Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka
  Tí nešťastní kotlebovci sa zase vytasili so šekmi na 1488, čo bolo podnetom k tejto úvahe. My sme tu vďaka prez. Tisovi žili pomerne v závetrí, ale nezabúdajme, čo sa dialo s kresťanmi v Nemecku, nehovoriac už o Poľsku. Okrem toho, dejiny spolu súvisia a na seba naväzujú, preto bez Hitlera a jeho porážky by ani komunizmus nedosiahol až takú strašnú a temnú moc. Preto propagovať sa cez číslo 1488 je absolútny morálny suterén a výzva na pokánie, ktorá pred sto rokmi zaznela z Fatimy platí dodnes Cirkevní podporovatelia by si mali uvedomiť, že nemožno si špiniť hubu Adolfom Hitlerom a zároveň si ju vymývať Ježišom Kristom! Trocha zlého kvasu pokazí celé cesto.

    

19.
Všeličo až tak ľudí nebolí, ak používajú správne symboly.
13. 10. 2017

Mnohí si myslia a aj hovoria, že vládnuť a riadiť sa dá len kruto, násilím a pomocou biča. Chovatelia a cvičitelia koní a iných zvierat hovoria niečo celkom iné. Diktatúry často používajú zvraty ako "Ordnung muss sein", teda poriadok musí byť , alebo "Republiku si rozvracať nedáme". Je smutné, že takéto symboliky a heslá sa stále znovu vracajú a inovujú. Áno, tá demokracia, zvlášť tá nerealistická a rôznym spôsobom anarchistická a neoboľševická vie tvoriť veľký neporiadok a neuveriteľné krivdy. Ale sú liekom biče, hrozby, pochody a uniformy?

     Je pravda, že za samonazvanej Tisícročnej ríše sa podobné symboly a šifry ako tých povestných 1488 nepoužívali, lebo neboli potrebné. Teraz ale žiaľ Bohu má takáto symbolika jednoznačný význam. Nenahnevá ma, keď sa vyskytne ojedinele, ale ak sa vyťahuje opakovane a zámerne, niečím to smrdí a hrozí. Nemožno si špiniť hubu Adolfom Hitlerom a zároveň si ju vymývať Ježišom Kristom!

Málokto si uvedomuje, do akej miery Hitler nenávidel katolícku Cirkev, hoci mal v nej svoje korene. Podobne islam je až chorobne nenávistný voči kresťanstvu a je smutné, že mnohí pseudodemokrati a akoby humanisti sa to neodvážia povedať. Rozmýšľal som pri tejto príležitosti o našom chápaní Boha a existencie sveta a života, ktorú tvorí a usmerňuje spôsobom, ktorý môžeme len tušiť, rešpektovať a ctiť si ho. Mnohých pohoršuje tajomstvo a dogma o svätej Trojici. Málokto si uvedomuje, že tu nejde o troch bohov, ale o tajomstvo Božieho života a že Boh nám cez Krista a Ducha svätého dáva možnosť zúčastňovať sa, doslova participovať na jeho živote, bytí a konaní. On nechce byť neprístupný a nepochopiteľný, on chce, aby sme ho mohli chápať a mať ho radi. Je smutné, že takéto povzbudzujúce náznaky sme vyhlásili za nepochopiteľné tajomstvo a potom sme kvôli jeho nechápaniu mučili a popravovali ľudí a nie až tak málo a krátko. Iste aj preto islam tak rýchlo ovládol veľkú časť Ázie a Afriky.

Milosrdenstvo a poriadok, prísnosť a tolerancia sa teda vyskytujú zákonite a synergicky. Občas je potrebné dodržovať zákony a rešpektovať mocných, ale chvíľami aj urobiť výnimku a odpustiť nemožné a momentálne nerealizovateľné. Hlavné pritom ale je používať zdravý rozum a netlačiť ľuďom nasilu do hlavy rôzne nepremyslené kaleráby, dogmy, záhady, šifry a symboly, ktoré ničomu nepomôžu a stávajú sa zbytočnými, pohoršujúcimi a škodiacimi modlami.

NAŠA VINA, NAŠA VINA, NAŠA PREVEĽKÁ VINA!


Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka