Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

V jednej veci sa Eduard Chmelár pomýlil

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik        

         Napriek tomu, že tento článok na Facebooku od Eduarda Chmelára nemá podľa mňa chybu, preto som ho aj zdielal, poslal na www.necenzurovane.net, kde ako prispievateľ publikujem, musím ale upozorniť na jednu zásadnú chybu jeho autora, kde za nasledovníkov týchto vrahov, ktorí sedia v parlamente, považuje len Kotlebovcov. Akosi zabudol na to, že gény týchto nacistických zločincov a masových vrahov z POHG má prakticky celý tento parlament a vláda, ako aj parlamenty a vlády pred ním. Mám na mysli tie ponovembrové vlády a parlamenty.Chmelárovi treba pripomenúť, že ani Kotleba, ani nikto z jeho poslancov, ktorí sú s ním v parlamente, zatiaľ NEDOHNALI nikoho k predčasnému ukončeniu života, na rozdiel od zločineckých a psychopaticko – sadistických vyvrheľov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, cez vykrádanie zdravotníctva, čo možno jednoznačne kvalifikovať ako zločin proti ľudskosti.

Chmelára možno definovať aj ako politika, ktorý ale nie je vo vláde, ani v parlamente. Je predsedom zaregistrovaného politického subjektu. Je presne v tej istej pozícii, ako Harabin. Ale medzi nimi, ako aj medzi Harabinom a ostatnými členmi tejto vlády a parlamentu, je jeden veľký a priepastný rozdiel. On jediný dokáže verejne, slovom a písmom, dokonca aj cez bilbordy povedať, že KTO KRADNE V ZDRAVOTNÍCTVE, ZABÍJA ĽUDÍ. Samozrejme, Harabinovi možno všeličo vyčítať, veď ani ja som ho nešetril ako prispievateľ na www.necenzurovane.net, ale prečo by som nemal o tom hovoriť a písať, keď je na Slovensku zatiaľ jediný politik, ktorý má odvahu o tomto, z titulu svojej pozície hovoriť. A mne to signalizuje, mimo iného aj to, že NEMÁ V SEBE GÉNY NACISTICKÝCH ZLOČINCOV A MASOVÝCH VRAHOV Z POHG, na rozdiel od tých ostatných, a mlčiacich členov, z ponovembrových vlád a parlamentov.

Otázkou ale ostáva, prečo Kotleba spoločne so svojimi poslancami sa stotožnili v mlčaní s tými ostatnými poslancami? Prečo neorganizujú protesty proti vykrádaniu zdravotníctva, prečo v parlamente nedávajú návrhy na okamžité schválenie ústavného zákona, ktorý by vykrádanie zdravotníctva, ako aj následnými obeťami s predčasne ukončeným životom, ktorých je každoročne niekoľko tisíc , BOLI DEFINOVANÉ AKO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Lebo majú taktiež tieto gény. Vyhovárať sa na to, že ich je málo, že by to aj tak neprešlo, to sú výhovorky úbohé a diletantské. Boh ochraňuj Slovensko, keby ale Kotlebovci získali toľko hlasov, aby ako jediní mohli zostaviť vládu.

Treba si položiť otázku, akú úlohu tu Kotleba hrá, alebo, aká úloha mu bola určená zločineckými a psychopaticko-sadistickými gaunermi, ktorí riadili a riadia tento štát? Z jeho dlhoročnej kampane a bludov o tom, že asociálni cigánski paraziti sú tými, ktorí najviac vyciciavajú náš sociálny systém, má najväčšie účinky práve tam, kde neprispôsobiví Rómovia ničia životy slušným ľuďom. Pričom, paradoxne, sa tu úmyselne vynechávajú tí skutoční asociálni paraziti z ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, mafiánskych skupín na špici pyramídy. Tu ale treba pripomenúť jednu zásadnú vec, že toto všetko, vrátane vyrábania neprispôsobivých Rómov, sa robilo a robí vedome a cieľavedome, aby raz to dospelo do štádia krvavých stretov medzi majoritou a minoritou. To isté, aby rómske deti sa rodili, obrazne povedané, do hnoja, blata a špiny, sa robilo a robí vedome a cieľavedome, aby tu vyrástla generácia, ktorá bude pre spoločnosť prakticky nepoužiteľná a vysoko problémová.

