Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka


27. Vraj sa máme najlepšie a dobre, pričom vidíme pravdu, ako u dvier žobre. 14. 2. 2016
            

                                      

Rozmýšľam niekedy nad tým neuveriteľným napätím vo svete, ktoré sa prejavuje medzi náboženstvami, národmi, najrôznejšími zoskupeniami, sociálnymi vrstvami a následne aj u jednotlivcov, hlavne u tých, ktorí za nič nemôžu.
     Dospel som k názoru, že k sebaúcte a pocitu ľudskej dôstojnosti je potrebné uvedomovať si aj svoj rozum, aj svoju silu, ale v nemalej miere aj dôležitosť odpustenia, milosrdenstva a z nich vyplývajúceho úsmevného a uvoľňujúceho humoru.
     Mimochodom, s uvoľňovaním mám teraz veľmi praktické skúsenosti, lebo dostali sme nový sklad, lepšie povedané starú ubikáciu, ktorú si na sklad upravujeme. Aj regále, ktoré nám darovala nejaká východniarska knižnica sú zo starých železných rezerv. Slovenská akadémia vied sa v mnohom správa ako žobráčka, aj keď hneď vedľa vyrástli moderné budovy lekárskych vied... Ak teda chceme tie staré stojany a police poskladať, musíme búchať kladivom do všelijakých pokrivenín a nasilu nastrkávať do seba už primerane zhrdzavené a vôbec nie na dve stotiny milimetra presné súčasti. Samozrejme sa to prejavuje aj určitými svalovými disproporciami a čím som starší, tým viac si cením fakt, že náš Spasiteľ bol tesárom.
     Ak teda islam dáva zvláštny dôraz na vieru a silu a židovstvo na vzdelanie a rozum,  pre nás kresťanov by malo byť dôležité a charakteristické milosrdenstvo, odpustenie, uvoľnenosť a humor. Žiaľ, nie vždy sa nám to darí a pri pohľade na súčasný svet, kde sa násilím
presadzujú neuveriteľné hlúposti, by nám asi nezaškodilo aj trochu čierneho a mierne zlomyseľného humoru...

     Počul som asi trochu príliš optimistickú predstavu, že naša Cirkev je v takom dobrom stave, a akom ešte nebola. Je to evidentná hlúposť, ale ako kresťan by som mal byť optimistom a veriť, že neúprosná a pritom milosrdná a úsmevná realita Kristovej blahozvesti sa nakoniec presadí. Je to paradoxné, ale možno to bude práve zásluhou východnej civilizácie, ktorá nebola natoľko zaťažená dlhoročne pestovanými pocitmi našej monoteistickej výlučnosti, predurčenosti a vyvolenosti. A tu si musíme vzájomne vidieť a uznať staré smeti a brvná vo svojich islamských, židovských a aj kresťanských očiach, tie trámy, ktoré sú už hrdzavé, hnilé a krivé. Tí obyčajní nevinní ľudia sa ešte veľmi natrápia, aby z nich niečo funkčné znovu poskladali.           KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU !

Vlado Gregor, gregigregor@gmail.com


 

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka