Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

JA, Marian Kotleba – súhrn humornej fikcie a reality  

   
         Najskôr trochu humoru na odľahčenie. Ako uviedlo Rádio Jerevan, ešte nikomu sa nepodarilo v celosvetovom meradle tak zviditeľniť Slovensko ako Marianovi Kotlebovi. Zistilo sa, že v rámci sveta Kotleba-ĽS NS je jediná politická strana, ktorá začína menom jeho predsedu. Dotyčné rádio taktiež kvituje jeho predvídavosť, že si toto nielen nechal zaregistrovať, ale aj patentovať, že z celosvetového hľadiska sa v rámci sveta nemôže zaregistrovať žiadna politická strana, ktorej názov by začínal menom jeho predsedu. Kotleba taktiež skromne poznamenal, že súhrnom viacerých konšpirácií ktoré sa uložili v jeho hlave, mal biblický sen, že bol pasovaný za jediného spasiteľa slovenského národa, a taktiež mu bolo odporučené, aby očistil Slovensko od asociálnych cigánskych parazitov, ktorí najviac okrádanú pospolitý pracujúci ľud Slovenska, vrátane jeho politikov, pracujúcich pre blaho Slovenska s jasným krédom, „sebe na prežitie, zvyšok pre národ.“

          Aj preto mu bolo odporučené, aby každé trestné oznámenie začínal slovom –JA, aby si na polícii a prokuratúre uvedomili, že len ON si takéto niečo môže dovoliť, viď tu uverejnené jeho trestné oznámenie osobne donesené na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici. Pokiaľ by trestné oznámenie začínajúce slovom JA, si dovolil podať niekto iný, bol by to hrubý zásah do jeho integrity. Osobnostný velikán jeho typu musí dať jasne najavo pospolitému pracujúcemu ľudu kto v skutočnosti je ON, zástupca Nebeského Otca a Ježiša Krista na Slovensku. Pospolitý pracujúci ľud si musí taktiež uvedomiť, že pri jednaní s ním, keď ich ponížene vypočuje na chodbe Banskobystrickej župy, že pokiaľ má ruku vo vrecku nohavíc, tak to vyplýva z jeho výnimočného postavenia, ako je to zdokumentované na dotyčnej fotografii.

Vladimír Pavlík

Marián Kotleba pri stretnutí s rodičmi v chodbe úradu BBSK
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kotleba-stretol-rodicmi-postihnutych-deti-prijal-ich-pri-vytahu.html   PRINT RSS
             
Hlavná stránka