Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka


11. V snahách po akomsi nepoškvrnenom úspechu sa často dostávame k zaslúženému výsmechu.  

Zjavenie Pána 2019

Občas mi vyčítajú, že píšem nesúvisle, nedodržiavam definície a presné termíny. Milí moji, múdrosť života je oveľa väčšia a hlbšia ako všetky teórie a umelé vymedzenia. Zažil som na vlastnej koži veľké prejavy nezmyselnej a nepochopiteľnej ľudskej zloby a zažívali to aj moji blízki a priama rodina.

Mal som v nedávnej úvahe analýzu lži, klamstva, výhovoriek, taktizovania a podvádzania a čudoval som sa, že v Desatore nie je paragraf "Neoklameš". Ide tu o to, že niečo iné je klamstvo v záujme zvýšenia moci nad inými ľuďmi a podvody kvôli bohatstvu a kariére a niečo celkom iné je taktizovanie a povedzme si priamo, že aj podvádzanie, v rámci zachovania holej existencie. Nakoniec, o čom je celá biblická história? Nielen v Starom zákone sa chytračí kvôli zachovaniu svojho života a života svojich blízkych. Aj Ježiš hovorí síce, že je pravda, cesta a život, ale zároveň dodáva, že máme byť nielen jednoduchí ako holubice, ale občas aj ľstiví ako hady.

Pokušenie pocitu vlastníctva dobra a pravdy vedie ľudí neustále ku katastrofám. Áno, pozemský svet, jeho konanie a politika, sú postavené na lži a vytváraní vzájomných výhod, ináč to asi nejde. Stačí si prečítať antické histórie či pradejiny vzniku rôznych národov a štátov. Vieme doteraz o tom, aký bol a čo robil Herodes Antipas. Napriek tomu ho Ježiš tak trochu láskavo nazval iba líškou a ináč vysokú politiku konkrétne nekomentoval. Málokedy si uvedomujeme aj to, že apoštol Pavol písal o potrebe rešpektovať svetskú vrchnosť za vlády cisára Neróna!

My iste máme túžiť po dobre pre všetkých a po jasne definovanej pravde, ale vždy sa musíme aspoň snažiť vidieť dané a konkrétne možnosti, perspektívy a alternatívy našich drzých a opovážlivých snažení po radikálnej zmene daného zlého a hriešneho stavu. Veľakrát vo svojich úvahách upozorňujem, že často sa kvôli mladistvej, nadšenej a nekritickej snahe o vyššiu, čistejšiu a definovanejšiu pravdu a o takzvanú bezchybnú a konečne dokonalú spoločnosť, diali nielen v histórii, ale aj v žeravej súčasnosti tie najväčšie hlúposti, celkom zbytočné krivdy a neuveriteľné krutosti!

Bože, buď milostivý nám, hriešnym a smiešnym!


Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

    

12. Ako môže prežiť pokora a nádej? Len v duši skromnej, naivnej a mladej? 

Popolcová streda 2019

V čom sa líši viera v Boha od ateizmu? A v čom sa môžu veriaci i neveriaci spoločne a veľmi podobne mýliť? My a ja veríme, že ten Boh má "v merku" od najmenšej častice až po celý vesmír úplne všetko a vidí to z nadhľadu a konečnej perspektívy. Pre nás, veriacich aj neveriacich, je to však len zhluk náhod, ktoré sledujeme v akomsi súvise a hľadáme v nich logiku, ale nedarí sa nám to. V tom sa však líšia veriaci od neveriacich, že idú do vopred prehraných bojov s nádejou a dôverou vo svojho neustáleho Sledovateľa, Vnímateľa, Ochrancu a Zástancu. Aj keď z logického a dočasného hľadiska sa zdajú tie boje prehrané, my veríme, že naše prehry, trápenia a nezdary majú svoj význam a zmysel, aj pre úplne iných a neznámych, v neznámom a neurčitom čase.

Moja starenka boli síce formálne neučená žena, ale úžasne múdra. Takmer sto rokov sa dožili v nádeji a pri zdravom rozume, držiac sa hesla "každý sme na ňeco a ňegdo aj na nic." Sám nie som schopný tvoriť systematicky a zámerne, ale verím, že Boh nakoniec dáva tomu môjmu hľadaniu a snahám nejaký zmysel, ktorý možno nakoniec viac prospeje iným, ako mne samému. Organizujem teda dva - tri krát do týždňa pivno - filozofické stretnutia, dám si tam dve - tri pivá a o druhej - tretej sa zobudím a všetko mi je jasné. Iste ste sa na tom mojom pláne práce dobre pobavili a je to v ľudskej povahe baviť sa na iných, kritizovať ich a vysmievať sa im - či už ide o iných jednotlivcov, národy, alebo iné zoskupenia ľudí, našich blížnych i vzdialených a občas pre nás úplne nepochopiteľných. Trápime sa teda, hľadáme a hádame, pretože v povahe máme nachádzať zmysel aj v zdanlivo úplných náhodách a nezmysloch. Práve v tom sme však ľuďmi a pre našu budúcnosť je rozhodujúce to, či si to dokážeme navzájom uznať, vnímať to a rešpektovať.

Mnohí svätci, proroci, mučeníci a poctiví hľadači pravdy bojovali zo svetského hľadiska vopred prehratý boj, ale nakoniec tí reálnejší a rozumnejší zistili, že práve týmto nezištným a nereálnym obetavcom je treba byť vďační a prípadne im postaviť aj nejaký pomník, ba aj na ich počesť založiť nejakú organizáciu, ktorá ostatných povzbudí a dodá im reálnu a skutočnú nádej, napriek všetkej logike a neúctivému a nepokornému ľudskému rozumu. Je dobré, keď si to uvedomíme my všetci, rozumní i nerozumní, veriaci i neveriaci, reálni i nereálni, pyšnejší i pokornejší.


KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU!


Vlado Gregor , gregigregor58@gmail.com


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka