Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Otvorený list - výzva poslancom poslaneckého klubu ĽSNS  

 

Vážené poslankyne a  poslanci  poslaneckého klubu ĽSNS,  zložili ste sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý Vás zaväzuje konať v prospech občanov Slovenka. Vaši voliči Vám svojimi hlasmi prejavili dôveru a je Vašou morálnou povinnosťou ich nesklamať.

Ak má byť Váš vstup do národnej rady novým začiatkom pre Slovensko a jeho občanov, ktorí sú už 26 sústavne  klamaní  a zrádzaní slovenskými politikmi, skutočne aj začiatkom zmeny, považoval som za svoju povinnosť predložiť Vám v prílohe tento otvorený list a výzvu, ktorá bola dňa 10. marca 2016 odoslaná na adresu predsedu ĽS NS Mariána Kotlebu,  na ktorú doposiaľ nereagoval.
Volebný úspech ĽS NS by  mal zaväzovať pána predsedu, aby bol nielen lídrom strany ale, aby sa podľa vzoru otca Andreja Hlinku stal lídrom, ktorý nerozdeľuje ale ktorý spája, ktorý nie je len vodcom ale hlavne zjednocovateľom všetkých  mimoparlamentných strán a všetkých občanov, ktorí sa usilujú o zmenu k lepšej budúcnosti pre naše deti.  Ak to dokáže, aj s Vašou pomocou sa vytvorí základ budúcej veľkej národnej Koalície za neutrálne a prosperujúce Slovensko, pod vedením ĽS NS,  ktorá by po budúcich parlamentných voľbách zostavila vládu národnej jednoty. Dovolil som si Vám zaslať v prílohe návrh  upraveného desatora ĽSNS, ktoré by nemohol nikto napadnúť a označovať ako volebný program fašistov a extrémistov.
Vážené poslankyne a poslanci, ak sa poslanecký klub ĽSNS a jeho predseda dokáže preniesť cez ľudské malichernosti a nájde dobrú vôľu k historickému rozhodnutiu, vyplývajúcemu z otvoreného listu, vznikne nádej pre skutočnú zmenu k lepšiemu a spravodlivejšiemu Slovensku.

Ak to dokážete a božia prozreteľnosť povedie Vaše kroky k tomuto cieľu, navrhnem Vám ako hovorcu ĽS NS človeka,  ktorý svoju odvahu a odhodlanosť obetovať aj svoj život pre blaho národa preukázal v zápase proti minulému režimu  a ktorý dokáže  odraziť všetky útoky proti  Ľudovej strane Naše Slovensko  zo strany prisluhovačov skutočného neoliberálneho fašizmu, ktorí sa budú snažiť Vás očierňovať a v konečnom dôsledku  odstrániť ako hrozbu, ktorú pre nich predstavujete.  Zároveň tento človek, ktorý nemá žiadne politické ambície, bude  nestranným parlamentárom pri spájaní všetkých proslovenských  občanov.

Nech Božia prozreteľnosť sprevádza Vaše rozhodnutie

 

Kpt. Ladislav Dabač
kptdabac@yandex.com

Prílohy:
1. Otvorený list - výzva predsedovi ĽS NS
2. Návrh upraveného desatora ĽSNS

Dňa 24. 3. 2016

Odoslané:

Klub ĽSNS

marian_kotleba@nrsr.sk 
martin_belusky@nrsr.sk 
ondrej_binder@nrsr.sk 
stanislav_drobny@nrsr.sk 
natalia_grausova@nrsr.sk 
jan_kecskes@nrsr.sk 
juraj_kolesar@nrsr.sk 
martin_kotleba@nrsr.sk 
peter_krupa@nrsr.sk 
stanislav_mizik@nrsr.sk 
jana_nehezova@nrsr.sk 
rastislav_schlosar@nrsr.sk 
milan_uhrik@nrsr.sk 

Message sent successfully.
To
"Marian Kotleba" <Marian_Kotleba@nrsr.sk>, "Martin Belusky" <Martin_Belusky@nrsr.sk>, "Ondrej Binder" <Ondrej_Binder@nrsr.sk>, "Stanislav Drobny" <Stanislav_Drobny@nrsr.sk>, "Natalia Grausova" <Natalia_Grausova@nrsr.sk>, "Jan Kecskes" <Jan_Kecskes@nrsr.sk>, "Juraj Kolesar" <Juraj_Kolesar@nrsr.sk>, "Martin Kotleba" <Martin_Kotleba@nrsr.sk>, "Peter Krupa" <Peter_Krupa@nrsr.sk>, "Stanislav Mizik" <Stanislav_Mizik@nrsr.sk>, "Jana Nehezova" <Jana_Nehezova@nrsr.sk>, "Rastislav Schlosar" <Rastislav_Schlosar@nrsr.sk>, "Milan Uhrik" <Milan_Uhrik@nrsr.sk>  
PRINT RSS

             
Hlavná stránka