Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka


44.
V to, že presne trafíme, treba stále veriť, ale nezabúdajme na to, že musíme aj mieriť.
14. 8. 2016

   Odkaz Vladimírovi Pavlíkovi:
Ahoj Vlado.
Vyzerá to tak, že zakrátko ostaneme ako sami vojaci v poli a nakoniec nás akési špeciálne súdy odsúdia za extrémizmus, podobne ako ľudové súdy v rokoch päťdesiatych. História sa opakuje, iba dekorácie sa menia... vg  

       
    Náš zakladateľ a vzor Ježiš Kristus nás neustále upozorňuje, že sa nemáme prispôsobovať tomuto svetu a že celý svet je v moci toho Zlého. Dokonca hovorí, že neprosí za tento svet, ale za tých, ktorých mu Boh dal.

Je to v rozpore s tým stále modernejším humanizmom a s tými stále právnejšími ľudskými právami? Často sa hovorí o čistej a nečistej, prípadne o špinavej a menej špinavej politike. Problém je v tom, že ak nemáme mocenské a finančné páky, nepresadíme ani dobré veci. My sa iste máme snažiť byť čo najviac nepoškvrnení od tohto sveta, ale nemôžeme nevidieť, že tento svet funguje na poškvrnených princípoch. Ak to nechceme chápať a vidieť, vždy budeme len slepí vodcovia slepých.

Ak sa chceme angažovať v rámci tohto sveta, mocensky a politicky presadzovať  svoje ciele a svojich ľudí, nemôžeme sa chovať a tváriť, ako anjeli nebeskí. Ani si nemôžeme myslieť a ešte aj druhým balamutiť hlavy tým, že vďaka našej statočnosti a ušľachtilosti začne všetkým padať z nebies manna nebeská a či ľudovejšie povedané pečené holuby každému do huby.

My iste môžeme bojovať za stále spravodlivejší život, ale nemôžeme prestať vnímať, že existujú aj limity, povinnosti, zodpovednosti a reálne nebezpečenstvá, ktoré z nich vyplývajú. My nemôžeme tvrdiť, že je jedno v čo veríme a nesmieme klásť do jednej roviny Korán a Bibliu, pretože svätá kniha moslimov nie je porovnateľná ani len so Starým zákonom. Náš Boh je totiž Bohom otázok a nie hotových odpovedí a na rozdiel od Alaha nás učí pýtať sa, protestovať a rozmýšľať.

     Najkratšia cesta ako zničiť nielen kresťanskú, ale aj celosvetovú civilizáciu je prestať sa pýtať a hľadať jasne definované opory našej nádeje, nádeje postavenej na reálnych a životných princípoch, nádeje rešpektujúcej maximálnu úctu k cene jednotlivého človeka. Ale samozrejme tiež nádeje s jasným pohľadom na bezcennosť mnohých naničhodníkov a na škodlivosť nimi hlásaných utópií a fantázií!

     Je asi nevyhnutné povedať na rovinu, že kresťanstvo sa zrýchľujúcim tempom dostáva, vďaka snahe prispôsobiť sa akejsi znovu neoverenej a stále krachujúcejšej modernite, do stavu morálneho bezvedomia. Je možné, že nás z neho preberie až ten nekompromisný, na nič sa nepýtajúci a o ničom nediskutujúci islam. Denne sa modlím za to, aby to stálo čo najmenej nevinných, ba dokonca celkom zbytočných obetí a aby nás aj menšie more krvi dostatočne obmylo a priviedlo k reálnemu pohľadu na život a svet naokolo. Pretože neustále opakujem a vystríham, aby sme verili nielen to, že Kristus je Boh a či súčasť Božej podstaty, ale verme aj to, čo je trochu ľahšie pochopiť, že bol aj najväčším realistom v celých ľudských dejinách.


K ZDRAVÉMU ROZUMU NÁM PÁN BOH POMÁHAJ!


Vlado Gregor           gregigregor58@gmail.com

   PRINT RSS

     
        
Hlavná stránka