Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka


52.
O utrpení maličkých, ktoré nemá páru, nič nevedia výrobcovia ambrózie a nektáru. 
17. 11. 2016

        
    Začína byť symptómom tejto doby, že vo veľkom urážajú takzvaných chudobnejších a hlúpejších, ktorí na celom svete začínajú mať plné zuby svojich samozvaných poučovateľov a mudrlantov. Z veľkého pokorenia a hlúpych urážok automaticky a nevyhnutne vzniká a rastie veľký hnev, pred ktorým sa logicky trasú tí, čo ho možno aj nevedomky vyvolali a zapríčinili.
Vzniká a vzrastá aj veľké znechutenie z ambícií monoteistických náboženstiev, ktoré mnohých ľudí vedie až k chvále pohanstva a túžby po ďalšom utopickom reformovaní sveta takýmto spätným smerom. Bude to asi tým, že tak, ako sa židovstvo odklonilo od prorokov, tak sa kresťanstvo odklonilo od Krista. Na adresu a obranu moslimov môžem povedať, že sa najmenej odkláňajú od skutkov a správania svojho zakladateľa...
Každý človek, či už s väčšími a či menšími talentami, žije ako môže a ako vie a popritom by sa ešte rád cítil trochu výnimočnejší a vyvolenejší od všetkých ostatných. Je iste dôležité aj uvedomenie si
vlastných komplexov a nedostatkov, ale treba si navzájom uznať, že ten Svätopluk a prvé slovanské, slovienske a či slovenské nadkmeňové spoločenstvo tu boli pred Přemyslovcami, Arpádovcami a Piastovcami. Nedávno som sa dozvedel aj to, že peniaze z našich banských miest mali značný podiel na výžive poľských vojsk, ktoré nám roku 1683 pomohli ubrániť Viedeň a iste aj susedný Prešporok pred osmanskou presilou a pohromou.
Stále a pre všetkých jednotlivcov i národy bude platiť to biblické pravidlo, aby sme si nezakrývali oči, pravidelne si čistili zrak a aby, podľa možností a schopností, hovoril každý pravdu svojmu bratovi. Jedine to pomôže prežiť obrovskému ľudstvu na malej Zemičke, keď si to uvedomí čo najviac rôznych jednotlivcov a spoločenstiev.
Je ťažké tlmiť svoje ambície a samochvály s cieľom uznania a pochvaly od všetkých ostatných, ale mali by sme sa, v rámci tých svojich možností a schopností, o to snažiť, popri zachovaní vlastnej dôstojnosti a sebaúcty.
A na záver by sme si mali uvedomiť, že napriek všetkým chybám ich nasledovníkov a vyznávačov, sa okrem prorokov, Krista a zopár ich úprimných, pokorných a nezištných pokračovateľov, ktorých my katolíci nazývame svätcami, nič lepšie na tejto planéte nevyskytlo a ani nevyskytne. Dúfajme preto, že na konci dejín príde AMEN SVETLO a nenastane AMEN TMA...

     
Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

53. Aj my, katolíci, sme rozdávali aj dostávali po nose,
ale zaslúžime si vidieť smrť Cirkvi v priamom prenose?
Advent 2016
Kristus nám prízvukuje, že naša reč má byť áno, áno, nie, nie a čo je navyše, je od Zlého. Spĺňa toto pravidlo jeho posledný, alebo modernejšie, ostatný námestník?
Začal veľmi skromne a sympaticky s tým, že on nie je pápež, iba rímsky biskup. Obávam sa, že to bolo hlavne preto, aby sa dištancoval od doterajšej Cirkvi, ktorú si on predstavuje celkom, ale celkom ináč. Potom vyhlásil anketu o sexuálnych vzťahoch, ktoré sa mu zdajú v rozpore so stáročnou morálkou Cirkvi a treba voči nim objaviť nový prístup. Už toto mi veľmi, ale veľmi zasmrdelo. Písal som o tom 24. 3. 2015 a citujem tam Orwella, ktorý povedal, že štatistikou sa nedá pochopiť pravda. To, že sa niektoré homosexuálne a promiskuitné vzťahy môžu javiť občas lepšie, ako tie riadne a tradičné, ešte vôbec nedokazuje, že majú aj rovnakú hodnotu a čísla o pocitoch neudávajú počty ľudí, ktorým sa takýmto spôsobom života ubližuje a krivdí. Neprišlo teda s novým pontifikom len zľahčovanie homosexuality, ale aj stáročných a nekompromisných názorov na rozvody a potraty. Milí moji, na týchto pilieroch stojí celá civilizácia, nielen kresťanská a nakoniec aj komunisti a ateisti priznali škodlivosť a neudržateľnosť tých najrôznejších a najpestrejších variantov spolužitia. Milosrdenstvo áno, ale podpora a chvála takýchto tendencií, hoci aj podprahová, to teda nie! Zmierliví môžeme byť, ale iste nie uznanliví.

Ešte vážnejšou je tá skutočnosť, že náš vlastný otec, ktorého automaticky nazývame svätým, sa ku svojim vlastným správa veľmi čudným štýlom. Vy, moslimovia, si čítajte Korán, vy, ateisti a agnostici, si čítajte, čo chcete a my, katolíci, si prípadne čítajme tú svoju Bibliu, ale neskúšajme tých druhých obracať a presviedčať, pretože to je slávnostná hlúposť... Mnohí misionári a mučeníci sa asi pri takýchto slovách obracajú v hroboch a keby Ježiš nebol vstal z mŕtvych, asi by sa obracal tiež.

