sme všetci podobne nezahynuli. Takisto, keď sa ho pýtajú na prípad slepého od narodenia, či zhrešil on, alebo jeho rodičia, hovorí, že takéto veci sa stávajú, aby sa prejavili skutky Božie, teda milosrdná starostlivosť o takýchto ľudí a konkrétne vedomie o našej nedostatočnosti, nedokonalosti a nezodpovednosti.
Vyhlasovanie možnosti dosiahnutia absolútneho dobra vedie ku katastrofám a politici a iní spasitelia nám to pravidelne predvádzajú. Ešte že sa skôr či neskôr takýmto hlúpym správaním sami znemožnia a pochovajú. Ave caesar imperator, heil Hitler, zdravstvuj Stalin a mnohí iní, ďalší a súčasnejší.
Bože, buď milosrdný k nám hriešnym a smiešnym!

 

Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka