Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

MLADÍ ĽUDIA AKO MARIAN KOTLEBA, MARIAN MIŠÚN A MARIAN MAGÁT, ONÁLEPKOVANÍ SYSTÉMOM AKO FAŠISTI, SÚ V SKUTOČNOSTI LEN PRODUKTOM POSTKOMUNISTICKEJ SPOLOČNOSTI  

Marcové voľby boli len zákonitým vyústením zamatového podvodu z novembra 1989. Každá špina a svinstvo sa časom vyplaví na povrch  a po 26 ročnom štátnom privatizačnom banditizme politických zločincov zložených z ponovembrových vlád a parlamentov je tento štát rozkradnutý a ekonomicky nesvojprávny. Občan sa prebudil a konečne si uvedomil, že prišiel čas vyslať  kriminálnym bandám, zloženým z bývalých komunistov, eštebákov a ich prisluhovačov, ktorí sa infiltrovali do novovznikajúcich politických strán, alebo prešli z KSS do SDĽ, HZDS, SNS a napokon do SMERU-SD, varovný signál v podobe preplesku aký dostali 5. marca 2016.  Títo politickí eskamotéri, ktorí už 26 rokov hrajú   falošnú hru na ľavicu a pravicu, pričom ak išlo o peniaze a kšefty vždy sa vedeli dohodnúť, spustili unisono hysterický krik o fašistoch a extrémistoch, ktorí sa po prvýkrát dostali do parlamentu. Privatizér a kšeftár, skrývajúci sa pod  národnou vlajkou Andrej Danko, nezaprel svoje boľševické a maďarské gény a žiada zrušiť Kotlebovu stranu.  

https://www.youtube.com/watch?v=iquATiduPyQ
Skúsme sa pri tomto novodobom hone na čarodejnice, ktorý spustili títo pseudodemokrati zamyslieť čo je skutočnou príčinou, v čom vidia obrovský problém nezlučiteľný s demokraciou podľa ich predstáv, že mladí ľudia našli vzory v období Slovenského štátu z vojnových rokov. Paradoxne po voľbách veľmi rýchlo zabudli ako sa po prevrate v novembri 1989 dožadovali slobodných volieb ako piliera demokracie po 40 rokoch komunistickej totality, pričom dnes by slobodné  voľby najradšej nemali, resp.  chcú zrušiť stranu, ktorá bola riadne a demokraticky zvolená.

V titulku tohto článku menovaní traja Mariánovia boli v čase prevratu v novembri 1989 ešte deti, ktoré začali dospievať už v postkomunistickej spoločnosti. Večný generačný rozpor je už zákonite poznamenaný vzdorom proti systému a rebelantstvom ak spoločnosť povýši amorálnosť na životný princíp, čo mladí ľudia vnímajú obzvlášť citlivo. Zakázané ovocie chutí najviac,  to platí odjakživa. Komunistickou propagandou  vychovávaná mládež napriek zákazom, počúvala západnú hudbu, nosila dlhé vlasy a potajomky počúvala vysielanie Slobodnej Európy. Jej vzorom sa však nestali  pionier Pavlík Morozov, ktorý udal NKVD vlastného otca pre ktorého žiadal trest smrti, ani Janko Giertli, ktorý nosil partizánom stravu. Vojnové a partizánske filmy o komunistami sprivatizovanom SNP  mali skôr opačný efekt.

Akým vzorom sa inšpirovali menovaní traja mladi ľudia, ktorí dnes zamestnávajú politikov, presstitútov a expertov na extrémizmus?
Za všetkým hľadajme komunistov a to neplatí len o novovzniknutej tzv. kapitálotvornej vrstve, ktorá po novembri rýchlo hodila cez palubu robotnícku triedu, ale aj o komunistickom právnom systéme, ktorého kontinuita pokračovala naďalej aj s tými istými persónami, keďže Norimberg č. 2 sa nekonal a hrubá čiara zakryla všetky zločiny, čoho dôsledky znášame dodnes. 

Napriek chabým pokusom  sa nepodarilo odkryť biele miesta komunistami  zmanipulovaných dejín. Tých niekoľko odvážnych, ktorí začali búrať falošné mýty  o Slovenskom národnom povstaní a nahlas povedali, že bývalí gardisti sa po vojne dostali do vedenia Zväzu Slovenských zväzu partizánov a obvinili ich z viacerých zločinov,  po zastrašení žalobami podanými Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov stíchlo a média radšej zvolili cestu politickej korektnosti. 

V tejto atmosfére falošnej demokracie a naháňania peňazí sa mladí ľudia nedozvedeli pravdu o Slovenskom národnom povstaní,   ktoré sa zmenilo z vojenskej akcie na zápas o presadenie vplyvu Moskvy a eliminovanie západného odboja, čo vyústilo do predčasného začatia povstania  vyvraždením vojenskej misie, vrátane žien a detí, skupinou komunistami riadených partizánskych skupín. Skutoční hrdinovia povstania generáli Golian a Viest, boli po zrade popravení a mnohí  účastníci SNP skončili po komunistickom puči vo februári 1948 na popraviskách a väzniciach.

O tom sa však mladá generácia nemala možnosť dozvedieť a ako som už spomínal generačný vzdor a kontinuita komunistických zákonov s trestným činom popierania holokaustu  a  tzv. propagácie fašizmu, k čomu stačilo namaľovanie  svastiky alebo zberanie historických artefaktov nemeckej alebo slovenskej armády, to všetko viedlo k tomu, že formu protestu mládeže z čias socializmu nahradila  iná a to tá, ktorá bola zakázaná.

Ak by ponovembroví politici boli skutoční demokrati a zrušili všetky komunistické zákony týkajúce sa propagácie fašizmu, čo je úplne bežné v USA alebo Veľkej Británii, kde je táto téma marginálnou záležitosťou  a pokiaľ tam niekto hailuje, alebo si vyvesí doma nacistickú vlajku, nikto to nerieši  resp. dotyčného majú za cvoka, dnes by tento problém na Slovensku neexistoval. V uvedených štátoch je to rovnako aj s tzv. popieraním Holokaustu o ktorom sa ako jediný slovenský politik Daniel Lipšic vyjadril, že je potieraním slobody prejavu.  V krátkom videu je reakcia Štefana Harabina, ktorý nezaprel svoje komunistické myslenie.

https://www.youtube.com/watch?v=eGD38fXk4lo

Som presvedčený, že  prvým krokom ponovembrových politikov malo byť verejné odsúdenie popravy prvého Slovenského prezidenta Jozefa Tisa, čím by sme sa definitívne vysporiadali s našou neblahou  minulosťou a nebol by viac dôvod zaoberať sa jeho smrťou  Dodnes sa z jeho smrti obviňuje prezident Beneš a Česi a oficiálne sa nepriznáva, že vinu na poprave Tisa nesú  komunisti na čele s Gottwaldom a Gustávom Husákom, ktorí nesúhlasili, aby mu bola udelená milosť, čím sa stal Jozef Tiso slovenským martýrom.

Vo Fínsku, ktoré nikto neobviňuje z fašizmu, je v Helsinkách obrovská socha Maršala Maneerheima, ktorý bol spojencom Nacistického Nemecka. Už len za to, že Tiso v danej situácii nemal na výber, udelil množstvo výnimiek občanom židovskej národnosti z ktorých mnohí mohli konvertovať na kresťanstvo, čím mnohých  zachránil pred smrťou  a za to, že Slovensko sa nestalo protektorátom,  by malo byť konanie Tisa posudzované nezaujato a objektívne.  Prezidenta Pétaina si Francúzi neobesili ako Slováci.

Takže skôr ako sa začne hon na čarodejnice, v tomto prípade na  Kotlebu a jeho poslancov, mali by sa kompetentní zamyslieť kde sa stala chyba. Ak by sme nefalšovali históriou a držali sa pravdy, nielen víťazov ale aj porazených, dnes by sa mladí ľudia s historickými udalostiami vedeli vysporiadať racionálne  a skôr ako na minulosť by sa zameriavali na budúcnosť s poučením sa z vlastnej minulosti tak, aby sme sa nedopúšťali opäť rovnakých chýb ako naši predkovia. Ak by mládež po novembri 1989 poznala skutočnú pravdu, verím, že výber jej  hrdinov a vzorov by bol určite iný.

          Ladislav Burdiga 


AUTENTICKÉ DOKUMENTY O TÝCH, KTORÍ NECHALI POPRAVIŤ TISA  

          Od popravy prezidenta Tisa uplynulo už 69 rokov, no rôzne bludy a fámy o jeho smrti šíriace nielen jeho priaznivcami ale aj odporcami istým kruhom a skupinám doteraz vyhovujú. No objektívne zhodnotiť jeho osobu, jeho klady, jeho zápory, ako aj dobu v ktorej bol prezidentom, do toho sa nejako nikomu nechce. Jedná sa o úmysel, aby na svetlo neprenikli skutočné fakty? Veď sa napríklad hovorí, že kvôli hrubému Tisovmu krku poprava neskončila jeho smrťou. Že ho potom dodatočne škrtili...? Kto na toto všetko odpovie? Jeho priaznivci zneužívajú jeho smrť na nenávisť voči Čechom, jeho odporcom zasa na zneužívanie tohto obdobia a jeho mena pre svoje propagandistické ciele. Kladiem si otázku, ako sa mal Tiso postaviť Hitlerovi na odpor? Ako by ten jeho odpor dopadol? Bol by víťazný? Pokiaľ by Tisa vystriedali také monštrá typu Heydricha, Himlera, Eichmana a im podobným, koľkonásobne viac by bolo obetí? A čo po tom? Vyčítali by mu po skončení vojny, že sa nemal stavať Hitlerovi na odpor? Znamenalo by niečo pre masových vrahov typu Heydricha, Himlera, či Eichmana s požehnaním Hitlera povraždiť ďalší milión Slovákov a štát rozparcelovať medzi Poliakov a Maďarov? Takže si pozrime dostupné a existujúce fakty.

Vladimír Pavlík

Tiso, Beneš, Gottwald, Husák...

Poznámka: Všetkým spochybňovačom, ktorým sa tieto historické dokumenty nehodia do scénara odporúčame sa neobracať na autora príspevku ale na Štátny archív v Prahe, Úrad pre dokumentáciu zločinov komunizmu a Ústav pamäti národa, v ktorých kompetencii je historický výzkum. Len im je potrebné položiť otázku, prečo sa o týchto faktoch mlčí a komu to vyhovuje.


Vám, politikom a novinárom.

Popieranie Holokaustu a témy podobné.

V nedeľu 13.3.2016 pred obedom sa v TV Markíza odohrala debata zástupcov všetkých nových slovenských parlamentných strán. Až na výnimky však okrem vzájomného hašterenia pravo-ľavých politikov slovenskému divákovi nebolo ponúknuté prakticky nič seriózne, avšak strašidlo popierania Holokaustu zo strany Kotlebovcov to tu samozrejme chýbať nemohlo.
Súdruhovia politici!
Ak si myslíte, že týmito siláckymi rečami pred celým Slovenskom získate väčšiu podporu obyvateľstva a predovšetkým že zastavíte popularitu Kotlebovej strany, ste na veľkom omyle. Opak sa stane realitou. Vy totiž tvrdo a vytrvalo svojimi skutkami pracujete na zvyšujúcej podpore občanov SR pre Kotlebovu stranu. To už ani fakt, že aj Maďari z juhu Slovenska mu dávajú svoje hlasy, pre vás neznamená nič?! Asi je to o niečom úplne inom.
Tento váš novodobý hon na čarodejnice spôsobil, že vôbec Kotlebova strana mohla vstúpiť do parlamentu, pretože občania SR vo vás prestávajú vidieť svojich politických zástupcov. Keby ste naozaj zastupovali záujmy Slovenska, nebolo by ani potrebné, aby vznikla nejaká strana Mariána Kotlebu. To ste ešte doteraz nepochopili?
Znovu a znovu, nepoučiteľne, vy mnohí politici a vy mnohí redaktori a novinári, dávate zreteľne najavo, že nás občanov Slovenska naďalej podceňujete a preto sa nečudujte, keď sa my, obyčajní ľudia, vo veľmi krátkej dobe rozhodneme, že už nie ste naši. Ak vás, nekompetentných politikov a neobjektívnych presstitútov, komplet odmietneme, a vyberieme si iných, resp. budeme čerpať informácie z iných nezávislých zdrojov, budeme zrejme všetci označkovaní ako protisystémoví. Ale nevadí, sloboda nám za to stojí.
Do omelenia, v zmysle Goeblesovskej propagandy, sa vyťahuje účelovo Holokaust ako bič na tých nepohodlných, ale na seba sa pozrieť takými istými kritickými očami – to už sa nenosí...

Tvrdíte skoro bez výnimiek pred celým Slovenskom, že chcete zostaviť euro-hodnotovú modernú vládu, ktorá by mala v najbližšej budúcnosti pracovať v prospech Slovenska.
Prečo teda vo vašich verejných prejavoch, resp. v správach nie je ani zmienky o všeobecnom popieraní hromadného vraždenia civilistov fašistickými banderovskými skupinami na Ukrajine? Všetci politici a novinári na Slovensku predsa viete o zločinoch banderovcov, s kým spolupracovali počas 2.svetovej vojny (tisíce zavraždených židov, cigáňov, Poliakov, ...) a všetci viete, že v dnešnej Ukrajine majú postavené množstvá pomníkov ako hrdinov Ukrajiny - s požehnaním ukrajinskej chunty, ktorá prevzala moc protiústavným prevratom, financovaným zo strany USA a podporovaným dokonca aj zo strany vedenia EU. Ale určite nie s podporou obyčajných ľudí v EU!

Kde máte, pán Matovič, zástupca obyčajných ľudí, tie Vaše povestné fotografie, napr. z upálenia nevinných ľudí v Odese z leta 2014 alebo z bombardovania civilných obetí v doneckej oblasti medzinárodne zakázanými fosforovými a kazetovými bombami? Von s nimi na verejnosť! Kde máte dôkazy a nahrávky, poukazujúce na podporu západu v modernej genocíde odporcov fašistického režimu na Ukrajine? Von s nimi!
Kde ste teraz všetci antifašisti?! Prečo nestojíte bez prestávky už dva roky protestujúc pred ukrajinským veľvyslanectvom? Aj vy máte vo svojom hodnotovom rebríčku FAŠIZMUS prijateľný euro-hodnotový a na druhej strane ten neprijateľný domáci fašizmus?!

Prečo vy všetci, ktorí hovoríte o Holokauste, mlčíte o pripravovanej zmluve TTIP medzi EU a USA? Vyťahujete mnohí tému Holokaustu, tam kde sa vám to hodí ako palica, to áno, ale zaoberať sa podozrením z hrozby zmluvy TTIP pre národy EU, ktorá by mala vyjadrovať podporu korporátnemu fašizmu, kde by sa národné štáty a záujmy obyčajných ľudí dostali na vedľajšiu koľaj na úkor nadnárodných korporácií, to už nie je téma pre budúcu slovenskú vládu a parlament?

Pán Sulík, Vy ste europoslanec. Odpovedzte verejne a čestne občanom Slovenska, či máte k dispozícii komplet pracovný text pripravovanej zmluvy TTIP? Ak áno, prečo nás neinformujete? Ak nie, prečo nás takisto o tom neinformujete, prečo tie obrovské tajnosti okolo toho? Čo všetko v EU parlamente robíte Vy osobne pre to, aby sme sa so znením tejto zmluvy, týkajúcou sa našich každodenných životov, my obyčajní ľudia na Slovensku vopred oboznámili?

Štandardní a systémoví politici. Bráni vám v otvorenosti voči vlastnému ľudu euro-atlantická politická korektnosť?
Kto vás zvolil ako svojich zástupcov? Brusel? Washington? Moskva? Peking? Alebo obyčajní ľudia na Slovensku? Koho vlastne chcete zastupovať v novej vláde a parlamente?

Politici! Zvoľte si už konečne správne svojho PÁNA, pretože prebúdzajúce sa Slovensko vám aj v ďalšom vývoji predloží svoj nový účet. Niekomu dobrý, niekomu nie. Potom si nesťažujte!
A predovšetkým, dajte si už dole pásku z očí, lebo ...
… NAD TATROU SA už BLÝSKA a prvé HROMY už teraz DIVO BIJÚ...!

Jozef Potúček, jeden z obyčajných ľudí

Adresované komu:

"premier@vlada.gov.sk" <premier@vlada.gov.sk>,
info@vlada.gov.sk,
info@nrsr.sk,

sekretariat.predseda@strana-smer.sk,
sas@strana-sas.sk,
kontakt@obycajniludia.sk,
sns@sns.sk,
kotleba@naseslovensko.net,
office@most-hid.sk,
info@volimborisa.sk,
siet@siet.sk,
monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu,
anna.zaborska@europarl.europa.eu,
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu,
richard.sulik@europarl.europa.eu,
KukanEduard <eduard.kukan@europarl.europa.eu>,
ivan.stefanec@europarl.europa.eu,
pal.csaky@europarl.europa.eu,
boris.zala@europarl.europa.eu,
jana.zitnanska@europarl.europa.eu,
vladimir.manka@europarl.europa.eu,
branislav.skripek@europarl.europa.eu,
jozsef.nagy@europarl.europa.eu,
monika.smolkova@europarl.europa.eu,

vsv@rtvs.sk,
predseda@rvr.sk,
sekretariatgr@markiza.sk,
marketing@joj.sk,
tipy@ta3.com,

info@dennikn.sk,
cas@cas.sk,
redakcia@sme.sk,
pravda@pravda.sk,

Svobodný Vysílač <svobodny.vysilac.cs@gmail.com>,
Mesačník ZEMaVEK <zemavek@zemavek.sk>,
Vladimir Pavlik <necenzurovane@yandex.com>,
"info@alianciazarodinu.sk" <info@alianciazarodinu.sk>,
"redakcia@protiprudu.org" <redakcia@protiprudu.org>,
"info@svetkolemnas.info" <info@svetkolemnas.info>,
wmmagazin jirka <jirimatejka@wmmagazin.cz>,
"redakce@protiproud.cz" <redakce@protiproud.cz>,
"redakce@czechfreepress.cz" <redakce@czechfreepress.cz>,
"info@ac24.cz" <info@ac24.cz>,
wertyz@seznam.cz,
info@nazorobcana.sk,

hlavnespravy@hlavnespravy.sk,
redakce@prvnizpravy.cz,
Stanislav Blaha <st.blaha@gmail.com>,
Pavel Horvat <info@svobodnenoviny.eu>,
news@e-republika.cz,
redakce@altpress.cz,
j.holoubek@parlamentnilisty.cz,
vydavatelstvi@cesky-portal.cz,
ceskyrozhled@seznam.cz,
"zdomu@zdomu.sk" <zdomu@zdomu.sk>,
"orgonit@orgonit.eu.sk" <orgonit@orgonit.eu.sk>,
"redakcia@cez-okno.net" <redakcia@cez-okno.net>,
Petr Černý <
czechnewstv@gmail.com>,
Boris Koróni <boris@slobodnyvysielac.sk>,
norbert@infovojna.sk,
luhu@centrum.sk,
Marián Benka <
marianbenka@gmail.com>,
"sofian@sofian.sk" <sofian@sofian.sk>,
editor@zvedavec.org,

plus obyčajným ľuďom na Slovensku a v Čechách.  
PRINT RSS

             
Hlavná stránka