Keď to všetko zrátame a zosumarizujeme, tak pokiaľ Chmelár mlčí o zločinoch proti ľudskosti, páchanými ponovembrovými pohrobkami z vlád a parlamentov, s génmi tých masových vrahov, o ktorých píše v dotyčnom dokumente na facebooku, a ktorí v týchto zločinoch proti ľudskosti pokračujú, tak obviňovanie Kotlebovcov z jeho strany je scestné a úbohé. Pripomína mi to, obrazne povedané, odsúdeného dvojnásobného vraha, ktorý chce kázať o morálke odsúdenému trojnásobnému vrahovi.

Vladimír Pavlík


Eduard Chmelár – Facebook – 5. 1. 2020
 · 
VÝZVA NEOĽUDÁKOM: POKĽAKNITE V NEMECKEJ A PROSTE SLOVENSKÝ NÁROD O ODPUSTENIE!

Dnes uplynulo 75 rokov od najväčšieho vojnového zločinu v moderných dejinách Slovenska, masovej popravy v Nemeckej, pri ktorej zavraždili okolo 900 mužov, žien a detí. Boli medzi nimi najmä účastníci Slovenského národného povstania, ich rodiny, ľudia, čo im pomáhali, Židia, Rómovia, niekoľko Rusov, Francúzov, Američanov a Rumunka. Nezmazateľnou hanbou zostáva, že tieto vraždy vykonali popri nemeckých esesákoch príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z Považskej Bystrice, ktorým velil Vojtech Hora. Ba čo viac, boli to práve slovenskí gardisti, ktorí nemeckým nacistom poradili, že vápenka v Nemeckej je najvhodnejším miestom pre popravy, lebo plamene pece zahladia všetky stopy. Pred popravou svoje obete obrali o všetky cennejšie veci. Každú z nich kľačiacu nad ústím pece strelili do tyla a sotili do plameňov. Popol vysypali do Hrona. Ľudia, čo bývali za Hronom, z konca svojich záhrad videli veľké šľahajúce plamene z vápennej pece, počuli zúfalé výkriky a náreky. Gavril Gryzlov nazval toto miesto výstižne 47. pecou Osvienčimu. Pec v Nemeckej bola dokonca ešte výkonnejšia. Utrpenie tamojších obetí bolo nepredstaviteľné. Pri pohľade na krátku ukážku z rekonštrukcie masakra musíme poznamenať: muselo to byť oveľa horšie. Po vojne odsúdili Vojtecha Horu a jeho kumpánov na trest smrti, pred spravodlivým trestom však ušiel do Argentíny.

Dnes, po 75 rokoch, by sme si mali predovšetkým pripomenúť, že to neboli len nemeckí okupanti, ale najmä naši slovenskí kolaboranti, ktorí vraždili našich vlastných obyvateľov. Nemali by sme zabúdať, že dnes sedia priamo v parlamente nasledovnící týchto vrahov, dedičia tejto obludnej gardistickej minulosti, ktorí sa obliekajú do podobných uniforiem, nosia podobné znaky, zdravia sa podobným spôsobom a o SNP rozprávajú podobným jazykom ako tieto beštie: najhrdinskejší skutok tohto národa nazývajú boľševickým pučom. Ak sa dnes viacerí nepríčetní pohrobkovia tohto režimu tvária, že nie sú fašisti a že by sme ich mali rešpektovať ako vlastencov, mám pre nich jednu podmienku. Nech idú do Nemeckej, pokľaknú pred tamojším pamätníkom a prosia slovenský národ o odpustenie. Nech prosia potomkov hrdinov, ktorí tu položili svoje životy, pokorne o prepáčenie za to, že doteraz oslavovali masových vrahov, kolaborantov a hrobárov tohto národa. Nikto z tých, ktorí verejne alebo skryto obhajujú gardistických zradcov Slovenska, nemá právo nazývať sa vlastencom.

A ešte niečo. Hrdíme sa tým, že antifašistická tradícia patrí medzi základné piliere našej historickej pamäte. Je to falošná fráza. Nebude to tak dovtedy, kým preambula Ústavy Slovenskej republiky nebude odkazovať na dedičstvo Slovenského národného povstania. Toho povstania, v ohni ktorého sa ukuli všetky hodnoty a inštitúcie našej štátnosti. Len tak zachováme pamäť národa, kým umrie posledný hrdina a svedok tých dní. Česť a sláva hrdinom SNP, hanba všetkým domácim prisluhovačom a obdivovateľom fašizmu!

Natáčanie záberov do pripravovaného dokumentu Petra Ďurišina   PRINT RSS

Hlavná stránka