Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

NEVIEME SAMI SEBE VLÁDNUŤ?
(Čo všetko sme dokázali za sto rokov. Sme schopní zmeniť sebazničujúci proces?)
DOZREL ČAS NA NEŽNÚ REVOLÚCIU!
(Smutné zamyslenie sa a návrh na riešenie)
 

Ak sa o rodine hovorí, že je základnou bunkou spoločnosti, čo je potom spoločnosť? Pravdepodobne jednou velikánskou rodinou. O rodinných firmách sa hovorí, že sa na nich vzťahuje pravidlo „TROCH GENERÁCIÍ". Otec začne, syn zveľadí a vnuk, až na výnimky, ten sa vedel narodiť, ten všetko znefunkční. Ak pripustíme, že na uvedenom môže byť zrnko pravdy, nebude sa potom pravidlo „TROCH GENERÁCIÍ" vzťahovať aj na spoločnosť? Skúsme sa zamyslieť.

Prvá generácia, generácia našich starých rodičov, budovala Prvú republiku. Od vzniku Československa v roku 1918, po skončení 1. svetovej vojny, do septembra 1938 (Mníchovský diktát), kedy Československo jeho krstní rodičia (Veľká Británia a Francúzsko) nepodržali a náš spoločný štát následne v marci 1939 zanikol (Protektorát Čechy Morava a Slovenský klérofašistický štát), pričom bola ochotná a pripravená svoj spoločný štát brániť.
Klobúk dole ako prvá generácia svoju historickú úlohu zvládla - Transformácia štátu na troskách rozpadajúcej sa Rakúsko - Uhorskej monarchie a okrem toho, Československo sa prepracovalo medzi desať najpriemyselnejších štátov sveta. Bude to zrejme tým, že na jeho čele stáli štátnici, ktorým šlo o štát a nie politici, ktorým ide o individuálne a skupinové záujmy.

Po 2. svetovej vojne, v roku 1945, sa Československo obnovilo a Povojnovú republiku budovala Druhá generácia, generácia našich rodičov. Klobúk dole ako druhá generácia svoju historickú úlohu zvládla - Československo bolo s NDR výkladnou skriňou socializmu a dokonca sa pokúsila o socializmus s ľudskou tvárou, avšak proti veľkému a silnému ZSSR s jeho prisluhovačmi nemalo šancu.

Prišiel november 1989 a s ním Tretia generácia, naša generácia, generácia synov a dcér. Začali sme excelentne. Nežne sme zvrhli socialistický režim a následne spáchali vlastizradu, pretože niekoľko ľudí medzi sebou nevedelo komunikovať a spolupracovať. Klobúk dole, urobili sme to elegantne. Otvorili sme Ústavu a kompetencie na rozdelenie štátu z Národov (referendum), sme posunuli do Federálneho zhromaždenia a to, náš spoločný štát, Československo, rozdelilo (o dva roky by sme oslavovali sté výročie, nevadí budeme oslavovať 25-te!).
Na vine nie sú politici, ale my, plebs, pardon občania. Ak by sme boli ako napr. rakúski, nemeckí, dánski, alebo nebodaj švajčiarski občania, tak by sme to nepripustili. Naši politici sú totiž ako voda, zaberú toľko priestranstva, koľko im dovolíme.

Nevadí, práve naopak, heuréka! Konečne máme svoje vlastné štáty. Česi svoj od roku 1620, kedy ich na Bielej hore porazili Habsburgovci a České kráľovstvo zaniklo. A my Slováci? Ak nepočítame Slovenský vojnový klérofašistický štát, tak ten svoj máme po približne tisíc rokoch od dôb, keď synovia neporozumeli posolstvu otca so zväzkom prútov (Veľká Morava). Na druhej strane musíme uznať spravili sme to ukážkovo a získali sme si široké medzinárodné uznanie a rešpekt, veď kde vo svete sa takto zvrhávajú režimy, rozchádzajú národy a zanikajú štáty. A keď sme pri tom ešte uvoľnili medzinárodné trhy iným, prečo by nás nemali radi a nechválili nás.

A ako sme my, synovia a dcéry, tretia generácia, okrem vyššie uvedeného, zvládli ďalej svoju historickú úlohu? Klobúk dole, tiež excelentne! Pred 25-imi rokmi bol náš spoločný štát, pomyselný stroj, takmer funkčný (školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo,...), spoločná špajza bola takmer plná, dlh takmer žiadny a občania neživorili, mali prácu a nepoznali sme bezdomovcov.
Nezabúdajme že, predovšetkým vďaka našim rodičom a starým rodičom! Áno, mali sme aj iné veci, ŠTB, Železnú oponu, zavreté hranice, zákaz vierovyznania, zákaz súkromného podnikania, podpultový tovar a iné socialistické vymoženosti,...

Táto úvaha nie je pokusom o obhajobu socializmu, resp. starých časov, naopak je to snaha vidieť veci verejné v širších súvislostiach a otvorene a jednoducho ich pomenovať.

Od tej doby sme sa vďaka pádu socializmu, Železnej opony a celosvetovému vedecko-technickému pokroku posunuli tak ďaleko, že sme už v treťom tisícročí a posunuli sme sa dokonca až tak ďaleko, že sme zabudli význam slov morálka, charakter, česť, úcta, dobrý skutok, atď. a naopak objavili sme slová peniaze, zisk, výpalníctvo, korupcia, nie je politická vôľa, arogancia moci, atď. Dnes je In: „Toto je Významný Politik, Toto Úspešný Podnikateľ a Toto Obyčajný Občan." Naši rodičia, resp. starí rodičia, by však povedali „Toto je Podvodník, Toto Zlodej a Toto Slušný človek." Pri všetkých menovaných skupinách platí „Česť výnimkám."

Za 23 rokov pri vedení a smerovaní nášho samostatného štátu sme dôveru vložili do rúk a na základe toho nám vládli tri významne skupiny. Skupina pána Mečiara, pána Dzurindu a pána Fica. O všetkých troch skupinách sa dá povedať, že po uchopení moci ako prvoradé vytvorili svoj zoznam s význačným označením „Naši a Nenaši" a začali spravovať náš štát na princípe „Víťaz berie všetko!" a Ty občan, ďakujeme, budeš nás zaujímať až o 4 roky.

Prvé dve skupiny sa zamerali na spoločnú špajzu a tú takmer vyčistili - vytunelovali.

Okrem toho sa dá o skupine a dobe pána Mečiara povedať:
Vytvorila novodobú slovenskú veľkoburžoáziu a finančné skupiny Slovenské podsvetie bolo prepojené s politickými štruktúrami Uskutočnila nové územno-správne členenie SR Svojou politikou nás izolovala od EÚ
HZDS trikrát vyhralo voľby (1994, 1998 a 2002), avšak len jedenkrát vytvorilo koalíciu a vládlo (1994-1998)
HZDS vo voľbách v roku 2012 získalo 0,93 % hlasov!

O skupine a dobe pána Dzurindu sa dá tiež povedať:
Rozbehla významné celospoločenské reformy Dostala SR do EÚ
Vyprodukovala kauzu GORILA (korupcia v parlamente a skompromitované privatizácie)
SDKÚ nikdy nevyhrala voľby, ale trikrát vládla v koalícii (1998, 2002 a 2010), z toho dvakrát nedovládla (2006 a 2011) a mali sme predčasné voľby
SDKÚ podľa predvolebných prieskumov vo voľbách v roku 2016 nedosahuje ani 2 % hlasov!

Skupina pána Fica je najsofistikovanejšia.
Po uchopení moci v roku 2006 a zistení, že spoločná špajza je takmer prázdna sa zamerala na čistenie - tunelovanie prevádzkového kapitálu, tzn. na čistenie - tunelovanie ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NAŠEJ REPUBLIKY. Veď každý rok pritečie do rozpočtu 15 až 20 miliárd EUR a eurofondy ako bonus, sú kapitola sama o sebe. A ako dopadne firma, resp. stroj, či nebodaj štát, keď sa ich prevádzkový kapitál začne odčerpávať a používať úplne na iné účely? Otázka nestojí „Či", ale „Kedy a za akých okolností skolabujú."

O skupine a dobe pána Fica sa dá ešte povedať:
Strana SMER bola vytvorená za podpory finančných skupín a je s nimi prepojená Zjednotila a pohltila ľavé spektrum politických strán Kauzu GORILA nikdy skutočne nevyšetrí, lebo je to proti jej podstate Enormne prehĺbila dlh SR (len za prvých 6 rokov vlády o 127 % HDP)
Strana SMER trikrát vyhrala voľby (2006, 2010 a 2012), dvakrát vládla (2006-2010 a 2012- 2016), ale len jedenkrát dokázala vytvoriť koalíciu (2006)
Vyhrá voľby štvrtýkrát a ak dokáže vytvoriť koalíciu, bude nám vládnuť tretíkrát!!!???
Čo dobré mohla dať, resp. ukázať Slovensku a nám jeho občanom, to už dala, resp. ukázala!

Vážení občania SR: Viete si predstaviť, že by naša republika mohla fungovať ďalších 20 rokov rovnakým spôsobom, ako predchádzajúcich 20 rokov? Čoraz viac občanov tejto republiky prichádza na to, že tak sa ďalej fungovať nedá!

UVEDOMME SI, ŽE OKRÁDAJÚ NÁS VŠETKÝCH A PRETO PENIAZE CHÝBAJÚ TAM, KDE BY MALI BYŤ! V NAŠEJ MLADEJ REPUBLIKE NEFUNGUJE NORMÁLNE JEDINÝ REZORT, VŠADE VLÁDNE KORUPCIA A VEĽKÉ ROZKRÁDANIE! ČO JE VŠAK NAJSTRAŠNEJŠIE, ROČNE ZBYTOČNE ZOMRIE TRI TISÍC ĹUDÍ A ZBYTOČNE SA VYKONÁ DVE TISÍC POTRATOV!!!

Poznáte firmu, kde si zamestnanci môžu robiť čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť? My nie, ale takto fungujú naši politici! Čo je to za generácia, čo sú to za rodičia, čo vyjedajú jedlo deťom (budúcim generáciám) z taniera???

ZÁVER JE JEDNODUCHÝ: SYSTÉM JE ZLÝ. NEFUNKČNÝ A TREBA HO ZMENIŤ!!!
RIEŠENIE JE TIEŽ JEDNODUCHÉ: VO VOĽBÁCH TREBA DAŤ PRÍLEŽITOSŤ NOVÝM, MLADÝM ĽUĎOM. ŠTVRTEJ GENERÁCII A NÁSLEDNE OD NEJ POŽADOVAŤ. ABY ZMENILA SYSTÉM A VYKONALA POTREBNÉ ZMENY!!!

Tretia generácia už nám všetko čo mohla ukázala a potrebné zmeny vykonať nedokáže! Na ich vykonanie mala času až, až. Naopak, dokázala znefunkčniť, rozkradnúť a zadlžiť funkčný štát a jeho občanov ožobráčiť! Rovnako je naivné myslieť si, že vyšetrí a potrestá aktérov kauzy GORILA a mnohých iných, resp. že prijme účinnú legislatívu na preukazovanie pôvodu majetku, či zodpovednosti politikov za spôsobené škody, alebo reálny zákaz obchodovania štátu so schránkovými firmami. Strana pána Fica mala na to celé štyri roky a nemusela sa pritom s nikým dohadovať.

Uvedomme si, že sme národ nežných revolúcií! V tomto smere sme svetoví lídri. Od 2. svetovej vojny sme každých 20 rokov uskutočnili nežnú revolúciu:

  • 25. Február 1948 - Úspešná nežná revolúcia s krvavými následkami (socialistická)
  • Január 1968 - Neúspešná nežná revolúcia s vážnymi následkami (normalizácia)
  • (neúspešný pokus o socializmus s ľudskou tvárou)
  • 17. November 1989 - Úspešná nežná revolúcia s vážnymi následkami (kapitalistická)
  • (mali sme vládu jednej strany)
  • 05. Marec 2016-???!!!??? !!!
  • (opäť máme vládu jednej strany a už presluhujeme)


VÁŽENÍ OBČANIA - SPOLUMAJITELIA SR, NEŽNÁ REVOLÚCIA SA DÁ USKUTOČNIŤ AJ V DEŇ VOLIEB!!! STAČÍ. ABY SME VŠETCI PRIŠLI VOLIŤ 5. MARCA 2016 (naši predkovia museli bojovať o to, aby mohli voliť, MY NIE!) A MALI JASNO V TOM , ČO SI PRAJEME A ČO NECHCEME!!!

SPOLOČENSKÝ SYSTÉM KDE JE NIEKOĽKO STOVIEK ĹUDÍ BOHATÝCH A STÁLE NEMAJÚ DOSŤ A KDE STÁTISÍCE SLUŠNÝCH ĽUDÍ V NEDOSTATKU PREŽÍVAJÚ A VEĽKÁ ČASŤ NÁRODA SA NACHÁDZA NA HRANICI CHUDOVY JE ZLÝ A CHORÝ. TAKÝ SYSTÉM TREBA ZRUŠIŤ - ZMENIŤ!!!

DAJME DÔVERU ŠTVRTEJ GENERÁCII A SLUŠNÝM ĽUĎOM A NÁSLEDNE OD NICH VYŽADUJME, ABY VYKONALI POTREBNÉ ZMENY, ABY NAŠA SPOLOČNOSŤ BOLA FUNKČNÁ A ABY OBYČAJNÍ ĽUDIA (RODINY) SLUŠNE ŽILI!!!
VEĎ NIE MY OBČANIA SME TU PRE POLITIKOV, ALE POLITICI SÚ TU PRE NÁS OBČANOV!!!
NIE OBČANIA MAJÚ SLÚŽIŤ POLITIKOM, ALE POLITICI MAJÚ SLÚŽIŤ NÁM OBČANOM!!!

VÁŽENÍ POLITICI. ZAČNITE KONEČNE NAPĹŇAŤ NAŠU VOĽU - SLUŠNE ŽIŤ!!!

Vnímaví, oklamaní a nahnevaní slovenskí občania - spolumajitelia SR, Február 2016

  
             
Hlavná stránka