Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

PREČO MLČÍ KOTLEBA A JEMU PODOBNÍ NÁRODOVCI? ČI RUSÍNI NIE SÚ SLOVÁCI? 

K zrade Rusínov, ktorí bojovali v 1 čs. armádnom zbore sa všetci boja vyjadriť. Bojovalo ich tam viac ako Slovákov ako uvádzajú štatistiky. Bol to druhy Mníchov o ktorom sa v tomto zbabelom národe povinne mlčí a je to tabu nielen pre politikov, ale aj našich tzv. národovcov. Prečo namiesto utečencom nedáme peniaze na podporu našich bývalých spoluobčanov 
z Podkarpatskej Rusi, ktorí by to určite radi privítali.


Zatiaľ čo, Maďarsko a Rumunsko otvorene podporuje svoje menšiny na Ukrajine, Slovensko nemá odvahu pomôcť ľuďom, ktorí boli  v roku 1945 dekrétom č. 60/1945 podpísaným Benešom a Stalinom, v rozpore  s medzinárodným právom protiprávne pozbavení československého občianstva! Dekrét vyvolal pobúrenie najmä predovšetkým medzi príslušníkmi 1. čs. armádneho zboru rusínskeho pôvodu.

https://www.youtube.com/watch?v=7_tk8zU17Ds
F. K. Veselý: Verchovina, verchovina


Boľševická revolúcia v Rusku, ktorá prišla rovnako náhle a nečakane tak, ako nečakane sa rozpadol Sovietsky zväz, poznamenala aj osud Československa, ktoré vzniklo na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1994 v USA vyšiel  anglický preklad knihy bývalého námestníka výzvednej služby NKVD (neskôr známej ako KGB) Pavla Sudoplatova  SPECIAL TASKS. V americkej verejnosti vyvolalo veľký rozruch  svedectvo o fyzikovi Robertovi Oppenheimerovi,   ktorý  odovzdával  sovietom informácie o americkom atómovom výskume, čím im pomohol urýchliť výrobu  atómovej bomby.  V knihe je aj  niekoľko zmienok o bývalom čs. prezidentovi Eduardovi Benešovi, ktorý mal od roku 1937 úzke styky so sovietskym veľvyslanectvom a ktorý sa zaoberal  špionážou od prvej svetovej vojny počas svojho pobytu vo Francúzsku. Po mníchovskej zrade NKVD asistovala pri úteku Beneša z Československa. Práve potvrdením o prevzatí peňazí bol po vojne Beneš  NKVD vydieraný a bolo mu nariadené odovzdať moc vo februári 1948 Klementovi Gottwaldovi hladko a bez násilia.  Benešov kolaborantský postoj je zdokumentovaný jeho vlastnými slovami a činmi. Už na začiatku vojny v r. 1939, Beneš povedal sovietskemu veľvyslancovi  v Londýne Majskému, že Podkarpatská Rus, bude po vojne patriť  Sovietskemu zväzu.

Beneš pritom ešte ako minister zahraničných vecí v roku 1934 hanebne vyhlasoval:Po vstupe Sovietskeho zväzu do vojny Beneš vychvaľoval Stalina a tvrdil, že mu západné vlády môžu dôverovať pretože nebude sovietizovať  stredovýchodnú Európu. Beneš  bol proti otvoreniu II. frontu na Balkáne a v súlade so Stalinom hlásal nutnosť druhého frontu vo Francúzsku. Chcel, aby stredovýchodná Európa bola "oslobodená" sovietskou armádou. Pri rokovaniach o odmietnutí Marshallovho plánu, ktorý postavil na nohy porazené Nemecko,  minister Ján Masaryk povedal: "Do Moskvy som odišiel ako   československý minister a vrátil som sa ako Stalinov paholok". V r. 1948 Sovieti hodili Beneša cez palubu tak ako hodil cez palubu Gorbačov Gustáva Husáka v roku 1989, čím sa potvrdilo staré príslovie našich predkov: "Učiň čertovi dobre, peklom sa ti odmení".

