Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

KOĽKÍ ZO 150 POSLANCOV NR SR SA SVOJÍM IGNORANTSTVOM A ZBABELÝM MLČANÍM STANÚ SPOLUPÁCHATEĽMI NA EKONOMICKOM HOLOKAUSTE VLASTNÝCH OBČANOV ZVYŠOVANÍM VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU?  

Odpoveď Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia na podnet na podanie návrhu na preskúmanie ústavnosti a novelizáciu zákona, ktorým sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku  

   
Z uvedenej odpovede stojí za úvahu tvrdenie generálnej riaditeľky Ing. Kolesárovej, že autor podnetu sa mylne domnieva, že zvyšovaním veku odchodu do dôchodku sa bude skracovať obdobie poberania dôchodku. K tomuto záveru prišla zrejme na základe účelového prepočtu podľa ktorého poistenec bude poberať dôchodok 19 rokov tak ako v súčasnosti pri odchode do dôchodku v 62 rokoch. Navyšovaním veku odchodu do dôchodku sa vraj nič nezmení, pretože obdobie poberanie dôchodku sa zachová keďže o čo nám to navýšia o to budeme žiť dlhšie. Takže títo cynickí byrokrati chcú občanov presvedčiť, že každému asi naordinujú kedy má umrieť, aby to bolo v súlade s ich štatistickými prepočtami. Ako sa dalo očakávať v odpovedi sa pani riaditeľka vyhla riešeniu zamestnávania ľudí vo vyššom veku s poškodením zdravia a dopadom na počty sociálnych samovrážd a zvýšenie počtu ľudí v sociálnej núdzi a chudobe no a samozrejme prehliadla aj porovnanie situácie slovenského dôchodcu v porovnaní s dôchodcov napríklad z Nemecka. Nad týmto prístupom by bledli aj nacisti, pretože tí ľudí aspoň dlhodobo netírali ale poslali ich na rýchlu smrť rovno do plynu.
Na adresu necenzurovaných stránok sme dostali hromadný e-mail s podnetom na podanie návrhu na novelu protiústavného vládneho zákona č.252/2012 Z.z., ktorým sa od 1. 1. 2017 na Slovensku zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Po mesiaci sme sa opýtali odosielateľa tohto podnetu, pána Františka Bednára, ktorý je veteránom a účastníkom protikomunistického odboja, aká bola odozva slovenských médií, vlády SR a poslancov NR SR na jeho podnet, ktorý uverejňujeme v plnom znení:


Podnet na podanie návrhu na preskúmanie ústavnosti a novelizáciu  vládneho zákona č. 252/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 461/2003  Z.z. o sociálnom poistení • Slobodný vysielač –Regióny 19. 5. 2016, F. Bednár o zvyšovaní dôchodkového veku  Z odpovede pána Bednára sme sa dozvedeli, že všetky oficiálne média, či INTV, jeho podnet odignorovali bez odpovede. Na písomné podanie, odoslané doporučene Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a poslaneckým klubom, nedostal odpoveď v lehote 30 dní ako potvrdzujú tieto dva podacie lístky. Na jednom je ako adresát uvedený Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a na druhom poslanecký klub Kotleba-ĽSNS. Dva z podacích lístkov

   Z úradu vlády SR dostal len vygenerované oznámenie o prečítaní e-mailu a zo 150 poslancov NR SR  mu odpovedala len poslankyňa  za  stranu SME RODINA-Boris Kollár,  Adriana Pčolinská,   poslankyňa za  OĽaNO Veronika Remišová a e-mail zobral na vedomie asistent poslanca Ľubomíra Galka. Týmto trom sa   pán Bednár za ich odpovede poďakoval.

  Uvedené  odpovede sme obdržali a preto ich tiež uverejňujeme.  

  Adriana_Pcolinska@nrsr.sk

  Vážený pán Bednár,

  dovoľte, aby som Vás informovala, že mojím poslaním je pozorne  počúvať potreby, problémy  a názory občanov Slovenskej republiky a  navrhovať ich riešenie  prostredníctvom mojej zákonodarnej iniciatívy,  ako aj žiadať o nápravu zistených problémov  prostredníctvom interpelácií poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na predsedu vlády Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky.

