Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

VEREJNE OBVIŇUJEM  

Pripravovaný holokaust Európy tými, ktorí imigrantov a multikulturalizmus vo svojom rasistickom štáte odmietajú


Barbara Spectre – zakladateľka Inštitútu pre židovské vzdelávanie PAIDEIA v Štokholme

EURÓPA SA STÁLE NENAUČILA BYŤ MULTIKULTURÁLNOU. EURÓPA VIAC NEBUDE TOU MONOLITICKOU SPOLOČNOSŤOU AKOU JEJ NÁRODY BOLI V MINULOM STOROČÍ A ŽIDIA BUDÚ V SAMOM CENTRE TEJTO PREMENY. JE TO OBROVSKÁ TRANSFORMÁCIA EURÓPY, KTORÚ MUSÍ PREKONAŤ. A PRÁVE PRECHÁDZA DO MULTIKULTURÁLNEHO MÓDU. A ŽIDIA BUDÚ NENÁVIDENÍ KVÔLI NAŠEJ VEDÚCEJ ÚLOHE V CELOM DIANÍ .

Americký politik Dr. David Duke dodáva, že Sionisti sa chvastajú, že budú vedúcou silou tejto masovej imigrácie a mulikulturalizmu v Európe a to čo zrealizovali v Palestíne chcú teraz dosiahnuť v Európe a Amerike. https://www.facebook.com/drdaviddukeFANpage

Porovnajte si tieto slová  s verejným obvinením  občianskeho aktivistu a signatára Charty 77 Vladimíra Pavlíka  a nájdete spoločného vinníka za súčasný stav na Slovensku, ktorý by za pomoci vlastizradcov  a zločincov z vysokej politiky, ktorí pre svoj osobný blahobyt obetovali budúcnosť vlastného národa, nikdy nebol možný.


VEREJNE OBVIŇUJEM

       
Verejne obviňujem zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov z vedome páchaných ekonomických zločinov a zločinov proti ľudskosti na slovenskom národe pod dohľadom cudzej štátnej moci a židofašistickej lichvy zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Napriek tomu že členovia ponovembrových vlád a parlamentov podpisovali ústavný sľub, že budú pracovať pre blaho Slovenska a jeho občanov, že to podpisovali ako svojprávne osoby, v skutočnosti pracovali a pracujú pre svoje osobné blaho a blaho svojej rodiny. Pričom podpis tohto sľubu je nad zákon. Z nenávisti k slovenskému národu zo Slovenska urobili štát zločinecký, zlodejský, skorumpovaný, mafiánsko-gaunerský, s boľševicko-fašistickým cynizmom a tvrdým dopadom na vlastných občanov.

          Za posledných 23 rokov nám ukázali a dokázali, že na páchanie zločinov proti ľudskosti nepotrebujú ani koncentračné tábory, ani plynové komory. Stačia im k tomu tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, zavedenie kolektívnej viny na nevinných, na ktorých prenesú následky za ekonomické zločiny sadistov, psychopatov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov tvoriacich koalíciu pri vykrádaní štátneho rozpočtu. V cynizme zločinov proti ľudskosti voči slovenským ženám – likvidácia ženskosti cez ekonomiku s vedomým vytváraním takých ekonomických podmienok, aby ženy nemali záujem rodiť deti, dokonca predbehli aj ten vojnový hitlerovský fašizmus a nacizmus, ktorý aj v tých časoch podporoval demografický rast Nemecka. Riadiac sa podľa hesla – Likvidácia ženskosti rovná sa likvidácii rodiny s postupnou likvidáciou vlastného národa. Cez ekonomiku doháňajú nevinných ľudí k sociálnym samovraždám a cynicky to dávajú do kolóniek tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem. Viem si týchto ponovembrových sofistikovaných fašistických netvorov, ktorí omylom prírody dostali ľudskú podobu, ako v ére drsného hitlerovského fašizmu a nacizmu v čiernych uniformách ženú starých, nevládnych a ťažko zdravotne postihnutých do plynových komôr, ako im na poslednej ceste vyhráva hudba a z táborového rozhlasu sa ozýva – „v mene nevyhnutných ekonomických reforiem ste tomuto štátu na obtiaž, lebo už neprodukujete a štát Vám musí vyplácať dôchodky. Kvôli tomu nemôžeme kradnúť toľko,  koľko by sme chceli, lebo Vám musíme vyplácať dôchodky. Tieto reformné opatrenia nám odporučili aj dobrí židolichvárski strýčkovia zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Vysoko si vážime ich pochvaly, že čím viac takejto populácie zlikvidujeme, tým sme v ich očiach stále lepším a lepším ekonomickým tigrom.“

          Ani by som sa nečudoval, keby v rámci tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem a experimentov na slovenskom národe židofašistická lichva zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu odporučila sadistom, psychopatom a masovým vrahom, toho času zo zločineckej smeráckej mafie aj toto – „keďže v roku 2035 počet ľudí na Slovensku nad 80 rokov sa zdvojnásobí z dnešných 160 000 na 350 000, odporúčame Vám, aby ste vynašli nové metódy na likvidáciu tejto nadbytočnej populácie, ktorá už nič neprodukuje, len sa im musia vyplácať dôchodky, čo ohrozuje naše a Vaše zisky. Keby sa napr. ľudia búrili, okamžite treba nahodiť tému holokaustu. Odporúčame Vám, aby ste ešte viac vykrádali slovenské zdravotníctvo, aby takýto neprodukujúci ľudia nemali dostatočnú opateru a pokiaľ zomrú, aby si čo najdlhšie vychutnali fyzické duševné utrpenie spojené s beznádejou. My budeme veľmi pozorne sledovať, koľko a čo ešte tie ponížené hoviadka slovenské dokážu vydržať a podľa toho budú pokračovať aj ďalšie experimenty. Máte našu plnú podporu pri vykrádaní zdravotníctva, keď urýchľujete smrť nielen dospelých, ale aj detí s onkologickými ochoreniami, keďže chýbajú peniaze na lieky, prístroje a zdravotnícke vybavenia. Vysoko si vážime Váš humánny postoj k tejto problematike, lebo týmto napĺňate ideu zdravého národa produkujúceho zisky pre nás a pre Vás. Vaša likvidácia ženskosti cez ekonomiku už prináša svoje výsledky, lebo počet detí do 14 rokov bude do roku 2035 o 20 % menej, ako aj počet ľudí od 15-44 rokov sa zníži takmer o štvrtinu. Sami sme vôbec nerátali, že už za prvých 23 rokov bude pod Vašim vedením tak úspešne pokračovať likvidácia slovenského národa cez ekonomiku.“

          Ani sa nečudujem, že Vami vykrádaný štátny rozpočet  idúci na sociálnu sféru sa dostal do takého štádia, že samotný Brusel predpovedá Slovensku, že dôchodcov čaká ešte väčšia chudoba, hoci sú aj tak najchudobnejšou skupinou v rámci Európskej únie – a že ich dnešné dôchodky sa budú znižovať o 100 euro, lebo v štátnom rozpočte nebude dostatok zdrojov.

          Napriek tomu, Vy, špinaví hajzli, sadisti, psychopati a masoví vrahovia, z ponovembrových vlád a parlamentov, hoci ste podpisovali ústavný sľub, že budete pracovať pre blaho slovenských občanov, umožnili ste vznik mafií, oligarchov a finančných skupín, ako aj ďalších pijavíc prisatých na štátnom rozpočte, ktorí spoločne s Vami, toho času s hajzľami zo zločineckej smeráckej mafie, hoci nič pozitívneho pre Slovensko a občanov ste nevytvorili, denne sa obohacujete na úkor občanov, práve tých občanov, ktorí tu tvoria ekonomické hodnoty. Verejne obviňujem všetkých ponovembrových premiérov, predsedov parlamentov, ministrov vnútra, spravodlivosti, financií, ako aj generálnych prokurátorov, zo zločinného spolčenia voči slovenskému národu a vedomého neplnenia si ústavného sľubu, ktorí ste vlastnoručne podpisovali. Boli ste a ste burinou, morom a rakovinou slovenského národa, ktorý treba vyhladiť. Vy, ako aj Vaši najbližší podriadení ste podpis ústavného sľubu vymenili za škodenie slovenskému národu, Vaša pracovná náplň mi pripomína parazitných darmožráčov a prevetrávačov pohlavných orgánov, nenávidiacich a pohŕdajúcich vlastným národom.

Vladimír Pavlík

                           
   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS
             
Hlavná stránka