     Najmilší moji, roky a stáročia odolávala naša Cirkev útokom zvonku, držala sa, rástla a pevnela. Nezdá sa vám, že v tom čase zrýchleného vývoja, ktorý sa zvykne nazývať daným a nepochybným pokrokom, sa akosi začína rozkladať zvnútra? Aj také niečo sa v tých našich svätých Písmach vyskytuje, že beda bude ľuďom, ktorí rozorávajú prastaré medze a ozajstná katastrofa príde, až uvidíme spustošenie na svätých miestach, či už starobylejších, alebo modernejších. Vyzerá to tak, že ľudstvu naozaj žiadne poučenia nestačia a občas si tie nešťastia, pohromy a ostatné následky hlúpych rozhodnutí určitá generácia vyskúša na vlastnej koži. Len aby pritom neutrpela popáleniny tretieho stupňa!

   MENE, TEKEL, FARES.

 
Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

54. Modlime sa a prosme a všetky ťarchy si navzájom nosme.   
Vianoce 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Zúčastnil som sa nedávno na debate o cirkvách po roku 1989 a odchádzal som odtiaľ dosť znechutený, ba až zhrozený. Potvrdila sa mi jedna pravda, okolo ktorej krúžim už desaťročia ako mačka okolo horúcej kaše. Môže ísť o nepochybne svätú inštitúciu a môže hlásať najjasnejšiu pravdu z úplne všetkých a ja vôbec nepochybujem, že naša Cirkev takou je. Ale ak ide, ľudovo povedané, o fleky a o prachy, aj v tej najdokonalejšej ustanovizni sa dejú krivdy, nepokoje a krutosti vyplývajúce z kariérnych bojov o miesto pod slnkom a či o post v chráme. Výnimky asi nejestvujú a treba tieto zákonitosti a nevyhnutnosti brať do úvahy. Je to paradox, ale najlepšie to chápu ľudia naspodku, utláčaní, tichí, ukrivdení a možno aj dosť nešikovní, ba svojím spôsobom aj tí chudobní, ba až hlúpi duchom...

     Zdá sa vám to smiešne a nepodložené? Nie, moji milí, práve takíto ľudia a práve z tej žabej a ušliapnutej perspektívy, vidia veci skrz - naskrz, lepšie, ako cez najdrahšie cétéčko. Aký je proti horeuvedeným zlám spoľahlivý liek? Asi len všímať si a počúvať práve týchto ľudí a to by malo byť hlavným znakom nasledovníkov Ježiša Krista. Ale to všetko sa musí vnímať a riešiť s pokorou, reálnym pohľadom na život a schopnosťou ustupovať a odpúšťať. Ak sa to v rámci toho svätého spoločenstva nedeje, je nám z toho doslova zle.

     Z pozorovania týchto stále sa opakujúcich pokušení a nedostatkov vznikajú všelijaké tie stále novšie reformácie, stále lepšie rehole a stále jasnejšie teológie čoraz lepšieho oslobodenia a či aj uvoľnenia. Nedajte sa mýliť, drahí moji, sú zásady a zákony, ktoré nemožno relativizovať a neslobodno z nich ustupovať, ani ich prekročenia bez nápravy a ľútosti odpúšťať! Tieto tendencie sa aj v tej našej Cirkvi, ktorá chce byť najsvätejšou, chvíľami zintenzívňujú, hlavne v časoch chaosu, neistoty a veľkej nespravodlivosti. Nedajme si teda popliesť hlavy, tie nespočetnekrát overené pravidlá a spôsoby správania nemožno zľahčovať, spochybňovať  a myslieť si, že ich relativizáciou niečo naprávame a zlepšujeme. Ak sa to znovu a znovu opakuje a neustále sa skúšajú a tlačia nové spôsoby na ospravedlnenie zla, môžeme si pritom len opakovane povzdychnúť "apage Satanas", teda "odíď Pokušiteľ!"

     Všímajme si teda hlavne tých, ktorí sú služobníkmi všetkých a aj pri takej kauze ako na ružomberskej univerzite registrujme nielen to, ako spravodlivo či nespravodlivo si delia benefity tí horní a hornejší, ale nakoľko sa krivdí tým spodným a spodnejším, teda upratovačkám, knihovníčkam, kuchárkam a prípadne aj šoférom, murárom a tesárom.

     Kedysi, keď sme boli utláčaní a mučení, naši prenasledovatelia sa s obdivom čudovali, ako sa tí kresťania milujú. Ak sa navzájom žerieme, podrážame a neustále svojich vlastných kritizujeme, asi niekde robíme zásadnú chybu.
Aspoň na záver pridám niečo na povzbudenie. Zdá sa, že čoraz viac ľudí chápe, že žijeme v zlomovej dobe a už nejde len o uchovanie katolíctva, ale o samotný zmysel kresťanstva.


DEO GRATIAS! BOHU VĎAKA!
Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com   PRINT RSS

             
Hlavná stránka