  Ďakujem Vám za  zaslanie návrhu na preskúmanie ústavnosti a novelizáciu vládneho zákona č. 252/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003  Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,  ktoré ma osobne veľmi zaujali. Verím, že Vami zaslané materiály využijem v rámci svojej poslaneckej práce pri prerokovaní návrhov riešení problémov  v oblasti sociálneho poistenia, ktoré predloží vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň oceňujem Váš záujem o riešenie veci verejných a teším sa na  ďalšiu spoluprácu pri riešení problémov v našej spoločnosti.  Ubezpečujem Vás, že Vás budem o spôsobe využitia  zaslaných návrhov informovať.

  S pozdravom 

  doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
  poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

  Veronika_Remisova@nrsr.sk
  Dobrý deň,
  ďakujeme veľmi pekne za podnet, budeme sa ním zaoberať.
  S pozdravom,
  veronika Remišová

   Vyhodnotenie všetkých odpovedí a potvrdení o prečítaní

  Z ľudskoprávnych organizácii, ktorým bol podnet odoslaný na vedomie, odoslalo alibistickú a vyhýbavú odpoveď len Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré sa vyhovorilo na nedostatok právomoci a kompetencii. Na druhej strane to isté Slovenské národné stredisko pre ľudské práva malo dostatok právomoci a kompetencii pre podanie návrhu GP SR na zrušenie politickej strany Kotleba–ĽSNS.

  Odpoveď Slovenského  národného  strediska pre ľudské práva

  Takže na záver bilancia:
  Z celého poslaneckého zboru sa našli len dve ženy, ktoré preukázali, že namiesto srdca nemajú kameň. Porovnajme si prístup EÚ s fašistickými koreňmi, na ktorú sa odvolávajú slovenskí zradcovia a janičiari, ktorí za 24 rokov zbedačili, rozkradli a skolonizovali tento štát, za čo majú teraz podľa princípu kolektívnej viny niesť zodpovednosť doživotným otroctvom a upracovaním sa k smrti nevinní slovenskí občania.   Na jednej strane bol údajne schválený odchod do dôchodku vo veku 50 rokov s 9000 eur mesačne pre úradníkov EÚ ako  uvádza príspevok uverejnený na  http://slovensko.co.uk/odchod-do-dochodku-vo-veku-50-rokov-s-9000-eur-mesacne-pre-uradnikov-eu-bol-schvaleny/ , z ktorého citujeme:

  Už v tomto roku 340 zamestnancov odišlo do predčasného dôchodku vo veku 50 rokov s penziou 9000 eur za mesiac.
  Príklad:
  Giovanni Buttarelli, ktorý zastáva pozíciu “správca údajov – asistent kontrolóra” bude môcť získať už po 1 roku a 11 mesiacov v tejto práci (kde pracuje od novembra 2010), dôchodok 1 515 € / mesiac.
  Je to ekvivalent v priemere zamestnanca Belgicka alebo Francúzska v súkromnom sektore po odpracovaní 40 rokov.
  Nehovoriac o slovenských dôchodkoch. Ale poďme ďalej. Tak že tento náš príklad, bude mať po odpracovaných 10 rokov nárok na 9000 eur / mesačne na dôchodok.
  Ďalšie príklady:
  Roger Grass, vedúci kancelárie Európskeho súdneho dvora, bude dostávať € 12,500 mesačne na dôchodok. Pernilla Lindh, sudca na súde prvého stupňa, mesačne € 12,900 na dôchodok.
  Ruiz-Jarabo Colomer, General Counsel, € 14,000 za mesiac na dôchodok.

  Na druhej strane, slovenský ukážkový korporatívny fašizmus, ktorý už na likvidáciu „nežiaducich“ nepotrebuje plynové komory a krematória, ale rasovú či triednu likvidáciu, nahradil likvidáciou ekonomickou. TTisíce slovenských občanov, ktorí už zo zdravotných dôvodov nebudú vládať pracovať, s výnimkou policajtov a vojakov, ktorých títo novodobí fašisti potrebujú na svoju ochranu a majú štátom zabezpečené výsluhové dôchodky, bude po účinnosti zákona o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku odsúdených k ekonomickej likvidácii, ktorá sa svojou bezohľadnosťou, pohŕdaním ľudskou dôstojnosťou a ignorovaním ústavou zaručeného práva na dôstojný život a práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, rovná ekonomickej masovej vražde vlastných občanov, ktorí sa nedožijú ani tých 350 až 450 eurových dôchodkov.   Pri neexistencii hodnoverných štatistík o počte obetí sociálnych samovrážd od novembra 1989 a obetí tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti, čo znamená ľudí, ktorí ešte mohli žiť keby sa nerozkrádalo zdravotníctvo a zisk zdravotných poisťovní neslúžil na luxusný život manažérov, (webový portál Som v obraze uvádza vyše 9000 úmrtí ročne) možno s určitosťou predpokladať, že ľudia, ktorí sa ocitnú bez príjmu v dôsledku zvyšovania veku odchodu do dôchodku sa stanú ďalšími obeťami ponovembrového holokaustu, ktorý už počtom obetí prevýši počet obetí z radov židovského obyvateľstva počas prvého Slovenského štátu.  

  GRAF 2 PRIEMERNÁ MESAČNÁ VÝŠKA STAROBNÉHO SÓLO DÔCHODKU ŽIEN A MUŽOV (2007 – 2013, V EUR. STAV K 31.12. DANÉHO ROKA)

  Zdroj: Sociálna poisťovňa – uvádzané podľa: Rodová..., 2015; Súhrnná..., 2012.

  Pýtame sa preto, koľkí zo 150 poslancov NR SR sa stanú spolupáchateľmi  ekonomickej likvidácie  a ponovembrového holokaustu slovenských občanov?

  Tiež sa pýtame prečo mlčí poslanecký klub Kotleba –ĽSNS, ktorý ako jediná parlamentná strana mal vo svojom volebnom programe v bode č. 3 zastavenie neustáleho zvyšovania veku odchodu do dôchodku a určenie dôchodkového veku 60 rokov?

  V súvislosti s podnetom na podanie návrhu na novelu zákona o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku je zarážajúca aj ľahostajnosť slovenských občanov k takej závažnej téme akou je vek odchodu do dôchodku, preto oslovíme bývalého politického väzňa, ktorého sa vzhľadom na jeho vek tento zákon dotkne len okrajovo, čo ho viedlo k podaniu tohto podnetu a prečo sa okrem iných obrátil aj na poslanecký klub Kotleba- ĽSNS. Veríme, že nám pán Bednár na túto otázku odpovie a dozvieme sa od neho aj to aký má názor na to, že mu na jeho podnet neodpovedal ani jeden poslanec tohto poslaneckého klubu, vrátane predsedu Mariána Kotlebu.

  admin

  Ficova vláda chystá skratku do dôchodku. Pre státisíce Slovákov

  http://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/659905-slovakov-caka-penzijna-skratka
  Zvyšovanie dôchodkového veku nemusia zvládnuť ťažko pracujúci zamestnanci, rezort práce chystá zmenu.


  Od budúceho roka začnú chodiť Slováci do penzie neskôr. Odchod do dôchodku sa každoročne oddiali zhruba o dva - tri mesiace. Človek s náročnou prácou v ťažkých fyzických či psychických podmienkach často nevládze pracovať až do dovŕšenia dôchodkového veku.
  Niektorým pracovníkom tak zostanú len dve možnosti - registrácia na úrade práce alebo predčasný dôchodok. Obe rozhodnutia však majú ten istý dôsledok a to je znižovanie reálneho dôchodku.

  Systém niektorých zvýhodňuje
  Aj kvôli tomu chystá ministerstvo práce dôchodkovú skratku, tzv. preddôchodok. Nemá sa pritom týkať iba ľudí s náročným zamestnaním, ale všetkých, ktorí majú uložené úspory v treťom pilieri.
  Zamestnanci po novom budú môcť odísť do penzie ešte pred dovŕšením dôchodkového veku a to bez výrazného znižovania reálneho dôchodku.
  „Cieľom v nasledujúcom období je predovšetkým zatraktívniť celý systém doplnkového dôchodkového sporenia. V rámci neho treba zvážiť aj možnosť zavedenia nových spôsobov výplaty dávok, teda aj možnosti poberania preddôchodku,“ informoval hovorca rezortu práce Michal Stuška.

  Preddôchodku fungujú už od roku 2013 v susednej Českej republike  My, ponížené a zbabelé ovce slovenské, hrajúce sa na hrdý a svojbytný národ


  Máme my vôbec právo nazývať sa hrdým a svojbytným národom? Veď si len spomeňme, aký najsmradľavejší odpad tohto národa, zbabelé prednovembrové občianske nuly, tlupy samozvancov, konfidenti ŠtB, komunisti – prospechári, zahodiaci červenú legitimáciu, ktorí sa po novembri 1989 samopasovali za najslovenskejších Slovákov, začali nám tárať o zvrchovanom a svojbytnom Slovensku, vraj tisícročnej túžbe tohto národa. Veď si budeme vládnuť sami, klamali nám, nikto nás nebude okrádať, vykorisťovať, na nikoho nebudeme doplácať. A realita? Práve tieto tlupy samozvancov ktorí sa samopasovali za vodcov národa, tak realita ukázala, že im išlo len o ich vlastné blaho a zmocniť sa toho, čo tu vybudovali generácie našich predkov – pričom oni tu nevybudovali nič, lenže ich vrecká boli nielen hlboké, ale aj deravé.

            Začala to éra za vlády zločinca, zlodeja a zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu Mečiara. Pokračovalo to érou prednovembrovej zbabelej občianskej nuly, no špičkového amerického riťoleza Dzurindu, pokračovalo to dvomi vládami Fica a doraziť to má najnovší pravicovo-ľavicový zlepenec, ale nemožno zabudnúť ani na krátke vlády Čarnogurského a Radičovej.

  Hoci Slovensku už nepatrí nič ziskového, drvivá väčšina jeho občanov sú otrokmi a lacnou pracovnou silou pre domáci a zahraničný kapitál, stali sa súčasťou ekonomických experimentov nemajúcich obdobu v EÚ. Odhliadnuc od sociálnych samovrážd, až k samotnému vrcholu, vedomého vykrádania zdravotníctva, aj keď sa vie, že kvôli tomu predčasne každoročne zomierajú tisíce nevinných ľudí. Zosofistikovali sa najdrsnejšie zločiny nacizmu a boľševizmu cez ekonomiku, kde chránená rastlina a chránené zviera majú väčšiu hodnotu ako človek.

            Preto sa nečudujme, že zločinci z vysokej politiky považujú tento národ za dobytok, pričom v skutočnosti cca 70-80 percent dospelej slovenskej populácie medzi túto čeľaď patrí. Takáto čeľaď ani nemôže pochopiť, že v skutočnosti svojou zbabelosťou a sluhovstvom okradli vlastné deti a vnukov o budúcnosť vo vlastnej krajine. 

  Vladimír Pavlík  SLOVENSKÍ OBČANIA BUDÚ MUSIEŤ PRACOVAŤ AŽ DO SMRTI, ABY UŽIVILI NOVÚ EURÓPSKU ŠĽACHTU!   

      eu_commission

  Nová evropská šlechta (II.)


  RED/R.SULÍK/P.ZÁVLADSKÝ 13|04|2016
  Obyčejní lidé v jednotlivých státech, které patří do EU, tak ti se mohou jednoduše zbláznit, pokud mají tuto novodobou levicově-liberální šlechtu finančně zajistit, neboť ta jejich čelní elita „nemá jeden žaludek, ale nejméně 5 a hlav alespoň 7, jako nějaký sedmihlavý drak; a to je vlastně jen jedná jediná osoba!
  Vždyť si jen všimněme současného předsedy Evropského parlamentu, Martina Schulze, jehož měsíční plat činí 29 000 €! Dobře vidíte, je to 29 000 eur (783 000 Kč)! Jak může jediný člověk měsíčně dostávat tolik peněz a utratit tolik tisíc eur? A to není ještě všechno! Pěkně si přečtěte tento přeposílaný komentář Richarda Sulíka a přinejmenším se Vám „protočí oči“, kolik činí roční rozpočet na tuto „Evropskou hydru“! Inu, přeji Vám alespoň „pěkný zážitek“, když budete tento komentář číst a nad ním se zamýšlet.

  • Komentář Richarda Sulíka: Nová evropská šlechta

  Kdysi jsme měli krále, vévody, knížata, jen na francouzském dvoře Ludvíka XIV. se motalo kolem pěti tisíc „funkcionářů“. Tito měli samozřejmě k dispozici další tisíce služebníků. K tomu platilo Ludvíkovy pověstné „Le etat c’est mois“ (Stát jsem já). Takto, či takto podobně, to fungovalo prakticky ve všech evropských zemích …

  Dnes máme Novou evropskou šlechtu. Namísto králů, vévodů, knížat apod. máme evropskou komisi, evropský parlament a Vysoký úřad pro zahraniční politiku na čele s Lady Ashton. (Věděl někdo, co ona vlastně dělala, když byla ve funkci? Nebo dnešní Federica Mogherini?)

  Každý si drží samozřejmě své služebnictvo, dnes se to však jmenuje sekretariát. Například sekretariát předsedy Evropského parlamentu, Martina Schulze, sestává z 38 pracovníků! Nachází se v něm samozřejmě šéf sekretariátu a jeho zástupce, kteří mají 8 asistentů a poradců. Dalších 5 asistentů a poradců má na starosti protokol a kalendář s termíny, dalších 5 se stará o vnitřní záležitosti a 6 o vnější. O tisk se stará 8 pracovníků, osobní číšník, řidiči a jeden „Clerical asistent“ (Jen „Pánbůh“ ví, co to znamená!).

  Nižší šlechtici v Evropském parlamentu se jmenují místopředsedové, kteří také mají „svůj dvůr“ a ještě nižší se jmenují poslanci. I ti mají slušné peníze na svůj dvůr (cca 25 tisíc € na asistenty a kanceláře). Mimochodem, evropští poslanci jsou jediní, které máme možnost volit a proto nesmí rozhodovat prakticky o ničem. Evropská komise je v podstatě totéž, jen mnohem větší.
  Král je předseda komise (29 tisíc € měsíční plat), nižší šlechtici jsou komisaři (24 tisíc €), pod nimi generální ředitelé (22 tisíc €), ředitelé (18 tisíc €), vedoucí oddělení (13 tisíc €), osobní asistenti (12 tisíc €) atd. atd.

  Jen Evropská komise zaměstnává 24 tisíc lidí, celkem Evropská Unie má do 60 tisíc zaměstnanců, s ročním rozpočtem na své potřeby a provoz, kolem 10 miliard €!!! (Jen pro představu jde o 270 000 000 000 Kč.)
  To je skutečná šlechta, ani ta středověká se neměla lépe! Jsou však i rozdíly. V minulosti např. takový šlechtic nemusel nic dělat, stačilo být šlechticem. To dnes možné není, dnešní šlechtici musí práci alespoň imitovat. A tak vymýšlejí hlouposti, jednu za druhou.
  Pod záminkou, že je musí chránit před vším možným, ztrpčují slušným lidem život. Jednou zakážou mentolové cigarety, jindy klasické žárovky, pak zakážou pracovat více než 48 hodin týdně, přikážou podporovat neefektivní fotovoltaické elektrárny a zároveň by chtěli být nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Alespoň tak si to napsali do Lisabonské strategie a později do Strategie 2020.

  Vždyť papír snese hodně. Vůbec, v počtu vyprodukovaných dokumentů Evropská Unie neohroženě vede! Podstatný problém je však jiný.
  I nová evropská šlechta si myslí, že zákony a pravidla pro ni neplatí. A tak je vesele porušují — například článek 125 Evropské ústavy, který říká, že „každá země ručí za své závazky sama“. Náklady hradí poddaní, po novém — evropští daňoví poplatníci!

  Kdo by si náhodou stále myslel, že žijeme ve skutečné demokracii, ať zkusí zodpovědět následující otázku: „K jakým volbám musím jít, pokud nechci, aby např. pánové Martin Schulz, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Draghi a jiní vedoucí představitelé Evropské unie — jež nikdo nevolil — nyní rozhodovali o mém osudu?“
  Odpověď: „Takové volby neexistují, šlechta se přece nevolí!“

  PS: Mimochodem: stejnou otázku si můžeme klást v menším rozměru v naší zemi. Nač (a za kolik peněz) si platíme ten obrovský perzekuční a diktátorský byrokratický aparát, naprosto nesmyslně přebujelou vládu, stejně tak přebujelý počet ministerstev a absurdně obrovský počet zaměstnanců každého ministerstva, nač potřebujeme dvě komory parlamentu s 271 členy, z nichž každý má kromě svých platů množství náhrad za výdaje, které si normální lidé platí přímo, též suity poradců a podržtažků a asistentů. A mohli bychom pokračovat dále. Stát, stejně jako EU, je zbytnělý, centralistický, byrokratický moloch, který parazituje na životech lidí. Jiný účel nemá!

  ZDROJ: svobodnysvet.cz


 •    PRINT RSS
               
  Hlavná stránka