Asi sa nikde na svete nenájde štát, ktorý by zradil svojich vlastných občanov a ktorý by sa bez odporu vzdal  územia o rozlohe 12 607 štvorcových kilometrov,  ktoré bolo od roku 1918 až do roku 1938 súčasťou medzivojnového Československa, a následne túto stratu územia  nazval oslobodením. Československo o svoju najvýchodnejšiu časť nazývanú Podkarpatská Rus prišlo potom  čo ju prezident Eduard Beneš tak ako sľúbil už v roku 1939 predal  Stalinovi. Rovnako hanebne sa prezident Beneš zachoval k tisícom vlastných občanov, ktorých Stalinovi podhodil ako vojnovú korisť, aby mohli byť následne násilne odvlečení do pracovných táborov pod správou nazývanou GULAG.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZSLTnKR_-w
Krize na Ukrajině: Podkarpatská Rus za Masaryka a dnes


Po komunistickom prevrate vo februári 1948 bola zavŕšená hanebná zrada mocnosti, ktoré nás najprv predali Hitlerovi v Mníchove v roku 1938 a následne Stalinovi v roku 1945. Československo malo výnimočné postavenie vďaka veľkým ložiskám uránovej rudy, ktorý bol v tom čase po zlate treťou najcennejšou komoditou. Pre ilustráciu je potrebné pripomenúť, že len za odpad z tejto rudy nám chceli vtedy Američania  postaviť diaľnice od českého  Ašu až po Čiernu nad Tisou. Na ťažbu uránu boli za asistencie sovietskych poradcov nasadení v neľudských podmienkach politickí väzni. Toto nerastné bohatstvo sa nestalo nástrojom blahobytu našich občanov, ale nástrojom mocenskej politiky a atómového vydierania celého sveta zo strany bývalého ZSSR. Rovnako sa nikomu dnes už nechce veriť, že ešte začiatkom 60. rokov bolo bývalé Československo ekonomicky na úrovní Rakúska. 

Očakávam, že všetky tie strany ktoré vo voľbách v marci 2016 kandidujú do parlamentu a tvrdia o sebe že všetko robia pre blaho slovenského národa, tak som zvedavý, koľko z nich si po prečítaní tohto článku uvedomí, že sem by mali patriť aj občania Podkarpatskej Rusi, ktorí boli Slovensku hanebne ukradnutí.

Vladimír Pavlík

https://www.youtube.com/watch?v=vJwgsS9S68Y
Názor občana - Slovania spojme sa!


TAK AKO KRYM PATRÍ RUSKU PATRÍ AJ PODKARPATSKÁ RUS NÁSTUPNÍCKYM ŠTÁTOM BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA- NÁJDE SA NA SLOVENSKU STRANA S ODVAHOU NAPRAVIŤ RUSÍNSKU ZRADU Z ROKU 1945?

          Výzva slovenským politickým stranám kandidujúcim vo voľbách 5. marca 2016.

Vážení predstavitelia politických strán, najmä mimoparlamentných, ktoré kandidujú v marcových voľbách!  Od roku 1945 sa v bývalom Československu nenašla politická strana, ktorá by mala odvahu odčiniť zradu, ktorá bola spáchaná Benešom a Stalinom na našich vlastných občanoch rusínskej národnosti  z ktorých mnohí  bojovali za slobodu Československa proti fašizmu.
Hanebný Dekrét č. 60/1945 podpísaný Benešom a Stalinom, bol od začiatku v rozpore  s medzinárodným právom, pretože protiprávne pozbavil  štátneho občianstva občanov bývalého Československa. Tak ako bolo obnovená Československá republika, ktorej história  na rozdiel od Slovenského vojnového štátu, ktorý existoval a vznikol len z vôle Hitlera, trvala  takmer  70 rokov, neoddeliteľnou súčasťou Československa mala byť aj Podkarpatská Rus.

Zločiny stalinizmu, medzi ktoré patrí aj  anexia Podkarpatskej Rusi odsúdil už Nikita Chruščov. Ruská duma odškodnila obete stalinských Gulagov a priznala zodpovednosť NKVD za Katynský masaker.  Novovzniknutá Ruská federácia nadviazala na odkaz Ruska spred roku 1917 a hodnoty pravoslávnej cirkvi, ktorú sa Stalinovi nepodarilo zlikvidovať. Dnes je Rusko  jedinou mocnosťou, ktorá sa tak ako predpovedalo Fatimske proroctvo hlási k Bohu. Zatiaľ  čo sa Spojené štáty a Európa Boha vzdali a prepadli zničujúcej amorálnosti a dekadencii, Rusko sa stáva poslednou nádejou pre mnohých veriacich, ktorí k nemu vzhliadajú tak ako v časoch boľševického teroru k Západu.
Ruský prezident Vladimír Putin nazval cirkev strážkyňou  morálky, pretože cirkev posilňuje morálny základ spoločnosti a zachováva duchovné, kultúrne a historické dedičstvo Ruska ako napísal Putin patriarchovi Ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillovi.

https://www.youtube.com/watch?v=0roBX-qllz4Sú Slováci skutočne len národom zlodejov a večne sa hašteriacich poddaných pätolizačov, ktorí zapredajú aj sami seba? Ide politickým stranám len o koryto a peniaze? Nájde sa na Slovensku politická strana, ktorá vo svojom volebnom programe otvorí otázku anexie Podkarpatskej Rusi a zradu vlastných občanov? Od volieb v roku 2016 sotva možno očakávať nejakú zmenu, pretože absolútne zlyhalo vytvorenie spoločného a jednotného bloku, ktorý by rozbil monopol tzv. štandardných strán, ktoré Slovensko zradili a zapredali už dávno.

Otvorenie tejto témy by však znamenalo skutočný prejav politickej odvahy, ktorý by sa stal základom budúcej politickej stratégie. Bolo by vysoko morálne pomôcť našim bývalým spoluobčanom, namiesto toho, aby sme islamizovali Slovensko a ničili jeho tradičné kresťanské hodnoty. Tento krok by potomkovia bývalých československých občanov žijúcich na Verchovine s radosťou privítali a ocenili. Kto má strach a obavu, mal by si uvedomiť, že bývalý ZSSR sa rozpadol a dnešné Rusko za súčasnej situácie na Ukrajine, rútiacej sa do záhuby by otvorenie otázky anexie územia bývalého Československa videlo úplne v inom svetle ako v roku 1945.

Ak sa nájde politická strana, ktorá sa toho nezľakne, preukáže skutočnú odvahu a za jej počin jej budú povďační tisíce potomkov našich bývalých spoluobčanov z Verchoviny.

A ak sa tak nestane a všetci ostanú k tejto výzve hluchí a slepí, voľby v roku 2016 budú len ďalšou trápnou komédiou s predstieranou hrou na demokraciu, ktorú zasponzorovali zo svojich peňazí aj viaceré mimoparlamentné strany, ktoré nenašli medzi sebou spoločnú reč a ich lídri na skutočné vodcovstvo nedorástli, pretože si ho mýlia s politickou kalkuláciou.  

Skutočné vodcovstvo sa preukazuje čestnými činmi  a nie vypočítavou kalkulom a pridaním mena do názvu strany k čomu by sa Milan Rastislav Štefánik nikdy neznížil. Po marcových voľbách zožne každý len to čo zasial, pretože pokračovanie politiky Ficovho Smeru nemôže zastaviť žiadna z tzv. neštandardných strán sama ale jedine spoločný jednotný blok.

Zrušenie dekrétu č. 60/1945 je totiž Question Of Honour-teda otázkou cti a česť bola vždy sestrou odvahy. Odvaha bez cti nebude nikdy odvahou  a naopak. 

Necenzurovane stránky
  
Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka