Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Protest Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA.  

  http://slovensko.co.uk/protest-spolocne-za-slovensko-proti-islamizacii-europy-a-imperializmu-usa/Tlačová správa.

Bolzano, 24. august 2015
Dňa 12. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční celonárodný občiansky protest s názvom “Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA”. Účasť potvrdili aj hostia z Čiech, Belgicka, Srbska, Rakúska a Poľska.

12. 09. 2015 sa v Bratislave pred Hlavnou železničnou stanicou uskutoční ďalšie pokračovanie protestov proti islamizácii Európy. Agresívna politika Spojených štátov vo svete naďalej ohrozuje stabilitu a prosperitu Európy. Nezabúdajme, že sa práve vojenské jednotky USA opakovane zúčastňovali na intervenciách, ktorých výsledkom bolo zväčša zbytočné krviprelievanie a nestabilita dotknutých krajín.

Aktuálny masový príliv afrických a moslimských imigrantov do Európy je ich priamym dôsledkom. Ako Slováci, Slovania a Európania preto jednoznačne odmietame novodobé imperialistické snahy a vojenské provokácie USA.12. septembra vyjadríme náš nesúhlas s aktuálnym vývojom v Európe.
Organizátori protestu z 12. septembra ďalej žiadajú:

1. Žiadame NR SR a vládu SR aby vyhlásili Slovenskú republiku za neutrálny štát.

Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov Aliancie.
Ako zámienku na rozširovanie svojho vplyvu používa veľmi nebezpečnú vojnovú propagandu, aktuálne najmä v súvislosti s podporou ilegálneho režimu na Ukrajine, ktorá vedie ku eskalácii napätia medzi európskymi štátmi a Ruskou Federáciou a Čínou.
Servilnosť NATO voči zločinnej politike USA vnímame ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.
Preto žiadame, aby sa Slovenská republika pridala k neutrálnym štátom akými sú napríklad Rakúsko, Švédsko alebo Švajčiarsko.

2. Žiadame novelizáciu zákona o referende.

Nie je mysliteľné, aby vôľa väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky bola vládou, NR SR a prezidentom SR ignorovaná tak, ako sa stalo v prípade referenda o imigrantoch v Gabčíkove. Žiadame, aby výsledky referenda boli pre NR SR, vládu SR a prezidenta SR záväzné a mali silu zákona.

3. Žiadame vládu SR, aby prestala s dočasným umiestňovaním imigrantov na území našej vlasti.

Slovenská republika nemá pozitívne dejinné skúsenosti s dočasným rozmiestňovaným kohokoľvek na našom území. Aj po roku 1968 mali byť sovietske vojská rozmiestnené na území Slovenskej republiky iba dočasne a nakoniec z toho bolo dlhých 23 rokov.
Požadujeme, aby Slovenská republika aj naďalej uplatňovala prísnu azylovú politiku, tak ako doteraz. Každý dobrý hospodár si chráni svoje a tak musíme k nášmu štátu pristupovať aj my, Slováci.
K uvedeným požiadavkám organizátori zvolávajú tlačovú besedu, ktorá sa uskutoční taktiež dňa 12. 09. 2015. Miesto a čas konania tlačovej besedy bude vhodným spôsobom a včas verejnosti i médiám oznámený.


Za organizačný tím:
Lukáš Kopáč
lukas.kopac@azet.sk
Tel.: 0039 3457 843 721

Poznámka:
Organizátorom bolo  navrhnuté doplniť ako ďalší bod, boj proti korporatívnemu fašizmu  a vykrádaniu statného rozpočtu  politickými mafiami, pretože zo strany politických zločincov a nimi financovaných presstitútov, možno očakávať  masívnu dezinformačnú kampaň  a označovanie organizátorov za extrémistov a neonacistov.   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS
             
Hlavná stránka